> Rapport
> Fotogalleri (horisontale bilder)
> Fotogalleri (vertikale bilder)
 

All photos © Leif Gabrielsen 2005

 

 

Artslisten for fugler følger "Birds of The World - A Checklist" James F. Clements 2000 og oppdateringer på "Ibis Update" (http://www.ibispub.com/updates.html). En del navn vil avvike fra felthåndboken som ble benyttet på turen; "A Field Guide to the Birds of Borneo, Sumatra, Java and Bali" av John MacKinnon & Karen Phillipps (1993). Artsnavn fra boken vil i slike tilfeller nevnes i tillegg. Norske navn følger offisiell navneliste utarbeidet av Norsk Navnekomité For Fugl (NNKF). For artsbestemmelse av pattedyr benyttet vi "A Field Guide to the Mammals of Borneo" av Junaidi Payne, Charles M. Francis & Karen Phillipps (2005). Systematikk og navnsetting følger "The New Encyclopedia of Mammals" av David Macdonald (2001). Navn fra håndboken nevnes i tillegg. Det ble ikke benyttet noen litteratur til bestemmelse av krypdyr og virvelløse dyr. En kort oversikt på slutten av artslisten er basert på informasjon fra Andrew Siani samt opplysninger fra internett, diverse lokalinformasjon og Cappelens Verdens Dyr.


Forklaring til artslistene:

Artslisten for fugler følger som nevnt systematikk og navnsetting i henhold til Clements (2000). Jeg har valgt å omgjøre amerikansk stavemåte til engelsk (for eksempel color til colour og gray til grey). Norske pattedyrnavn og navn på krypdyr og virvelløse dyr er hentet fra Cappelens "Verdens Dyr". Systematikk for pattedyr følger "The New Encyclopedia of Mammals" av David Macdonald. Det ble loggført 280 fuglearter og 24 pattedyrarter. Arter kun sett av Andrew Siani er ikke tatt med i artslisten. Om Andrew faktisk var alene om noen arter er derimot usikkert!

Forkortelser:

M
F
ss
str
H
E
= hann
= hunn
= samme sted (som nevnt i forrige observasjon)
= strekningen (på reise mellom to lokaliteter)
= kun hørt
= endemisk for Borneo
 Systematisk artsliste for fugler:

 

Darter Anhinga melanogaster
En sammeslåing av Oriental og African Darter betyr at det ikke foreligger norsk navn for denne arten. Oriental Darter ble tidligere kalt orientslanehals.
Sett jevnlig i Sukau 13.-14.
Darter; Sukau

Lesser Frigatebird, Småfregattfugl Fregata ariel
2 ind på båtturen langs kysten sør for Sandakan 12.

Purple Heron, Purpurhegre Ardea purpurea
10+ ved Kota Kinabalu og Kota Belud 11., 3 Sukau 13.

Great Egret, Egretthegre Ardea alba
Relativt vanlig ved Kota Kinabalu 11., spredte observasjoner i Sukau 12.-15.

Little Egret, Silkehegre Egretta garzetta
50+ ved Kota Kinabalu og Kota Belud 11., sett jevnlig i Sukau 12.-15.

Chinese Egret, Kritthegre Egretta eulophotes
1 ind i kanalene like nord for Kota Kinabalu 11.

Pacific Reef-Heron, Sothegre Egretta sacra
Pacific Reef-Egret
8 ind i kanalene like nord for Kota Kinabalu 11. Kun sotgrå morf ble sett.

Javan Pond-Heron, Damhegre Ardeola speciosa
2 ind ved Kota Belud 11.

Cattle Egret, Kuhegre Bubulcus ibis
Spredte observasjoner.

Striated Heron, Krabbehegre Butorides striatus
1 ind Sukau 13.

Yellow Bittern, Okerrørdrum Ixobrychus sinensis
2 ind ved Kota Belud 11.

Cinnamon Bittern, Kanelrørdrum Ixobrychus cinnamomeus
1 ind ved Kota Belud 11.

Storm's Stork, Svartkronestork Ciconia stormi
2 ind flygende høyt over lagunen i Sukau 13. og 1 ind flygende lavt over like vest for Sukau landsby 15.

Bat Hawk, Flaggermusglente Macheiramphus alcinus
1 ind flygende lavt over båten, med nyfanget flaggermus, i Sukau 13.

Black-shouldered Kite, Svartvingeglente Elanus caeruleus
Black-winged Kite
2 ind ved Kota Kinabalu 11.

Braminglente, Brahminy Kite Haliastur indus
4 ind ved Kota Kinabalu 11., 5 ind på båtturen fra Sandakan til Sukau 12., 1 ind Kota Kinabalu 19.

White-bellied Sea-Eagle, Hvitbukhavørn Haliaeetus leucogaster
Opptil 3 ind Sukau 12.-14.

Lesser Fish-Eagle, Småelveørn Ichthyophaga humilis
Opptil 4 ind Sukau 13.-15.
Lesser Fish-Eagle; Sukau

Crested Serpent-Eagle, Orientsnokørn Spilornis cheela
2-3 ind Sukau 13.-15.

Crested Goshawk, Topphauk Accipiter trivirgatus
1 ind like vest for Sukau landsby 15.

Besra, Besrahauk Accipiter virgatus
1 ind Sukau 14., 1 ind Danum 16.

Black Eagle, Svartørn Ictinaetus malayensis
1 ind Danum 17.

Rufous-bellied Eagle, Rødbukørn Aquila kienerii
Hieraaetus kienerii
3 ind Sepilok 12., 1 ind Danum 17.

Changeable Hawk-Eagle, Vekselskogørn Spizaetus cirrhatus
1 ind Danum 17.

Blyth's Hawk-Eagle, Malayskogørn Spizaetus alboniger
3 ind Poring 9.

Wallace's Hawk-Eagle, Dvergskogørn Spizaetus nanus
4 ind Sukau 13., 1 ind ss 15., 1 ind Danum 18.

Tabon Scrubfowl, Mjaueovnhøne Megapodius cumingii
6 ind Manukan Island 19.

Red-breasted Partridge, Borneohøne Arborophila hyperythra E
H Kinabalu Park 7. og 8.

Chestnut-necklaced Partridge, Rødørehøne Arborophila charltonii
H Sukau 14. og 15., H Danum 16.-18.

Crimson-headed Partridge, Karminhodehøne Haematortyx sanguiniceps E
3 ind sett + flere H Kinabalu Park 6., H ss 7. og 8.

Crested Fireback, Ridderfasan Lophura ignita
1 par + 3 juv Danum 18.
Crested Fireback (female); Danum Valley

Great Argus, Argusfasan Argusianus argus
1 ind H Gomantong 15., 1 ind H Danum 17.

White-breasted Waterhen, Hvitbrystrikse Amaurornis phoenicurus
2 ind ved Kota Kinabalu 11., 1 ind Sukau 15.

Common Moorhen, Sivhøne Gallinula chloropus
4 ind ved Kota Kinabalu 11.

Oriental Pratincole, Orientbrakksvale Glareola maldivarum
2 ind ved Kota Belud 11.

Pacific Golden-Plover, Sibirlo Pluvialis fulva
10 ind ved Kota Belud 11., 1 ind Lahad Datu 18.

Little Ringed Plover, Dverglo Charadrius dubius
10 ind ved Kota Belud 11.

Pintail Snipe, Sibirbekkasin Gallinago stenura
2 ind ved Kota Belud 11.

Whimbrel, Småspove Numenius phaeopus
20 ind på båtturen fra Sandakan til Sukau 12.

Common Greenshank, Gluttsnipe Tringa nebularia
5 ind ved Kota Belud 11.

Wood Sandpiper, Grønnstilk Tringa glareola
50 ind Kota Belud og Kota Kinabalu 11.

Common Sandpiper, Strandsnipe Actitis hypoleucos
Tringa hypoleucos
2 ind ved Kota Belud 11., 2 ind Sukau 13., 1 ind Manukan Island 19.
Common Sandpiper; Manukan Island

Grey-tailed Tattler, Sibirvandresnipe Heterosceles brevipes
Tringa brevipes
6 ind ved Kota Kinabalu 11.

Great Crested Tern, Hinduterne Sterna bergii
20 ind på båtturen langs kysten sør for Sandakan 12.

Black-naped Tern, Svartnakketerne Sterna sumatrana
15 ind i havnen i Kota Kinabalu og på båtturen ut til Manukan Island 19.

Whiskered Tern, Hvitkinnsvartterne Chlidonias hybridus
6 ind ved Kota Belud 11.

Rock Pigeon/Feral Pigeon, Klippedue/Bydue Columba livia
Vanlig i større byer

Spotted Dove, Perlekragedue Streptopelia chinensis
Vanlig omkring Kota Kinabalu

Little Cuckoo-Dove, Nymfegjøkdue Macropygia ruficeps
5 ind Kinabalu Park 6., 2 ind ss 8., 2-5 ind Poring 9. og 10., 2 ind Kinabalu Park 11.

Emerald Dove, Smaragddue Chalcophaps indica
1 ind H Poring 10., 1 ind H Sukau 13., 1 ind sett ss 14., 1 ind Manukan Island 19.

Zebra Dove, Sebradue Geopelia striata
10 ind Kota Kinabalu Park 11., 5 ind Kota Kinabalu 19.

Little Green-Pigeon, Dverggrønndue Treron olax
Opptil 5 ind Sukau 12.-15.

Pink-necked Pigeon, Palettgrønndue Treron vernans
Pink-necked Green-Pigeon
2 ind Kota Kinabalu Park 11.

Green Imperial-Pigeon, Bronsekeiserdue Ducula aenea
6 ind Kota Kinabalu Park 11., 5 ind Sukau 13. og 14., 2 ind Danum 16. og 18.
Green Imperial-Pigeon; Kota Kinabalu Park

Mountain Imperial-Pigeon, Fjellkeiserdue Ducula badia
1 ind H Kinabalu Park 6., 2 ind ss 8., 2 ind Poring 9., 1 ind ss 10.

Blue-rumped Parrot, Blågumppapegøye Psittinus cyanurus
1 ind H Danum 15., 1 ind ss 17. og 18.

Blue-naped Parrot, Blånakkepapegøye Tanygnathus lucionensis
5 ind Kota Kinabalu Park 11.

Long-tailed Parakeet, Langhaleparakitt Psittacula longicauda
2 ind Sukau 12., 20 ind ss 13.

Blue-crowned Hanging-Parrot, Blåisset flaggermuspapegøye Loriculus galgulus
1 ind Poring 10., 2-3 ind Danum 16.-18.

Moustached Hawk-Cuckoo, Skjeggjøk Cuculus vagans
1 ind Sukau 13.
Moustached Hawk-Cuckoo; Sukau

Malaysian Hawk-Cuckoo Cuculus fugax
Splitt fra Hodgson's Hawk-Cuckoo, Gråhakegjøk
1 ind Poring 9.

Oriental Cuckoo, Orientgjøk Cuculus saturatus
1 ind H Kinabalu Park 6.

Banded Bay Cuckoo, Vatregjøk Cacomantis sonneratii
1 ind Sukau 13. og 14.

Plaintive Cuckoo, Klagegjøk Cacomantis merulinus
1 ind H Sukau 13. og 14., 1 ind Gomantong 15.

Little Bronze-Cuckoo, Kobbergjøk Chrysococcyx minutillus russatus
Regnes av og til som full art; Gould's Bronze-Cuckoo Chrysococcyx russatus
1 ind Gomantong 15.

Violet Cuckoo, Ametystgjøk Chrysococcyx xanthorhynchus
1 ind H og 1 ind sett flygende over elven i Sukau 14.

Asian Drongo-Cuckoo, Glansdrongogjøk Surniculus lugubris
Drongo Cuckoo
1 ind Poring 10.

Black-bellied Malkoha, Svartbukmalkoha Phaenicophaeus diardi
1 ind Poring 10., 2 ind Danum 18.

Raffles' Malkoha, Brunmalkoha Phaenicophaeus chlorophaeus
Raffles's Malkoha
3 ind Danum 17., 1 ind H ss 18.

Red-billed Malkoha, Rødnebbmalkoha Phanicophaeus javanicus
1 ind Gomantong 15., 1 ind Danum 18.

Chestnut-breasted Malkoha, Kastanjemalkoha Phanicophaeus curvirostris
1 ind Poring 9. og 10., 1 ind Sukau 14., 1 ind Danum 18.

Lesser Coucal, Bengalsporegjøk Centropus bengalensis
2 ind Sukau 13.

Mountain Scops-Owl, Hammerugle Otus spilocephalus
1 ind H Mt. Kinabalu 7.

Buffy Fish-Owl, Malayfiskeugle Ketupa ketupu
1 ind Sukau 12.-14.
Buffy Fish-Owl; Sukau

Glossy Swiftlet, Glanssalangan Collocalia esculenta
Vanlig i Poring, Sepilok, Sukau og Danum

Cave Swiftlet, Epidotsalangan Collocalia linchi
Vanlig i Kinabalu Park

Black-nest Swiftlet, Malaysalangan Aerodromus maxima
Collocalia maxima
25 ind Poring 9., relativt vanlig i Sukau og Danum

Edible-nest Swiftlet, Reirsuppesalangan Aerodromus fuciphaga
Collocalia fuciphaga
Relativt vanlig i Sukau og Danum

Silver-ruped Spinetail, Sølvgumpseiler Rhaphidura leucopygialis
5 ind Poring 9., 1 ind Gomantong 15.

Asian Palm-Swift, Asiapalmeseiler Cypsiurus balasiensis
2 ind Poring 10., 2 ind Kota Belud 11.

House Swift, Husseiler Apus affinis
Vanlig på Kuala Lumpur internasjonale flyplass 5. (Ikke sett på Borneo)

Grey-rumped Treeswift, Rustkinntreseiler Hemiprocne longipennis
Opptil 10+ ind Danum 15.-17.

Whiskered Treeswift, Dvergtreseiler Hemiprocne comata
Opptil 5 ind Danum 15., 17. og 18.
Whiskered Treeswift; Danum Valley

Diard's Trogon, Rosenringtrogon Harpactes diardii
1 F Poring 9., 1 M Sukau 13., 1 ind H ss 14., 1 ind H Danum 18.

Whitehead's Trogon, Rødhettetrogon Harpactes whiteheadi E
2 par Kinabalu park 6.
Whitehead's Trogon (female); Kinabalu Park

Scarlet-rumped Trogon, Rødgumptrogon Harpactes duvacelii
1 par Poring 9., 1 F Danum 16., 1 M ss 17.

Common Kingfisher, Isfugl Alcedo atthis
1 ind Sukau 13.

Blue-eared Kingfisher, Lakmusisfugl Alcedo meninting
4 ind Sukau 13., 5 ind ss 14.

Black-backed Kingfisher, Orientisfugl Ceyx erithacus
1 ind på nattekvist Sukau 13., 1 dagobservasjon ss 14., 1 ind H Danum 16., 1 ind ss 18.

Banded Kingfisher, Blåhettekokaburra Lacedo pulchella
2 ind Poring 10.
Banded Kingfisher; Poring Hot Springs

Stork-billed Kingfisher, Storknebbisfugl Pelargopsis capensis
1 ind Sukau 13., 4 ind ss 14., 1 ind Danum 16. og 17.

Collared Kingfisher, Jadeisfugl Todirhamphus chloris
1 ind ved Kota Kinabalu 11., 1 ind Sukau 13.

Rufous-collared Kingfisher, Skjeggisfugl Actenoides concretus
1 ind Poring 9., 1 ind H ss 10.

Red-bearded Bee-eater, Rødskjeggbieter Nyctyornis amictus
2 ind Danum 17.

Blue-throated Bee-eater, Jadebieter Merops viridis
2-4 ind Sukau 12.-15.

Dollarbird, Orientråke Eurystomus orientalis
2-5 ind Sukau 12., 13. og 15.

Oriental Pied-Hornbill, Orienthornfugl Anthracoceros albirostris
Opptil 5 ind Sukau 13.-15.

Black Hornbill, Malayhornfugl Anthracoceros malayanus
Asian Black Hornbill
Opptil 5 ind Sukau 12., 13. og 15., 1 Danum 18.

Rhinoceros Hornbill, Neshornfugl Buceros rhinoceros
4 ind Sukau 13., opptil 10 ind Danum 16.-18.
Rhinoceros Hornbill; Danum Valley

Helmeted Hornbill, Hjelmhornfugl Buceros vigil
1 ind H Sukau 13.

Bushy-crested Hornbill, Bronsehornfugl Anorrhinus galeritus
4 ind Sukau 14., 12-15 ind str Danum-Lahad Datu 18.

White-crowned Hornbill, Hvitmankehornfugl Aceros comatus
4 ind Gomantong 15., 1 ind H Danum 16.

Wrinkled Hornbill, Rynkehornfugl Aceros corrugatus
Opptil 5 ind Sukau 13.-15.

Wreathed Hornbill, Arrhornfugl Aceros undulatus
2 ind Poring 9., 1 ind Sukau 15., 2 ind Danum 18.

Gold-whiskered Barbet, Gullkinnskjeggfugl Megalaima chrysopogon
2 ind Poring 9., 5+ ind ss 10., 1 ind Danum 15.

Red-throated Barbet, Rødstrupeskjeggfugl Megalaima mystacophanos
2 ind Poring 9., 1 ind H ss 10., 1 ind Danum 17.

Mountain Barbet, Bergskjeggfugl Megalaima monticola E
1 ind H Mt. Kinabalu 6.

Yellow-crowned Barbet, Gulbrynskjeggfugl Megalaima henricii
1 ind H Poring 10., 1 ind Danum 18.

Golden-naped Barbet, Gullnakkeskjeggfugl Megalaima pulcherrima E
5 ind Kinabalu Park 6., H ss 7. og 8.
Golden-naped Barbet; Kinabalu Park

Blue-eared Barbet, Blåøreskjeggfugl Megalaima australis
Hørt jevnlig i Poring, Sukau og Danum. Sett kun en gang i Sukau 13.

Brown Barbet, Brunskjeggfugl Calorhamphus fuliginosus
3 ind Poring 9., opptil 3 ind Sukau 13.-15., 2 ind Danum 18.

Rufous Piculet, Malaypikulett Sasia abnormis
1 ind Gomantong 15., 1 ind Danum 17. og 18.

Grey-capped Woodpecker, Akrobatspett Dendrocopos canicapillus
1 ind Gomantong 15.

Rufous Woodpecker, Maurspett Celeus brachyurus
2 ind Poring 10., 1 ind Sukau 13.

Banded Woodpecker, Kamferspett Picus mineaceus
1 ind Poring 9., 1 ind H Danum 17.

Maroon Woodpecker, Skyggespett Blythipicus rubiginosus
3 ind Kinabalu Park 8., 1 ind Poring 9., 2 ind ss 10.

Orange-backed Woodpecker, Oransjeryggspett Reinwardtipicus validus
1 par Poring 10., 1 H Sukau 13. og 14., 1 H Danum 16.

Buff-necked Woodpecker, Hjelmspett Meiglyptes tukki
2 ind Sukau 15., 1 ind Danum 17.

Grey-and-buff Woodpecker, Rødtopphjertespett Hemicircus concretus
1 ind Sukau 14., 1 ind Danum 16.

Great Slaty Woodpecker, Skiferspett Mulleripicus pulverulentus
1 ind Sukau 12., 1 par Danum 17.

Black-and-red Broadbill, Hvitskulderbrednebb Cymbirhynchus macrorhynchos
1 ind Poring 10., 3 ind Sukau 13. og 14., 1 ind H Danum 18.

Banded Broadbill, Solstripebrednebb Eurylaimus javanicus
1 ind Poring 10., 2 ind Danum 18.

Black-and-yellow Broadbill, Guløyebrednebb Eurylaimus ochromalus
1 ind H Poring 9., 1-2 ind Sukau 12.-14., 4 ind Gomantong 15., opptil 4 ind Danum 16.-18.
Black-and-yellow Broadbill; Gomantong

Green Broadbill, Grønnbrednebb Calyptomena viridis
1 ind Danum 17.

Hose's Broadbill, Blåbukbrednebb Calyptomena hosii E
1 ind Poring 9.

Whitehead's Broadbill, Svartstrupebrednebb Calyptomena whiteheadi E
1 ind H Kinabalu Park 6., 1 ind sett svært dårlig ss 7., 2 ind sett godt ss 8.

Blue-headed Pitta, Fagerpitta Pitta baudii
1 ind Danum 16.

Hooded Pitta, Hettepitta Pitta sordida
2 ind Sukau 13., 3 ind ss 14., 1 ind H ss 15.
Hooded Pitta; Sukau

Black-headed Pitta, Sabahpitta Pitta ussheri
1 ind Sukau 14. og 15., opptil 3 ind H Danum 15.-18.

Barn Swallow, Låvesvale Hirundo rustica
1 ind Sukau 13., 5+ ind str Sukau-Lahad Datu 15.

Pacific Swallow, Kystsvale Hirundo tahitica
Relativt vanlig de fleste steder

Yellow Wagtail, Gulerle Motacilla flava
6 ind Kota Belud 11.

Grey Wagtail, Vintererle Motacilla cinerea
1 ind Kinabalu Park 7., 3 ind ss 8., 3 ind Kota Belud 11., 1 ind Danum 17.

Oriental Pipit, Orientpiplerke Anthus rufulus
Paddyfield Pipit
2 ind Kota Belud 11.

Sunda Cuckoo-shrike, Sundalarveeter Coracina larvata
3 ind Kinabalu Park 6.
Sunda Cuckoo-shrike; Kinabalu Park

Lesser Cuckoo-shrike, Smålarveeter Coracina fimbriata
2 ind Poring 9.

Pied Triller, Parktrillefugl Lalage nigra
1 ind Kota Kinabalu Park 11., 2 ind Manukan Island 19.

Fiery Minivet, Ildmønjefugl Pericrocotus igneus
1 par Poring 9., 2 ind Sukau 13., 3 ind Danum 18.

Scarlet Minivet, Skarlagenmønjefugl Pericrocotus flammeus
4 ind Danum 17.

Grey-chinned Minivet, Gråhakemønjefugl Pericrocotus solaris
5-10 ind Kinabalu Park 6.-8.

Black-winged Flycatcher-shrike, Svartvingeflueeter Hemipus hirundinaceus
5 ind Poring 9. og 10.

Straw-headed Bulbul, Stråbylbyl Pycnonotus zeylanicus
1 ind på båtturen opp Kinabatangan River til Sukau 12., 1 ind Sukau 14.

Black-headed Bulbul, Svarthodebylbyl Pycnonotus atriceps
1 ind Gomantong 15., 1-2 ind Danum 17. og 18.

Scaly-breasted Bulbul, Skjellbylbyl Pycnonotus squamatus
1 ind Poring 10.

Puff-backed Bulbul, Brunryggbylbyl Pycnonotus eutilotus
1 ind H Poring 10., 4 ind Danum 17.

Flavescent Bulbul, Gulstenkbylbyl Pycnonotus flavescens
20 ind Mt. Kinabalu 7. (Dette ble min art nr. 4000!)
Flavescent Bulbul; Mt. Kinabalu

Yellow-vented Bulbul, Gulgumpbylbyl Pycnonotus goiavier
2-3 ind Kota Belud 11., 2-3 ind Sukau 13., 1 ind Lahad Datu 18., 10 ind Manukan Island 19.

Olive-winged Bulbul, Olivenvingebylbyl Pycnonotus plumosus
1 ind H Poring 9., 10 ind Manukan Island 19.Olive-winged Bulbul; Danum Valley

Cream-vented Bulbul, Kremgumpbylbyl Pycnonotus simplex
1 ind Sukau 13.

Red-eyed Bulbul, Rødøyebylbyl Pycnonotus brunneus
2-3 ind Poring 9. og 10., 5-10 ind Sukau 13.-15., vanlig Danum 18.

Spectacled Bulbul, Oransjebrillebylbyl Pycnonotus erythrophthalmos
1 ind Poring 9., 1 ind Sukau 12., 5 ind Danum 17.

Finsch's Bulbul, Olivenbrystbylbyl Alophoixus finschii
1 ind H Danum 16., 2 ind ss 18.

Ochraceous Bulbul, Okerbylbyl Alophoixus ochraceus
Opptil 5 ind Kinabalu Park 6.-8. og 11.

Grey-cheeked Bulbul, Gråkinnbylbyl Alophoixus bres
1 ind Poring 9., 1 ind Sukau 13.

Yellow-bellied Bulbul, Gulbukbylbyl Alophoixus phaeocephalus
2 ind Poring 10., 2 ind Sukau 14., 1-2 ind Danum 16.-18.

Hairy-backed Bulbul, Hårbylbyl Tricholestes criniger
5 ind Danum 16.

Buff-vented Bulbul, Okergumpbylbyl Iole olivacea
1 ind Poring 10., 2 ind Sukau 12. og 14.

Streaked Bulbul, Malaybylbyl Ixos malaccensis
2 ind Poring 9.

Greater Green Leafbird, Smaragdbladfugl Chloropsis sonnerati
1-2 ind Poring 9. og 10., 1 ind Danum 15.

Lesser Green Leafbird, Grønnbladfugl Chloropsis cyanopogon
10 ind Poring 9., 2 ind ss 10., 1 ind Danum 15.

Common Iora, Parkløvfugl Aegithina tiphia
2 ind Kota Kinabalu Park 11., opptil 5 ind Sukau 13.-15., 1 ind Danum 17., 2 ind Kota Kinabalu 19.

Green Iora, Brilleløvfugl Aegithina viridissima
1 ind Poring 10., 1 ind Danum 17.

Sunda Whistling-Thrush, Sundaplystretrost Myiophonus glaucinus
Opptil 5 ind Kinabalu Park 6.-8.

Fruit-hunter, Fruktplukker Clamydochaera jefferyi E
Black-breasted Fruit-hunter
i ind H Kinabalu Park 6., 1 ind sett + 2 ind H ss 7.
Fruit-hunter; Kinabalu Park

White-browed Shortwing, Hvitbrynkortvinge Brachypteryx montana
1 ind Kinabalu Park 8. (Fuglen hoppet inn gjennom et åpent vindu og oppholdt seg en stund i restauranten)

Yellow-bellied Prinia, Gulbukprinia Prinia flaviventris
1 ind H Kota Belud 11., 1 ind H Sukau 13., 1 ind Gomantong 15., 1 ind Danum 15.
Yellow-bellied Prinia; Danum Valley

Bornean Stubtail, Borneostubbstjert Urosphena whiteheadi E
1 ind Kinabalu Park 6., 1 ind H ss 7.

Sunda Bush-Warbler, Vulkansanger Cettia vulcania
1-2 ind Kinabalu Park 6.-8.
Sunda Bush-Warbler; Kinabalu Park

Mountain Tailorbird, Gulbukskredderfugl Orthotomus cuculatus
1 ind Kinabalu Park 6., 1-2 ind H ss 7. og 8.

Dark-necked Tailorbird, Svartstrupeskredderfugl Orthotomus atrogularis
3 ind Sukau 13., 1 ind ss 14., 4 ind Danum 17.

Rufous-tailed Tailorbird, Rusthaleskredderfugl Orthotomus sericeus
1-3 ind Sukau 12.-14., 3 ind Danum 17.

Ashy Tailorbird, Askeskredderfugl Orthotomus ruficeps
5 ind Sukau 13., 1 ind ss 14.

Mountain Warbler, Bergsanger Phylloscopus trivirgatus
Mountain Leaf-Warbler
Relativt vanlig Kinabalu Park 6.-8.

Yellow-breasted Warbler, Brunhodesanger Seicercus montis
Relativt vanlig Kinabalu Park

Yellow-bellied Warbler, Hvitbrynsanger Abroscopus superciliaris
5 ind Poring 10.

Striated Grassbird, Vipphalesanger Megalurus palustris
2 ind Kota Belud 11.

Grey-chested Jungle-Flycatcher, Gråbrystfluesnapper Rhinomyias umbratilis
1 ind Danum 17.

Eyebrowed Jungle-Flycatcher, Sabahfluesnapper Rhinomyias gularis E
1 ind Kinabalu Park 6., 15 ind ss 8.
Eyebrowed Jungle-Flycatcher; Kinabalu Park

Asian Brown Flycatcher, Brunfluesnapper Muscicapa dauurica
1-2 ind Danum 17. og 18.

Mugimaki Flycatcher, Mugimakifluesnapper Ficedula mugimaki
1 ind Manukan Island 19.

Snowy-browed Flycatcher, Aurorafluesnapper Ficedula hyperythra
Opptil 5 ind Kinabalu Park 6.-8.

Rufous-chested Flycatcher, Rødbrystfluesnapper Ficedula dumetoria
1 ind Sukau 14.

Little Pied Flycatcher, Hvitbrynfluesnapper Ficedula westermanni
2 ind Kinabalu Park 6.

Indigo Flycatcher, Indigofluesnapper Eumyias indigo
1 ind Kinabalu Park 7. og 8., 2 ind Poring 9.

Long-billed Blue-Flycatcher, Sundafluesnapper Cyornis caerulatus
Large-billed Blue-Flycatcher
1 ind Gomantong 15.

Malaysian Blue-Flycatcher, Blåstrupefluesnapper Cyornis turcosus
Opptil 5 ind Sukau 12.-14.

Mangrove Blue-Flycatcher, Mangrovefluesnapper Cyornis rufigastra
3 ind Manukan Island 19.

Oriental Magpie-Robin, Orientskjæreskvett Copsychus saularis pluto
Relativt vanlig Poring, Kota Kinabalu Park, Sukau, Danum og Manukan Island

White-rumped Shama, Arieshama Copsychus malabaricus stricklandii
Regnes ofte som full art; White-crowned Shama, Hvitkroneshama Copsychus stricklandii
1 ind Poring 9. og 10., opptil 3 ind Sukau 12.-15., opptil 3 ind Danum 15.-18., 1 ind H Manukan Island 19.
White-rumped (White-crowned) Shama; Sukau

Rufous-tailed Shama, Rusthaleshama Trichixos pyrropyga
2 ind Danum 16.

White-crowned Forktail, Hvitkronekløftstjert Enicurus leschenaulti
4 ind Kinabalu Park 8.

White-throated Fantail, Hvitstrupeviftestjert Rhipidura albicollis
5 ind Kinabalu Park 6. og 8.

Pied Fantail, Belteviftestjert Rhipidura javanica
1 ind Sukau 12.-14., 1 ind Danum 17., 3 ind Manukan Island 19.

Spotted Fantail, Perleviftestjert Rhipidura perlata
4 ind Danum 16.

Black-naped Monarch, Svartnakkemonark Hypothymis azurea
Opptil 4 ind Sukau 12.-14., 2-3 ind Danum 16. og 17.

Asian Paradise-Flycatcher, Gallaparadismonark Terpsiphone paradisi
1 ind Sukau 13. og 14., 1 ind Danum 16. (Kun hvit morf ble sett)

Mangrove Whistler, Mangroveplystrer Pachycephala grisola
10 ind Manukan Island 19.

Bornean Whistler, Borneoplystrer Pachycephala hypoxantha E
Opptil 10 ind Kinabalu Park 5.-9.
Bornean Whistler; Kinabalu Park

Sunda Laughingthrush, Sundalattertrost Garrulax palliatus
10 ind Kinabalu Park 7., 20 ind ss 8.

Black Laughingthrush, Sotlattertrost Garrulax lugubris calvus
Underarten calvus regnes av og til som full art
5+ ind Kinabalu Park 8., 3 ind ss 9.

Chestnut-capped Laughingthrush, Brunhettelattertrost Garrulax mitratus
Relativt vanlig i Kinabalu park
Chestnut-capped Laughingthrush; Kinabalu Park

White-chested Babbler, Hvitbrysttimal Trichastoma rostratum
Opptil 5 ind Sukau 12.-15.

Ferruginous Babbler, Rustryggtimal Trichastoma bicolor
1 ind Sukau 13.-15., 1 ind Danum 16.-18.
Ferruginous Babbler; Sukau

Horsfield's Babbler, Malaytimal Malacocincla sepiarium
1 ind H Poring 10., 1 ind H Danum 18.

Short-tailed Babbler, Korthaletimal Malacocincla malaccensis
5+ ind Sukau 13., 2 ind ss 14., 1 ind Danum 16.

Temminck's Babbler, Spraglekinntimal Pellorneum pyrrogenys
2 ind Kinabalu Park 8.

Black-capped Babbler, Rusttimal Pellorneum capistratum
1 ind Danum 16.

Moustached Babbler, Skjeggtimal Malacopteron magnirostre
2-3 ind Danum 17.

Sooty-capped Babbler, Sotkronetimal Malacopteron affine
3+ ind Poring 10., 2-3 ind Sukau 13.-15., opptil 5 ind Danum 15.-18.

Scaly-crowned Babbler, Skjellkronetimal Malacopteron cinereum
1 ind Sukau 13., 1 ind H ss 14.

Rufous-crowned Babbler, Svartnakketimal Malacopteron magnum
3-5 ind Danum 16.-18.

Chestnut-backed Scimitar-Babbler, Kastanjeryggsigdtimal Pomatorhinus montanus
1 ind H Poring 9., 1 ind ss 10.

Bornean Wren-Babbler, Borneosmettimal Ptilocichla leucogrammica
2 ind Danum 17.

Striped Wren-Babbler, Stripesmettimal Kenopia striata
1 ind Sukau 14.

Mountain Wren-Babbler, Sabahsmettimal Napothera crassa E
5 ind Kinabalu Park 6., 1 ind H ss 8.
Mountain Wren-Babbler; Kinabalu Park

Rufous-fronted Babbler, Rustpannetimal Stachyris rufifrons
1 ind Danum 16.

Grey-throated Babbler, Stripepannetimal Stachyris nigriceps
5-10 ind Kinabalu Park 6.-8.

Grey-headed Babbler, Gråhodetimal Stachyris poliocephala
2-3 ind Poring 10.

Black-throated Babbler, Svartsmekketimal Stachyris nigricollis
3 ind Sukau 15.

Chestnut-rumped Babbler, Kastanjegumptimal Stachyris maculata
2 ind Sukau 13., 2 ind Danum 16., 5 ind ss 18.

Chestnut-winged Babbler, Kastanjevingetimal Stachyris erythroptera
Relativt vanlig i Sukau og Danum

Striped Tit-Babbler, Stripemeistimal Macronous gularis
1 ind Sukau 13.

Fluffy-backed Tit-Babbler, Egrettmeistimal Macronous ptilosus
4 ind Sukau 14.
Fluffy-backed Tit-Babbler; Sukau

White-browed Shrike-Babbler, Hvitbrynprakttimal Pteruthius flaviscapis
3 ind Kinabalu Park 6., 2 ind ss 7.

Brown Fulvetta, Jernfulvetta Alcippe brunneicauda
2-3 ind Poring 9. og 10., 2 ind Sepilok 12., 15 ind Danum 16., 5 ind ss 17.

Chestnut-crested Yuhina, Brunhodetopptimal Yuhina everetti E
5 ind Kinabalu Park 6., 2 ind ss 8. (reir ble funnet), 10+ ind Poring 10.

White-bellied Yuhina, Grønntopptimal Yuhina zantholeuca
5 ind Poring 10., 4-5 ind Danum 16. og 17.

Golden-bellied Gerygone, Orientgerygone Gerygone sulphurea
5 ind Danum 17.

Velvet-fronted Nuthatch, Rødnebbspettmeis Sitta frontalis
1 ind Poring 10., 2 ind Sukau 13., 1 ind Gomantong 15.

Ruby-cheeked Sunbird, Rødkinnsolfugl Chalcoparia singalensis
Anthreptes singalensis
1 imm M Sukau 14., 1 M Danum 17.

Plain Sunbird, Glanspannesolfugl Anthreptes simplex
10+ ind Poring 10., 2 ind Danum 17., 1 ind ss 18.

Plain-throated Sunbird, Malaysolfugl Anthreptes malacensis
2-4 ind Poring 9. og 10., 1 ind Kota Kinabalu Park 11., 2 ind Sukau 14. og 15., 2 ind Danum 17., 2 ind Manukan Island 19.

Purple-naped Sunbird, Purpurnakkesolfugl Hypogramma hypogrammicum
1 ind Poring 10., 1 ind Sukau 13. og 14., 1 ind Danum 16.

Purple-throated Sunbird, Brudesolfugl Leptocoma sperata
Nectarinia sperata
1 M Danum 17.

Olive-backed Sunbird, Olivenryggsolfugl Cinnyris jugularis
Nectarinia jugularis
1 ind Kinabalu Park 8., 2 ind Lahad Datu 18., 2 ind Kota Kinabalu 19.
Olive-backed Sunbird; Kota Kinabalu

Crimson Sunbird, Karminsolfugl Aethopyga siparaja
2 ind Poring 9., 1 ind Sukau 14.

Temminck's Sunbird, Skarlagensolfugl Aethopyga temminckii
Opptil 5 ind Kinabalu Park 6.-8.

Thick-billed Spiderhunter, Tykknebbedderkoppjeger Arachnothera crassirostris
2 ind Poring 9., 1 ind ss 10.

Spectacled Spiderhunter, Brilleedderkoppjeger Arachnothera flavigaster
1 ind Danum 17.

Long-billed Spiderhunter, Langnebbedderkoppjeger Arachnothera robusta
1 ind H Poring 9., 1 ind Danum 16.-18.

Little Spiderhunter, Dvergedderkoppjeger Arachnothera longirostra
1 ind Poring 9. og 10., 1 ind Sukau 13. og 14., Opptil 5+ ind Danum 16.-18.
Little Spiderhunter; Danum Valley

Yellow-eared Spiderhunter, Gulkinnedderkoppjeger Arachnothera chrysogenys
1 ind Danum 16. og 17.

Streaky-breasted Spiderhunter, Sundaedderkoppjeger Arachnothera affinis
Grey-breasted Spiderhunter / Bornean Spiderhunter
1 ind Poring 9. og 10., 1 ind Danum 16.
Anm.: Dette er en art som har et noe komplisert forhold til Grey-breasted Spiderhunter, Gråedderkoppjeger Arachnothera modesta. I felthåndboken omtales denne som Arachnothera affinis mens Streaky-breasted ikke er omtalt som annet enn Bornean Spiderhunter Arachnothera everetti. Grey-breasted forekommer forøvrig kun på Vest Borneo og på fastlandet opp til Thailand og Burma. Bornean Spiderhunter regnes pr. i dag ikke som fullgod art, men vanligvis som en underart av Streaky-breasted, da som Arachnothera affinis everetti. Denne formen finnes kun i høyereliggende områder på Borneo. Observasjonene fra Poring er av denne underarten. Individet fra Danum tilhører underarten pars som er vidt utbredt i lavlandet på det østlige Borneo. Streaky-breasted finnes ellers på Sumatra, Java og Bali.

Yellow-breasted Flowerpecker, Grønnstripeblomsterfugl Prionochilus maculatus
2 ind Sukau 13., 2 ind Danum 16., 1 ind ss 18.
Yellow-breasted Flowerpecker; Sukau

Yellow-rumped Flowerpecker, Gulgumpblomsterfugl Prionochilus xanthopygius
1 M Poring 9., 1 F ss 10., 1 M Sukau 14., 1 ind Danum 18.

Orange-bellied Flowerpecker, Ildbukblomsterfugl Dicaeum trigonostigma
3-5 ind Poring 9. og 10., 1 ind Danum 17. og 18.

Black-sided Flowerpecker, Belteblomsterfugl Dicaeum monticolum E
Opptil 3 ind Kinabalu Park 6.-8.

Black-capped White-eye, Maskebrillefugl Zosterops atricapillus
Opptil 5+ ind Kinabalu Park 6.-8. og 11.

Everett's White-eye, Gråflankebrillefugl Zosterops everetti
1+ ind Poring 10.

Pygmy White-eye, Dvergbrillefugl Oculocincta squamifrons E
2 ind Kundasang 8.

Mountain Black-eye, Pirolbrillefugl Chlorocharis emiliae E
1 ind H Kinabalu Park 6., 10+ ind Mt. Kinabalu 7.
Mountain Black-eye; Mt. Kinabalu

Dark-throated Oriole, Stripepirol Oriolus xanthonotus
1 ind Poring 10., 1 ind Sukau 14., 1 ind H Danum 18.

Black-and-crimson Oriole, Rødbrystpirol Oriolus cruentus
Opptil 3 ind Kinabalu Park 6.-8.

Asian Fairy-bluebird, Blåbladfugl Irena puella
1 ind Sukau 14.

Large Woodshrike, Storaskefugl Tephrodornis gularis
2 ind Danum 16., 3 ind ss 18.

Rufous-winged Philentoma, Rustvingefilentoma Philentoma pyrhopterum
1 ind Sukau 13., 1 ind Danum 16.

Maroon-breasted Philentoma, Purpurbrystfilentoma Philentoma velatum
5+ ind Poring 10., 2 ind Danum 16.
Maroon-breasted Philentoma; Poring Hot Springs

Ashy Drongo, Askedrongo Dicrurus leucophaeus
Opptil 5 ind Kinabalu Park 6.-8.

Bronzed Drongo, Bronsedrongo Dicrurus aeneus
2-3 ind Poring 9. og 10., 1-2 ind Danum 17. og 18.

Hair-crested Drongo, Hårdrongo Dicrurus hottentottus
Spangled Drongo
1 ind Kinabalu Park 6., 2 ind ss 8., 4 ind ss 11.
Hair-crested Drongo; Kinabalu Park

Greater Racket-tailed Drongo, Dragedrongo Dicrurus paradiseus
1 ind H Poring 9., 1 ind ss 10.

White-breasted Woodswallow, Hvitbuksvalestær Artamus leucorynchus
25 ind Kota Belud og Kota Kinabalu 11., 5 ind Kota Kinabalu 19.White-breasted Woodswallow; Kota Kinabalu

Bornean Bristlehead, Børstehode Pityriasis gymnocephala E
6 ind Danum 17.
Bornean Bristlehead; Danum Valley

Crested Jay, Spirskrike Platylophus galericulatus
2 ind Poring 9., 2 ind Danum 16.

Black Magpie, Svartskrike Platysmurus leucopterus
2 ind H Sukau 14., 4 ind Danum 16.

Short-tailed Magpie, Smaragdskjære Cissa thalassina
Opptil 5 ind Kinabalu Park 6.-8.
Short-tailed Magpie; Kinabalu Park

Bornean Treepie Dendrocitta cinerascens
Opptil 15 ind Kinabalu Park 6.-8., I ind H Poring 10.
Bornean Treepie; Kinabalu Park

House Crow, Huskråke Corvus splendens
Vanlig på Kuala Lumpur internasjonale flyplass 5. (Ikke sett på Borneo)

Slender-billed Crow, Arkipelkråke Corvus enca
Opptil 5+ ind Sukau 12.-14., opptil 5 ind Danum 16.-18.

Asian Glossy Starling, Orientstær Aplonis panayensis
10 ind str Poring-Kundasang 10., 20-30 ind str Kota Belud-Kota Kinabalu 11., 5+ Sandakan 12., 10+ str Danum-Lahad Datu 18., 5+ Kota Kinabalu 19.

Common Hill Myna, Beostær Gracula religiosa
Hill Myna
2 ind Sukau 13.

Crested Myna, Krøllstær Acridotheres cristatellus
2 ind Kota Kinabalu Park 11.

Common Myna, Hyrdestær Acridotheres tristis
Vanlig på Kuala Lumpur internasjonale flyplass 5., 5+ Sandakan 12.

Eurasian Tree Sparrow, Pilfink Passer montanus
Vanlig

Dusky Munia, Kullnonne Lonchura fuscans
10 ind Poring 9. og 10., 5 ind Sukau 14. og 15., 10+ Danum 17. og 18.

Nutmeg Munia, Muskatnonne Lonchura punctulata
Scaly-breasted Munia
5 ind Sukau 13., 1 ind Kota Kinabalu 19.
Nutmeg Munia; Kota Kinabalu

Black-headed Munia, Svarthodenonne Lonchura malacca
20+ ind Kota Belud 11., 5 ind Sandakan 12., 3 ind Kota Kinabalu 19.

 

Systematisk artsliste for pattedyr:


Small-toothed Palm Civet, Småtannet palmemår Arctogalidia trivirgata
1 ind Danum 15.

Long-tailed Macaque, Krabbemakak Macaca fascicularis
Crab-eating Macaque
Opptil 20+ ind Sukau 12.-14.

Pig-tailed Macaque, Grisehalemakak Macaca nemastrina
20 ind Sepilok 12., 5 ind Sukau 13. og 15.
Pig-tailed Macaque (juvenile); Sepilok

Proboscis Monkey, Neseape Nasalis larvatus
Opptil 40 ind Sukau 12.-14.

Red Sureli, Kastanjebrun langur Presbytis rubicunda
Maroon Leaf monkey
1 ind Danum 16.

Silvered Leaf Monkey, Sølvlangur Presbytis cristatus
Silver-leaved Langur
Opptil 20 ind Sukau 12.-15.

Müller's Gibbon, Borneogibbon Hylobates muelleri
Bornean Gibbon
Flere ind H Danum 16.-18.

Orangutan, Orangutang Pongo pygmaeus
10 ind Sepilok 12., 1 ind på båtturen fra Sandakan til Sukau 12., 1 ind Sukau 13., 1 ind Danum 17.

Common Tree Shrew, Vanlig trespissmus Tupaia glis
1 ind Sukau 13., 1 ind Danum 16. og 17.

Montane Tree Shrew, Fjelltrespissmus Tupaia montana
Mountain Tree Shrew
1 ind Mt. Kinabalu 7.

Pygmy Tree Shrew, Liten trespissmus Tupaia minor
Lesser Tree Shrew
1 ind Poring 9., 1 ind Sukau 13.

Terrestrial Tree Shrew, Stor trespissmus Lynogale tana
Large Tree Shrew Tupaia tana
1 ind Danum 16.

Malayan Colugo, Malayaskjermflyger Cynocephalus variegatus
Flying Lemur
1 ind Danum 15.

Asian Elephant (u.a. Asian Pygmy Elephant), Asiatisk elefant (u.a. Sumatraelefant) Elaphus maximus sumatrensis
20 ind Sukau 12.

Bearded Pig, Skjeggsvin Sus barbatus
5+ ind Sukau 14., 1 ind Danum 15. og 17.Bearded Pig; Danum Valley

Red Muntjak (u.a. Bornean Muntjak), Indiamuntjak Muntiacus muntjac pleiharicus
Indian Muntjak
1 ind Danum 17.

Bornean Black-banded Squirrel Callosciurus orestes
1 ind Kinabalu Park 7.

Kinabalu Squirrel Callosciurus baluensis
2 ind Mt. Kinabalu 7.

Plantain Squirrel, Rødbuket praktekorn Callosciurus notatus
1 ind Sukau 13., 3-4 ind ss 14.

Prevost's Squirrel, Hvitstripet praktekorn Callosciurus prevosii
2 ind Poring 9. og 10., 2 ind Sukau 14., 1-2 ind Danum 16.-18.

Bornean Mountain Ground Squirrel Dremomys everetti
4-5 ind Mt. Kinabalu 7.
Bornean Mountain Ground Squirrel; Mt. Kinabalu

Least Pygmy Squirrel, Ensfarget dvergekorn Exilisciurus exilis
Plain Pygmy Squirrel
5 ind Poring 10., 3-4 ind Sukau 14. og 15., 1-2 ind Danum 15.-18.

Pale Giant Squirrel, Sundakjempeekorn Ratufa affinis
Giant Squirrel
2 ind Poring 10., 1 ind Danum 16.

Jentink's Squirrel Sundasciurus jentinki
5+ ind Kinabalu Park 6.-8.

Red Giant Flying Squirrel, Rødbrunt kjempeflygeekorn Petaurista petaurista
1 ind Danum 15.

Polynesian Rat, Polynesiarotte Rattus exulans
1 ind Sukau 14.


Systematisk artsliste for krypdyr:
Flere mindre, ubestemte øgler ble sett.

Malayan Water Monitor Lizard, Båndvaran Varanus salvator
1 ind Sukau 12.
Malayan Water Monitor Lizard; Sukau

Borneo Forest Dragon Gonocephalus borneensis
1 ind Poring 10.

Wagler's Pit-Viper, (slange) Tropidolaemus wagleri
1 ind Sepilok 12.

Twin-barred Treesnake Chrysopelea pelias
1 ind Danum 15.
Twin-barred Treesnake; Danum Valley

Red-headed Krait, (slange) Bungarus flaviceps
1 ind Kinabalu Park 7.

Black Spitting Cobra Naja naja sputatrix
1 ind str danum-Lahad Datu 18.

Estaurine Crocodile, Deltakrokodille Crocodylus porosus
1 ind på båtturen fra Sandakan til Sukau 12.


Usystematisk artsliste for virvelløse dyr:
Kun et lite antall arter ble bestemt. Det ble heller ikke brukt mye energi på dette.

Brown Leech, Brunigle Haemadipsa zeylanica
Vanlig og innpåsliten i Poring, Sukau og Danum

Tiger Leech, Tigerigle Haemadipsa picta
Vanlig og plagsom ved lite trafikkerte stier i Sukau, sett mer sporadisk i Danum
Tiger Leech; Sukau

Pill Millipede, Kuletusenbein Glomeris marginata
Sett sporadisk i Sukau og Danum

Trilobite Beetle, Trilobitt (larvestadium?) Dulticola sp.
Sett i Kinabalu Park og i Danum. Artstilhørighet er ikke klarlagt.

Tree Nymph, (sommerfugl) Idea sp.
Sukau og Danum.

Great Mormon Butterfly Papilo memnon
Danum

Common Birdwing Butterfly Troides helena
Denne enorme sommerfuglen ble sett i Sukau og Danum

Rajah Brooke's Birdwing Butterfly Troides (Trogonoptera) brookiana
Danum


> Rapport
> Fotogalleri (horisontale bilder)
> Fotogalleri (vertikale bilder)