> Artsliste (Species list)   
>
Fotogalleri
 

All photos © Leif Gabrielsen 2003

 
   

 

  Til engelsk rapport  Hvitpannebieter (White-fronted Bee-eater); Hell's Gate NP
 

 

Kenya var målet da en gruppe nordmenn og nederlendere satt i flyet sørover 15. november.  Formålet med turen var fugler og annet dyreliv, noen av oss så frem til to uker mens andre hadde tre spennende uker foran seg.
Reiseleder: Risto Skjelnes (Calidris Travels)
Deltagere: Karl Frafjord, Terje & Torill Skryten, Morten Nilsen, Trond Erik Pedersen, Koert & Reinier Mulder (Nederland), Kjetil Gudmestad og Leif Gabrielsen.  Noen måtte dessverre reise hjem etter to uker; Paul Gordon, Karl Petter Gade, Jan Jacobsen og Audun Brekke.  Randi Anette Skryten deltok kun den siste uken.

Denne rapporten er en modifisert oversettelse av Ristos rapport på engelsk.

 Litteratur:

"Field Guide to the Birds of East Africa"; Terry Stevenson & John Fanshawe 2002.
Svært god felthåndbok med jevnt over ypperlige illustrasjoner.

"Birds of Kenya and Northern Tanzania";
Dale A. Zimmerman, Donald A. Turner & David J. Pearson 1996.

Svært god felthåndbok med et vell av illustrasjoner av god kvalitet. Detaljert og omfattende tekst. Noe tung til feltbruk.

Summen av disse to utgivelsene er et svært godt hjelpemiddel til artsbestemmelse av Kenyas rike fugleliv.

Bøker for bestemmelse av pattedyr og krypdyr ble medbrakt av andre deltagere på turen.

 


 
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

14:
15:
Thika
Naro Moru & Mt. Kenya
Lake Naivasha & Hells Gate National Park
Lake Nakuru
Lake Baringo
Lake Bogoria
Saiwa Swamp & Kongelai Escarpment
Kakamega Forest
Lake Victoria & Kisumu
Masai Mara Game Reserve
Tsavo West National Park
Sabaki River
Arabuko-Sokoke Forest, Mida Creek
& Gedi Ruins
Ndala Ranch
Taita Hills

 


Reisen dag for dag:
 

Søndag 16. november
Etter en god natts søvn på hotell i Nairobi bar det før frokost ut i hagen for å finne de første fuglene.  Flere av oss hadde liten eller ingen erfaring med afrikanske fugler, så en slik mykstart kunne lønne seg slik at man raskt blir vant med noen av de mer vanlige artene.  Av gode arter kan følgende nevnes: Klatrehauk (African Harrier Hawk), bantuhauk (African Goshawk), kaffertrosteskvett (Cape Robin-Chat), gulbrystapalis (Yellow-breasted Apalis), sørdunrygg (Black-backed Puffback) og olivenirisk (African Citril).  Etter frokost kjørte vi i retning Mt. Kenya og Naro Moru.  Underveis stoppet vi og spiste lunsj på Blue Posts Hotel ved Thika hvor vi hadde et Bantutoko (Crowned Hornbill)håp om å finne den sjeldne elvebylbylen (Grey-olive Greenbul).  Dessverre var vi her for sent på dagen og klarte ikke å lokalisere noen.  Til tross for denne nedturen fant vi likevel en del andre gode arter; granittseiler (Mottled Swift), tåreskjeggfugl (Spot-flanked Barbet), hvitbryntrosteskvett (White-browed Robin-Chat), rødnebbamarant (Red-billed Firefinch) og svartrygg-mannikin (Black-and-white Mannikin).  En senere stopp nærmere Mt. Kenya ved en liten innsjø ga oss våre første vannfugler; bl.a. hvitryggand (White-backed Duck) og fløyelsand (Southern Pochard).  Videre mot Naro Moru så vi bl.a. svartstork (Black Stork), ullhalsstork (Woolly-necked Stork), bantuørn (Wahlberg's Eagle), kafferseiler (White-rumped Swift), kopjeravn (White-necked Raven), solvever (Holub's Golden-Weaver) og turens eneste svovelirisk (Brimstone Canary).  Fremme ved Naro Moru River Lodge, hvor vi skulle bo to netter, like før mørkets frembrudd.  Dette ga oss sjansen til å finne noen godbiter mens det fortsatt var tilstrekkelig lyst.  Noen høydepunkt: eleonorafalk (Eleonora's Falcon), blåkroneturako (Hartlaub's Turaco), fjellnattravn (Montane Nightjar), bantutoko (Crowned Hornbill), ruststumpsanger (Red-faced Crombec), purpur-kappesolfugl (Tacazze Sunbird), lundsolfugl (Northern Double-collared Sunbird), brillevever (Spectacled Weaver), gullvever (African Golden Weaver) og gullbrystspurv (Golden-breasted Bunting).


Mandag 17. novemberMt. Kenya
Dagens plan var å bli transportert til fjells med jeeper.  Kun en jeep stilte, noe som medførte at vi måtte benytte en jeep og en minibuss.  I tillegg var det svært vått og glatt slik at vi etter en del frem og tilbake måtte ta til takke med de lavere områdene av Mt. Kenya.  Det var en skuffelse å ikke få oppleve kenyansk høyfjell.  Været var skiftende med både sol og regn.  Likevel ble resultatet bra da vi fikk god tid til å utforske disse rike skogene og vi fant en rekke gode arter: fjellvåk (Mountain Buzzard), afrikahaukørn (African Hawk Eagle), kronørn (African Crowned Eagle), kikuyufrankolin (Jackson's Francolin), rødpannepapegøye (Red-fronted Parrot), gulbrilledue (Olive Pigeon), dvergseiler (Scarce Swift), narinatrogon (Narina Trogon), hvithodekakelar (White-headed Wood-hoopoe), stjerneskvett (White-starred Robin), kanelsanger (Cinnamon Bracken-Warbler), fjellklor-sanger (Mountain Yellow-Warbler), kikuyugressanger (Hunter's Cist-icola), brunstrupeapalis (Chestnut-throated Apails), hvittippmonark (White-tailed Crested-Flycatcher), grålarveeter (Grey Cuckoo-shrike), tåkepirol (Montane Oriole), munkestær (Abbot's Starling), gullvingesolfugl (Golden-winged Sunbird), svarthetteastrild (Black-headed Waxbill) og krattirisk (Yellow-crowned Canary).  Høydepunktet var nok munkestæren, en sjelden art endemisk for Øst Afrika.  Ettermiddagen ble tilbrakt i hagen omkring lodgen og på gresslettene like ved hvor vi fikk med oss flere nye arter; miombofrankolin (Shelley's Francolin), krattlerke (Fawn-coloured Lark), brungressanger (Pectoral-patch Cisticola), ametystsolfugl (Amethyst Sunbird) og somaliirisk (Northern Grosbeak-Canary).

Tirsdag 18. november
Vi startet dagen ved ungdomsherberget og Naro Moru River.  Fugler vi så her og ved lodgen var krittnakkedue (Eastern Bronze-naped Pigeon), afrikagrønndue (African Green Pigeon), gråvokseter (Lesser Honeyguide), halsbåndsvale (Mosque Swallow), smalnebbylbyl (Slender-billed Greenbul), bergtrosteskvett (Rüppell's Robin-Chat), dvergsteintrost (Little Rock-Thrush), umbrasanger (Brown Woodland-Warbler), svartnakkesanger (Grey-capped Warbler), gullvingesolfugl (Golden-winged Sunbird) og rødhodevever (Red-headed Weaver).  Høydepunktet var nok en rustvendehals (Red-throated Wryneck) som dessverre kun ble sett av en person.  Resten av dagen ble stort sett satt av til kjøring, vía Nairobi til Lake Naivasha.  Det ble likevel tid til enkelte stopp underveis.  Like nord for Thika ble vi overrasket av en flokk masaiskrike-troster (Northern Pied Babbler) mens vi spiste lunsj i friluft.  Vest for Nairobi stoppet vi ved Limuru Pond og fikk med oss en del vannfugl. Målet var å finne kafferand (Maccoa Duck) og hottentottand (Hottentot Teal).  Begge disse var lette å lokalisere sammen med vanligere arter som rødnebband (Red-billed Teal), gulnebband (Yellow-billed Duck), fløyelsand (Southern Pochard) og knoppsothøne (Red-knobbed Coot).  En linerle var en liten overraskelse så langt sør.  Siste stopp før Naivasha var på Kinangop Plateau hvor vi vi fant den sjeldne kikuyupiplerka (Sharpe's Longclaw) uten problemer. Også rustdverglerke (Red-capped Lark) og beltesteinskvett (Capped Wheatear) ble sett.  Sent fremme ved Lake Naivasha og Fisherman's Camp hvor vi ble innlosjert i hytter av heller laber kvalitet.

Onsdag 19. november
Tidlig opp og ned til Lake Naivasha før frokost.  Vi fant raskt dvergrørdrum (Little Bittern), duskhegre (Yellow-billed Egret), sporegås (Spur-winged Goose), svartrikse (Black Crake), kjempeisfugl (Giant Kingfisher) og kaffersanger (Lesser Swamp-Warbler).  Etter frokost tok vi sikte på Hell's Gate National Park like ved og hadde noen fine timer med gode Hell's Gate National Parkfugler og våre første savannedyr hvorav tre klippespringere (Klipspringer) og tre oribier (Oribi) nok må regnes som høyde-punktene.  Av fugler kan følgende nevnes: skjellgribb (Rüppell's Griffon), klippeørn (Verreaux's Eagle), koritrappe (Kori Bustard), klippeseiler (Nyanza Swift), granittseiler (Mottled Swift), hvitpanne-bieter (White-fronted Bee-eater), sørsabelnebb (Common Scimitar-bill), nordsabelnebb (Abyssinian Scimitarbill), honninglos (Greater Honeyguide), bergerle (Mountain Wagtail), sørgesteinskvett (Mourn-ing 'Abyssinian Black' Wheatear), brungressanger (Pectoral-patch Cisticola), masaimeis (Red-throated Tit), rødhalevarsler (Red-tailed Shrike), gulbukastrild (Yellow-bellied Waxbill), rødgump-astrild (Crimson-rumped Waxbill) og sebraspurv (Cinnamon-breasted Rock Bunting).  Etter en kort lunsj kjørte vi opp til Crater Lake.  Vi opp-holdt oss her resten av dagen og avsluttet med en nattsafari som må sies å være relativt mislykket, delvis på grunn av støvplager i den bakerste bilen og delvis på grunn av for lite lys.  Viktigste art her er den sjeldne gråtopphjelmvarsleren (Grey-crested Helmet-shrike) som vi fant overraskende enkelt etter få minutter. Andre arter i dette området: rustvingedue (Dusky Turtle Dove), hvithodeskjeggfugl (White-headed Barbet), skjeggspett (Beard-ed Woodpecker) og brunkronesjagra (Brown-crowned Tchagra).  Nattsafarien ga visse resultater for den første bilen som hadde bra lys og ikke var plaget av støv, for oss andre var seansen en heller frustrerende opplevelse.  Av pattedyr som ble sett kan følgende nevnes: kapphare (Cape Hare), tre ørehunder (Bat-eared Fox), en flodhest, to dafassavannbukker (Dafassa Waterbuck), flere kirkdikdiker (Kirk's Long-snouted Dik-dik) og en senegalgalago (Senegal Galago) sett godt av de heldige i den første bilen.

Stumpneshorn (White Rhinoceros)Torsdag 20. november
Etter en kort spasertur omkring campen, uten store over-raskelser, kjørte vi tidlig til Lake Nakuru.  Bra fugleliv ved Lion Hill Lodge og Lake Nakuru Lodge; struts (Ostrich), skyggefrankolin (Scaly Francolin), honninglos (Greater Honeyguide), pilskriketrost (Arrow-marked Babbler), dverg-steintrost (Little Rock-Thrush), svovelbuskvarsler (Sulphur-breasted Bush Shrike) og norddunrygg (Northern Puffback) m.fl.  Et kraftig regnvær dempet aktiviteten nede ved selve sjøen men vi fikk turens eneste gråhodemåker (Grey-head-ed Gull).  En god del pattedyr i området hvorav 13 stump-neshorn (White Rhinoceros) skapte størst begeistring. Resten av dagen gikk med til kjøring mot Lake Baringo hvor vi skulle bo de tre neste nettene.

Fredag 21. november
Vi startet dagen ved klippene ved Lake Baringo og omkringliggende tørre busklandskap.  En lokal guide, Douglas, assisterte oss og var sterkt medvirkende til formiddagens resultat.  Vi fant en rekke svært gode arter som ville vært vanskelige å lokalisere uten lokalkunnskap; flekkørn (Ayre's Hawk-Eagle), afrikapygméfalk (Pygmy Falcon), slagfalk (Lanner), flekktriel (Spotted Thick-knee), fagerløper (Heuglin's Courser), GreyKilehalenattravn (Slender-tailed Nightjar)ish Eagle-Owl, Northern White-faced Scops-Owl, gulbukeremomela (Yellow-bellied Eremomela), akasiesanger (Buff-bellied Warbler), korthaleravn (Fan-tailed Raven), parykkstær (Bristle-crowned Starling), gråhodesølvnebb (Grey-headed Silverbill) og hvitbuk-irisk (White-bellied Canary) var noen av mange høyde-punkt denne dagen. Likevel var det nok de store meng-dene med nattravner i området som tok førsteprisen. På et lite område fant vi ikke mindre enn 15 kilehale-nattravner (Slender-tailed Nightjar), to sahelnattravner (Plain Nightjar) og en langhalenattravn hunn (Long-tailed Nightjar), sistnevnte er trolig sjelden så langt sør i Kenya.  Ellers denne dagen så vi gode arter som dusk-hegre (Yellow-billed Egret), svarttoppvipe (Black-headed Plover), gråhubro (Verreaux's Eagle-Owl) og kjerrbylbyl (Northern Brownbul).  Gråhubroene hekket innenfor campområdet og hadde en ikke flygedyktig dununge som spaserte omkring på greinene ved reiret.  Vi over-nattet i hytter med god standard.  Måltidene måtte inntas i en åpen restaurant slik at vi fikk nærkontakt med en horde med innpåslitne mygg.  Ikke like populært for alle da Lake Baringo er kjent for malaria.  Områdene rundt hyttene og kaféen samt et hotellområde like ved var fantastisk rikt på fugler slik at foto- og videomulighetene var nærmest ubegrenset.  Det eneste som kunne begrense aktiviteten var varmen og forekomsten av krokodiller og flodhester, man måtte være litt på vakt.

Lørdag 22. november
En god dag ved Lake Baringo hvor vi så arter som krabbehegre (Green-backed Heron), goliathegre (Goliath Heron), brun-plystreand (Fulvous Whistling-Duck), krattfrankolin (Crested Francolin), savanneugle (Pearl-spotted Owlet), blåkinnbieter (Blue-cheeked Bee-eater), termittperleskjeggfugl (Red-and-yellow Barbet), gråvokseter (Lesser Honeyguide), brunstjert (Brown-tailed Rock-Chat), sangklippeskvett (White-shouldered Cliff Chat), savannestumpsanger (Northern Crombec), dvergbatis (Pygmy Batis), gråhodebuskvarsler (Grey-headed Bush Shrike), rubinsolfugl (Hunter's Sunbird), rørvever (Northern Masked Weaver) og småmaskevever (Lesser Masked Weaver).  Et søk etter stripesandhøne (Lichtenstein's Sandgrouse) like før mørkets frembrudd var resultatløst.

Søndag 23. november
Tidlig avreise til Lake Bogoria, en sjø berømt for varme kilder og en stor dvergflamingobestand,  et fascinerende sted.  I tillegg til gode fotomuligheter av varme kilder og minigeysirer var fuglelivet svært bra. Av gode arter kan følgende Lake Baringo hot springsnevnes: kappand (Cape Teal), hvitkranslo (Three-banded Plover), gul-issepapegøye (Brown Parrot), striperåke (Rufous-crowned Roller), hekk-skvett (Rufous Bush-Chat), sølvfluesnapper (Silverbird), brunpungmeis (Mouse-coloured Penduline-Tit), savanneastrild (Black-cheeked Waxbill) og grønnvingeastrild (Green-winged Pytilia).  En overraskende bonus var en forbiflygende sibirlo (Pacific Golden Plover).  Etter noen timer i dette fantastiske området bar det vestover mot Kitale med en del pauser innlagt i Riftdalens "Elgeyo escarpement". Ikke mye å se i disse områdene men vi fikk med oss arter som shikrahauk (Shikra), hvit-topphjelmvarsler (White-crested Helmet-shrike), norddunrygg (Northern Puffback) og rødhodevever (Red-headed Weaver).  Ankomst i Kitale om ettermiddagen og vi tok inn på et hotell i denne mellomstore byen.  For en gangs skyld bodde vi "urbant" uten mulighet til det vi egentlig var her for.Dvergflamingo (Lesser Flamingo); Lake Baringo

Mandag 24. november
Hele dagen i Saiwa Swamp National Park, et lite reservat med sump og mye skog.  Mange av artene vi fant her fikk vi nye muligheter til å se i Kakamega senere.  Fuglelivet var rikt og vi så bl.a. tamburindue (Tambourine Dove), blåflekkalvedue (Blue-spotted Wood-Dove), smågjøk (Asian Lesser Cuckoo), blåhode-sporegjøk (Blue-headed Coucal), totannskjeggfugl (Double-toothed Barbet), gulstrupeløvbylbyl (Yellow-throated Leaf-love), småløvtimal (Pale-breasted Illadopsis), gråvingetrosteskvett (Grey-winged Robin), snøkronetrosteskvett (Snowy-headed Robin-Chat), bantusanger (Little Rush-Warbler), umbra-gressanger (Chubb's Cisticola), svartstrupeapalis (Black-throated Apalis), svartvingepløsøye (Black-collared Wattle-eye), brunkronebuskvarsler (Lühder's Bush Shrike), ametystsolfugl (Amethyst Sunbird), svartbukvever (Black-billed Weaver), gulgumpbisp (Yellow Bishop) og nonneastrild (Black-crowned Waxbill).  Ny natt i Kitale.

Tirsdag 25. november
Hvithodeturako (White-crested Turaco)Tidlig avreise til Kongelai escarpment nord for Kitale.  Målet var å finne hvithodeturako (White-crested Turaco).  Det gikk ikke lang tid før vi hadde lokalisert flere av disse vakre fuglene, dessverre på noe lang avstand.  Andre gode fugler her var skiferfalk (Grey Kestrel), rødtoppturako (Ross's Turaco), hvithodeskjeggfugl (White-headed Barbet), totannskjeggfugl (Double-toothed Barbet), sangklippeskvett (White-shouldered Cliff Chat), småglansstær (Lesser Blue-eared Star-ling), ametyststær (Violet-backed Starling), akasiesolfugl (Marico Sun-bird) og sebraspurv (Cinnamon-breasted Rock Bunting).  Snart var vi på vei tilbake til Kitale for lunsj og videre til Kakamega Forest hvor vi sjekket inn på Rondo Retreat Centre.  Deilig med litt luksus etter to netter i Kitale med lav standard.  Et fantastisk område, denne berømte skogen som er en siste rest av de store sentralafrikanske regnskogene i Kenya.  En rask ettermiddagstur i skogen ga oss sjansen til å bli kjent med de første av svært mange spektakulære arter som man ikke finner mange andre steder i Øst Afrika bortsett fra Uganda; høydepunkt som prikkdunrikse (White-spotted Flufftail), kjempeturako (Great Blue Turaco) og brunryggbieter (Blue-headed Bee-eater) i tillegg til mindre sjeldne arter som gabarhauk (Gabar Goshawk), gråkinnhornfugl (Black-and-white Casqued Hornbill), gråstrupeskjeggfugl (Grey-throated Barbet), pygmébylbyl (Ansorge's Greenbul), maskarabørstebylbyl (Red-tailed Bristlebill) og gråkappeastrild (Grey-headed Negrofinch).

Kakamega rain foresOnsdag 26. november
Morgen i Kakamega Forest like nord for Ikuywa bridge.  Et utrolig fugleliv og vi fant en rekke av Kakamegas spesialiteter; fantastiske observasjoner av kjempeturako (Great Blue Turaco); videre rød-toppturako (Ross's Turaco), praktperleskjeggfugl (Yellow-billed Barbet), skyggebylbyl (Shelley's Green-bul), jubelløvbylbyl (Joyful Greenbul), blåvingetroste-skvett (Blue-shouldered Robin-Chat), budongosanger (Uganda Woodland Warbler), sotapalis (Buff-throated Apalis), hvitbrynstumpsanger (White-browed Crom-bec), brunpanneeremomela (Turner's Eremomela), miombohyliota (Southern Hyliota), skifermeis (Dusky Tit), hvitvingepløsøye (Common Wattle-eye), hvit-brystbias (African Shrike-Flycatcher), skogbrynvarsler (Mackinnon's Fiscal), hvitbrynbuskvarsler (Bocage's Bush Shrike), lysbeindunrygg (Pink-footed Puffback), jungelpirol (Western Black-headed Oriole), blåstær (Stuhlmann's Starling), grønnstrupesolfugl (Green-throated Sunbird), tykknebbvever (Grosbeak Weaver), svartnakke-vever (Black-necked Weaver), svartvever (Vieillot's Black Weaver), skogvever (Dark-backed Weaver), rødnakkevever (Red-headed Malimbe), hvitbrystastrild (White-breasted Negrofinch) og rødhodeastrild (Red-headed Bluebill).  En spasertur i regnskogen om ettermiddagen var roligere men vi fant bl.a. smaragdgjøk (African Emerald Cuckoo), malmgjøk (Yellowbill), satenglarveeter (Petit's Cuckoo-shrike) og ekvatorakalat (Equatorial Akalat).

Torsdag 27. novemberVanntriel (Water Thick-knee)
Vellykket morgenekskursjon i skogen ved lodgen og ved skogstasjonen ga oss nonne-hauk (Great Sparrowhawk), malmgjøk (Yellowbill), hårbrystskjeggfugl (Hairy-bre-asted Barbet), brunørespett (Brown-eared Woodpecker), rødnakkespett (Buff-spotted Woodpecker), svartkronebrednebb (African Broadbill), jungelbylbyl (Cabanis's Greenbul), brunbrystalethe (Brown-chested Alethe), maskerustsanger (Black-faced Rufous War-bler), gråbukmonark (Dusky Crested-Fly-catcher), plommepløsøye (Chestnut Wattle-eye), brunhalspløsøye (Jameson's Wattle-eye), tverrhaledrongo (Square-tailed Dron-go) og hvitbrystastrild (White-breasted Neg-rofinch) pluss en rekke arter vi også så dagen før.  På en annen lokalitet fant vi den sjeldne rødbukparadismonarken (Red-bellied Paradise-Flycatcher) og et par heldige ned-erlendere fikk med seg en panugle (African Wood-Owl) ved lodgen.  Etter en travel mor-gen i jungelen startet vi den ikke alt for lange kjøreturen til Kisumu ved Victoriasjøen og sjekket inn på Sunset Hotel.  Da det fortsatt var tidlig på ettermiddagen fikk vi tid til en tur ned til Hippo Point og Dunga Point og fikk med oss flere av stedets spesialiteter; vanntriel (Water Thick-knee), svartnebbskjeggfugl (Black-billed Barbet), sumpfluesnapper (Swamp Flycatcher), afrikarørsanger (African Reed-Warbler), rødbrystsolfugl (Red-chested Sunbird), spissnebbvever (Slender-billed Weaver), svarthodevever (Yellow-backed Weaver) og rødvingevever (Fan-tailed Widowbird).

Fredag 28. november
Tidlig ned til Dunga Point hvor vi hadde ordnet med båttur på Victoriasjøen hvor hovedformålet var å finne den sjeldne papyrusgonoleken (Papyrus Gonolek).  Vi fant hele fire stk av denne fargesprakende arten i tillegg til ti afrikasaksenebber (African Skimmer) som for mange var et høydepunkt denne morgenen.  Andre arter her og ved Hippo Point var brun-plystreand (Fulvous Whistling-Duck), blåhodesporegjøk (Blue-headed Coucal), afrikapalmeseiler (African Palm-Swift), blåkinnbieter (Blue-cheeked Bee-eater), hvitbrynsandsvale (Banded Martin), papyrussanger (Greater Swamp-Warbler), skurregressanger (Winding Cisticola), sumpsjagra (Marsh Tchagra), svarthodegonolek (Black-headed Gonolek), kastanjestrupevever (Northern Brown-throated Weaver) og papyrusirisk (Papyrus Canary).  En av spesialitetene vi ikke klarte var sumpgressanger (Carruther's Cisticola). Etter lunsj hadde vi en lang kjøretur foran oss, målet var de berømte gresslettene i Masai Mara Game Reserve. Turen ble noe lenger enn planlagt da det viste seg at sjåførene var ukjente i området.  Sen ankomst til teltleiren hvor vi skulle bo to netter.  Svært lav standard, noe som skapte en del murring blant noen av deltagerne, men det bør nevnes at vi ble tilbudt bedre forhold for neste natt.  Underveis til Mara så vi gjøgler-ørn (Bateleur), savanneørn (Tawny Eagle), koritrappe (Kori Bustard), svartbuktrappe (Black-bellied Bustard), savannetrappe (White-bellied Bustard), gulnebbokse-hakker (Yellow-billed Oxpecker) og savannevarsler (Taita Fiscal).  Ved teltleiren hørte vi en akasieugle (African Scops-Owl).

Lørdag 29. november
Dette hadde mange sett frem til, en hel dag med safari i Masai Mara.  Dagen ble svært utbytterik med masse fugler og ikke minst store pattedyr som parken først og fremst er kjent for.  Et flott område med uendelige gressletter iblandet lommer med kratt og akasieskog. Velkjent er de enorme gnuflokkene men dette var ikke riktig årstid for slike opplevelser.  Vi noterte oss fugler som sekretærfugl (Secretary Bird), hvitryggribb (Afri-can White-backed Vulture), skjellgribb (Rüppell's Griff-on), øregribb (Lappet-faced Vulture), hvithodegribb (White-headed Vulture), kokifrankolin (Coqui Franco-lin), svartbuktrappe (Black-bellied Bustard), savanne-trappe (White-bellied Bustard), savanneløper (Temm-inck's Courser), masketurako (Bare-faced Go-away-bird), melankolilerke (Rufous-naped Lark), gul-strupepiplerke (Yellow-Gepard (Cheetah)throated Longclaw), Skarlagen-piplerke (Rosy-breasted Longclaw), rustsvale (Rufous-chested Swallow), sotskvett (Sooty Chat), grov-gressanger (Stout Cisticola), grågressanger (Ashy Cisticola), ørkengressanger (Desert Cisticola), skjære-varsler (Magpie Shrike), kopjeravn (White-necked Raven), svartmaskevever (Vitelline Masked Weaver) og savanneirisk (Yellow-fronted Canary).  De mest interes-sante pattedyrartene var skaberakksjakal (Black-backed Jackal), oribi (Oribi), sebramangust (Banded Mongoose), flekkhyene (Spotted Hyena), løve (Lion), gepard (Cheetah) og afrikansk elefant (African Ele-phant).  Vi hygget oss lenge med en flokk med åtte løver, derav tre unger, og to enslige hanngeparder som døset i skyggen av en liten akasie.  I tillegg så vi en rekke antiloper og andre gressetere.  Dette var Afrika slik man forventer det etter masse naturprogrammer på TV, selv om man ikke får oppleve samme dramatikken.

Søndag 30. november
Ny safari i Masai Mara om morgenen.  Mange fugler og pattedyr som dagen før men også hettegribb (Hooded Vulture), mørksanghauk (Dark Chanting-Goshawk), kampørn (Martial Eagle), rødstrupefrankolin (Red-necked Spurfowl), gulisse-papegøye (Brown Parrot), savanneisfugl (Striped Kingfisher) og sølvfluesnapper (Silverbird).  Etter en sen frokost kjørte vi tilbake til Nairobi med enkelte stopp underveis som ga oss nye arter som småskrikørn (Lesser Spotted Eagle), tobelteløper (Two-banded Courser), krattlerke (Fawn-coloured Lark), rustdverglerke (Red-capped Lark), masailerke (Fischer's Sparrow-Lark), langnebbpiplerke (Long-billed Pipit), beltesteinskvett (Capped Wheatear) og ørkengressanger (Desert Cisticola).  Vi sjekket inn på samme hotell som for to uker siden i Nairobi.  Fire personer reiste nå tilbake til Norge og en person kom på.  Noen av oss besøkte denne kvelden en kjent restaurant for å teste sebra-, antilope-, krokodille- og strutsekjøtt.  Det meste var ok bortsett fra krokodille som var en fryktelig opplevelse!Ekstrauke

Kilaguni Lodge, Tsavo West NPMandag 1. desember
Første stopp, noe forsinket, var Athi Plains, 30 km sør for Nairobi.  Det var et sparsomt fugleliv på disse gresslettene men vi fant likevel alle de viktige artene for området; først og fremst underarten athensis av somalidverglerke (Somali Short-toed Lark) som ofte regnes som en egen art; 'Athi Short-toed Lark'.  Andre arter var korthalelerke (Short-tailed Lark), masailerke (Fischer's Sparrow-Lark) og brungressanger (Pectoral-patch Cisticola). Deretter en lang kjøretur til Tsavo West National Park.  En pause ved inngangen til par-ken, Mtito Andei Gate, og kjøreturen innover parken til Kilaguni Lodge ga oss arter som østsanghauk (East-ern Pale Chanting-Goshawk), gulstrupefrankolin (Yell-ow-necked Spurfowl), jakobinergjøk (Black-and-white Cuckoo), svartgjøk (Black Cuckoo), blåråke (Eurasian Roller), horusseiler (Horus Swift), gråsanger (Upcher's Warbler), gråsmettsanger (Grey Wren-Kattegenett (Feline Genet)Warbler) og grønnvingeastrild (Green-winged Pytilia).  Etter inn-sjekking i Kilaguni Lodge og en bedre middag kunne vi observere dyrelivet utenfor ved et vannhull i flomlys. En fantastisk opplevelse, en gråhubro (Verreaux's Eagle-Owl) satt på en stein like ved og kilehale-nattravner jaktet insekter i flomlyset over vannet. Likevel var det nok pattedyrene som vakte størst begeistring denne kvelden.  Små nattaktive skapninger man sjelden ser fikk vi nå flotte observasjoner av i flomlyset; kattegenett (Feline Genet), hvithalemangust (White-tailed Mongoose), faraorotte (Egyptian Mon-goose) og afrikasivett (African Civet).  Alle var tydelig vant med mennesker og viste lite skyhet.

Tirsdag 2. desember
En viss skuffelse lå i luften da vi våknet til regn denne dagen.  Det skulle imidlertid vise seg at nettopp regnet faktisk var en fordel da det i løpet av få minutter passerte 280+ amurfalker (Amur Falcon) i lav høyde, presset ned av regnet.  Andre fugler ved lodgen før frokost var eksempelvis riksesnipe (Greater Painted-snipe), rødmaskehornfugl (Southern Ground-Hornbill) og rødnebbøffelvever (Red-billed Buffalo-Weaver).  Etter frokost kjørte vi til Mzima Springs med flere innlagte pauser underveis.  Første morgen så langt sør i Kenya ga oss muligheten til å bli kjent med en rekke nye arter.  Noen av artene vi fant var østsanghauk (Eastern Pale Chanting-Goshawk), kampørn (Martial Eagle), afrikapygméfalk (Pygmy Falcon), skjæregjøk (Great Spotted Cuckoo), kjempeisfugl (Giant Kingfisher), rødvingelerke (Red-winged Lark), rosenbrystlerke (Pink-breasted Lark), torn-piplerke (Pangani Longclaw), hekkskvett (Rufous Bush-Chat), alvegressanger (Tiny Cisticola), blodbuskvarsler (Rosy-patched Bush Shrike), kongestær (Golden-breasted Starling), elvesolfugl (Black-bellied Sunbird), svarthettevever (Black-capped Social Weaver) og gullvever (African Golden Weaver).  Elvesolfuglen var dagens viktigste art men kongestæren ble alles favoritt på grunn av de ekstreme fargene, nesten uvirkelig.  Tidlig ettermiddag måtte vi fortsette den lange og humpete veien mot kysten og Watumu hvor vi skulle bo de neste nettene.  En enslig gribbperlehøne (Vulturine Guine-afowl) ble sett av en heldig person fra en av minibussene.

Onsdag 3. desemberVasco da Gama Point
Planen denne dagen var å reise tidlig nordover til Sabaki River.  Visse forsinkelser medførte at vi startet den 3 km lange spaserturen ned til elvemunningen først kl 09:00. Uheldigvis, da en ekstrem varme gjorde denne dagen til en prøvelse.  Da vi tre timer senere var tilbake ved minibussene lå temperaturen rundt 40°C og alle var utslitt etter den mest slitsomme utflukten på hele turen.  Resultatmessig, derimot, var dagen en suksess med gode arter som madagaskarsilkehegre (Dimorphic Egret), svartbrystslangeørn (Black-chested Snake-Eagle), vanntriel (Water Thick-knee), strandlo (White-fronted Plover), mongollo (Lesser Sand Plover), ørkenlo (Greater Sand Plover), tereksnipe (Terek Sandpiper), bengalterne (Lesser Crested Tern), araberdvergterne (Saunder's Tern), malmgjøk (Yellowbill), krattbylbyl (Zanzibar Sombre Greenbul), tykknebbvever (Grosbeak Weaver) og svartbrystbisp (Zanzibar Red Bishop).  Etter en vel-fortjent lunsjpause i Malindi sjekket vi ut kystområdene ved byen og Vasco de Gama Point og fikk med oss sotmåke (Sooty Gull), Heuglin's Gull, baobabseiler (Mottled Spinetail) og savannesvale (Ethiopian Swallow).  Vår siste utflukt denne dagen gikk til mangrovene ved Mida Creek nær Watumu.  Dette er et godt sted for den spesielle krabbeeteren (Crab Plover) og det gikk ikke lenge før vi hadde lokalisert en stor flokk på mudderet utenfor mangrovene.  I tillegg fant vi bl.a. karminbieter (Northern Carmine Bee-eater) og svartbukglansstær (Black-bellied Starling).  Vadere var stort sett fraværende på grunn av fjære sjø som medførte at de oppholdt seg langt fra land.

Sokoke-Arabuko ForestTorsdag 4. desember
Opp tidlig for å møte Albert, vår lokale guide, og endelig kunne vi ta fatt på Sokoke Forest, en berømt liten rest av de en gang vidstrakte kystskogene. Skogen levde opp til sitt rykte, etter kort tid hadde vi lokalisert en rekke av artene reservatet er så berømt for; øglehauk (Lizard Buzzard), narinatrogon (Narina Trogon), trompeterhornfugl (Trumpet-er Hornbill), olivenskjeggfugl (Green Barbet), swahilispett (Mombasa Woodpecker), gulbukløvbylbyl (Yellow-bellied Greenbul), rødhalemautrost (Red-tailed Ant-Thrush), kanel-krattskvett (Eastern Bearded Scrub-Robin), tanzaniabatis (Forest Batis), svarthjelmvarsler (Retz's Helmet-shrike), brunpannehjelmvarsler (Chestnut-fronted Helmet-shrike), østnikator (Eastern Nicator), svartbukglansstær (Black-bell-ied Starling), hvitbuksolfugl (Amani Sunbird) og dråpe-astrild (Peter's Twinspot).  Sokokeugle (Sokoke Scops-Owl)Ettermiddagen ved Gedi Ruins, et imponerende sted og en av de få kulturskattene man kan oppleve i Afrika sør for Sahara. Sparsomt fugleliv i skogene her men vi fant hekkende par av både palmegribb (Palm-nut Vulture) og tårnugle (Barn Owl) i tillegg til flere støyende sølvkinnhornfugler (Silvery-cheeked Hornbill). I og med at vi ikke klarte å finne sokokeugler (Sokoke Scops-Owl) i Sokoke Forest tidligere ble det bestemt at vi skulle gjøre et nytt forsøk i kveldingen.  Igjen plukket vi opp Albert som denne gangen hadde med lydopptak av sokokeugle som forhåpentligvis ville være til hjelp.  Det tok ikke lang tid før vi fikk respons og etter kort tid klarte vi å lokalisere to voksne ugler med to unger og fikk gode studier av denne ekstremt sjeldne arten med hjelp av videolys.  Bonusarter som Ildnakkenattravn (Fiery-necked Nightjar) og klippe-hopper eller firetået elefantspissmus (Four-toed Elephant-Shrew) ble også sett.

Fredag 5. desember
En ny morgen i Sokoke Forest med håp om å finne noen av artene vi misset dagen før.  Utbyttet ble relativt godt og vi fant bl.a. parykkperlehøne (Crested Guineafowl), rødnakketurako (Fischer's Turaco), gulgumpkobberslager (Yellow-rumped Tinkerbird), sokokepiplerke (Sokoke Pipit), knøttbylbyl (Tiny Greenbul), svarthodeapalis (Black-headed Apalis), gulmonark (Little Yellow Flycatcher), gullpirol (African Golden Oriole), smekkesolfugl (Plain-backed Sunbird) og den svært sjeldne sokokeveveren (Clarke's Weaver).  Godt resultat men litt skuffende at sokokepiplerken kun ble hørt.  Sokokeveveren ble sett men svært dårlig, kun nok til at den kunne artsbestemmes.  At Albert faktisk hørte lokkelyder fra fuglen var nok også en medvirkende årsak til at vi i det hele tatt godkjente observasjonen.  Noen av oss var så heldige at vi fikk et kort glimt av den sjeldne og merkelige gullhalet elefantspissmus (Golden-rumped Elephant-Shrew). Vi forlot nå Sokoke og Watumu og kjørte på ny ned til Mida Creek hvor vi ikke fant mye nytt bortsett fra purpurbåndsolfugl (Purple-banded Sunbird).  En lang kjøretur i retning Nairobi til Voi lå foran oss.

Lørdag 6. desemberNdala Ranch, Voi
Siste morgen i Kenya.  I dag delte vi oss i to grupper.  En liten gruppe til Taita Hills for å gjøre et forsøk på å finne tre endemiske arter/underarter.  Etter å ha parkert nær Wundanyi ble en skogkledd ås sjekket og alle tre formene ble etter hvert funnet; Montane 'Taita' White-eye, aurora-trost (Olive 'Taita' Thrush) og ringapalis (Bar-throated 'Taita' Apalis).  Mange regner disse taitaformene som egne arter men dette er foreløpig ikke akseptert av mer anerkjente systematikere som f.eks. Clements.  Andre gode arter her var blåkroneturako (Hartlaub's Turaco), stripekinnbylbyl (Stripe-cheeked Greenbul), stjerneskvett (White-starred Robin) og regnskogsanger (Evergreen Forest Warbler).  Uansett hvor vellykket dette enn var ble neppe gruppe to imponert som tilbrakte morgenen ved Ndala Ranch ved Voi.  Gruppen opplevde et yrende fugleliv i krattskogen og blant arter som ble funnet kan følgende nevnes: flekkørn (Ayre's Kongestær (Golden-breasted Starling)Hawk-Eagle), oransjebukpapegøye (Orange-bellied Parrot), flekkhubro (Spotted Eagle-Owl), striperåke (Rufous-crowned Roller), brilletrost (Bare-eyed Thrush), blåbrilleskriketrost (Scaly Chatterer), tornsjagra (Three-streaked Tchagra), kongestær (Golden-breasted Starling), dominikanerenke (Pin-tailed Whydah), paradis-enke (Paradise Whydah), stålenke (Steel-blue Whydah), stråhaleenke (Straw-tailed Whydah) og landsbyenke (Village Indigo-bird).  De fleste av disse enkene satt faktisk i samme tre! Etter lunsj kjørte vi til Nairobi og fikk med oss savannetrappe (White-bellied Bustard) og bred-nebbråke (Broad-billed Roller) fra bussen.  Etter en dusj og en middag på hotellet i Nairobi ble vi transportert til flyplassen.


Oppsummering:

De to første ukene ble det registrert 510 fuglearter.  Med 99 ekstra arter den siste uken ble totalen for tre uker hele 605 arter!  I tillegg ble det notert 49 pattedyrarter i løpet av disse tre ukene, hvorav flere arter som er sky og normalt vanskelige å få sett.  Dette må ansees å være et godt resultat for en tur av denne art, selv om vi hadde visse problemer underveis (f.eks. jeepene ved Mt. Kenya).  Hva som bør regnes som det absolutte høydepunkt får være opp til den enkelte å avgjøre, men sterke kandidater kan være kampørn, afrikasaksenebb, en av turakoene, brunryggbieter eller karminbieter, totannskjeggfugl, svartkronebrednebb, papyrusgonolek, munkestær eller kongestær for å nevne noen få. På en slik tur er det ikke til å unngå at det er en del arter man ikke finner.  Av mer vanlige slike er kittlitzlo (Kittlitz's Plover) et godt eksempel, men andre arter som også unngikk oss var klippetoko (Hemprich's Hornbill), fjellsørgevipe (Black-winged Plover), hinduterne (Greater Crested Tern), grågumpsvale (Grey-rumped Swallow), sothodeløvtimal (African Hill Babbler), sumpgressanger (Carruther's Cisticola), gulstrupepløsøye (Yellow-bellied Wattle-eye), svartkronesjagra (Black-crowned Tchagra), brunspurv (Chestnut Sparrow), gulryggvever (Jackson's Golden-backed Weaver) og de fleste Euplectes-veverne (Widowbirds).  Disse får vi ta ved en annen anledning!?

 Jan (delvis skjult), Terje, Trond, Audun, Karl Petter, Torill, Paul, Kjetil & Risto
studerer skiferfalk ved Kongelai escarpment


> Artsliste (Species list)   
>
Fotogalleri