> Rapport
>
Fotogalleri
 

All photos © Leif Gabrielsen 2001

 


Artsliste, fugler:

 

Systematikk og engelske navn følger hovedsaklig
"Birds of the Indian Subcontinent", Grimmet et al.

 

E = endemisk for India 

Halsbåndfrankolin, Black Francolin Francolinus francolinus
To ind. sett ved Corbett 26.2. og fire ind. dagen etter. Dessuten to ind. ved Sultanpur 4.3.

Gråfrankolin, Grey Francolin Francolinus pondicerianus    
Opptil 40 ind. loggført i Keoladeo Ghana nasjonalpark, dessuten registrert ved Bund Baretha og  Sultanpur.Grey Francolin

 

 

 

 

 

 

 

 


Båndspringvaktel, Barred Buttonquail Turnix suscitator
Fem ind. ved Keoladeo 21.2. (ved den sørlige porten), og de samme fuglene ble sett igjen to dager senere.

Rustkronehøne, Hill Partridge Arborophila torqueola
Ett ind. hørt syngende fra hotellet i Naini Tal morgenen den 1.3. Senere samme dag ble tre ind. sett ved den store søppeldynga ved Snow View Ridge i Naini Tal. Dette later til å være en fast plass for arten, men den er overraskende vanskelig å finne (noen av deltagerne gjorde en imponerende innsats for å få sett den).

Bankivahane, Red Junglefowl Gallus gallus
Sett alle dagene inne i Corbett nasjonalpark, uten unntak langsmed veien. Høyeste dagsantall var fem ind. 27.2.

Kalifasan, Kalij Pheasant Lophura leucomelanos
Noen av deltagerne fikk et glimt av tre ekstremt skye ind. fra bussen på vei inn mot Dhikala den 25.2.

Indiapåfugl, Indian Peafowl Pavo cristatus
I lavlandet, dvs helt til Corbett, ble opptil 25 ind. sett daglig. I Corbett, hvor arten er en del mer sky enn det som pleier å være tilfellet i tettere bebygde strøk, ble det sett opptil fem ind. og en ble sett ved Mongoli Valley. Høyere opp ble arten ikke registrert.

Grågås, Greylag Goose Anser anser
Arten ble sett hver dag i Keoladeo med 350 ind. anslått den 19.2. Dessuten 100 ind. ved Yamuna den 24.2. Disse fuglene tihører underarten rubirostris.

Stripegås, Bar-headed Goose Anser indicus
Vanlig ved Keoladeo med 500 ind. 19.2. Dessuten min. 100 ved Bund Baretha 22.2.

Småplystreand, Lesser Whistling-duck Dendrocygna javanica
Åtte ind. ved Keoladeo 19.2. Dessuten 10 ved Bund Baretha 22.2. og 18 samme sted dagen etter.

Rustand, Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea
Opptil 20 ind. ved Keoladeo 21.2. og 25 ind. Bund Baretha 22.2. Dessuten ble omkring 100 ind. sett ved Ganges 25.2. og 16 i Corbett 27.2. Også spredte obs. av mindre antall andre steder i lavlandet, ingen ble sett i høyereliggende områder.

Kamand, Comb Duck Sarkidiornis melanotos
Ett ind. ved Keoladeo 19.2. og to 21.2. Dessuten var det en større flokk på 30 ind. ved Bund Baretha 22.2.

Beltedvergand, Cotton Pygmy-goose Nettapus coromandelianus
Den eneste observasjon vi hadde av denne arten var en flokk på ca. 300 ind. ved Bund Baretha 22.2. Vi noterte ikke arten i det hele tatt ved Keoladeo, og tørken har trolig skylden for dette.

Snadderand, Gadwall Anas strepera
Opptil 40 ved Keoladeo, 40 ved Agra, 50 ved Ganges, 10 ved Corbett og 15 ved Sultanpur ble småplukk sammenlignet med en kjempeflokk ved Bund Baretha 22.2. Denne flokken inneholdt kanskje så mange som 1000 ind.

Brunnakke, Eurasian Wigeon Anas penelope
Ingen spesielt store flokker av arten ble registrert: 40 ind. ved Keoladeo 21.2. og 60 ved Agra 24.2. Var dagsbeste. Ble sett i små antall ved flere passende lokaliteter i lavlandet.

Stokkand, Mallard Anas platyrynchos
To ind. Keoladeo 21.2., to ved Agra 24.2., fire ved Ganges 25.2. og to ved Sultanpur 4.3.

Flekknebband, Spot-billed Duck Anas poecilorhyncha
Mellom 30 og 150 daglig i Keoladeo, dessuten 100 ved Bund Baretha, 150 ved Agra, 50 ved Ganges og 100 ved Sultanpur.

Krikkand, Common Teal Anas crecca
Daglig ved Keoladeo og opptil 600 ble estimert19.2. Deretter 50 ved Bund Baretha, 10 ved Agra, 200 ved Corbett 26.2. og 300 ved Sultanpur.

Knekkand, Garganey Anas querquedula
Sett i mindre antall ved passende lokaliteter i lavlandet. De høyeste tallene var 10 ind. ved Keoladeo 19.2. og 15 ind. ved Ganges 25.2.

Stjertand, Northern Pintail Anas acuta
Rundt 200 ind. holdt seg ved Keoladeo i perioden. Dessuten høye tall fra Bund Baretha 22.2. (150ind.), Corbett 26.2. (300) og Sultanpur 4.3. (500).

Skjeand, Northern Shoveler Anas clypeata
Den vanligste gressanda på turen. 19.2. ble det anslått 1200 skjeender ved Keoladeo og 1000 ved Bund Baretha 23.2. I tillegg noterte vi 50 ved Agra 24.2.og 800 ved Sultanpur 4.3.

Rødhodeand, Red-crested Pochard Netta rufina
Vi registrerte ikke arten ved Keoladeo overhodet, og igjen er det nok tørken som får bære skylda. Til gjengjeld var det mye rødhodeand ved Bund Baretha 22.2.: vi anslo flokken til 800-900 ind.

Taffeland, Common Pochard Aythya ferina
Bortsett fra en flokk på 300 ind. ved Bund Baretha så vi kun 1-2 ind. ved Keoladeo 19., 21. og 23.2.

Toppand, Tufted Duck Aythya fuligula
Den eneste obs. vi hadde av arten var ca. 150 ind. ved Bund Baretha.

Laksand, Common Merganser Mergus merganser
Vi hadde to ind. ved River Kosi 28.2.

Vendehals, Eurasian Wryneck Jynx torquilla
1-2 ind. sett flere dager i Keoladeo og Bund Baretha, dessuten ett ind. ved Sultanpur 4.3.

Flekkpikulett, Speckled Piculet Picumnus innominatus
Ett ind. sett i nærheten av hotellet i Naini Tal 27.2. I tillegg ett ind. ved Sat Tal dagen etter. Sistnevnte hoppet rundt i et uoversiktlig tre og var ikke så lett å finne, men de aller fleste fikk sett den til slutt.

Maurspett, Rufous Woodpecker Celeus brachyurus
En fugl ble sett på vei ned fra Kunda, Corbett, 27.2., mens den viste seg fram fra sin beste side. Ett ind. Ved Forktail Stream dagen etter holdt seg på litt lengre avstand.

Hinduspett, Brown-capped Pygmy Woodpecker Dendrocopos nanus
Spredte obs. av arten i Keoladeo flere dager. Beste var tre ind. 21.2.

Akrobatspett, Grey-capped Pygmy Woodpecker Dendrocopos canicapillus
Fire ind. i Corbett 26.2., tre dagen etter, en ved Forktail Stream 28.2. og en ved Naini Tal 1.3.

Bergspett, Brown-fronted Woodpecker Dendrocopos auriceps
Sett daglig oppe i fjellene: ett ind. Naini Tal 28.2., 2 ind. samme sted 1.3., 2 ind. Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli Valley 3.3.

Orientspett, Fulvous-breasted Woodpecker Dendrocopos macei
Sett tre dager: to ind. i Corbett 26.2., ett ind. Naini Tal 1.3. og ett ind. i Sat Tal 2.3.

Ildkronespett, Yellow-crowned Woodpecker Dendrocopos mahrattensis
Sett daglig i Keoladeo med opptil 7 ind. 21.2. Dessuten ett ind. i Bund Baretha 22.2.

Himalayaspett, Himalayan Woodpecker Dendrocopos himalayensis
Ett par sett langs veien til Chaina Peak, Naini Tal, 1.3.

Ildnakkespett, Lesser Yellownape Picus chlorolophus
To ind. sett på jeep-safari i Corbett 26.2. og to ind. i Sat Tal 2.3. (I Sat Tal ble ett ind. sett på nedsiden av demningen, og den andre ble sett ved kirken lenger oppe).

Skjellbukspett, Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus
Observasjonene var som følger: ett ind. i Corbett 26. og 27.2., ett ind. i Naini Tal 1.3. og en ved Sat Tal 2.3.

Gråspett, Grey-headed Woodpecker Picus canus
Sett alle dager i Corbett og høyereliggende strøk. Maks. antall var 5 ind. i Corbett 27.2.

Flammespett, Himalayan Flameback Dinopium shorii
Sett hver dag i Corbett/Ramnagar-området. Beste dagen var 28.2. med 3 ind. ved Forktail Stream.

Bengalspett, Black-rumped Flameback Dinopium benghalense
Sett daglig i Keoladeo og Bund BarBlack-rumped Flamebacketha med opptil 10 ind. i Keoladeo 23.2. Dessuten ett ind. ved Taj Mahal 24.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiferspett, Great Slaty Woodpecker Mulleripicus pulverulentus
To skiferspetter ved Forktail Stream 28.2. var vel kanskje dagens høydepunkt.

Himalayaskjeggfugl, Great Barbet Megalaima virens
Ett ind. ved Naini Tal 1.3., 5 ind. ved Sat Tal 2.3. og fire ved Mongoli Valley 3.3. var de eneste observasjonene av arten.

Brunhodeskjeggfugl, Brown-headed Barbet Megalaima zeylanica
Daglig ved Keoladeo og Bund Baretha, bortsett fra 21.2. Høyeste antall var 3-4 ind. 19.2. og 3 ind. 20.2.

Stripeskjeggfugl, Lineated Barbet Megalaima lineata
Daglig i Corbett, med to ind. 25.2., min. fem ind. 26.2. og fem 27.2. Dessuten to ved Forktail Stream 28.2.

Blåstrupeskjeggfugl, Blue-throated Barbet Megalaima asiatica
Observert tre dager: ett ind. 25.2. (Corbett), tre ind. 27.2. (Corbett) og to ind. 28.2. (Forktail Stream).

Smedskjeggfugl, Coppersmith Barbet Megalaima haemacephala
Sett daglig i lavlandet med syv ind. i Keoladeo 20.2. og syv ind. i Sultanpur 4.3. som høyeste dagsantall.

Indiahornfugl, Indian Grey Hornbill Ocyceros birostris
Sett daglig i lavlandet, samt i Corbett, bortsett fra 21.2. Høyeste dagsantall var hele 20 ind. på vei mot Bund Baretha 22.2.Indian Grey Hornbill

 

 

 

 

 

 

 

 


Hærfugl, Common Hoopoe
Upupa epops
Sett daglig i lavlandet, samt Corbett. De beste dagene var 22.2. (10 ind., Bund Baretha) og 24.2. (10 ind. Agra).

Bengalråke, Indian Roller Coracias benghalensis
Opptil 20 sett i Keoladeo, og arten var vanlig i div. jordbrukslandskap i lavlandet. Dessuten ett ind. i Corbett 27.2.

Isfugl, Common Kingfisher Alcedo atthis
De eneste observasjonene var fra Corbett/Ramnagar-området, hvor arten ble sett daglig med fire ind. 27.2. (Corbett) som høyeste dagsantall. Fraværet av obs. fra bl.a. Keoladeo er påfallende.

Storknebbisfugl, Stork-billed Kingfisher Halcyon capensis
Ett ind. observert i Corbett 26. og 27.2. Arten ble kun sett av et fåtall den første dagen, men heldigvis fikk alle den med seg dagen etter.

Kastanjeisfugl, White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis
Arten var tallrik i lavlandet med opptil 30 ind. på en dag (22., 23. og 24.2.). Fra Corbett og oppover var den atskillig mer fåtallig (0-5 ind. hver dag).

Kaskadeisfugl, Crested Kingfisher Megaceryle lugubris
Fåtallig: to ind. i Corbett 26.2., ett ind. ved Ramganga Resort 27.2. og to ind. ved Forktail Stream 28.2.

Terneisfugl, Pied Kingfisher Ceryle rudis
Mellom ti og femten daglig i Keoladeo, og opptil 20 i Corbett. Ellers spredte obs. fra lavlandet.

Blåskjeggbieter, Blue-bearded Bee-eater Nyctyornis athertoni
På vei ut av Corbett 27.2. hadde vi en rask stopp for å se på noen topptreseilere. Da fikk vi like godt med oss en flott blåskjeggbieter som satt og solte seg.

Beryllbieter, Green Bee-eater Merops orientalis
Svært vanlig i jordbruksområder i lavlandet; flere hundre kunne bli sett på transport-strekningene. Inne i Keoladeo ble opptil 50 loggført (21.2.) og beste dagsantall i Corbett var 30 ind. Fraværende i høyereliggende strøk.

Shikragjøk, Common Hawk Cuckoo Hierococcyx varius
Ett ind. sett i Keoladeo 20.2. Dessuten to ind. ved Bund Baretha 22. og 23.2.

Grønnebbkoel, Asian Koel Eudynamys scolopacea
Opptil seks ind. sett og hørt i hager og parker i Agra 24.2. Dessuten 4 ind. ved hotellet vårt og i Sultanpur den siste dagen, 4.3.

Sirkirmalkoha, Sirkeer Malkoha Phaeniocophaeus leschenaultii
En flott obs. av ett ind. ved Bund Baretha 22.2. var den eneste vi hadde av arten.  Endemisk for India.

Orientsporegjøk, Greater Coucal Centropus sinensis
Mellom 15 og 20 ind. daglig i Keoladeo og Bund Baretha. Bortsett fra dette kun spredte obs., bl.a. ett ind. ved Sat Tal 2.3.

Aleksanderparakitt, Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria
Ett ind. i Corbett 26. og et nytt et dagen etter var de eneste observasjonene.

Halsbåndparakitt, Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri
Ekstremt vanlig i lavlandet. Sett hver dag, men ingen forsøk på å estimere antall ble gjort. I Naini Tal, Sat Tal og Mongoli ValleRose-ringed Parakeety ble arten ikke registrert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Himalayaparakitt, Slaty-headed Parakeet Psittacula himalayana
Mellom to og ti ind. sett daglig i Corbett/Ramnagar-området. Dessuten 20 ind. i Sat Tal 2.3. og 30 ind. Ved Mongoli 3.3.

Plommehodeparakitt, Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala
To ind. på vei til Bund Baretha 22. og 23.2. Relativt vanlig i Corbett/Ramnagar, Sat Tal og Mongoli Valley, med ca. 100 ind. ved Forktail Stream 28.2. og ca. 100 ind. ved Sat Tal 2.3.

Skjeggparakitt, Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri
15 ind. i Corbett 26.2. og 40 ved Forktail Stream 28.2. var de eneste observasjonene.

Hinduseiler, White-rumped Needletail Zoonavena sylvatica
To observasjoner: 15 ind. i Corbett 26.2. og 10 ind. 27.2.

Småseiler, House Swift Apus affinis
Forekom på samtlige lokaliteter, bortsett fra Corbett. Som regel mellom 10 og 30 ind. daglig, men 200 ind. 24.2. ved Taj Mahal, Agra.

Alpeseiler, Alpine Swift Tachymarptis melba
Ett ind. på vei ut mot Dhikala, Corbett 25.2. var den eneste observasjonen vi hadde av arten.

Topptreseiler, Crested Treeswift Hemiprocne coronata
Ett ind. ved Corbett 25.2. og ti ind. på veien ut herfra 27.2. Dessuten ti ind. ved Forktail Stream 28.2.

Tårnugle, Barn Owl Tyto alba
Ett ind. "overdagende" i det samme treet ble loggført 19., 20. og 21.2. like ved Keoladeo Temple.

Landsbyugle, Collared Scops Owl Otus bakkamoena
Tre ind. ved Keoladeo 19.2. var de eneste vi hadde på turen. Fuglene ble funnet av lokale guider, og typisk nok satt de godt gjemt i toppen av palmetrær på veien ut mot Keoladeo Temple.

Braminhubro, Dusky Eagle Owl Bubo coromandus
To ind. sett 19. og 20.2. i Keoladeo var nok de samme ind. som hekket i området. Fuglene ble sett på reir 21. og 23.2., med 3 pullus.

Brunfiskeugle, Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis
Ett ind. i Corbett 26. og 27.2. Dette var en fugl med fast tilhold i et bestemt tre som våre guider kjente til. Den gikk mao greit å finne, og lot seg gladelig avfotografere. En stor ugle som fløy over oss i mørket ved Ramganga Resort, Jhamaria 27.2. var sannsynligvis en KetuBrown Fish-Owlpa.

 

 

 

 

 

 

 

 


Rustfiskeugle, Tawny Fish Owl Ketupa flavipes
Ett ind. i Corbett 26. og 27.2.. Denne ugla var litt vanskeligere å finne enn den forrige, da guidene bare kjente til omtrentlig hvor den satt. Vi fant den da til slutt; utrolig artig med to arter Ketupa med en halvtimes mellomrom!

Orientgjøkugle, Asian Barred Owlet Glaucidium cuculoides
Ett ind. sett i nærheten av Hotel Sherwani i skumringen like etter ankomst til Naini Tal 28.2. Deretter en hørt ved Naini Tal 1.3. og to hørt ved dammen i Sat Tal 2.3. Siste observasjonene var av 2 ind. sett og hørt ved elven i Mongoli 3.3.

Indiaugle, Jungle Owlet Glaucidium radiatum
En fugl hørt i grålysningen ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ind. sett dagen etter om morgenen like utenfor Dhikala.

Tempelugle, Spotted Owlet Athene brama
Ganske vanlig forekommende i Keoladeo. Sett daglig her med så mange som 10 ind. første dagen. Tre ind. sett om morgenen 22.2 på vei til Bund Baretha, og to ind. påfølgende dag. Dessuten to ind. 25.2. Underveis til Ramnagar og tre ind. ved Sultanpur 4.3.

Orientfalkeugle, Brown Hawk Owl Ninox scutulata
En av de største overraskelsene i Corbett var forekomsten av falkeugle. Vi avspilte lyd i Dhikala om kvelden 26.2. og fikk en nærmest umiddelbar respons. Vi kunne høre tre forskjellige spillende individer samtidig. Desto mer overraskende siden arten ikke er nevnt i noen av de tur-rapportene vi undersøkte før avreise til India.

Hamrenattravn, Large-tailed Nightjar Caprimulgus macrurus
En lokal guide i Keoladeo kjente til dagleiet til en hamrenattravn, og denne fuglen ble loggført 20. og 22.2. Dessuten ble en spillende fugl hørt i Dhikala, Corbett i grålysningen 26.2. I Dhikala fikk vi dessuten sett glimt av jaktende nattravner om kvelden.

Klippedue/bydue, Rock/Feral Pigeon Columba livia
Svært vanlig på nærmest samtlige lokaliteter, bortsett fra Corbett og Sat Tal. Det ble ikke gjort noe forsøk på å estimere antall. En god del av fuglene, særlig på avsidesliggende plasser som Corbett, så ut som "ekte" klippeduer.

Mongolturteldue, Oriental Turtle Dove Streptopelia turtur
To ind. ble, noe overraskende, sett ved Sapan Mari i Keoladeo 21.2. Dessuten rundt ti ind. ved Snow View Ridge i Naini Tal 1.3. Disse fuglene tilhører underarten meena.

Palmedue, Laughing Dove Streptopelia senegalensis
Arten var tilsynelatende svært vanlig på samtlige lokaliteter i lavlandet, med 50 ind. loggført fra Keoladeo 20. og 21.2. De fleste andre dager ble arten ikke talt i det hele tatt. Bortsett fra to ind. i Corbett 26.2. og 10 ind. ved Mongoli Valley 3.3. ble den ikke registrert fra høyereliggende områder.

Perlekragedue, Spotted Dove Streptopelia chinensis
Tre ind. fra Corbett 26.2., 10 ind. samme sted dagen etter og ett ind. ved Mongoli Valley 3.3.

Gråhodedue, Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica
Omtrent 20 ind. sett 22.2. på vei mot Bund Baretha, og fem ind. samme steRed Collared Doved dagen etter.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tyrkerdue, Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
Svært vanlig i lavlandet, og loggført her daglig. Dessuten ett ind. fra Corbett 27.2.

Smaragddue, Emerald Dove Chalcophaps indica
Den eneste obs. var av ett heller sky ind. ved Mohan, Forktail Stream 28.2.

Kragegrønndue, Yellow-footed Green Pigeon Treron phoenicoptera
To til seks ind. sett daglig ved Keoladeo, bortsett fra 23.2. Dessuten syv ind. ved Bund Baretha 22.2. Minimum 10 sett fra bussen på vei bort fra Sultanpur 4.3.

Snøtrane, Siberian Crane Grus leucogeranus
De to årvisse snøtranene i Keoladeo ble loggført hver dag vi var der; fuglene holdt seg i den østlige delen av Mansarovar. Ryktene sier de holdt seg i parken fram til 4.3.; ved formiddagstider den dagen ble de sett ta av og trekke nordover. Vi får se om de dukker opp igjen neste år.

Sarustrane, Sarus Crane Grus antigone
Sett daglig i Keoladeo med opptil 28 ind. (20.2.). Dessuten 30 ind. i Bund Baretha 22.2.

Trane, Common Crane Grus grus
Opptil 129 ind. i Keoladeo (23.2.). Sett hver dag her bortsett fra 22.2.

Jernrikse, Brown Crake Amaurornis akool
Ett ind. sett i Keoladeo 19.2. Dessuten 4 ind. på vei mot Bund Baretha 22.2. og tre dagen etter på samme lokalitet. Denne veistrekningen ser ut til å være en sikker lokalitet for arten, mens den kan være vanskelig i Keoladeo.

Hvitbrystrikse, White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus
I lavlandet finnes fuglen så å si overalt hvor det er litt vann (pytter, dammer, grøfter o.l) og høyeste dagsantall var 50 ind. i Keoladeo 22. og 23.2. Ikke sett i Corbett/Ramnagar eller høyere opp.

Sultanhøne, Purple Swamphen Porphyrio porphyrio
Daglig i Keoladeo med 150 ind. på det meste (21.2.). Dessuten mange i Bund Baretha (ikke talt) og 350 ind. ved Sur Sarovar 24.2. Den 4.3. hadde vi ett ind. i nærheten av Sultanpur og ca. 50 ved Yamuna-elven.

Sivhøne, Common Moorhen Gallinula chloropus
Vanlig i passende biotoper i lavlandet med opptil 100 i Keoladeo.

Sothøne, Common Coot Fulica atra
50-100 daglig i Keoladeo. I Bund Baretha oppholdt det seg en kjempeflokk vi estimerte til 5000 ind. og ved Sur Sarovar ble det anslått 1000 ind. 

Brunbuksandhøne, Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus
Ved den sørlig inngangen til Keoladeo, like på utsiden av parken, observerte vi til sammen 27 flyvende ind. Dessuten fem ind. på sørsiden av Sultanpur 4.3.

Indiasandhøne, Painted Sandgrouse Pterocles indicus
En gledelig overraskelse var to indiasandhøner ved Bund Baretha 22.2. Dette var en art vi ikke hadde gjort regning med.

Sibirbekkasin, Pintail Snipe Gallinago stenura
Ett ind. i Keoladeo 22.2. og på samme sted dagen etter. Dette er en art det er lett å overse i Nord-India, så det var hyggelig å få den med.

Enkeltbekkasin, Common Snipe Gallinago gallinago
10 til 30 ind. sett daglig i Keoladeo, dessuten registrert ved Bund Baretha, Sultanpur og Yamuna-elven.

Svarthalespove, Black-tailed Godwit Limosa limosa
Tre til syv ind. daglig ved Keoladeo og tyve i områdene rundt Sultanpur 4.3. Dette var ikke mye å skryte av sammenlignet med Bund Baretha; her ble 2000 ind. estimert 22.2. Det er lett å forestille seg at fuglene har samlet seg her pga at andre områder har tørket helt eller delvis ut.

Storspove, Eurasian Curlew Numenius arquata
Ett ind. ved Bund Baretha 22.2. var den eneste observasjonen.

Sotsnipe, Spotted Redshank Tringa erythropus
5-20 ind. daglig ved Keoladeo. Dessuten 25 ved Bund Baretha 22.2., en ved Ganges 25.2. og en ved Sultanpur 4.3.

Rødstilk, Common Redshank Tringa totanus
Mellom tre og fem ind. sett daglig i Keoladeo og Bund Baretha. I tillegg til dette 3 ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og 5 ved Sultanpur 4.3.

Damsnipe, Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
Mellom fem og tyve ind. daglig i Keoladeo og Bund Baretha. I tillegg til dette ett ind. ved Taj Mahal, Agra 24.2.

Gluttsnipe, Common Greenshank Tringa nebularia
Fåtallig, men utbredt. Observert på alle lokaliteter, bortsett fra i fjellene. I Keoladeo mellom 2 og 10 ind. daglig, 2 ind. Bund Baretha 22.2., maks. 15 ind. Dhikala, Corbett (26.2.) og en ved Sultanpur 4.3. Ellers spredte obs. fra bussen til og fra Ramnagar.

Skogsnipe, Green Sandpiper Tringa ochropus
Mellom 2 og 15 registrert daglig i Keoladeo og 10 ind. ved Bund Baretha 22.2. I tillegg 3 ved Taj Mahal 24.2., opptil 3 ved Corbett/Ramnagar og 5 ved Sultanpur 4.3.

Grønnstilk, Wood Sandpiper Tringa glareola
Relativt vanlig ved Keoladeo med 35 ind. 21.2. som dagsbeste. Også 100 ind. ved Bund Baretha 22.2. og to på vei mot Ramnagar 25.2. 20 ind. ved Sultanpur 4.3. 

Strandsnipe, Common Sandpiper Actitis hypoleucos
Mellom ett og fire ind. sett daglig på hele turen bortsett fra i fjellområdene. 

Dvergsnipe, Little Stint Calidris minuta
To dvergsniper ved Mansarovar, Keoladeo 21.2. og ett ind. ved Yamuna-elven, Delhi, 4.3. var turens eneste observasjoner. 

Temmincksnipe, Temminck’s Stint Calidris temminckii
En del temmincksniper ble sett ved Keoladeo, og 50 ind. ble loggført 21.2., dertil 80 ved Bund Baretha 22.2. I tillegg til disse ett ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ved Yamuna, Delhi 4.3.

Myrsnipe, Dunlin Calidris alpina
Observasjonene var som følger, alle fra Keoladeo: 200 ind. 19.2., 50 ind. 21.2. og 2 ind. 22.2.

Brushane, Ruff Philomachus pugnax
Daglig i Keoladeo med mellom 50 og 350 ind. Dessuten 200 ved Bund Baretha 22.2., 50 ved Taj Mahal, Agra 24.2., to ved Dhikala, Corbett 26.2. og 300 ved Sultanpur 4.3. Også spredte obs. fra bussen på transportstrekningene.

Riksesnipe, Painted Snipe Rostratula benghalensis
På en stopp underveis mot Bund Baretha 23.2. så vi to riksesniper i en myr langs veien. Dette var turens eneste obs.

Indialøper, Indian Courser Cursorius coromandelicus
Ett av de siste høydepunktene på turen var syv indialøpere i den tørre delen av Sultanpur 4.3. Dette later til å være en klassisk lokalitet for arten.

Triel, Eurasian Thick-knee Burhinus oedicnemus
Ett ind. ble hørt like ved hovedinngangen til Keoladeo 20.2. To ind. ble dessuten sett ved Bund Baretha, like nedenfor demningen, 22.2.

(Krumnebbtriel, Great Thick-knee Esacus recurvirostris)
Høyst sannsynlig denne arten som ble hørt ved Dhikala om kvelden 26.2. Endelig bekreftelse mangler foreløpig.

Ibisnebb, Ibisbill Ibidorhyncha struthersii
Vi så de to kjente overvintrende ibisnebbene ved Kosi-elven, Ramnagar, 28.2. Vi var på lokaliteten ved middagstider og så fuglene noen hundre meter ovenfor stedet der lokale sjåfører vasker bilene og bussene sine. Disse fuglene forlater typisk Ramnagar i begynnelsen av mars, så det var godt å konstatere at de fortsatt var på plass.

Stylteløper, Black-winged Stilt Himantopus himantopus
Mellom 5 og 30 i Keoladeo daglig.  100 ved Bund Baretha 22.2. og 200 ved Yamuna, Delhi 4.3. En del ble også sett fra bussen på transport-strekningene. 

Avosett, Pied Avocet Recurvirostra avosetta
To observasjoner fra Keoladeo: 6 ind. 19.2. og 2 ind. 21.2. I Sultanpur 4.3. ble det sett 20 ind. 

Fasanbladhøne, Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirugus
Ingen fasanbladhøner i Keoladeo, sannsynligvis pga tørken. Ved Bund Baretha, derimot, 10 ind. 22.2. og en dagen etter. I tillegg 6 ind. ved Sur Sarovar 24.2.

Bronsebladhøne, Bronze-winged Jacana Metopidius indicus
Daglig i Keoladeo med 5 - 20 ind. Dessuten fire ved Bund Baretha 22.2.

Melkebrakksvale, Little Pratincole Glareola lactea
I Keoladeo 2-3 ind.19.2., syv 21.2. og en 23.2., arten opptrer sjeldent tallrikt ved Keoladeo. Desto morsommere å komme til Bund Baretha 22.2. og finne en flokk på nærmere 300 ind. rastende på småøyene, eller til Corbett med 30 ind. 25.2.

Dverglo, Little Ringed Plover Charadrius dubius
Ett ind. ved Keoladeo 21.2. og 5 ind. ved Bund Baretha 22.2. Dessuten 20 ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og ett ind. 27.2.

Hvitbrystlo, Kentish Plover Charadrius alexandrinus
Omtrent tyve hvitbrystloer ved Bund Baretha 22.2. var turens eneste observasjon.

Vipe, Northern Lapwing Vanellus vanellus
En flokk på opptil 11 ind. ble sett ved Keoladeo 19., 21. og 22.2. Arten er åpenbart ganske sjelden ved lokaliteten. I tillegg ett ind. ved Yamuna-elven bak Taj Mahal, Agra 24.2.

Elvevipe, River Lapwing Vanellus duvaucelii
Fem ind. ved Sur Sarovar og to ind. ved Yamuna-elven bak Taj Mahal, Agra 24.2., en ved Ganges 25.2. Og opptil 30 ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. Dessuten en ved Yamuna-elven, Delhi 4.3.

Hinduvipe, Yellow-wattled Lapwing Vanellus malabaricus
Syv ind. på et jorde like på utsiden av Keoladeo Ghana nasjonalpark 23.2. og to ind. samme sted dagen etter. Arten er ikke uvanlig i området, men den er ofte vanskelig å finne og derfor var det svært hyggelig å få sett den  like før vi dro nordover.

Brillevipe, Red-wattled Lapwing Vanellus indicus
Brillevipa er svært tallrik og utbredt i denne delen av India, og den ble loggført samtlige av dagene på turen, bortsett fra 28.2. (Naini Tal). Det ble ikke gjort forsøk på å telle eller estimere arten alle dager, men høyeste logg-førte dagssum var 250 ind. 22.2. (Bund Baretha; de fleste av disse ble sett på veien til eller fra). Relativt fåtallig i Corbett/Ramnagar-området og i høyereliggende stRed-wattled Lapwingrøk.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sumpvipe, White-tailed Lapwing Vanellus leucurus
Mellom 20 og 30 daglig i Keoladeo, 15 ved Bund Baretha 22.2., en ved Sur Sarovar 24.2., 7 ved Sultanpur 4.3. og 2 ved Yamuna, Delhi 4.3.

Kaspimåke, Caspian Gull Larus cachinnans
Opprinnelig bestemt til gulbeingråmåke, Yellow-legged Gull Larus cachinnans. Etter en større “ryddejobb” i gråmåke- / silde-måkekomplekset har gulbeingråmåke fått det latinske navnet Larus michahellis.
Ett ind. som fløy forbi ved Okhla, Delhi 4.3. var turens eneste observasjon.

Steppemåke, Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus
Observert to dager: ett ind. ved Yamuna-elven bak Taj Mahal 24.2. og seks ind. ved Ganges 25.2. Sistnevnte i følge med en større flokk med asiahettemåker.

Asiahettemåke, Brown-headed Gull Larus brunnicephalus
Omtrent 150 asiahettemåker ved Ganges 25.2. og omtrent 200 ved Okhla, Delhi 4.3. I førstnevnte flokk ble ingen sikre hettemåker bestemt, mens ved Okhla forekom begge artene.

Hettemåke, Black-headed Gull Larus ridibundus
Omtrent 50 hettemåker i to artsrene flokker ved Okhla 4.3. var turens eneste observasjon. (Asiahettemåke forekom også her, og var mer tallrik, jfr. ovenfor.)

Flodterne, River Tern Sterna aurantia
I Keoladeo ble arten sett daglig med ett til fem ind. Fra Bund Baretha loggførte vi 25 ind. 22.2., ti fra Ganges 25.2., ti fra Dhikala, Corbett 26.2., to fra Corbett 27.2. og to fra bussen på vei mot Delhi 3.3.

Svartbukterne, Black-bellied Tern Sterna acuticauda
Turens eneste observasjon var seks ind. fra Sur Sarovar 24.2. Å besøke denne lokaliteten var en improvisasjon i forhold til reiseruta, og disse ternene var høydepunktet her.

Hvitkinnsvartterne, Whiskered Tern Chlidonias hybridus
Ingen observasjoner før Bund Baretha 22.2., men her var arten relativt vanlig. Vi anslo flokken til omtrent 250 ind. Også vanlig ved Yamuna, Agra 24.2., ingen estimat ble gjort. Dessuten 2 ind. fra bussen mot Delhi 3.3. og 50 ved Yamuna-elven, Delhi 4.3.

Fiskeørn, Osprey Pandion haliaetus
Fire ind. ved Bund Baretha 22.2. og ett ind. her dagen etter. Ett ind. ved Sur Sarovar 24.2., fem ved Dhikala, Corbett 26.2. og fire samme sted 27.2.

Svartvingeglente, Black-shouldered Kite Elanus caeruleus
Mellom ett og fire ind. samtlige dager i lavlandet, inkl. Corbett/Ramnagar.

Svartglente, Black Kite Milvus migrans
Fåtallig i Keoladeo: 2 ind. 19., 20. og 21.2. Fem ind. ved Nani Tal 1.3. og en ved Sat Tal 2.3. Svartglenta er svært vanlig rundt byer og tettsteder i lavlandet, og store antall ble sett fra bussen når vi kjørte mellom lokalitetene: 300 ind. estimert på vei mot, og ved, Agra 24.2. og 1000 ind. da vi kjørte mot Ramnagar 25.2. På vei mot Delhi 3.3. ble det ikke gjort noen tellinger, mens 2000 ind. ble anslått dagen etter i Delhi/ Sultanpur området. 

Braminglente, Brahminy Kite Haliastur indus
To ind., kanskje tre, holdt seg i Keoladeo i tiden vi var der og ble loggført hver dag. Arten er ikke spesielt vanlig ved lokaliteten, så dette var en behagelig overraskelse.

Båndhavørn, Pallas’s Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus
En ungfugl ble sett over tempelet i Keoladeo 23.2. Ved Dhikala, Corbett, som er en kjent lokalitet for arten, så vi fire ind. 26.2. og ett ind. dagen etter.

Båndelveørn, Grey-headed Fish Eagle Ichthyophaga ichthyaetus
To ind. sett ved Ramganga-elven ved Jhamaria 27.2. Dette var bare en av overraskelsene ved denne lokaliteten, som var ukjent for oss før vi dro til India.

Lammegribb, Lammergeier Gypaetus barbatus
Fire lammegribber ble sett fra hotellet vårt, Sherwani, ved ankomst til Naini Tal 28.2. Dagen etter ble fem ind. loggført i Naini Tal; sett både fra hotellet og fra Snow View Ridge. Dessuten tre ind. ved Sat Tal 2.3., og tre ind. fra Mongoli Valley 3.3. Arten hekker både ved Naini Tal og Mongoli.

Åtselgribb, Egyptian Vulture Neophron percnopterus
Observert daglig i Keoladeo og Bund Baretha med opptil 10 ind. (21. og 23.2.). Åtte ind. ved Dhikala, Corbett, 26.2. og 3 ind. ved Sat Tal 2.3. Ved byer og tettsteder i lavlandet var arten, i likhet med svartglente, svært vanlig: 30 ind. sett fra bussen på vei mot Agra 24.2. og 100 dagen etter på vei mot Ramnagar.  På vei mot Delhi 3.3. ble det ikke gjort forsøk på å anslå antall (var vi lei av å telle mot slutten av turen?).

Bengalgribb, White-rumped Vulture Gyps bengalensis
To ind. ved Keoladeo 19.2. og to ved Delhi 4.3. var de eneste observasjonene på hele turen. Fra å ha vært en ganske vanlig fugl i India for så lite som tre-fire år siden, har nå betydelige deler av bestanden blitt alvorlig redusert i antall (opptil 80% reduksjon enkelte steder). Det er mistanke om at nedgangen, som også rammer andre Gyps-gribber, skyldes et ukjent virus.

Indiagribb, Indian Vulture Gyps indicus
Tidligere Long-billed Vulture Gyps indicus. Nå splittet (Clements update).
Fra Keoladeo var det følgende observasjoner: fem ind. 20.2., 3 ind. 21.2., to ind. 23.2. og fire ind. 24.2. Dessuten fem ved Bund Baretha 22.2. og en 23.2. Indiagribben har vært utsatt for det samme viruset (?) som bengalgribb (se ovenfor).

Himalayagribb, Himalayan Griffon Gyps himalayensis
De første himalayagribbene vi så var to ind. ved Kosi-elven før inngangen til Corbett 25.2. Inne i Corbett NP så vi fire den 26.2. og to den 27. Oppe i fjellene ble arten sett daglig med mellom ett og ti ind. Beste dagen var ved Naini Tal 1.3. (10 ind.).

Gåsegribb, Eurasian Griffon Gyps fulvus
Tre observasjoner fra Corbett/Ramnagar-området: 5 ind. ved Dhikala 26.2. og ett ind. samme sted 27. I tillegg to sett ved Forktail Stream 28.2.

Munkegribb, Cinereous Vulture Aegypius monachus
Relativt mange obs. av arten; to ind. ved Kosi-elven utenfor Corbett 25.2., opptil seks ved Dhikala, Corbett 26. og 27.2., to ved Kosi 28.2., to ved Naini Tal 1.3., en ved Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli 3.3. Dhikala, inne i Corbett, pleier å være en sikker plass for munkegribb.

Rødhodegribb, Red-headed Vulture Sarcogyps calvus
Mellom tre og fire ind. ved Keoladeo de fleste dager, og to ved Bund Baretha 22.2. Også sett daglig i Corbett/Ramnagar med fem ind. inne i nasjonalparken 26.2. som høyeste dagsantall. Siste obs. var av to ind. ved Sat Tal 2.3.

Slangeørn, Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus
Observert tre dager; ett ind. ved Keoladeo 19.2., ett ind. ved Bund Baretha 22.2. og ett ind. ved Corbett 26.2.

Orientsnokørn, Crested Serpent Eagle Spilornis cheela
To ind. ved Keoladeo 19.2. og enkeltind. sett her 22. og 23.2. Ett og to ind. sett daglig ved Corbett og Forktail SCrested Serpent-Eagletream. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svartørn, Black Eagle Ictinaetus malayensis
En svartørn ble sett på avstand fra Snow View Ridge, Naini Tal, 1.3. Dette er en lokalitet hvor svartørn blir sett regelmessig (mens den ifølge diverse reiserapporter nesten ikke blir sett andre steder).

Sivhauk, Eurasian Marsh Harrier Circus aeruginosus
En til tre sett daglig i Keoladeo og Bund Baretha, bortsett fra 19.2. hvor 15 ind. ble loggført (Keoladeo). Dessuten to ind. ved Agra 24.2. og fem ved Yamuna-elven, Delhi, 4.3.

Myrhauk, Hen Harrier Circus cyaneus
To ind. ved Dhikala, Corbett, 26.2., ett ind. ved Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli 3.3. var de eneste observasjonene på turen.

Steppehauk, Pallid Harrier Circus macrourus
Tre observasjoner, samtlige av fugler i 1. vinterdrakt; ett ind. i Keoladeo 19. og 21.2 (muligens samme fugl) og ett ind. ved Sultanpur 4.3.

Shikrahauk, Shikra Accipiter badius
To til fem shikrahauker sett daglig i Keoladeo og to ind. ved Bund Baretha 22.2. Dessuten to ind. i Corbett 27.2. og to ved Sultanpur 4.3.

Spurvehauk, Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
Observasjoner av enkeltind. fra Keoladeo (19. og 21.2.), Bund Baretha (22.2.) og Mongoli Valley (3.3.). Dessuten to ind. i Keoladeo 23.2.

Orientvepsevåk, Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhyncus
Flere observasjoner, alle av enkeltind.: Keoladeo 20.2., underveis til Naini Tal 28.2., Naini Tal 1.3., Sat Tal 2.3., Mongoli Valley 3.3. og Sultanpur 4.3.

Musvåk, Common Buzzard Buteo buteo
Ett ind. ved Keoladeo 19.2. var turens eneste observasjon. To ubestemte våker ved Sat Tal 2.3. var sannsynligvis musvåk.

Ørnvåk, Long-legged Buzzard Buteo rufinus
Tre observasjoner, alle fra Keoladeo: 2 ind. 20.2., ett ind. 21.2. og ett ind. 22.2.

Indian Spotted Eagle Aquila hastata
Tidligere regnet som underart av småskrikørn, Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina.
Noen få obs. fra Keoladeo: ett ind. 19.2., to ind. 21.2. og to 23.2. Kan ha vært oversett pga problemer med identifikasjonen, men er klart mer uvanlig i Keoladeo enn storskrikørn.

Storskrikørn, Greater Spotted Eagle Aquila clanga
Endel observasjoner, og de aller fleste var fra Keoladeo. I Keoladeo ble mellom 10 og 15 ind. sett daglig. Dertil ble ett ind. sett ved Dhikala, Corbett 26.2. og ett ind. ved Kosi-elven, Ramnagar 28.2.

Steppeørn, Steppe Eagle Aquila nipalensis
Sett daglig i Keoladeo med mellom fire og ti ind. Også daglige obs. fra fjellområdene, med tre ind. i Mongoli Valley som høyeste dagsresultat. 

Keiserørn, Imperial Eagle Aquila heliaca
Følgende observasjoner ble gjort: 15-20 ind. ved Keoladeo 19.2., 10 ind. her 20.2., to den 21.2. og 4 ind. 22.2. Den eneste obs. utenom Keoladeo var to ind. i Corbett 28.2.

Haukørn, Bonelli’s Eagle Hieraaetus fasciatus
Tre observasjoner, alle fra Keoladeo: ett ind. 19. og 20.2. og to ind. 21.2.

Dvergørn, Booted Eagle Hieraaetus pennatus
En dvergørn ved Keoladeo 19.2., tre 21.2. (en lys og to mørke) og en 23.2. Dessuten ett ind. ved Sultanpur 4.3.

Vekselskogørn, Changeable Hawk Eagle Spizaetus cirrhatus
En vekselskogørn ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ind. samme sted 27.2. I tillegg til dette hadde vi en ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli Valley 3.3.

Fjellskogørn, Mountain Hawk Eagle Spizaetus nipalensis
To fjellskogørner ble sett kretsende over Kosi-elven 28.2., omtrent midtveis mellom Ramnagar og inngangen til Corbett nasjonalpark. Dette var turens eneste obs.

Halsbåndfalkonett, Collared Falconet Microhierax caerulescens
En halsbåndfalkonett i Dhikala, Corbett 26.2. Denne fuglen holdt seg stort sett nær den bratte skrenten ned mot reservoaret og hekket muligens her. Fuglen var sammarbeidsvillig og lot seg villig fotografere (bomben!). I tillegg så vi to den 27.2. på veien opp mot Kunda, omtrent der vi snudde og kjørte ned igjen. Collared Falconet

 

 

 

 

 

 

 

 

Tårnfalk, Common Kestrel Falco tinniculus
Mellom ett og tre ind. sett daglig i lavlandet. Dessuten to ind. ved Naini Tal 1.3.

Rødfalk, Lesser Kestrel Falco naumanni
En av de større overraskelsene på turen var en 2k rødfalk ved Bund Baretha 22.2. Fuglen holdt seg hele dagen ved den bratte fjellskråningen ovenfor demningen. Arten er ikke vanlig så langt øst.

Vandrefalk, Peregrine Falcon Falco peregrinus
Spredte obs. på hele turen; to ind. ved Keoladeo 19.2. og ett ind. samme sted 21.2. Også to ind. ved Corbett 27.2. og en ved Ramganga 28.2. Denne fuglen tilhørte underarten peregrinator og forårsaket litt forvirring (les: forhastet glede hos noen); fjærdrakten er nemlig temmelig lik libellefalk, Oriental Hobby Falco severus. Siste obs. vandrefalk var av ett ind. ved Sultanpur 4.3.

Dvergdykker, Little Grebe Tachybaptus ruficollis
Enkeltind. ved Keoladeo 21. og 23.2. og Sur Sarovar 24.2. Videre 20 ind. ved Bund Baretha 22.2. og 15 ved Sultanpur 4.3. i tilleg til 15 i områdene rundt selve reservatet. Dessuten observert på vei mot Ramnagar 25.2. og på tilbakeveien til Delhi 3.3.

“Orientslangehals”, Darter Anhinga melanogastor
Oriental Darter A. melanogaster, African Darter A. rufa og Australian Darter A. novaehollandiae er nå slått sammen til en art; Darter A. melanogaster. Norsk navn må av den grunn redigeres. Dette er foreløpig ikke gjennomført.
Sett daglig i Keoladeo med mellom 10 og 30 ind. De eneste obs. utenom Keoladeo var av tre ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og to sett fra bussen på vei mot Delhi 3.3.

Orientdvergskarv, Little Cormorant Phalacrocorax niger
Mellom 70 og 200 daglig i Keoladeo og 30 ved Bund Baretha 22.2. Omtrent 100 ved Sur Sarovar 24.2. og 100 dagen etter på vei mot Ramnagar, de fleste av disse sett ved Ganges. Til sist 5 ved Sultanpur og 10 ved Yamuna-elven, Delhi 4.3.

Bengalskarv, Indian Cormorant Phalacrocorax fuscicollis
Mellom 5 og 10 ind. daglig ved Keoladeo, dessuten 30 ved Bund Baretha 22.2. Til slutt  5 ind. ved Yamuna, Delhi 4.3. Det kan virke som om antallet bengalskarv i Keoladeo varierer ganske mye fra år til år,       fra måned til måned. Vårt "resultat" er omtrent midt på treet.

Storskarv, Great Cormorant Phalacrocorax carbo
Observert de fleste dager, bortsett fra i fjellområdene, som regel under 20 ind. daglig. Mer tallrik ved Dhikala, Corbett hvor vi så en flokk på nærmere 400 ind. 26.2.

Silkehegre, Little Egret Egretta garzetta
Sett daglig på samtlige lokaliteter i lavlandet bortsett fra 24.2. (ingen som gadd å se nærmere på de hvite hegrene denne dagen?). Antallet varierte mellom 10 og 50 ind., bortsett fra 4.3. med kun tre ved Sultanpur. Fraværende i høyereliggende strLittle Egretøk.

 

 

 

 

 

 

 

Duskhegre, Intermediate Egret Mesophoyx intermedia
Opp mot 30 ind. sett daglig i Keoladeo og ett ind. Bund Baretha 22.2. og fem her dagen etter. Også to ved Sur Sarovar 24.2., ett ind. underveis mot Ramnagar 25.2. og 20 rundt Sultanpur 4.3.

Kuhegre, Cattle Egret Bubulcus ibis
En og ti i Keoladeo hhv. 19. og 21.2. og 60 på vei ut mot Bund Baretha 22.2. Arten var ekstremt vanlig i jordbruksområdene i lavlandet og svært mange ble sett fra bussen på transportstrekningene. Beste dagen var 25.2. underveis mot Ramnagar; denne dagen ble 1000 ind. foreslått på loggen.

Mangrovehegre, Indian Pond Heron Ardeola grayii
Mellom 30 og 50 sett daglig i Keoladeo, og 30 ved Bund Baretha 22.2. Også sett daglig i Corbett/ Ramnagar-området med opptil 10 ind. 27.2. og to fra bussen før ankomst til Sultanpur 4.3.

Egretthegre, Great Egret Ardea albus
Omtrent som silkehegre; sett nærmest daglig bortsett fra 25.2. og ikke i fjellene. Antallet var lavere enn silkehegre. Beste dagen var 19.2. (Keoladeo) med i overkant av 10 ind.

Gråhegre, Grey Heron Ardea cinerea
Sett daglig i lavlandet. Opptil 30 i Keoladeo, 20 ved Bund Baretha, 10 ved Corbett og to ved Sultanpur. Fraværende i fjell-områdene.

Purpurhegre, Purple Heron Ardea purpurea
Overraskende få observasjoner: Ett ind. på vei mot Bund Baretha og enda et ved dammen 22.2. To ved Bund Baretha og en ved Keoladeo 23.2. Tre ved Sur Sarovar 24.2., to underveis til Ramnagar 25.2. og tre     ved Yamuna, Delhi 4.3. Det påfallende var at arten så og si var fraværende ved Keoladeo.

Krabbehegre, Little Heron  Butorides striatus
To ind. like ved tempelet i Keoladeo 19.2. Deretter enkeltobs. herfra 20., 21. og 22.2.

Natthegre, Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax
Opptil 20 sett daglig i Keoladeo, de fleste i nærheten av tempelet. Dessuten 15 ved Bund Baretha 22.2. og en ved Dhikala, Corbett 26.2.

Gulhalsrørdrum, Black Bittern Dupetor flavicollis
To observasjoner av ett ind. i området rundt tempelet i Keoladeo (19. og 21.2.). Dette er en sky art som er vanskelig å finne, og lokale guider er svært hendige i denne sammenheng.

Bronseibis, Glossy Ibis Plegadis falcinellus
Fire ind. 21.2. var den eneste obs. vi hadde i Keoladeo. Dette er, for å si det forsiktig, svært lite. Bortsett fra disse hadde vi 15 ind. ved Bund Baretha 22.2. og tre ved Sur Sarovar 24.2.

Orientibis, Black-headed Ibis Threskiornis melanocephalus
Mellom to og ti ind. sett daglig i Keoladeo er mindre enn normalt. Også sett i Bund Baretha (30 ind. 22.2.), Sur Sarovar (11 ind. 24.2.) og like før Sultanpur (ett ind. 4.3.).

Rødvorteibis, Black Ibis Pseudibis papillosa
Totalt fem ind. sett på jordene like før Agra 24.2. Dette er etter sigende en godt kjent plass for denne etterhvert ganske sjeldne arten. Ett ind. ble også sett 4.3. mellom Sultanpur og Delhi.

Skjestork, Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
Arten ble sett daglig i Keoladeo og mellom 50 og 150 ind. loggført. Dessuten ti ved Bund Baretha 22.2. og en ved Sur Sarovar 24.2.

Hvitpelikan, Great White Pelican Pelecanus onocrotalus
Sett daglig i Keoladeo med mellom 40 og 120 ind. Disse fuglene holdt seg mer eller mindre samlet, i det minste om ettermiddagen, i området rundt Mansarovar. Også to hvitpelikaner ved Bund Baretha 22.2. og to ind. ved Sur Sarovar 24.2.

Krøllpelikan, Dalmatian Pelican Pelecanus crispus
Ett ind. ble sett ved Mansarovar, Keoladeo 21., 22. og 23.2. Arten er relativt sjelden i området. Denne fuglen ble gjerne sett i umiddelbar nærhet av hvitpelikanene, om enn noe for seg selv.

Beltestork, Painted Stork Mycteria leucocephala
Mellom tre og ti ind. sett daglig i Keoladeo. Dette er et sørgelig antall; normalt på denne tiden ville flere tusen par vært i gang med hekking! Foruten disse ble tre beltestorker sett underveis til Bund Baretha 22.2.

Asiagapenebb, Asian Openbill Anastomus oscitans
Bortsett fra ett ind. 23.2. fraværende i Keoladeo. Gapenebbene som normalt holder seg her hadde nok forlatt parken til fordel for Bund Baretha. Her ble 30 ind. sett 22.2. og 20 ind. 23.2. Dessuten 11 ind. Ved Yamuna-elven, DeAsian Openbilllhi 4.3.

 

 

 

 

 

 

 

Ullhalsstork, Wooly-necked Stork Ciconia episcopus
Tre ind. i Keoladeo 20.2. og ett ind. samme sted 23.2. To ind. også sett daglig i Corbett.

Svartstork, Black Stork Ciconia nigra
Corbett er en typisk lokalitet for svartstork og vi registrerte ni ind. ved Dhikala 26.2. og syv samme sted 27.2. Dette var turens eneste observasjoner.

Svarthalsstork, Black-necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus
De fleste obs. av denne storken var fra Keoladeo; sett daglig her med mellom 10 og 15 ind., dette er  kanskje noe mer enn det som er normalt. I tillegg ble to ind. sett ved Dhikala, Corbett 26.2. og en ved Sultanpur 4.3.

Gyllenpannebladfugl, Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons
Ett ind. ble sett fra tårnet ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ind. på vei mot Kunda 27.2. (like ved der vi snudde og kjørte ned igjen).

Rødhalevarsler, Rufous-tailed Shrike Lanius isabellinus
En rødhalevarsler ble sett ved Bund Baretha 22.2. på vei opp mot palasset, og ett ind. ble sett ved Keoladeo 23.2. Siste obs. var av to ind. ved Sultanpur 4.3.

Indiavarsler, Bay-backed Shrike Lanius vittatus
Fire indiavarslere i Keoladeo 20.2. og to ind. 23.2., dessuten fem ved Bund Baretha 22.2. og en 23.2. (+ en på vei ut til BB 22.2.). Enkeltind. sett fra bussen 24., 25. og 26.2., og to ved Sultanpur 4.3.

Rustvarsler, Long-tailed Shrike Lanius schach
Mellom en og fem daglig i Keoladeo og Bund Baretha, to daglig i Dhikala, Corbett, to ved Sat Tal 2.3., to ved Mongoli 3.3. og en ved Sultanpur 4.3.

Krattvarsler, Southern Grey Shrike Lanius meridionalis
En krattvarsler like på utsiden av Keoladeo nasjonalpark (sørporten) 21.2. og en på vei ut til Bund Baretha 22.2. Dessuten ett ind. ved Sultanpur 4.3.

Nøtteskrike, Eurasian Jay Garrulus glandarius
Ti ind. ved Snow View Ridge, Nainital 1.3. Disse fuglene tilhører underarten bispecularis.

Himalayaskrike, Black-headed Jay Garrulus lanceolatus
Tre ind. ved Snow View Ridge, Nainital 1.3. og tre ind. ved Eureka Forbes-fabrikken, Sat Tal 2.3.

Rødnebbskjære, Red-billed Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha
Fem ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og i alt fire ved Mongoli Valley 3.3. (ved busstoppen og et par hundre meter nedover veien).

Grønnskjære, Common Green Magpie Cissa chinensis
Ett ind. ved Forktail Stream 28.2. var turens eneste sikre obs. Dette skal være en god lokalitet for arten, og noen ganger blir den sett her i større antall.

Okerskjære, Rufous Treepie Dendrocitta vagabunda
Mellom 10 og 15 ind. sett daglig i Keoladeo, dette er nok mer enn det som er vanlig. Tyve ind. ved Bund Baretha 22.2. og fem ind. 23.2. Enkeltind. observert underveis til Agra og Ramnagar 24. og 25.2., ved Dhikala, Corbett 26.2., Mongoli Valley 3.3. og ved SultaRufous Treepienpur 4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gråskjære, Grey Treepie Dendrocitta formosae
To ind. ved kirken i Sat Tal 2.3. var turens eneste observasjon.

Huskråke, House Crow Corvus splendens
Arten er ekstremt vanlig i lavlandet og forsøk på å estimere noe antall ble ikke forsøkt. Unntaket var en kjempemessig flokk i grålysningen på vei ut mot Bund Baretha 22.2.; det ble anslått til tusen (noe som nok var for lavt). Mindre vanlig i Corbett/Ramnagar, men heller ikke disse ble forsøkt tallsatt. Eneste obs. I fjellene var ett ind. ved Naini Tal 1.3.

Tykknebbkråke, Large-billed Crow Corvus macrorhynchos
Loggført alle dager. Høyeste dagsantall (av de dager det ble anslått noe tall) var 30 ind. ved Forktail Stream 28.2.

Orientpirol, Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus
Sett daglig i Corbett og ved Forktail Stream; fem ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og fire ind. 27.2. To ind. ved Forktail Stream 28.2.

Blodpirol, Maroon Oriole Oriolus traillii
Ett ind. sett fra tårnet ved Dhikala 26.2.

Svartvingelarveeter, Black-winged Cuckooshrike Coracina melaschistos
Ett ind. ble sett i Keoladeo 19.2. Denne arten er ganske så sjelden i området, men ett ind. har hatt tilhold i parken i jan-feb 2001.

Småmønjefugl, Small Minivet Pericrocotus cinnamomeus
Ett til tre ind. daglig i Keoladeo, bortsett fra syv ind. 23.2. Dessuten to ind. i Bund Baretha 22.2. og 5 ind. ved Forktail Stream 28.2.

Langhalemønjefugl, Long-tailed Minivet Pericrocotus ethologus
Ti ind. ved Keoladeo 19.2. og to ved Sultanpur 4.3. I Corbett/Ramnagar og fjellområdene sett daglig med mellom en og ti ind. (ti ind. Sat Tal 2.3.).

Båndflueeter, Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus
Temmelig vanlig i Corbett og ved Forktail Stream; 30 ind. Dhikala 26.2 og 15 ind. på jeep-safari 27.2., 5 ind. Forktail Stream 28.2. Dessuten to ind. Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli Valley 3.3.

Gulbukviftestjert, Yellow-bellied Fantail Rhipidura hypoxantha
Ett ind. på vei inn til Corbett nasjonalpark 25.2., 10 ind. ved Forktail Stream 28.2., tre ved Sat Tal 2.3. og tre ved Mongoli Valley 3.3.

Hvitstrupeviftestjert, White-throated Fantail Rhipidura albicollis
Fem ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og fire 27.2. Ett ind. ved Forktail Stream 28.2., en ved Naini Tal 1.3., fem ved Sat Tal 2.3., en ved Mongoli Valley 3.3. og en ved Sultanpur 4.3.

Hvitbrynviftestjert, White-browed Fantail Rhipidura aureola
Fem observasjoner som følger: en ved Bund Baretha 22.2., fire ved Dhikala, Corbett 26.2., to ved Forktail Stream 28.2., en ved Naini Tal 1.3. og en ved Sat Tal 2.White-browed Fantail3.

 

 

 

 

 

 

 


Svartdrongo, Black Drongo Dicrurus macrocercus
Svært vanlig i lavlandet, opptil 50 daglig på alle lokaliteter. Dessuten en sett fra bussen på vei til Naini Tal 28.2.

Askedrongo, Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus
Ett ind. i Keoladeo 19.2., åtte ind. dagen etter og en 22.2. Til slutt to ind. ved Sultanpur 4.3.

Hvitbukdrongo, White-bellied Drongo Dicrurus caerulescens
Ett ind. like ved tårnet i Dhikala, Corbett 26.2. var turens eneste obs. Dessverre en ganske sky luring som mange ikke fikk sett.

Bronsedrongo, Bronzed Drongo Dicrurus hottentottus
To bronsedrongoer fløy forbi ved inngangen til Mongoli Valley 3.3.

Hårdrongo, Spangled Drongo Dicrurus hottentottus
Fire ind. ved tårnet i Dhikala, Corbett 26.2. og tre samme sted 27.2. Ti ind. ved Forktail Stream 28.2. og en ved Mongoli Valley 3.3.

Parkløvfugl, Common Iora Aegithina tiphia
I alt seks ind. ved tårnet i Dhikala, Corbett 26.2. og fire ved Forktail Stream 28.2. 

Rajaløvfugl, Marshall’s Iora Aegithina nigrolutea
To hunn-fargede ind. nedenfor demningen i Bund Baretha 23.2. Endemisk for India.

Hvitbrynaskefugl, Common Woodshrike Tephrodornis pondicerianus
Sett daglig i Keoladeo med opptil seks ind. Dessuten ti ved Bund Baretha 22.2., fem ved Dhikala, Corbett 26.2. og en ved Sultanpur 4.3.

Brunfossekall, Brown Dipper Cinclus pallasii
Turens eneste obs. var ett ind. ved Kosi-elven ca. 10 km nord for Ramnagar 28.2.

Blåtrost, Blue Rock Thrush Monticola solitarius
Fire ind. langs veien opp til palasset ved Bund Baretha 22.2. og to samme sted dagen etter. Også ett ind. ved Corbett 27.2.

Blåplystretrost, Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus
Temmelig vanlig ved Corbett/Ramnagar og oppe i fjellene. Opptil 15 på en dag i Corbett (27.2.), 30 ind. 28.2. ved Forktail Stream og på vei til Naini Tal, 25 ind. ved Naini Tal 1.3., 30 ind. ved Sat Tal 2.3. og 20 ind. Ved Mongoli Valley 3.3.

Ravtrost, Orange-headed Thrush Zoothera citrina
Ett ind. ble sett ved "Nursery", Keoladeo 20., 21., og 22.2. Dessuten to ind. ved den nedlagte politistasjonen ved Bund Baretha 22. og Orange-headed Thrush23.2.

 

 

 

 

 

 

 

Langnebbtrost, Long-billed Thrush Zoothera monticola
Ett ind. ved Forktail Stream 28.2. var en særdeles hyggelig overraskelse. Artig å se en fugl med så groteske proporsjoner; stor, klumpete trost med langt nebb og kort stjert.

Himalayatrost, Tickell’s Thrush Turdus unicolor
En hun-farget "Tickell’s" ble sett ca. en km sør for "Nursery", Keoladeo 20.2. I tillegg ble ett ind. sett ved den nedlagte politistasjonen ved Bund Baretha 22. og 23.2. (samme sted som Orange-headed Thrush).

Gråvingetrost, Grey-winged Blackbird Turdus boulboul
Syv ind. på vei opp mot Kunda, Corbett 27.2. Fuglene ble sett der vi snudde og kjørte ned igjen. Ca. 20 ind. ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., tre ved Sat Tal 2.3. og 2-3 ved Mongoli Valley 3.3.

Taigatrost ('Svartstrupetrost'), Dark-throated Thrush Turdus ruficollis atrogularis
Seks ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og ett ind. 27.2. I tillegg ble to ind. sett ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., to ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli Valley 3.3.

Siratfluesnapper, Rufous-gorgeted Flycatcher Ficedula strophiata
En han ved Dhangari Gate, Corbett, 25.2., deretter en inne i parken 27.2., tre ved Forktail Stream 28.2. og to ved demningen, Sat Tal 2.3.

Dvergfluesnapper, Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
En ved Keoladeo 20.2.

Taigafluesnapper, Red-throated Flycatcher Ficedula albicilla
en ved Keoladeo 20.2., fem ved Bund Baretha 22.2., en ved Sur Sarovar 24.2., en ved Dhikala, Corbett 26.2. og en ved Sat Tal 2.3.

Ubestemt parva / albicilla
Mellom to og fem sett daglig i Keoladeo, bortsett fra 12 ind. 23.2. Sett daglig i Corbett/Ramnagar med mellom ett og fire ind., to ved Sat Tal 2.3. og fem ved Sultanpur 4.3.

Ultramarinfluesnapper, Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris
Ett ind. ved Mohan, Forktail Stream 28.2. var turens eneste sikre obs. Det var muligens enda en nederst i Sat Tal 2.3.

Hvitbrynfluesnapper, Little Pied Flycatcher Ficedula westermanni
To hanner av denne svart-hvite fluesnapperen ble sett ved Forktail Stream 28.2. Arten er muligens vanligere her oppe senere på våren.

Lazulifluesnapper, Slaty-blue Flycatcher Ficedula tricolor
Seks ind. ble sett ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. Dette later til å være en fast overvintringsplass for arten.  Dessuten en ved Mongoli Valley 3.3.

Talassinfluesnapper, Verditer Flycatcher Eumyias thalassina
Ett ind. ved Bund Baretha 23.2. var den eneste observasjonen fra lavlandet. Vanligere lenger opp; en ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., to ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli Valley 3.3.

Småniltava, Small Niltava Niltava macgrigoriae
Tre ind. nederst ved Forktail Stream 28.2. og en han og en hun-farget ved Sat Tal 2.3.

Rødbukniltava, Rufous-bellied Niltava Niltava sundara
Ett ind. ved Forktail Stream 28.2. og tre ved Sat Tal 2.3. (en på vei ned til demningen og to nedenfor demningen).

Gråhodefluesnapper, Grey-headed Canary Flycatcher Culicicapa ceylonensis
En til to daglig i Keoladeo og fire ved Bund Baretha 22.2. og tre 23.2. Litt vanligere lenger nord; en ved Dhikala, Corbett 26.2., fem ved Forktail Stream 28.2., seks ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3. og ca. 20 ved Sat TaGrey-headed Canary-Flycatcherl 2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 


Juvelstrupe, White-tailed Rubythroat Luscinia pectoralis
En praktfull hann ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. var turens eneste observasjon. Denne fuglen var forøvrig ikke fullt så sky som de kan være og viste seg til tider pent fram. Det kan være verdt å merke seg at det ble sett en han her i fjor også.

Blåstrupe, Bluethroat Luscinia svecica
Mellom to og ti ind. sett daglig i Keoladeo, og fem ble loggført fra Bund Baretha 23.2. Dessuten fem ind. ved Yamuna, Delhi 4.3.

Blåstjert, Orange-flanked Bush Robin Tarsiger cyanurus
Tre ind. ble sett ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3. Dette er en typisk lokalitet for arten om vinteren/våren. Dessuten fire nedenfor demningen ved Sat Tal 2.3.

Orientskjæreskvett, Oriental Magpie Robin Copsychus saularis
Temmelig vanlig i lavlandet og arten ble sett daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha uten at det ble gjort forsøk på å estimere antall. Dessuten ble to ind. sett ved Ganges 25.2. og en ved Forktail Stream 28.2.

Hinduskvett, Indian Robin Saxicoloides fulicata
Temmelig vanlig ved Bharatpur; mellom åtte og femten daglig i Keoladeo (inkl. ved hotellet like på utsiden av parken) og 30 ind. ved Bund Baretha 22.2. og 20 ind. 23.2. I tillegg til dette to ind. ved en stopp mellom Moradabad og Delhi 3.3., en ved Sultanpur 4.3. og en ved Yamuna, Delhi 4.3.

Blåkronerødstjert, Blue-capped Redstart Phoenicurus coeruleocephalus
Fem ind. ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3. og tre ved Sat Tal 2.3.

Svartrødstjert, Black Redstart Phoenicurus ochruros
Daglig i Keoladeo med ett til tre ind. og fem ved Bund Baretha 22. og 23.2. I Corbett ble tre ind. sett på jeep-safari 27.2., tre ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og en ved Sultanpur 4.3.

Blåhoderødstjert, Blue-fronted Redstart Phoenicurus frontalis
En han ved Snow View Ridge 1.3., en han ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og tre ved Mongoli Valley 3.3.

Strømrødstjert, White-capped Water Redstart Chaimarrornis leucocephalus
Relativt vanlig i passende biotoper ved Corbett/Ramnagar og oppe i fjellene. To ved Dhikala, Corbett 26.2., 12 på jeep-safarien 27.2., 15 ved Forktail Stream og underveis til Naini Tal 28.2., to ved Sat Tal 2.3. og fem ved Mongoli Valley 3.3.

Blyrødstjert, Plumbeous Water Redstart Rhyacornis fuliginosus
Oppholder seg, lik foregående art, ved fossende elver og så vi den ene så vi gjerne den andre også. Første obs. var av ett ind. ved Kosi-elven utenfor Corbett 25.2. Deretter 10 ind. ved Dhikala og i områdene rundt 26.2., 16 på jeep-safari 27.2. 20 ved Forktail Stream og underveis til Naini Tal 28.2. og en ved Sat Tal 2.3.

Flekkløftstjert, Spotted Forktail Enicurus maculatus
To sett underveis til Sat Tal og to nedenfor demningen 2.3. Dessuten ett ind. ved elven nederst i Mongoli Valley 3.3. (herlig fugl!).

Asiasvartstrupe, Siberian Stonechat Saxicola maura
Sett flere dager i Keoladeo med opptil 5 ind. (20.2.) og enkeltind. sett ved, og underveis til, Bund Baretha 22.2. I Corbett 5 ind. ved Dhikala 26.2. og 14 ind. 27.2., 5 ind. ved Sat Tal 2.3., en ved Mongoli Valley 3.3. Og to ved Sultanpur 4.3.

Svartskvett, Pied Bushchat Saxicola caprata
Temmelig vanlig i tørre biotoper i lavlandet og 30 ind. i Keoladeo 20.2. var høyeste dagsantall som ble loggført.  Også sett ved Bund Baretha og Sultanpur. I Corbett 4 ind. ved Dhikala 26.2. og seks ind. 27.2. Tre ind. ble sett underveis mot Naini Tal 28.2. og ett ind. ved Sat Tal 2.3.

Jernskvett, Grey Bushchat Saxicola ferrea
To ind. ved den sørlige porten til Keoladeo 21.2. og en inne i parken 22.2. var de eneste observasjonen fra lavlandet. I Corbett/Ramnagar ett til seks ind. daglig, en ved Naini Tal 1.3., ti ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli ValleGrey Bushchaty 3.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunskvett, Brown Rock Chat Cercomela fusca
25 ind. ved Bund Baretha 22.2. og 20 dagen etter (sett ved demningen og rundt palasset). Dessuten to underveis mellom Moradabad og Delhi 3.3.

Ørkensteinskvett, Desert Wheatear Oenanthe deserti
To ind. i det tørre området på sørsiden av Sultanpur 4.3. var turens eneste observasjon.

Isabellasteinskvett, Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina
Ett ind. samme sted som ørkensteinskvettene, Sultanpur, 4.3. var den eneste vi så.

Rødhalesteinskvett, Rufous-tailed Wheatear Oenanthe xanthoprymna
En virkelig godbit var en rødhalesteinskvett ved Ramganga-elven, Jhamaria 27.2. Dette er et stykke øst for det regelmessige utbredelsesområdet (samme fuglen ble sett her på en tur tre uker senere).

Pagodestær, Brahminy Starling Sturnus pagodarum
Sett daglig i Keoladeo, særlig i parken rundt tempelet. Høyeste dagsantall var 45 ind. 20.2. Også sett ved Bund Baretha med 20 ind. 22.2. To ind. underveis til Ramnagar 25.2.

Svartstrupestær, Asian Pied Starling Sturnus contra
Opptil flere hundre daglig i Keoladeo og 150 ved Bund Baretha 22.2. Ti ind. underveis til Ramnagar 25.2., ti ind. 28.2., fem ved Mongoli Valley 3.3. og 100 ved Sultanpur 4.3.

Hyrdestær, Common Myna Acridotheres tristis
Sett daglig og var særlig vanlig ved lavlandet. Ble som regel ikke talt, men høyeste dagsantall på loggen var 300 ind. underveis til Ramnagar 25.2. og 100 ind. underveis til, og ved, Agra 24.2. Høyeste dagsantall i Keoladeo var 50 ind. 20.2.

Landsbystær, Bank Myna  Acridotheres ginginianus
Som hyrdestær vanlig i lavlandet, men nærmere knyttet til bebyggelse. To ind. 21.2. og syv 23.2. var eneste obs. fra Keoladeo. 150 ind. underveis til Bund Baretha 22.2., 200 underveis til Agra 24.2. og 300 underveis til Ramnagar 25.2. var de høyeste dagsantall. Dessuten to ved Ramnagar 28.2., ti underveis til Delhi 3.3. og fem ind. i områdene rundt Sultanpur 4.Bank Myna3.

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjespettmeis, Chestnut-bellied Nuthatch Sitta castanea
Mellom to og fire ind. daglig i Keoladeo, bortsett fra 19.2., og en til to daglig i Corbett/Ramnagar. Tre ind. ved Sat Tal 2.3.

Hvithalespettmeis, White-tailed Nuthatch Sitta himalayensis
15 ind. ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3. og fem ved Sat Tal 2.3. Hvithalespettmeisen erstatter delvis kastanjespettmeisen høyere opp i fjellene. 

Rødnebbspettmeis, Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis
Fire ind. ved Dhikala, Corbett 26.2., ti ved Forktail Stream 28.2. og en nederst i Sat Tal 2.3.

Murkryper, Wallcreeper Tichodroma muraria
To ind. ble sett i skumringen ved Ramganga-elven, Jhamaria 27.2. og medførte en svett springmarsj for enkelte. Godt da at det fantes et badebasseng ved hotellet.

Tigertrekryper, Bar-tailed Treecreeper Certhia himalayana
20 ind. rundt hotellet og ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3. Dessuten syv ved Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli Valley 3.3. En ubestemt trekryper ved Dhikala, Corbett 26.2. må ha vært denne arten.

Rododendronmeis, Rufous-vented Tit Periparus rubidiventris
Tre ind. ved Naini Tal 1.3. og en ved Sat Tal 2.3. Arten er lang mindre vanlig enn kasjmirmeis.

Kasjmirmeis, Spot-winged Tit Periparus melanolophus
Ca. 20 ind. ved Naini Tal, særlig ved Snow View Ridge, 1.3. Også ett ind. ved Sat Tal 2.3.

Kjøttmeis, Great Tit Parus major
Mellom ett og fem ind. daglig i Corbett og tilsvarende i fjellområdene (fem ind. ved Mongoli Valley 3.3.).

Orientmeis, Green-backed Tit Parus monticolus
Observasjoner som følger: En ved hotellet i Naini Tal ved ankomst 28.2., 10 i Naini Tal 1.3. (særlig ved Snow View Ridge), syv ved Sat Tal 2.3. og fem ved Mongoli Valley 3.3.

Gulbrynmeis, Black-lored Tit Parus xanthogenys
Tre ved Forktail Stream 28.2., ett ind. Naini Tal 29.2., fem ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli 3.3.

Himalayameis, Grey-crested Tit Lophophanes dichrous
Tre ind. som fløy forbi ved Sat Tal 2.3. var turens eneste obs. Fuglene ble sett nedenfor demningen, omtrent der vi snudde og gikk oppover igjen.

Praktstjertmeis, Black-throated Tit Aegithalos concinnus
To ind. ved hotellet kvelden vi ankom Naini Tal 28.2. Deretter 25 ind. ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3. og 40 ind. ved Sat Tal 2.3.

Pale Sand Martin Riparia diluta
Ca. fem ind. ved Keoladeo 19. og 20.2. var turens eneste observasjoner. Brunstrupesandsvalen er langt vanligere, og det er mulig noen "Pale Sand Martin" ble oversett blant disse.

Brunstrupesandsvale, Plain Martin Riparia paludicola
Svært vanlig i lavlandet og sett daglig, bortsett fra 20.2. Som regel mellom ti og femti, men over hundre registrert ved Bund Baretha 22. og 23.2. Fraværende i fjellene.

Steinsvale, Dusky Crag Martin Hirundo concolor
Ti ind. ved Bund Baretha 22.2. og fem samme sted dagen etter. Arten hekker i området, bl.a. på selve demningen. Ett ind. i Ramnagar 28.2.

Låvesvale, Barn Swallow Hirundo rustica
Sett daglig i Keoladeo med opptil 50 ind. 21.2. Dessuten sett ved Bund Baretha 23.2. 

Trådhalesvale, Wire-tailed Swallow Hirundo smithii
Sett daglig i Keoladeo med opptil 20 ind. 21.2. (antallet varierte mellom 1 og 20). Dessuten 15 ved Bund Baretha 22.2. og 10 samme sted 23.2.

Amursvale, Red-rumped Swallow Hirundo daurica
Fem ind. ved Bund Baretha 22.2. og ett ind. ved Mongoli 3.3. var turens eneste observasjoner.

Hindusvale, Streak-throated Swallow Hirundo fluvicola
To ind. ved demningen i Bund Baretha 22.2. var de eneste vi så på turen. Bund Baretha later til å være en relativt sikker lokalitet for arten.

Svarttoppbylbyl, Black-crested Bulbul Pycnonotus melanicterus
En sett fra tårnet i Dhikala, Corbett 26.2. Arten er fåtallig i området.

Rødørebylbyl, Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus
En på vei inn til Dhikala, Corbett 25.2., ti inne i Corbett 26.2. og fem samme sted 27.2. Ca. ti sett ved Forktail Stream 28.2.

Hvitørebylbyl, White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis
Sett daglig i Keoladeo med ca. 20 ind. Også notert i Bund Baretha.

Himalayabylbyl, Himalayan Bulbul Pycnonotus leucogenys
De første vi så var 5 ind. ved Dhangari-porten og på vei inn til Dhikala, Corbett 25.2. Deretter sett daglig i Corbett/Ramnagar og oppe i fjellene med 50 ind. i Corbett 25.2. som høyeste dagsantall. Denne arten erstatter P. leucotis i høyereliggende strøk (tidligere regnet som samme art).

Rødgumpbylbyl, Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer
Mellom 10 og 40 ind. sett daglig, bortsett fra Naini Tal 1.3. og Sultanpur/Delhi Red-vented Bulbul4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 


Gulvingebylbyl, Ashy Bulbul Hemixos flavala
På vei inn til Dhikala, Corbett 25.2. hadde vi fire ind. samt 4-5 ind. ved Dhikala 26.2. Dessuten fire ved Forktail Stream 28.2.

Svartbylbyl, Black Bulbul Hypsipetes leucocephalus
Tre og fire ind. ved Corbett 25. og 26.2. Deretter åtte ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli 3.3.

Gråbrystprinia, Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii
Vanligst ved Corbett og Forktail Stream; de beste dagene her var 10 ind. ved Dhikala 26.2. og 30 ved Forktail Stream 28.2. Også sett lenger opp i fjellene med 10 ind. ved Sat Tal 2.3. og 5 ved Mongoli 3.3.

Indiaprinia, Jungle Prinia Prinia sylvatica
Ett ind. ved Keoladeo 20.2., fire ind. samme sted 23.2. og en ved Sur Sarovar 24.2. Arten er utbredt, men fåtallig (kanskje delvis pga forvekslingsrisk med orientprinia).

Gulbukprinia, Yellow-bellied Prinia Prinia flaviventris
Ett ind. ved Keoladeo 19.2. og to ved Okhla, Delhi 4.3. Okhla er en kjent lokalitet for denne arten.

Alveprinia, Graceful Prinia Prinia gracilis
Ett ind. ved Keoladeo 23.2., for deretter ikke å bli sett igjen før siste dagen: fem ind. ved Sultanpur og en ved Okhla, Delhi 4.3.

Orientprinia, Plain Prinia Prinia inornata
Mellom ett og fem ind. nesten daglig i Keoladeo og Bund Baretha. Bortsett fra dette kun en obs.; ett ind. ved Sultanpur 4.3.

Askeprinia, Ashy Prinia Prinia socialis
Sett daglig ved Bharatpur og Agra med opptil 15 ind. samt Bund Baretha 22.2. Dessuten ett ind. 26.2. og to ved Okhla, Delhi 4.3.

Cistussanger, Zitting Cisticola Cisticola juncidis
Turens eneste observasjon var av to ind. ved Sultanpur 4.3.

Lundbrillefugl, Oriental White-eye Zosterops palpebrosus
Sett de fleste dager gjennom hele turen med max 5 ind. Unntakene var 23.2. med 50 ind. ved Bund Baretha og 28.2. med 40 ind. ved Forktail Stream.

Rødhodetesia, Chestnut-headed Tesia Tesia castaneocoronata
Ett ind. viste seg fram fra sin beste side på nedsiden av demningen ved Sat Tal 2.3. og et nytt ind. ble sett nederst i dalen ved Mongoli dagen etter. Dette er en usedvanlig vakker fugl, og det var herlig å få sett den så bra.

Gråbuktesia, Grey-bellied Tesia Tesia cyaniventer
En av de større overraskelsene ved Forktail Stream 28.2. var en til to "Grey-bellied Tesia" i et kratt langs veien. Trass iherdige forsøk fra en gjeng som gikk rundt, over og gjennom krattet ble den ikke sett igjen.

Crescendosanger, Brownish-flanked Bush Warbler Cettia fortipes
To ind. oppholdt seg en stund i krattet rett under tårnet ved Dhikala, Corbett 26.2. Trass i at de viste seg fram ganske godt flere ganger tok det litt tid før alle var enige i artsbestemmelsen. 

Gråsidesanger, Grey-sided Bush Warbler Cettia brunnifrons
Første gråsidesangeren ved Khinanauli, Corbett 27.2. var et ekstremt sky ind. Først etter at 15 mann hadde omringet busken den satt i (ca 1 m2 stor) og ventet noen minutter viste den seg fram. Ett ind. nederst i Sat Tal 2.3., nedenfor demningen, var litt mer samarbeidsvillig og tre ind. ved brua nederst i Mongoli Valley 3.3. viste seg ganske greit frem.

Åkersanger, Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
Ett ind. ble sett på vei mot Bund Baretha 23.2. Fuglen satt i en siv-vase sammen med en gruppe vevere.

Busksanger, Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
To observasjoner av enkeltindivider i Keoladeo 19. og 20.2. Dette må karakteriseres som svært dårlig og man får anta at det var tørken som har skylden.

Stentorsanger, Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus
To ind. i Keoladeo 19. og 21.2. og ett ind. samme sted 23.2. For busksanger er dette heller magert.

Ramasanger, Syke’s Warbler Hippolais rama
Ett ind. ved Keoladeo 20.2. og to ind. samme sted hhv 21. og 22.2. (Trolig ramasangere selv om arten kan være vrien å skille fra tartarsanger (Booted Warbler) Hippolais caligata.)  Disse nye artene ble tidligere regnet som underarter av dvergspotte-sanger.

Møller, Lesser Whitethroat Sylvia curruca
Mellom 10 og 60 daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha. I tillegg 10 ved Sat Tal 2.3., fem ved Sultanpur 4.3. og to ved Yamuna, Delhi 4.3.

Sultansanger, Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris
Tidligere underart av  Mestersanger, Orphean Warbler Sylvia hortensis.
Ett ind. ved Lala Pyare, Keoladeo 20.2. var turens eneste observasjon. Arten blir sett sporadisk i nasjonalparken.

Langhaleskredderfugl, Common Tailorbird Orthotomus sutorius
Ganske vanlig ved Bharatpur; mellom 10 og 20 ind. daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha. Dessuten to ved Forktail Stream 28.2. og fire ved Mongoli Valley 3.3.

Gransanger, Chiffchaff Phylloscopus collybita
Mellom en og syv ind. daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha. Dessuten enkeltind. ved Corbett 26. og 27.2. og fem ved Sat Tal 2.3. Gransangere i Nord-India tilhører for det meste underarten tristis.

Brunsanger, Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus
En sky brunsanger ble hørt og sett i buskene langs veien på nordsiden av Mansarovar, Keoladeo 21.2.

Skrentsanger, Tickell’s Leaf Warbler Phylloscopus affinis
Ett ind. ved Forktail Stream 28.2. og tre ved Mongoli Valley 3.3. Ved Mongoli sett både på en søppeldynge helt på toppen av dalen og også langs bekken nederst i dalen.

Rododendronsanger, Buff-barred Warbler Phylloscopus pulcher
Litt overraskende kun en observasjon på hele turen: ett ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3.

Blekgumpsanger, Lemon-rumped Warbler Phylloscopus chloronotus
Ganske mange ved Forktail Stream og oppe i fjellene: 30 ved Forktail Stream 28.2., 10 ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., 30 ved Sat Tal 2.3. og 5 ved Mongoli 3.3. Blekgumpsangeren ble inntil for noen få år siden regnet som en underart av fuglekongesanger Phylloscopus proregulus.

Blekbrynsanger, Hume’s Warbler Phylloscopus humei
Det var overraskende få observasjoner av blekbrynsanger på turen. To i Keoladeo 22.2., en ved Sur Sarovar 24.2. og en ved Forktail Stream 28.2. Dette kan delvis ha vært pga bestemmelsesproblemer. Humei har relativt nylig blitt skilt ut som egen art fra gulbrynsanger Phylloscopus inornatus.

Østsanger, Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
Temmelig vanlig i lavlandet, og arten ble sett daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha med opptil 20 ind. To og tre ind. daglig også ved Corbett/Ramnagar og oppe i fjellene (bortsett fra Mongoli Valley 3.3.). Til sist ett ind. ved Sultanpur og en ved Yamuna, Delhi 4.3.

Vestkronsanger, Western Crowned Warbler Phylloscopus occipitalis
Ett ind. ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3. Fuglen ble sett i trær og busker på nedsiden av "snackbarene" og kioskene.

Gulbåndsanger, Blyth’s Leaf Warbler Phylloscopus reguloides
To ind. ved Forktail Stream 28.2. var de eneste vi hadde på turen.

Whistler's Warbler Seicercus whistleri
To sett på jeep-safarien i Corbett 27.2., ca. 15 ved Forktail Stream 28.2. og enkeltindivider ved Sat Tal og Mongoli Valley 2.3. og 3.3.
Denne arten ble tidligere innlemmet i Golden-spectacled Warbler (Seicercus burkii) - komplekset

Gråkappesanger, Grey-hooded Warbler Seicercus xanthoschistos
Ett ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og fire ind. ved Forktail Stream 28.2. Vanligere oppe i fjellene: 60-70 ind. Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., 50 ved Sat Tal 2.3. og 15 ved Mongoli VGrey-hooded Warbleralley 3.3.

 

 

 

 

 

 

 


Hvitstrupelattertrost, White-throated Laughingthrush Garrulax albogularis
Ca. 40 ind. rundt søppeldyngene på Snow View Ridge, Nainital 1.3. Dette er en klassisk lokalitet for arten.

Hvithodelattertrost, White-crested Laughingthrush Garrulax leucolophus
Tre skye fugler fløy forbi den første jeepen på vei opp mot Kunda, Corbett 27.2. Dagen etter ble tre nye ind. sett ved Forktail Stream.

Stripelattertrost, Striated Laughingthrush Garrulax striatus
Tre ind. på Snow View Ridge 1.3. og to nedenfor demningen ved Sat Tal 2.3.

Rødhakelattertrost, Rufous-chinned Laughingthrush Garrulax rufogularis
To særdeles skye ind. ble sett i noen busker på nedsiden av demningen ved Sat Tal 2.3., og forårsaket til tider heroisk innsats av enkelte for å få dem frem. Alle fikk sett dem til slutt.

Brunørelattertrost, Streaked Laughingthrush Garrulax lineatus
Arten er vanlig oppe i fjellene og ble sett hver dag her; 30 ind. ved Naini Tal 1.3., 15 ved Sat Tal 2.3. Og 20 ved Mongoli Valley 3.3.

Rustkinnsigdtimal, Rusty-cheeked Scimitar Babbler Pomatorhinus erythrogenys
To ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. var den eneste observasjonen vi hadde på turen.

Skjellsmettimal, Scaly-breasted Wren Babbler Pnoepyga albiventer
En flott obs. av ett ind. nederst i Mongoli Valley 3.3. var en av turens godbiter. Selv om den ble sett på nært hold over relativt lang tid tok det en stund før man var helt enige om artstilhørigheten.

Svarthaketimal, Black-chinned Babbler Stachyris pyrrhops
Ganske mange obs. fra Corbett/Ramnagar og fjellene: ti ind. ved Dhikala, Corbett 26.2., ett ind. Corbett 27.2., 15 ved Forktail Stream 28.2., fem ved Naini Tal 1.3., ca. 40 ved Sat Tal 2.3. og fem ved Mongoli Valley 3.3.

Guløyetimal, Yellow-eyed Babbler Chrysomma sinense
To-tre ind. sett daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha, bortsett fra 12 ind. i Keoladeo 20.2.

Krattskriketrost, Common Babbler Turdoides caudatus
Fem ved Keoladeo 20.2. og åtte ind. 23.2. Dessuten en sett fra bilen på vei ut mot Bund Baretha 23.2.

Flodskriketrost, Striated Babbler Turdoides earlei
Etter å ha overlevd overfarten til Okhla ved Yamuna-elven, Delhi 4.3. fikk vi vår belønning i form av fem "Striated Babblers". Dette er en kjent lokalitet for arten.

Gråskriketrost, Large Grey Babbler Turdoides malcolmi
Ganske mange obs. fra Keoladeo og Bund Baretha; sett daglig med opptil 25 ind. (Keoladeo 21.2.).  Dessuten sett underveis til Ramnagar 25.2. (åtte ind.) og ved Sultanpur 4.3. (6 ind.).

Landsbyskriketrost, Jungle Babbler Turdoides striatus
Sett daglig på de fleste lokaliteter, bortsett fra oppe i fjellene. Høyeste dagsantall var 100 ind. i Keoladeo 20Jungle Babbler.2.

 

 

 

 

 

 

 

Safrantimal, Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea
20 ind. ved Forktail Stream 28.2., 10 ind. ved Sat Tal 2.3. og 3 ind. ved Mongoli 3.3.

Blåvingeminla, Blue-winged Minla Minla cyanouroptera
Første obs. var av to ind. ved Forktail Stream 28.2. Deretter så vi to nedenfor demningen ved Sat Tal 2.3.

Skjeggtopptimal, Whiskered Yuhina Yuhina flavicollis
To ind. nedenfor demningen ved Sat Tal 2.3. var et uventet innslag.

Busklerke, Indian Bushlark Mirafra erythroptera
Seks ind. i full sang i sørenden av reservatet i Sultanpur 4.3. var de eneste vi så på hele turen.

Gråkronelerke, Ashy-crowned Sparrow Lark Eremopterix grisea
Fire gråkronelerker ved Shavla Baretha, ca. en halvtime før Bund Baretha 22.2. og seks ind. på den samme lokaliteten dagen etter. I tillegg så vi i alt ti ind. i den tørre delen av Sultanpur 4.3.

Rusthalelerke, Rufous-tailed Lark Ammomanes phoenicurus E
To ind. ved demningen i Bund Baretha 22.2. og tre ind. samme sted dagen etter. Dessuten to ind. ved Keoladeo 23.2.

Dverglerke, Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
Den eneste observasjonen på turen var av en flokk på ca. 150 ind. i de tørre delene av Sultanpur 4.3.

Topplerke, Crested Lark Galerida cristata
Ett ind. ved Shavla Baretha, underveis til Bund Baretha, 22.2. og fem samme sted dagen etter. Dessuten ett ind. like øst for Ramnagar 28.2., en på en rasteplass mellom Moradabad og Delhi 3.3. og fem ved Sultanpur 4.3.

Orientlerke, Oriental Skylark Alauda gulgula
Daglig i Keoladeo og Bund Baretha med mellom 5 og 20 ind. Dessuten 3 ved Sultanpur 4.3.

Purpursolfugl, Purple Sunbird Cinnyris asiatica
Temmelig vanlig i Keoladeo og Bund Baretha hvor arten ble sett daglig. Høyeste dagsantall her, de dagene de ble talt, var 15 ind. i Keoladeo 19. og 21.2. Også registrert i Agra og underveis til Ramnagar. I Corbett 3 ind. 27.2., 5 ved Forktail Stream 28.2., to ved Mongoli Valley 3.3. og 4 ved SultanPurple Sunbirdpur 4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svartstrupesolfugl, Black-throated Sunbird Aethopyga saturata
En han i Mongoli Valley 3.3.

Karminsolfugl, Crimson Sunbird Aethopyga siparaja
To hanner ved tårnet i Dhikala, Corbett 26.2. og ett ind. ved Dhikala, Corbett 27.2. Dessuten 2 ind. ved Forktail Stream 28.2.

Gråspurv, House Sparrow Passer domesticus
Sett alle dager og på samtlige lokaliteter bortsett fra Naini Tal 1.3. Det ble kun unntaksvis ført opp antall på loggen (20 ind. på flere dager i Keoladeo og 10 og 15 ind. i Corbett 26. og 27.2.).

Kanelspurv, Russet Sparrow Passer rutilans
Ti ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og fire ved Mongoli Valley 3.3.

Gulstrupesteinspurv, Chestnut-shouldered Petronia Petronia xanthocollis
Temmelig vanlig i Keoladeo og ved Bund Baretha. Arten ble sett daglig på disse lokalitetene uten at det ble gjort noe forsøk på å estimere antall.

Linerle, White Wagtail Motacilla alba
Ett til fem ind. daglig i Keoladeo, og opptil 40 ind. underveis til Bund Baretha 22. og 23.2. Åtte ind. Corbett 26.2., hvorav 3 tilhørte underarten personata. Tre ind. i Corbett 27.2. som viste karakterene til personata. Deretter ett ind. ved Sat Tal 2.3., tre ved Mongoli Valley 3.3. og fire i området rundt Sultanpur 4.3.

Hvitvingeerle, Black-backed Wagtail Motacilla lugens
Tre ind. ved Jahmaria 27.2. (alboides) og tre ind. i Corbett 27.2. (lugens). Hvitvingeerle er relativt nylig skilt fra linerle.  (En viss uenighet om disse fuglenes artstilhørighet kunne nok merkes!).

Skjæreerle, White-browed Wagtail Motacilla maderaspatensis
Utbredt, men fåtallig, i lavlandet og ved Corbett/Ramnagar; sett daglig her med 1-6 ind. (bortsett fra siste dagen i Delhi/Sultanpur). 

Sitronerle, Citrine Wagtail Motacilla citreola
Temmelig vanlig ved Bharatpur; observert hver dag i Keoladeo med mellom 20 og 30 ind. Dessuten 5 ind. på turen til Bund Baretha 22.2. og 10 ind. 23.2. Enkeltind. sett ved Forktail Stream 28.2., Mongoli Valley 3.3., Sultanpur 4.3. og Okhla, Yamuna 4.3.

Gulerle, Yellow Wagtail Motacilla flava
Sett daglig i Keoladeo med mellom en og ti ind. bortsett fra 21.2. med 80 ind. Ti ind. ved Bund Baretha 22.2., dessuten fem ved Yamuna, Delhi 4.3. Fraværende i de høyereliggende områdene. 

Vintererle, Grey Wagtail Motacilla cinerea
Opptil fem ind. daglig i Keoladeo, Bund Baretha og Corbett. Dessuten fire ved Sat Tal 2.3. og en ved Sultanpur 4.3.

Tartarpiplerke, Richard’s Pipit Anthus richardi
Tre ind. observert ved Keoladeo 23.2. var de eneste vi hadde på turen.

Orientpiplerke, Paddyfield Pipit Anthus rufulus
Mellom en og fem daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha. I tillegg to ved Dhikala, Corbett 26.2., fem ved Sultanpur 4.3. og en ved Yamuna, Delhi 4.3.

Markpiplerke, Tawny Pipit Anthus campestris
Sett daglig i Keoladeo og Bund Baretha med mellom ett og tre ind. Også en ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ved Sultanpur 4.3.

Langnebbpiplerke, Long-billed Pipit Anthus similis
Ett ind. ved Ramganga, Jhamaria om kvelden 27.2. var turens første obs. Deretter fulgte en obs. av to ind. ved Sultanpur 4.3.

Trepiplerke, Tree Pipit Anthus trivialis
Tre trepiplerker ble observert ved Keoladeo 21.2.

Sibirpiplerke, Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni
Observert de fleste dager på turen i lave antall. Daglig i Keoladeo (bortsett fra 21.2.) med mellom ett og seks ind. Fra Corbett/Ramnagar sett hver dag med opptil 10 ind. Dessuten 10 ind. fra Sat Tal 2.3. og to i Mongoli 3.3.

Rustbrystjernspurv, Rufous-breasted Accentor Prunella strophiata
Fire ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og tre ved Mongoli Valley 3.3. Førstnevnte lokalitet er en velkjent plass for arten om vinteren. Fuglene ved Mongoli ble sett på en søppeldynge helt øverst i dalen.

Svartstrupejernspurv, Black-throated Accentor Prunella atrogularis
Åtte ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. Fuglene ble sett sammen med foregående art, og dette er ikke uvanlig på denne lokaliteten.

Bengalvever, Black-breasted Weaver Ploceus benghalensis
Ti ind. på en stopp underveis til Bund Baretha 23.2. var turens eneste observasjon. Fuglene ble sett sammen med en flokk bayavevere.

Bayavever, Baya Weaver Ploecus philippinus
Ti ind. sammen med ti bengalvevere underveis til Bund Baretha 23.2. var de eneste som ble sett på turen.

Tigerastrild, Red Avadavat Amandava amandava
Ca. 20 ind. i Keoladeo 21.2. og ti underveis til Bund Baretha 23.2. Deretter 13 ind. på Okhla, Delhi 4.3.

Indiasølvnebb, Indian Silverbill Lonchura malabarica
Åtte ind. i Keoladeo 23.2. i tillegg til 50 og 40 ind. sett underveis til Bund Baretha hhv 22. og 23.2. Også observert ved Mongoli 3.3. (20 ind. ) og Sultanpur 4.3. (2 ind.).

Muskatnonne, Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata
Seks ind. ved Ramganga-elven , Jhamaria 27.2.

Rødpanneirisk, Red-fronted Serin Serinus pusillus
En flokk med ca. 20 rødpanneirisk holdt seg i området rundt hotel Sherwani, Naini Tal, og ble sett her 1. og 2.3. Dessuten ett ind. ved Mongoli Valley 3.3.

Himalayafink, Yellow-breasted Greenfinch Carduelis spinoides
Fire ind. ved hotel Sherwani, Naini Tal, 1.3., ett ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og ett ind. ved Mongoli Valley 3.3.

Himalayarosenfink, Pink-browed Rosefinch Carpodacus rodochrus
En virkelig godbit var denne rosenfinken (hun-farget) øverst i Mongoli Valley 3.3. Arten forekommer i området vinterstid, men de er ofte svært vanskelige å finne.

Kalkhettespurv, White-capped Bunting Emberiza stewarti
Fem fugler på baksiden av skolen og tre på nedsiden av palasset i Bund Baretha 22.2. Tre ind. ble også sett i nærheten av skolen dagen etter. I tillegg til dette så vi fem fugler ved Eureka Forbes, Sat White-capped BuntingTal 2.3.

 

 

 

 

 

 

 


Rødkinnspurv, Chestnut-eared Bunting Emberiza fucata
Fire ind. ble sett like på utsiden av landsbyen i Dhikala , Corbett 26.2. Fuglen er ikke spesielt vanlig i området, skjønt det er mulig de blir vanligere senere på våren.

Brunhodespurv, Red-headed Bunting Emberiza bruniceps
Tre ind. ble sett noen få km før ankomst til Bund Baretha 23.2. Arten kan være temmelig vanlig senere på våren, da de trekker forbi i stort antall.

 

 Artsliste, pattedyr:

Indiaflyvehund, Indian Flying Fox Pteropus giganteus
I en hage/park rundt en nedlagt politistasjon i Bund Baretha hadde vi en dagkoloni med disse kjempe-                 flaggermusene (22. og 23.2.). Vi estimerte antallet til rundt hunIndian Flying Foxdre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rhesusape, Rhesus Macaque Macaca mulatta
Sett daglig i varierende antall (opptil 50+ daglig) i lavlandet og ved Corbett/Ramnagar. Ikke registrert oppe i fjellene.

Hulman, Hanuman Langur Semnopithecus entellus
De første vi så var en liten flokk ved Bund Baretha 22.2. Deretter sett i lite antall (opptil 10+ på en dag) på vei inn til Dhikala, Corbett 25.2. og i Dhikala 26. og 27.2., ved Naini Tal 1.3. og ved Mongoli Valley 3.3.

Gullsjakal, Golden Jackal Canis aureus
Ett til seks ind. sett eller hørt daglig i Keoladeo. I Dhikala, Corbett 1-2 ind. 26. og 27.2., etter alt å dømme tilhørende en annen underart enn dyrene i lavlandet.

Oter, Eurasian Otter Lutra lutra
En familieflokk på syv ind. ved Ramganga-elven, omtrent der hvor den munner ut i reservoaret, ved Dhikala, Corbett 26.2. Disse dyrene ble sett på ettermiddags-safarien denne dagen. Det finnes flere oterarter i India, som kan være vanskelige å skille fra hverandre, men ifølge guidene er den eurasiske oteren den eneste som finnes i parken.

Gulflekkmangust, Small Indian Mongoose Herpestes javanicus
Ett ind. underveis fra Bund Baretha 23.2., en ved Mongoli Valley 3.3. og en ved Yamuna-elven, Delhi 4.3.

Indiamangust, Indian Mongoose Herpestes edwardsii
Enkeltind. sett i Keoladeo 19., 20., 21. og 23.2., ved Sur Sarovar 24.2. og i Corbett nasjonalpark 26.2.

Gangesdelfin, Ganges Dolphin Platanista gangetica
Til stor glede for flere fikk vi glimt av 1-2 vakende delfiner der hvor vi krysset Ganges 25.2.

Villsvin, Wild Boar Sus scrofa
Seks ind. ved Keoladeo 20.2., deretter ikke sett før vi ankom Corbett. Fem på vei inn til Dhikala 25.2., min. fem ind. sett på jeep-safari ettermiddagen 26.2. og 3-4 ind. da vi forlot parken 27.2.

Indiamuntjak, Barking Deer Muntiacus muntjac
To muntjaker sett på jeep-safari ettermiddagen 26.2. inne i Corbett nasjonalpark, dessuten 3-4 ind. fra bussen da vi forlot parken 27.2.

Aksishjort, Spotted Deer Axis axis
Ett til to ind. sett flere dager i Keoladeo; maks. dagsantall ca. 10 ind. 23.2. Deretter 15 ind. på vei inn til Dhikala, Corbett 25.2. Relativt store flokker sett i Corbett 26. og 27.2. uten at de ble talt.

Svinehjort, Hog Deer Axis porcinus
En svinehjort ble sett løselig assosiert med en større flokk med aksishjorter ved Dhikala, Corbett 26.2.

Sambar, Sambar Cervus unicolor
I underkant av 30 ind. daglig i Keoladeo. Dessuten sett daglig i Corbett i lave antall

Nilgauantilope, Nilgai Boselaphus tragocamelus
Minst fem ind. nesten daglig i Keoladeo; maks. dagsantall 10+ 21.2. Etter dette ikke sett før vi ankom Sultanpur 4.3. hvor det oppholdt det seg en flokk på nærmere 30 Nilgaidyr.

 

 

 

 

 

 

 

Goral, Common Goral Nemorhaedus goral
To geitelignende dyr ble sett fra hotellet vårt langt oppe i en stupbratt fjellskråning i Naini Tal 1.3. På stedet ble de identifisert som goraler, men den sjeldne og truete serovgeita (Himalayan Serow, Naemorhedus sumatraensis) kan også tenkes å forekomme i disse områdene. Under de rådende observasjonsforholdene (lang avstand, manglende erfaring med artene) må identifikasjonen anses som foreløpig.

Nordpalmeekorn, Northern Palm Squirrel Funambulus pennantii
Sett nesten daglig på de fleste lokaliteter i lavlandet, kunne til tider være tallrik.

Svartnakkehare, Indian Hare Lepus nigricollis
Ett ind. i Sultanpur 4.3..

 

Artsliste, reptiler:

Gavial, Gharial Gavialis gengeticus
To ind. “solbadet” på bredden av elva nedenfor campen i Dhikala, Corbett 26.2.

Indian Pond Terrapin Melanochelys trijuga
To eller tre skilpadder i elva nedenfor campen i Dhikala, Corbett 26.2. antas å ha vært denne arten.

Ganges Softshell Turtle Trinox gangeticus
I Keoladeo var en sumpskilpaddeart vanlig og ble registrert daglig. Dyrene hadde opptil 1 m langt skall. Det antas at de fleste skilpaddene vi så tilhørte denne arten.

Praktøgle, Common Garden Lizard Calotes versicolor
En øgle som holdt seg på/i en trestamme like ved siden av vår “faste” rasteplass ved templet i Keoladeo var trolig denne agamarten.

Bengalvaran, Common Indian Monitor Lizard Varanus bengalensis
Et ungt individ ved templet i Keoladeo 20.2. Dyret, som ble vist oss av rickshawførere, holdt til i en hule på elvebredden og ble dessverre kun observert av noen få av turdeltakerne.

Tigerpyton, Indian Python Python molurus
Vi ble vist arten av rickshawførere i Keoladeo ved to anledninger 19.2.; et relativt lite individ ved templet, og to langt større dyr i den nordlige delen av parken.

 

Oppsummering:

Resultatet av turen må sies å være svært bra. Totalt registrerte vi 377 forskjellige fuglearter, og stort mer enn det kan man neppe forvente på en to-ukers reise til Nord India. (Krumnebbtriel er foreløpig ikke bestemt med sikkerhet men jeg velger å la arten stå oppført på artslisten inntil funnet kan bekreftes eller avkreftes LG). Det er vanskelig å blinke ut enkelte arter/observasjoner som høydepunkter. Da dette i tillegg er noe forskjellige personer vil vurdere helt individuelt overlater jeg det til den enkelte. De største overraskelsene var kanskje orientfalkeugle ved Dhikala, Corbett 26.2., rødfalk i Bund Baretha 22.2. og rødhalesteinskvett ved Jhamaria 27.2.

Ellers var vel det mest spesielle trekk ved denne turen den voldsomme tørken som plaget India denne vinteren. Tørken påvirket særlig fuglelivet ved Keoladeo Ghana, og arter som f.eks. hvitøyeand, rødhodeand, beltedvergand, isfugl, purpurhegre, bronseibis, beltestork, asiagapenebb, busksanger og stentorsanger ble sett i langt lavere antall enn det som er normalt. Heldigvis hadde vi mange av disse artene ved Bund Baretha. Tørken påvirket tilsynelatende ikke avifaunaen lenger nord, eller lenger opp i høyden, nevneverdig.

Av pattedyr så vi en del av det vi kunne forvente. Tiger fikk vi dessverre ikke med oss, selv om vi var temmelig nær i Corbett 26.2., men denne arten er heller ikke så helt lett å få med seg. Mer overraskende var det at vi ikke så noen ville elefanter i Corbett. Dette skyldes nok (helt eller delvis) at nasjonalparken ikke lenge før vi ankom hadde vært plaget av krypskyttere (flere av disse møtte forøvrig sin bitre skjebne her i møte med den indiske hær). Men, det er nå engang slik at man aldri kan få med seg alt. Kanskje neste gang.

En stor takk rettes til Per Ole Syvertsen for utfyllende bidrag til pattedyrlisten, og for å ha skrevet gjennomgangen av reptilene vi så på turen. Dessuten vil vi rette en takk til samtlige av deltagerne for å ha bidratt til at turen ble det den ble.


Rapporten er utarbeidet av Risto Skjelnes med visse tilpasninger for denne presentasjonen av LG.
http://home.tiscali.no/fugletur/
 

> Rapport
>
Fotogalleri