> Rapport
>
Fotogalleri
 

All photos © Leif Gabrielsen 1997

 

 

 

Artslisten for fugler følger ikke slavisk noen bestemt systematikk men er i hovedsak basert på "The Birds of China" av de Schauensee (1989). En del korrigeringer (syste-matikk/artsnavn) følger "Birds of The World - A Checklist" James F. Clements 2000 og oppdateringer på "Ibis Update" (http://www.ibispub.com/updates.html).
Norske navn følger offisiell navneliste utarbeidet av Norsk Navnekomité For Fugl (NNKF). Artslisten er noe forenklet i denne presentasjonen. Stedsnavn er nevnt kun for mer interessante arter og antall og kjønn kun for de mest spesielle artene. Dato er ikke spesifisert.
Str = strekningen, M/MM = Hann/Hanner, F/FF = Hun/Hunner

 


Systematisk artsliste for fugler:

Artslisten inneholder 505 fuglearter og 8 pattedyrarter

E = endemisk for Kina
 

Little Grebe, Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Mai Po, Lijang

Black-necked Grebe, Svarthalsdykker Podiceps nigricollis
Erhai Lake

Great Crested Grebe, Toppdykker Podiceps cristatus
Mai Po, str Madoi-Nangqiang

Great Cormorant, Storskarv Phalacrocorax carbo
Mai Po, Koko Nor

Black-crowned Night-Heron, Natthegre Nycticorax nycticorax
Mai Po, Xining

Chinese Pond-Heron, Vinhegre Ardeola bacchus
Mai Po, Dali, Ruili, Erhai Lake, Chengdu, SoChinese Pond-Heron; Mai Pongpan

 

 

 

 

 

 

 

Cattle Egret, Kuhegre Bubulcus ibis
Mai Po, Ruili, Tengchong

Intermediate Egret, Duskhegre Egretta intermedia
Mai Po, Ruili (Fåtallig)

Little Egret, Silkehegre Egretta garzetta
Mai Po, Dali, Ruili, Tengchong

Great Egret, Egretthegre Ardea alba
Mai Po, Ruili

Grey Heron, Gråhegre Ardea cinerea
Mai Po, Ruili

Purple Heron, Purpurhegre Ardea purpurea
Mai Po, Ruili

Black-faced Spoonbill, Kinaskjestork Platalea minor
50+ av denne svært sjeldne Black-faced Spoonbill; Mai Poarten i Mai Po 5.-7.4.

 

 

 

 

 

 

 

Black Stork, Svartstork Ciconia nigra
Laoye Shan

Bar-headed Goose, Stripegås Anser indicus
1000+ Koko Nor, ellers str Xining-NangqianBar-headed Goose; Koko Nor

 

 

 

 

 

 


Ruddy Shelduck, Rustand Tadorna ferruginea
Str Songpan-Xiahe, 400+ Koko Nor

Common Shelduck, Gravand Tadorna tadorna
Mai Po, Koko Nor

Spot-billed Duck, Flekknebband Anas poecilorhyncha
Mai Po

Mallard, Stokkand Anas platyrhynchos
Koko Nor

Common Teal, Krikkand Anas crecca
Mai Po

Falcated Teal, Sibirand Anas falcata
Mai Po, str Ruili-Tengchong

Eurasian Wigeon, Brunnakke Anas penelope
Mai Po

Northern Pintail, Stjertand Anas acuta
Mai Po, Koko Nor, Madoi

Garganey, Knekkand Anas querquedula
Mai Po, Madoi

Northern Shoveler, Skjeand Anas clypeata
Mai Po

Ferruginous Pochard, Hvitøyeand Aythya nyroca
1 par Mengda

Tufted Duck, Toppand Aythya fuligula
Koko Nor

Common Goldeneye, Kvinand Bucephala clangula
Koko Nor

Common Merganser, Laksand Mergus merganser
Koko Nor, str Nangqiang-Maoshuan

Osprey, Fiskeørn Pandion haliaetus
Mai Po

Black Baza, Svartbaza Aviceda leophotes
Emei Shan

Black-shouldered Kite, Svartvingeglente Elanus caeruleus
Ruili

Black Kite, Svartglente Milvus migrans
Mai Po, Ruili, str Songpan-Xining, str Nangqiang-Maoshuan

Crested Honey Buzzard, Orientvepsevåk Pernis ptilorhynchos
Dali, Ruili

Pallas's Fish-Eagle, Båndhavørn Haliaeetus leucoryphys
2 ind str Zoigê-Xiahe

Lammergeier, Lammegribb Gypaetus barbatus
Koko Nor, str Wenquan-Madoi, Kanda Shan Pass, str Nangqiang-Maoshuan, str Maoshuan-Yushu

Himalayan Griffon, Himalayagribb Gyps himalayensis
Str Songpan-Xiahe, Koko Nor, str Wenquan-Nangqiang, fugl på reir Kanda Shan GorgeHimalayan Griffon; str Wenquan-Nangqiang

 

 

 

 

 

 Crested Serpent-Eagle, Orientsnokørn
Spilornis cheela
Emei Shan

Eastern Marsh Harrier, Østsivhauk Circus spilonotus
Mai Po

Northern Harrier, Myrhauk Circus cyaneus
Mai Po

Pallid Harrier, Steppehauk Circus macrourus
1 M Tengchong

Northern Goshawk, Hønsehauk Accipiter gentilis
Ruili

Chinese Goshawk, Froskehauk Accipiter soloensis
Lijang, Emei Shan

Eurasian Sparrowhawk, Spurvehauk Accipiter nisus
Lijang, Songpan, Xiahe, Kanda Shan Pass, Maoshuan

Common Buzzard, Musvåk Buteo buteo
Lijang, str Songpan-Zoigê, Mengda, Maoshuan

Rough-legged Buzzard, Fjellvåk Buteo lagopus
Lijang

Upland Buzzard, Mongolvåk Buteo hemilasius
Str Xining-YuUpland Buzzard; Yushushu

 

 

 

 

 

 

 

Golden Eagle, Kongeørn Aquila chrysaetos
Songpan, str Yushu-Nangqiang

Common Kestrel, Tårnfalk Falco tinnunculus
Dali, Lijang, str Chengdu-Songpan, Xiahe, str Caka-Xining, str Xiwu-Yushu

Amur Falcon, Amurfalk Falco amurensis
Lijang, str Lijang-Panzhihua, str Wenquan-Madoi

Northern Hobby, Lerkefalk Falco subbuteo
Xiahe, Maoshuan, str Wenquan-Xining

Saker Falcon, Tartarfalk Falco cherrug
StrSaker Falcon; str Madoi-Nangqiang Xining-Nangqiang, vanligst omkring Madoi

 

 

 

 

 

 

 

Peregrine Falcon, Vandrefalk Falco peregrinus
Mai Po

Severtzov's Grouse, Kinajerpe Bonasia sewerzowi E
2 ind Mengda, 3 ind Maoshuan

Snow Partridge, Sherpahøne Lerwa lerwa
1 ind Er La Pass

Szechenyi's Monal-Partridge, Gulstrupehøne Tetraophasis szechenyii
2 ind Kanda Shan Gorge, 9 ind Maoshuan

Tibetan Snowcock, Tibethøne Tetraogallus tibetanus
1 ind Er La Pass, 1 ind str Maoshuan-Yushu

Przewalski's Partridge, Qinghaihøne Alectoris magna
2 ind Xining Beishan

Chinese Francolin, Perlefrankolin Francolinus pintadeanus
Regelmessig ved Ruili, 1 ind Tengchong

Daurian Partridge, Stepperapphøne Perdix dauuricae
4 ind Laoye Shan

Tibetan Partridge, Fjellrapphøne Perdix hodgsoniae
Koko Nor, Kanda Shan Gorge, str Maoshuan-Yushu

Blue-breasted Quail, Asiablåvaktel Coturnix chinensis
2 ind Ruili

Mountain Bamboo-Partridge, Burmabambushøne Bambusicola fytchii
Ruili

Chinese Bamboo-Partridge, Kinabambushøne Bambusicola thoracica
Emei Shan

Blood Pheasant, Blodfasan Ithaginis cruentus
1 ind Kanda SBlood Pheasant; Maoshuanhan Gorge, 10+ Maoshuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temminck's Tragopan, Ornatfasan Tragopan temminckii
Hørt Emei Shan

Red Junglefowl, Bankivahane Gallus gallus
Ruili

White Eared-Pheasant, Hvitfasan Crossoptilon crossoptilon E
2 ind Kanda Shan Gorge (harmani/dolani), 2 ind Maoshuan (crossoptilon)

Common (Ring-necked) Pheasant, Fasan Phasianus colchicus
Dali, Tengchong, Lijang, str Songpan-Zoigê, Xiahe, Laoye Shan, Mengda

Lady Amherst's Pheasant, Diamantfasan Chrysolophus amherstiae
Hørt regelmessig Emei Shan, 1 M sett godt ved Xianfeng Temple

Black-necked Crane, Svarthalstrane Grus nigricollis
2 rastende ind Koko Nor, 7 ind på hekkeplass ved Madoi hvoravBlack-necked Crane; Koko Nor en på reir

 

 

 

 

 

 

 

Black-tailed Crake, Svarthalerikse Amaurornis bicolor
1 ind av denne sjeldne arten sett godt i en liten dam ved Lake Erhai nær Dali

White-breasted Waterhen, Hvitbrystrikse Amaurornis phoenicurus
Mai Po, Ruili

Common Moorhen, Sivhøne Gallinula chloropus
Mai Po, Erhai Lake

Grey-headed Lapwing, Gråhodevipe Vanellus cinereus
Erhai Lake

Red-wattled Lapwing, Brillevipe Vanellus indicus
Ruili

Pacific Golden Plover, Sibirlo Pluvialis fulva
Mai Po, Erhai Lake

Grey Plover, Tundralo Pluvialis squatarola
Mai Po

Little Ringed Plover, Dverglo Charadrius dubius
Mai Po, Erhai Lake

Long-billed Plover, Langnebblo Charadrius placidus
1 ind på høyslettene mellom Songpan og Zoigê

Kentish Plover, Hvitbrystlo Charadrius alexandrinus
Mai Po, Erhai Lake, Koko Nor, Madoi

Mongolian Plover, Mongollo Charadrius mongolus
Mai Po, KMongolian Plover; Cakaoko Nor, Caka, Madoi

 

 

 

 

 

 

 

 

Greater Sand Plover, Ørkenlo Charadrius leschenaultii
Mai Po

Turnstone, Steinvender Arenaria interpres
Mai Po

Rufous-necked Stint, Ruststrupesnipe Calidris ruficollis
Mai Po, Madoi

Long-toed Stint, Langtåsnipe Calidris subminuta
10+ Mai Po

Temminck's Stint, Temmincksnipe Calidris temminckii
Erhai Lake

Sharp-tailed Sandpiper, Spisshalesnipe Calidris acuminuta
Mai Po

Dunlin, Myrsnipe Calidris alpina
Mai Po

Curlew Sandpiper, Tundrasnipe Calidris ferruginea
Mai Po

Great Knot, Sibirsnipe Calidris tenuirostris
Mai Po

Sanderling, Sandløper Calidris alba
Mai Po

Spoon-billed Sandpiper, Skjesnipe Eurynorhynchus pygmeus
1 ind Mai Po

Ruff, Brushane Philomachus pugnax
Mai Po

Broad-billed Sandpiper, Fjellmyrløper Limicola falcinellus
Mai Po

Asian Dowitcher, Asiabekkasinsnipe Limnodromus semipalmatus
10+ Mai Po

Spotted Redshank, Sotsnipe Tringa erythropus
Mai Po

Redshank, Rødstilk Tringa totanus
Mai Po, str Songpan-Zoigê, Koko Nor, Madoi

Marsh Sandpiper, Damsnipe Tringa stagnatilis
Mai Po

Greenshank, Gluttsnipe Tringa nebularia
Mai Po, str Xiaguan-Lijang

Nordmann's Greenshank, Sakhalinsnipe Tringa guttifer
5 ind Mai PoNordmann's Greenshank; Mai Po

 

 

 

 

 

 

Green Sandpiper, Skogsnipe Tringa ochropus
Mai Po, Ruili, Erhai Lake

Wood Sandpiper, Grønnstilk Tringa glareola
Mai Po, Dali, Ruili, Erhai Lake

Terek Sandpiper, Tereksnipe Tringa cinerea
Mai Po

Common Sandpiper, Strandsnipe Actitis hypoleucos
Mai Po, Ruili, Erhai Lake

Black-tailed Godwit, Svarthalespove Limosa limosa
Mai Po

Bar-tailed Godwit, Lappspove Limosa lapponica
Mai Po

Eurasian Curlew, Storspove Numenius arquata
Mai Po

Far Eastern Curlew, Østspove Numenius madagascariensis
Mai Po

Whimbrel, Småspove Numenius phaeopus
Mai Po, Erhai Lake

Common Snipe, Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Mai Po, Ruili

Pintail Snipe, Sibirbekkasin Gallinago stenura
2 ind Mai Po

Black-winged Stilt, Stylteløper Himantopus himantopus
Madoi

Pied Avocet, Avosett Recurvirostra avocetta
Mai Po

Ibisbill, Ibisnebb Ibidorhyncha struthersii
2 ind ved Yushu, 1 ind Maoshuan

Oriental Pratincole, Orientbrakksvale Glareola maldivarum
Mai Po, Dali, Erhai Lake

Great Black-headed Gull, Steppemåke Larus ichthyaetus
Str ZoGreat Black-headed Gull; Koko Norigê-Xiahe, Koko Nor

 

 

 

 

 

 

 

Black-headed Gull, Hettemåke Larus ridibundus
Mai Po

Brown-headed Gull, Asiahettemåke Larus brunnicephalus
Koko Nor, Madoi

Saunder's Gull, Amurdvergmåke Larus saundersi
3 ind Mai Po

Gull-billed Tern, Sandterne Sterna nilotica
Mai Po

Caspian Tern, Rovterne Sterna caspia
Mai Po

Common Tern, Makrellterne Sterna hirundo
Koko Nor, Madoi, str Yushu-Nangqiang, Nangqiang, str Maoshuan-Yushu

Pallas's Sandgrouse, Steppehøne Syrrhaptes paradoxus
20+ ved Caka

Rock Pigeon/Feral Pigeon, Klippedue/Bydue Columba livia
Vanlig

Hill Pigeon, Steindue Columba rupestris
VaHill Pigeon; Maoshuannlig i Qinghai

 

 

 

 

 

 


Snow Pigeon, Snødue Columba leuconota
Kanda Shan Gorge

Oriental Turtle Dove, Mongolturteldue Streptopelia orientalis
Mai Po, Lijang, Laoye Shan, Mengda, Maoshuan

Spotted Dove, Perlekragedue Streptopelia chinensis
Mai Po, Xiaguan

(Rosy-faced/Fischer's Lovebird, Rosenhodet/Rødhodet dvergpapegøye Agapornis roseicollis/fischeri)
Mai Po (En rekke innførte papegøyearter er på frifot i Hong Kong)

Large Hawk Cuckoo, Haukgjøk Cuculus sparverioides
Vanlig i Yunnan og Sør-Sichuan, ofte hørt men sjelden sett

Indian Cuckoo, Asiagjøk Cuculus micropterus
Ruili

Common Cuckoo, Gjøk Cuculus canorus
Vanlig

Himalayan Cuckoo, Orientgjøk Cuculus saturatus
Tengchong, Lijang, Emei Shan

Horsfield's Cuckoo, Taigagjøk Cuculus horsfeldi
Zoigê, Mengda

Lesser Cuckoo, Smågjøk Cuculus poliocephalus
Emei Shan, Xiahe, Mengda

Plaintive Cuckoo, Klagegjøk Cacomantis merulinus
Mai Po, Ruili, Tengchong

Asian Drongo-Cuckoo, Glansdrongogjøk Surniculus lugubris
2 ind Ruili

Red-winged Cuckoo, Brunvingegjøk Clamator coromandus
1 ind ved Bagou Temple - Emei Shan

Asian Koel, Grønnebbkoel Eudynamys scolopacea
Mai Po, Ruili, Tengchong, Emei Shan

Green-billed Malkoha, Langhalemalkoha Phaenicophaeus tristis
1 ind Ruili

Greater Coucal, Orientsporegjøk Centropus sinensis
Mai Po, Ruili

Lesser Coucal, Bengalsporegjøk Centropus bengalensis
1 ind Ruili

Collared Scops-Owl, Landsbyugle Otus lettia
1 ad + 3 pull fjernet fra reir av lokale, ble ikke sluppet fri. Ellers hørt Emei Shan

Asian Barred Owlet, Orientgjøkugle Glaucidium cuculoides
2-3 ind Emei Shan, 1 ind Chengdu

Little Owl, Kirkeugle Athene noctua
1 ind str Caka-Xining, 5 ind str Yushu-Madoi

Short-eared Owl, Jordugle Asio flammeus
Ruili

Large-tailed Nightjar, Hamrenattravn Caprimulgus macrurus
2 ind Ruili

Jungle (Grey) Nightjar, Orientnattravn Caprimulgus indicus
Ruili, Lijang, Emei Shan, Mengda

Savanna Nightjar, Gressnattravn Caprimulgus affinis
5-6 ind Ruili

Himalayan Swiftlet, Orientsalangan Aerodramus brevirostris
Ruili, Emei Shan, str Xiahe-Xining; hekkekoloni i grotte ved Xianfeng Temple - Emei Shan

Common Swift, Tårnseiler Apus apus
1 ind Mai Po (fjerde funn i Hong Kong!), sett regelmessig fra Xiahe til Xining

Fork-tailed Swift, Gaffelseiler Apus pacificus
Mai Po, Dali, Ruili, Emei Shan, Laoye Shan, Mengda, Koko Nor

House Swift, Husseiler Apus nipalensis
Vanlig i Mai Po, Yunnan & Sichuan

Asian Palm Swift, Asiapalmeseiler Cypsiurus balasiensis
Ruili

Red-headed Trogon, Rødhodetrogon Harpactes erythrocephalus
1 ind Ruili

Pied Kingfisher, Terneisfugl Ceryle rudis
Dali, Ruili

Common Kingfisher, Isfugl Alcedo atthis
Mai Po, Dali, Ruili, Tengchong, Lijang, Chengdu

Black-capped Kingfisher, Svarthetteisfugl Halcyon pileata
1 ind Wenquan (mulig førstefunn for Qinghai)

White-throated Kingfisher, Kastanjeisfugl Halcyon smyrnensis
Ruili

Eurasian Hoopoe, Hærfugl Upupa epops
Ruili, Tengchong, Emei Shan, Mengda, str Madoi-Maoshuan

Blue-throated Barbet, Blåstrupeskjeggfugl Megalaima asiatica
Ruili

Eurasian Wryneck, Vendehals Jynx torquilla
Mai Po, Xiaguan, Emei Shan

Speckled Piculet, Flekkpikulett Picumnus innominatus
2 ind Ruili, 1 ind Lijang

Grey-headed Woodpecker, Gråspett Picus canus
Ruili, Lijang, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Kanda Shan Gorge, Maoshuan

Greater Yellownape, Gultoppspett Picus flavinucha
2 ind Ruili

Three-toed Woodpecker, Tretåspett Picoides tridatylus
1 F Maoshuan

Great Spotted Woodpecker, Flaggspett Dendrocopus major
Lijang, Mengda, Beijing

Darjeeling Woodpecker, Mosespett Dendrocopus darjellensis
2 ind Emei Shan

Crimson-breasted Woodpecker, Karminbrystspett Dendrocopus cathpharius
3 ind Tengchong, 3 ind Emei Shan (Et par med reir ved Xianfeng Temple - Emei Shan)

Grey-capped Woodpecker, Akrobatspett Dendrocopus canicapillus
Ruili, Tengchong, Lijang

Black Woodpecker, Svartspett Dryocopus martius
3 ind Maoshuan

Bay Woodpecker, Trollspett Blythipicus pyrrhotis
2 ind Ruili

Long-tailed Broadbill, Langhalebrednebb Psarisomus dalhousiae
1 ind Tengchong

Tibetan (Long-billed Calandra) Lark, Tibetlarke Melanocorypha maxima
Koko Nor, Bayankala Pass (1 ind ved Koko Nor med store hvite felt på vinger og hale tilhørende en lokal populasjon med avvikende fargetegninger).

Mongolian Lark, Mongollerke Melanocorypha mongolica
6-7 indMongolian Lark; Koko Nor Koko Nor

 

 

 

 

 

 

 

 

Hume's (Hume's Short-toed) Lark, Steppedverglerke Calandrella acutirostris
Koko Nor, Caka, str Xining-Xiwu, str Yushu-Nangqiang

Crested lark, Topplerke Galerida cristata
Str Songpan-Zoigê, str Xiahe-Xining

Oriental Skylark, Orientlerke Alauda gulgula
Dali, Ruili, Lijang, vanligere fra og med Songpan

Horned Lark, Fjellerke Eremophila alpestris
Relativt vanlig fra og med Xiahe

Plain Martin, Brunstrupesandsvale Riparia paludicola
Ruili, Xiaguan

Pale Sand Martin, Riparia diluta
Mai Po, Emei Shan, Koko Nor, Caka, str Xining-Madoi

Crag Martin, Klippesvale Hirundo rupestris
Regelmessig fra og med Chengdu

Barn Swallow, Låvesvale Hirundo rustica
Vanlig

Red-rumped Swallow, Amursvale Hirundo daurica
Ruili, Xiaguan, Emei Shan, str Yushu-Maoshuan

Striated Swallow, Tempelsvale Hirundo striolata
Ruili

Asian House Martin, Orienttaksvale Delichon dasypus
Dali, Emei Shan, Mengda, Koko Nor, str Yushu-Maoshuan

Forest Wagtail, Skogerle Dendronanthus indicus
2 ind Emei Shan, 1 ind Chengdu

Yellow Wagtail, Gulerle Motacilla flava
Mai Po, Ruili

Citrine Wagtail, Sitronerle Motacilla citreola
Dali, Ruili, Tengchong, Xiaguan, str Songpan-Zoigê, Koko Nor, Caka,
str Madoi-NangqiangCitrine Wagtail; Caka

 

 

 

 

 

 

 


Grey Wagtail, Vintererle Motacilla cinerea
Mai Po, Dali, Ruili, Xiaguan, Lijang, str Lijang-Panzhihua, Mengda

White Wagtail, Linerle Motacilla alba
Vanlig

Black-backed Wagtail, Hvitvingeerle Motacilla lugens
Spredte observasjoner fra Yunnan og Sichuan

Richard's Pipit, Tartarpiplerke Anthus richardi
Mai Po, Xiaguan

Blyth's Pipit, Mongolpiplerke Anthus godlewskii
Ruili

Olive-backed Pipit, Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Relativt vanlig

Rosy Pipit, Rosenpiplerke Anthus roseatus
Dali, Tengchong, Xiaguan, str Songpan-Zoigê, Mengda, Koko Nor

Red-throated Pipit, Lappiplerke Anthus cervinus
Mai Po, str Songpan-Zoigê

Water Pipit, Vannpiplerke Anthus spinoletta
Dali, Kanda Shan Pass, Madoi

Upland Pipit, Bergpiplerke Anthus sylvanus
Dali, Ruili

Large Cuckoo-shrike, Storlarveeter Coracina novaehollandiae
Ruili, Tengchong, Lijang

Black-winged Cuckoo-shrike, Svartvingelarveeter Coracina melaschista
2 ind Ruili

Rosy Minivet, Rosenmønjefugl Pericrocotus roseus
Ruili, Tengchong

Long-tailed Minivet, Langhalemønjefugl Pericrocotus ethologus
Dali, TenFemale Long-tailed Minivet; Daligchong, Lijang, Emei Shan, Songpan, Xiahe

 

 

 

 

 

 

 


Scarlet Minivet, Skarlagenmønjefugl Pericrocotus flammeus
Dali, Ruili, Tengchong

Bar-winged Flycatcher-shrike, Båndflueeter Hemipus picatus
Ruili

Large Woodshrike, Storaskefugl Tephrodornis gularis
Ruili

Collared Finchbill, Kinafinkebylbyl Spizixos semitorques
2 ind Emei Shan

Striated Bulbul, Stripebylbyl Pycnonotus striatus
Ruili

Black-headed Bulbul, Svarthodebylbyl Pycnonotus atriceps
2 ind Ruili

Red-whiskered (Crested) Bulbul, Rødørebylbyl Pycnonotus jocosus
Mai Po, Ruili, Xiaguan

Brown-breasted Bulbul, Brunbrystbylbyl Pycnonotus xanthorrhous
Tengchong, Xiaguan, Lijang

Light-vented (Chinese) Bulbul, Kinabylbyl Pycnonotus sinensis
MaLight-vented Bulbul; Mai Poi Po, Emei Shan, Chengdu

 

 

 

 

 

 

 


Red-vented Bulbul, Rødgumpbylbyl Pycnonotus cafer
Mai Po, Ruili, Xiaguan

Mountain Bulbul, Kanelbrystbylbyl Hypsipetes mcclellandii
1 ind Tengchong

Ashy Bulbul, Gulvingebylbyl Hypsipetes flavala
Ruili

Black Bulbul, Svartbylbyl Hypsipetes madagascariensis
Dali, Ruili, Lijang, Emei Shan (både svarte og hvithodete morfer)

Common Iora, Parkløvfugl Aegithina tiphia
Ruili

Orange-bellied Leafbird, Oransjebukbladfugl Chloropsis hardwickii
Ruili

Tiger Shrike, Tigervarsler Lanius tigrinus
2 ind Emei Shan, 2 ind Zoigê

Brown Shrike, Brunvarsler Lanius cristatus
Songpan, Xiahe, Laoye Shan

Rufous-tailed (Isabelline) Shrike, Rødhalevarsler Lanius isabellinus
1 ind Nangqiang

Burmese Shrike, Kastanjevarsler Lanius collurioides
5 ind Ruili

Long-tailed Shrike, Rustvarsler Lanius schach
Mai Po, Dali, Tengchong, Xiaguan, Lijang, Emei Shan

Grey-backed Shrike, Tefravarsler Lanius tephronotus
Dali, Tengchong, Lijang, mer regelmessig fra og med SongpanGrey-backed Shrike; Lijang

 

 

 

 

 

 

 


White-throated Dipper, Fossekall Cinclus cinclus
Mengda, Koko Nor, Xiwu, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Gorge (brun morf sett ved Xiwu)

Brown Dipper, Brunfossekall Cinclus pallasii
1 ind Dali, 1 ind Xiaguan, 2 ind Emei Shan

Northern Wren, Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Dali, Lijang, Mengda, Maoshuan, Laoye Shan

Alpine Accentor, Alpejernspurv Prunella collaris
1 ind Dali, 6-7 ind Kanda Shan Pass

Robin Accentor, Tibetjernspurv Prunella rubeculoides
Xiahe, Koko Nor, str Xining-Maoshuan

Rufous-breasted Accentor, Rustbrystjernspurv Prunella strophiata
Emei Shan, Xiahe, Laoye Shan, Mengda, Koko Nor, Xiwu, Kanda Shan Pass, MaoshuanRufous-breasted Accentor; Xiahe

 

 

 

 

 

 

 


Brown Accentor, Hvitbrynjernspurv Prunella fulvescens
Xining Beishan, Koko Nor, str Madoi-Yushu

Maroon-backed Accentor, Kaneljernspurv Prunella immaculata
1 ind Lijang, 2 ind Maoshuan

Siberian Rubythroat, Rubinstrupe Luscinia calliope
Mai Po, relativt vanlig nordover i landet, særlig Xiahe og Laoye Shan
hvor arten var en karakterart.

White-tailed Rubythroat, Juvelstrupe Luscinia pectoralis
Ruili, Koko Nor, Xiwu, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Pass, str Maoshuan-Yushu

Bluethroat, Blåstrupe Luscinia svecica
Mai Po

Indian Blue Robin, Himalayanattergal Luscinia brunnea
2 MM Xiaguan

Rufous-tailed Robin, Trillenattergal Luscinia sibilans
1 ind Xiahe

Red-flanked Bluetail, Blåstjert Tarsiger cyanurus
1 F Dali, 1 M + 2 FF Mengda, 1 ind Maoshuan

White-browed Bush Robin, Hvitbrynskvett Tarsiger indicus
1 par Lijang

Golden Bush Robin, Gullskvett Tarsiger chrysaeus
Golden Summit - Emei Shan

Oriental Magpie-Robin, Orientskjæreskvett Copsychus saularis
Vanlig Mai Po og Yunnan, Emei Shan

Black Redstart, Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Vanlig fra og med Songpan

Hodgson's Redstart, Kinarødstjert Phoenicurus hodgsoni
LaoHodgson's Redstart; Laoye Shanye Shan, Mengda, str Yushu-Maoshuan

 

 

 

 

 

 

 


Blue-fronted Redstart, Blåhoderødstjert
Phoenicurus frontalis
Dali, Lijang, Mengda, Koko Nor, str Xiwu-Maoshuan

White-throated Redstart, Hvitstruperødstjert Phoenicurus schisticeps
Lijang, Xiahe, Laoye Shan, Mengda, str Nangqiang-Maoshuan

Daurian Redstart, Aurorarødstjert Phoenicurus auroreus
Dali, Tengchong, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Songpan, Xining Beishan

Güldenstädt's (White-winged) Redstart, Hvitvingerødstjert Phoenicurus erythrogaster
Str Caka-Koko Nor, Er La Pass, str Xining-Xiwu, Kanda Shan Pass

Plumbeous Redstart, Blyrødstjert Rhyacornis fuliginosus
Tengchong, Lijang, Emei Shan, str Chengdu-Songpan, str Zoigê-Xiahe

White-bellied Redstart, Vifterødstjert Hodgsonius phoenicuroides
Laoye Shan, MengdaWhite-bellied Redstart; Laoye Shan

 

 

 

 

 

 

 

White-tailed Robin, Hvithaleskvett Cinclidum leucurum
1 M Tengchong

Little Forktail, Dvergkløftstjert Enicurus scouleri
2 ind Dali, 2 ind Emei Shan

White-crowned Forktail, Hvitkronekløftstjert Enicurus leschenaultii
1 ind Ruili, 3 ind Emei Shan

Slaty-backed Forktail, Skiferkløftstjert Enicurus schistaceus
3 ind Ruili, 1 ind Emei Shan

Purple Cochoa, Purpurkotsjoa Cochoa purpurea
1 par Emei Shan

Siberian Stonechat, Asiasvartstrupe Saxicola maura
Vanlig

Pied Bushchat, Svartskvett Saxicola caprata
3 ind Ruili

Grey Bushchat, Jernskvett Saxicola ferrea
Dali, Tengchong, Lijang

Pied Wheatear, Svartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka
Str Xiahe-Xining, Xining Beishan, str Mengda-Xining

Desert Wheatear, Ørkensteinskvett Oenanthe deserti
Caka

Isabelline Wheatear, Isabellasteinskvett Oenanthe isabellina
Str Xiahe-Xining, Koko Nor, Caka, str Xining-Wenquan

White-capped Water Redstart, Strømrødstjert Chaimarrornis leucocephala
Dali, Ruili, Emei Shan, vanligere fra og med Chengdu

Rufous-tailed Rock-Thrush, Steintrost Monticola saxatilis
Str Xiahe-Xining, Xining Beishan, Mengda

Blue Rock-Thrush, Blåtrost Monticola solitarius
Lijang, Chengdu, str Chengdu-Songpan, Songpan, Mengda

Chestnut-bellied Rock-Thrush, Kastanjebuksteintrost Monticola rufiventris
Tengchong, Lijang

Blue Whistling-Thrush, Blåplystretrost Myophonus caeruleus
Dali, Ruili, Lijang, Emei Shan, Songpan

Orange-headed Thrush, Ravtrost Zoothera citrina
2 ind Ruili

White's Thrush, Gulltrost Zoothera dauma
1 ind Dali

Eyebrowed Thrush, Gråstrupetrost Turdus obscurus
Emei Shan, Chengdu

Grey-backed Thrush, Gråryggtrost Turdus hortulorum
1 ind Ruili

Black-breasted Thrush, Svartbrysttrost Turdus dissimilis
Ruili, Tengchong, Xiaguan

Grey-winged Blackbird, Gråvingetrost Turdus boulboul
2 MM + 1 F Lijang

Dusky Thrush, Bruntrost Turdus naumanni naumanni
5+ Lijang

Eurasian Blackbird, Svarttrost Turdus merula
Chengdu

Chestnut Thrush, Kastanjetrost Turdus rubrocanus
Lijang, Mengda

Kessler's (White-backed) Thrush, Rododendrontrost Turdus kessleri
ReFemale Kessler's Thrush; Koko Norlativt vanlig fra og med Zoigê

 

 

 

 

 

 

 

Chinese Song Thrush, Kinatrost Turdus mupinensis
Lijang, Emei Shan, Mengda

Puff-throated Babbler, Rødkronetimal Pellorneum ruficeps
Ruili

Streak-breasted Scimitar-Babbler, Strekbrystsigdtimal Pomatorhinus ruficollis
Dali, Tengchong, Lijang, Emei Shan, Chengdu

Coral-billed Scimitar-Babbler, Korallnebbsigdtimal Pomatorhinus ferruginosus
1 ind Ruili

Pygmy Wren-Babbler, Dvergsmettimal Pneopyga pusilla
Emei Shan

Golden Babbler, Gulltimal Stachyris chrysaea
1 ind Ruili

Chestnut-capped Babbler, Kastanjekronetimal Timalia pileata
Ruili

Chinese Babax, Spraglebabaks Babax lanceolatus
Tengchong, Lijang

Kozlov's Babax, Brunbabaks Babax koslowi E
10-15 ind Kanda Shan Gorge

Masked Laughingthrush, Maskelattertrost Garrulax perspicillatus
Mai Po

White-crested Laughingthrush, Hvithodelattertrost Garrulax leucolophus
5 ind Ruili

Lesser Necklaced Laughingthrush, Lenkelattertrost Garrulax monileger
5+ Ruili

Black-throated Laughingthrush, Svartstrupelattertrost Garrulax chinensis
Ruili

Père David's Laughingthrush, Kinalattertrost Garrulax davidi E
XiaPère David's Laughingthrush; Laoye Shanhe, Xining Beishan, Laoye Beishan

 

 

 

 

 

 

 Giant Laughingthrush, Kjempelattertrost
Garrulax maximus E
6-7 ind Lijang, 10+ Maoshuan

Spotted Laughingthrush, Plettlattertrost Garrulax ocellatus
1 ind Emei Shan

Rufous-necked Laughingthrush, Rødhalslattertrost Garrulax ruficollis
10+ Ruili

Hwamei, Brillelattertrost Garrulax canorus
Ruili, Lijang, Emei Shan

White-browed Laughingthrush, Gjøglerlattertrost Garrulax sannio
Ruili, Tengchong, Xiaguan, Emei Shan, Chengdu

Elliot's Laughingthrush, Sichuanlattertrost Garrulax elliotii E
Dali, Lijang, Emei Shan, Songpan, str Songpan-Xining, Mengda, str Yushu-Maoshuan, Laoye Shan

Black-faced Laughingthrush, Svartkinnlattertrost Garrulax affinis
3-4 ind Lijang

Red-winged Laughingthrush, Rødvingelattertrost Garrulax formosus
4-5 ind Emei Shan

Omei Shan Liocichla, Emeilattertrost Liocichla omeiensis E
5 ind Emei Shan

Silver-eared Mesia, Sølvøretimal Leiothrix argentauris
3 ind Ruili

Red-billed Leiothrix, Safrantimal Leiothrix lutea
Emei Shan

Rusty-fronted Barwing, Maskegittervinge Actinodura egertoni
10+ Dali

Blue-winged Minla, Blåvingeminla Minla cyanuroptera
4 ind Ruili

Chestnut-tailed Minla, Oransjekroneminla Minla strigula
5 ind Lijang

Golden-breasted Fulvetta, Gullfulvetta Alcippe chrysotis
5+ Emei Shan

White-browed Fulvetta, Hvitbrynfulvetta Alcippe vinipectus
Dali, Lijang

Chinese Fulvetta, Sichuanfulvetta Alcippe striaticollis E
2 ind Maoshuan

Spectacled Fulvetta, Eikefulvetta Alcippe ruficapilla
Xiaguan, Lijang

Streak-throated Fulvetta, Stripestrupefulvetta Alcippe cinereiceps
10-15 ind Emei Shan

Dusky Fulvetta, Okerpannefulvetta Alcippe brunnea
1 ind Tengchong (ssp intermedia), 1 ind Xiaguan, 1 ind Lijang (Underarten intermedia regnes av og til som en u.a. av Rusty-capped Fulvetta Alcippe dubia. Dette støttes foreløpig ikke av Clements som angir dubia som en monotypisk, endemisk art for Burma. Andre, for eksempel MacKinnon & Phillipps (A Field Guide to the Birds of China - 2000), betrakter intermedia som en u.a. av Rusty-capDusky Fulvetta (Alcippe brunnea intermedia); Tengchongped Fulvetta)

 

 

 

 

 

 

 

Grey-cheeked Fulvetta, Gråhodefulvetta Alcippe morrisonia
Ruili, Tengchong, Emei Shan

Black-headed Sibia, Svarthodesibia Heterophasia melanoleuca
2 ind Lijang

Long-tailed Sibia, Skjæresibia Heterophasia picaoides
10+ Ruili

Striated Yuhina, Stripehodetopptimal Yuhina castaniceps
1 ind Dali, 10+ Ruili

White-collared Yuhina, Diademtopptimal Yuhina diademata
Dali, Lijang, Emei Shan

Rufous-vented Yuhina, Rustnakketopptimal Yuhina occipitalis
Dali

Black-chinned Yuhina, Masketopptimal Yuhina nigrimenta
Emei Shan

White-bellied Yuhina, Grønntopptimal Yuhina zantholeuca
Ruili

Great Parrotbill, Storbuttnebb Conostoma oemodium
1 par Golden Summit - Emei Shan

Brown Parrotbill, Brunbuttnebb Paradoxornis unicolor
1 ind Dali

Brown-winged Parrotbill, Brunvingebuttnebb Paradoxornis brunneus
1 ind Ruili

Ashy-throated Parrotbill, Kastanjebuttnebb Paradoxornis alphonsianus
Emei Shan

Vinous-throated Parrotbill, Rosenbuttnebb Paradoxornis webbianus
Tengchong, Chengdu

Crested (Grey-hooded) Parrotbill, Gråhodebuttnebb Paradoxornis zappeyi E
2 ind Golden Summit - Emei Shan

Fulvous Parrotbill, Okerbuttnebb Paradoxornis fulvifrons
3 ind Golden Summit - Emei Shan

Golden Parrotbill, Mandarinbuttnebb Paradoxornis verreauxi
2 ind Huayan Peak - Emei Shan

Grey-headed Parrotbill, Gråhettebuttnebb Paradoxornis gularis
1 ind Ruili

Brownish-flanked Bush-Warbler, Crescendosanger Cettia fortipes
Tengchong, Emei Shan

Chestnut-crowned Bush-Warbler, Kastanjekronesanger Cettia major
1 ind Xiaguan, 2 ind Emei Shan

Aberrant Bush-Warbler, Gursesanger Cettia flavolivacea
1 ind Golden Summit - Emei Shan

Grey-sided Bush-Warbler, Gråsidesanger Cettia brunnifrons
1 ind Golden Summit - Emei Shan

Japanese Bush-Warbler, Japansanger Cettia diphone
1 ind Mai Po

Siberian Bush-Warbler Bradypterus davidi
2 ind Laoye Shan

Chinese Bush-Warbler, Smygesanger Bradypterus tacsanowskius
4 ind Laoye Shan

Black-browed Reed-Warbler, Tvebrynsanger Acrocephalus bistrigiceps
1 ind Mai Po

Oriental Reed-Warbler, Orienttrostesanger Acrocephalus orientalis
Mai Po

Tickell's Leaf-Warbler, Skrentsanger Phylloscopus affinis
Dali, Ruili, Lijang, Emei Shan, Xiahe, Xining Beishan, LaoTickell's Leaf-Warbler; Mengdaye Shan, Mengda, Koko Nor, str Madoi-Maoshuan

 

 

 

 

 

 

 

Buff-throated Warbler, Lisanger Phylloscopus subaffinis
Dali, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Songpan

Dusky Warbler, Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Mai Po, Ruili, Tengchong, Xiaguan, Lijang, Koko Nor

Yellow-streaked Warbler, Gulstreksanger Phylloscopus armandii
Ruili, Tengchong, Chengdu, Xiahe, Laoye Shan, Mengda,
str Xiwu-Maoshuan

Radde's Warbler, Viersanger Phylloscopus schwarzi
2 ind Dali

Buff-barred Warbler, Rododendronsanger Phylloscopus pulcher
Dali, Emei Shan, Mengda, Maoshuan

Yellow-browed Warbler, Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
Mai Po, Dali, Ruili, Tengchong, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Maoshuan

Hume's Warbler, Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Dali, Lijang, Emei Shan, Xiahe, Laoye Shan, Mengda, str Xiwu-Maoshuan

Pallas's Warbler, Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Dali, Ruili, Xiaguan, Lijang

Lemon-rumped Warbler, Blekgumpsanger Phylloscopus chloronotus
Golden Summit - Emei Shan, Maoshuan

Gansu Leaf-Warbler, Gansusanger Phylloscopus kansuensis E
Laoye Shan, Mengda

Ashy-throated Warbler, Gråstrupesanger Phylloscopus maculipennis
1 ind Dali

Arctic Warbler, Lappsanger Phylloscopus borealis
1 ind Mai Po

Large-billed Leaf-Warbler, Glennesanger Phylloscopus magnirostris
Lijang, Emei Shan, Chengdu, Mengda

Greenish Warbler, Østsanger Phylloscopus trichiloides
Songpan, Xiahe, Laoye Shan, Mengda, str Nangqiang-Maoshuan

Eastern Crowned Warbler, Østkronsanger Phylloscopus coronatus
Ruili, Tengchong, Lijang, Emei Shan, Songpan

Blyth's Leaf-Warbler, Gulbåndsanger Phylloscopus reguloides
Ruili, Tengchong, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Mengda

White-tailed Leaf-Warbler, Brokhalesanger Phylloscopus davisoni
Lijang, Emei Shan

Sulphur-breasted Warbler, Svovelsanger Phylloscopus ricketti
1 ind Ruili, 2 ind Xiaguan

Chinese Leaf-Warbler, Mandarinsanger Phylloscopus sichuanensis E
20+ Mengda

Emei Leaf-Warbler, Emeisanger Phylloscolpus emeiensis E
1 ind mellom Xianfeng Temple og Hongchung Temple - Emei Shan

Bianchi's Warbler, Mosesanger Seicercus valentini
Lijang, Golden Summit - Emei Shan

Grey-crowned Warbler, Gråkronesanger Seicercus tephrocephalus
Ruili, Tengchong, Huayan Peak & Xianfeng Temple - Emei Shan

Plain-tailed Warbler, Søstersanger Seicercus soror
Mellom Hongchung Temple og Bagou - Emei Shan, Chengdu

Goldcrest, Fuglekonge Regulus regulus
Dali, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Maoshuan

Stoliczka's Tit-Warbler, Purpursanger Leptopoecile sophiae
Xiahe, Laoye Shan, Mengda, Koko Nor, str Madoi-Nangqiang

Crested Tit-Warbler, Toppsanger Leptopoecile elegans E
10+ Xiahe, 5 ind Maoshuan

Zitting Cisticola, Cistussanger Cisticola juncidis
Dali, Ruili, Xiaguan, Lijang, Chengdu

Grey-breasted (Rufescent) Prinia, Gråbrystprinia Prinia hodgsoni
Ruili, Tengchong

Plain Prinia, Orientprinia Prinia inornata
Mai Po, Ruili, Xiaguan

Yellow-bellied Prinia, Gulbukprinia Prinia flaviventris
Mai Po, Ruili

Hill Prinia, Svartstrupeprinia Prinia atrogularis
2 ind Dali

Striated Prinia, Smussprinia Prinia criniger
2 ind Dali

Common Tailorbird, Langhaleskredderfugl Orthotomus sutorius
Mai Po, Ruili

Striated Grassbird, Vipphalesanger Megalurus palustris
Ruili, Tengchong

Red-throated Flycatcher, Taigafluesnapper Ficedula albicilla
VanliRed-throated Flycatcher; Lijangg til og med Songpan

 

 

 

 

 

 

 

Rufous-gorgeted Flycatcher, Siratfluesnapper Ficedula strophiata
Ruili, Lijang, Emei Shan

Snowy-browed Flycatcher, Aurorafluesnapper Ficedula hyperythra
1 ind Ruili, 3 ind Lijang

Slaty-backed Flycatcher, Skiferryggfluesnapper Ficedula hodgsonii
Songpan, Xiahe, Mengda, Maoshuan

Little Pied Flycatcher, Hvitbrynfluesnapper Ficedula westermanni
1 ind Tengchong

Slaty-blue Flycatcher, Lazulifluesnapper Ficedula tricolor
5 ind Mengda, 8 ind Maoshuan

Fujian Niltava, Kinaniltava Niltava davidi
Ruili, Lijang, Emei Shan

Rufous-bellied Niltava, Rødbukniltava Niltava sundara
2 ind Emei Shan

Pale Blue Flycatcher, Asurfluesnapper Cyornis unicolor
1 M Emei Shan

White-tailed Flycatcher, Hvithalefluesnapper Cyornis concreta
Ruili

Blue-throated Flycatcher, Nymfefluesnapper Cyornis rubeculoides (ssp rubeculoides & glaucicomans)
Tengchong, Lijang, Emei Shan

Hill Blue Flycatcher, Ravinefluesnapper Cyornis banyumas
1 par Dali, 1 M Tengchong

Dark-sided (Siberian) Flycatcher, Gråflankefluesnapper Muscicapa sibirica
Chengdu, Maoshuan

Asian Brown Flycatcher, Brunfluesnapper Muscicapa dauurica
Ruili, Tengchong, Lijang

Brown-breasted Flycatcher, Umbrafluesnapper Muscicapa muttui
5 ind Ruili

Ferruginous Flycatcher, Rustfluesnapper Muscicapa ferruginea
Xiaguan, Emei Shan

Verditer Flycatcher, Talassinfluesnapper Muscicapa thalassina
Dali, Tengchong, Lijang, Emei Shan

Grey-headed Canary-flycatcher, Gråhodefluesnapper Culicicapa ceylonensis
Dali, Ruili, Tengchong, Lijang, Emei Shan

Black-naped Monarch, Svartnakkemonark Monarcha azurea
5 ind Ruili

Asian Paradise Flycatcher, Gallaparadismonark Terpsiphone paradisi
Ruili

Yellow-bellied Fantail, Gulbukviftestjert Chelidorhynx hypoxantha
Dali, Tengchong, Lijang

White-throated Fantail, Hvitstrupeviftestjert Rhipidura albicollis
Ruili, Tengchong, Lijang

Long-tailed Tit, Stjertmeis Aegithalos caudatus vinaceus
Lijang

Black-throated Tit, Praktstjertmeis Aegithalos concinnus
Lijang, Emei Shan, Chengdu

Black-browed Tit, Ruststjertmeis Aegithalos iouschistos
Dali, Tengchong, Lijang

Sooty Tit, Eikestjertmeis Aegithalos fuliginosus E
1 ind Xiahe

Chinese Penduline Tit, Kinapungmeis Remiz consobrinus
Mai Po

Black-bibbed Tit, Kinaløvmeis Poecile hypermelaena
Lijang

Songar Tit Poecile songarus
Songpan, Xiahe, Laoye Shan, Mengda, Kanda Shan Gorge

White-browed Tit, Hvitbrynmeis Poecile superciliosus E
6+ Koko Nor, 1 par med reir ved Xiwu, 2 ind Kanda Shan Pass

Rufous-vented Tit, Rododendronmeis Periparus rubidiventris
Dali, Lijang, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Kanda Shan Gorge, Maoshuan

Coal Tit, Svartmeis Periparus ater
Emei Shan

Grey-crested Tit, Himalayameis Lophophanes dichrous
Lijang, Emei Shan, Kanda Shan Gorge, Maoshuan

Great Tit, Kjøttmeis Parus major
Dali, Ruili, Tengchong, Lijang, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Maoshuan, Laoye Shan

Green-backed Tit, Orientmeis Parus monticolus
Dali, Lijang, Emei Shan

Yellow-cheeked Tit, Gulkinnmeis Parus spilonotus
2 ind Ruili

Chestnut-vented Nuthatch, Gråbrystspettmeis Sitta nagaensis
Ruili, Emei Shan

Yunnan Nuthatch, Yunnanspettmeis Sitta yunnanensis E
Relativt vanlig Lijang

White-cheeked Nuthatch, Hvitkinnspettmeis Sitta leucopsis przewalskii
1 ind Xiahe, 2 ind Maoshuan

Chinese Nuthatch, Kinaspettmeis Sitta villosa
Xiahe, Mengda

GIant Nuthatch, Kjempespettmeis Sitta magna
5+ Lijang

Velvet-fronted Nuthatch, Rødnebbspettmeis Sitta frontalis
Ruili

Wallcreeper, Murkryper Tichodroma muraria
1 ind str Chengdu-Songpan

Common Treecreeper, Trekryper Certhia familiaris
Lijang, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Maoshuan

Bar-tailed Treecreeper, Tigertrekryper Certhia himalayana
Tengchong, Lijang

Yellow-bellied Flowerpecker, Gulbukblomsterfugl Dicaeum melanoxantum
1 ind Lijang

Plain Flowerpecker, Olivenblomsterfugl Dicaeum concolor
Ruili, Lijang, Emei Shan

Scarlet-breasted Flowerpecker, Svarthodeblomsterfugl Dicaeum ignipectus
1 ind Lijang

Gould's Sunbird, Purpurkronesolfugl Aethopyga gouldiae
LijanGould's Sunbird; Lijangg, Emei Shan

 

 

 

 

 

 Fork-tailed Sunbird, Gaffelsolfugl
Aethopyga christiniae
Emei Shan

Black-throated Sunbird, Svartstrupesolfugl Aethopyga saturata
Ruili

Crimson Sunbird, Karminsolfugl Aethopyga siparaja
Tengchong

Fire-tailed Sunbird, Ildhalesolfugl Aethopyga ignicauda
Dali

Streaked Spiderhunter, Stripeedderkoppjeger Arachnothera magna
1 ind Ruili

Chestnut-flanked White-eye, Brunflankebrillefugl Zosterops erythropleura
Dali, Ruili

Japanese White-eye, Hagebrillefugl Zosterops japonica
Mai Po, Dali, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Songpan

Oriental White-eye, Lundbrillefugl Zosterops palpebrosa
Ruili, Tengchong

Crested Bunting, Toppspurv Melophus lathami
Dali, Ruili, Tengchong, Xiaguan, str Lijang-Panzhihua

Slaty Bunting, Skiferspurv Latoucheornis siemsseni E
1 F Golden Summit - Emei Shan

Pine Bunting, Hvithodespurv Emberiza leucocephala
1 str Xiahe-Xining, 5+ Koko Nor

Kozlov's Bunting, Tibetspurv Emberiza koslowi E
2 par Kanda Shan Pass

Godlewski's Bunting, Lispurv Emberiza godlewskii
Dali, Lijang, Songpan, Xiahe, Xining Beishan, str Madoi-Maoshuan,
Laoye ShanGodlewski's Bunting; Xiahe

 

 

 

 

 

 Meadow Bunting, Engspurv
Emberiza cioides
15 ind Xining Beishan

Chestnut-eared Bunting, Rødkinnspurv Emberiza fucata
3 ind Tengchong

Little Bunting, Dvergspurv Emberiza pusilla
Mai Po, Dali, Ruili, Lijang

Yellow-throated Bunting, Gulstrupespurv Emberiza elegans
4 ind Lijang

Yellow-breasted Bunting, Sibirspurv Emberiza aureola
Ruili

Black-faced Bunting, Gråhodespurv Emberiza spodocephala
Mai Po, Dali, Xiaguan, Lijang, Xiahe, Xining

Pink-tailed Bunting (Przevalski's Rosefinch), Vierfink Urocynchramus pylzowi E
2 par Xiwu, 3 ind str Yushu-Nangqiang

Oriental (Grey-capped) Greenfinch, Orientfink Carduelis sinica
Songpan, Laoye Shan, Mengda

Black-headed greenfinch, Yunnanfink Carduelis ambigua
Dali, Tengchong, Xiaguan, Lijang

Twite, Bergirisk Carduelis flavirostris
Str Zoigê-Xiahe, Xining Beishan, Koko Nor, Caka, str Xining-Maoshuan

Hodgson's Mountain-Finch, Brunfjellfink Leucosticte nemoricola
Koko Nor, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Pass, str MHodgson's Mountain-Finch; Er La Passaoshuan-Yushu, str Madoi-Wenquan, Er La Pass

 

 

 

 

 

 

 


Brandt's Mountain-Finch, Sotfjellfink Leucosticte brandti
Er La Pass, Bayankala Pass

Mongolian Trumpeter Finch, Steinfink Rhodopechys mongolica
10 ind Xining Beishan

Long-tailed Rosefinch, Langhalefink Uragus sibiricus
1 par Mengda

Common Rosefinch, Rosenfink Carpodacus erythrinus
Ruili, Emei Shan, Songpan, Laoye Shan, str Madoi-Maoshuan

Beautiful Rosefinch, Ametystfink Carpodacus pulcherrimus
Emei Shan, Laoye Shan, str Kanda Shan Pass-Maoshuan

Streseman's (Pink-rumped) Rosefinch, Eosrosenfink Carpodacus eos E
5 ind Xiwu, 10+ Kanda Shan Gorge

Vinaceous Rosefinch, Vinrosenfink Carpodacus vinaceus
2 Golden Summit - Emei Shan

Pale (Sinai) Rosefinch, Ørkenrosenfink Carpodacus synoicus
20+ Xining Beishan

Three-banded Rosefinch, Blodrosenfink Carpodacus trifasciatus
1 par Maoshuan

White-browed Rosefinch, Krattrosenfink Carpodacus thura
Lijang, Xiahe, Mengda, str Kanda Shan Gorge-Maoshuan, Maoshuan

Eastern Great Rosefinch, Skrentrosenfink Carpodacus rubicilloides
1 M Xiwu, 1 M str Yushu-Nangqiang, 1 M str Yushu-Madoi

Great (Caucasian Great) Rosefinch, Fjellrosenfink Carpodacus rubicilla
1 par Xiwu

Roborovski's (Tibetan) Rosefinch, Gulnebbrosenfink Carpodacus roborowskii E
2 ind Er La Pass, 12 ind Bayankala Pass (både hanner med gult og mørkt nebb)

Red Crossbill, Grankorsnebb Loxia curvirostra
Lijang, Emei Shan, Xiahe, Laoye Shan

Beavan's (Grey-headed) Bullfinch, Mandarindompap Pyrrhula erythaca
XiaBeavan's Bullfinch; Xiahehe, Laoye Shan, Mengda, Maoshuan

 

 

 

 

 

 

 


Yellow-billed (Chinese) Grosbeak, Orientkjernebiter Eophona migratoria
1 ind Chengdu

White-winged Grosbeak, Einerkjernebiter Mycerobas carnipes
Lijang, Mengda, Kanda Shan Gorge, Maoshuan

Scaly-breasted (Spotted) Munia, Muskatnonne Lonchura punctulata
Ruili

Black-headed (Chestnut) Munia, Svarthodenonne Lonchura malacca
Ruili

House Sparrow, Gråspurv Passer domesticus
2 ind Ruili

Cinnamon Sparrow, Kanelspurv Passer rutilans
Dali, Tengchong, Lijang

Tree Sparrow, Pilfink Passer montanus
Vanlig

Rock Sparrow, Steinspurv Petronia petronia
Xining Beishan, Koko Nor, str Yushu-Maoshuan

Eurasian Snowfinch, Fjellspurv Montifringilla nivalis
Er La Pass, Bayankala Pass, str Madoi-Wenquan

Adam's Snowfinch, Svartvingefjellspurv Montifringilla adamsi
Er La Pass, Bayankala Pass, Xiwu (ungemating i reir like ved veien),
str YAdam's Snowfinch; Xiwuushu-Nangqiang

 

 

 

 

 

 

 


Mandelli's Snowfinch, Hvitgumpfjellspurv Montifringilla taczanowskii
Wenquan, str Madoi-Xiwu, str Yushu-Madoi

Père David's Snowfinch, Gobifjellspurv Montifringilla davidiana
10+ like ved Heimahe - Koko Nor

Red-necked Snowfinch, Brunørefjellspurv Montifringilla ruficollis
Koko Nor, str Gonghe-Yushu

Blanford's Snowfinch, Hvitkinnfjellspurv Montifringilla blanfordi
10+ Caka, 3 ind str Wenquan-Madoi

Baya Weaver, Bayavever Ploceus philippinus
Mai Po

Chestnut-tailed Starling, Brunkinnstær Sturnus philippensis
15 ind Ruili

White-shouldered (Chinese) Starling, Hvitskulderstær Sturnus sinensis
5+ Mai Po

Black-collared Starling, Beltestær Sturnus nigricollis
Mai Po

Crested Myna, Engstær Acridotheres grandis
Mai Po

Black-naped Oriole, Svartnakkepirol Oriolus chinensis
2 ind Tengchong, 1 ind Emei Shan

Slender-billed Oriole, Smalnebbpirol Oriolus tenuirostris
10+ Ruili

Maroon Oriole, Blodpirol Oriolus traillii
6-8 ind Ruili

Black Drongo, Svartdrongo Dicrurus macrocercus
Ruili, Tengchong, str Tengchong-Baoshan, Xiaguan, Lijang

Ashy Drongo, Askedrongo Dicrurus leucophaeus
Ruili, Tengchong, Xiaguan, Lijang

Bronzed Drongo, Bronsedrongo Dicrurus aeneus
Ruili

Spangled Drongo, Hårdrongo Dicrurus hottentotus
Emei Shan

Lesser Racket-tailed Drongo, Vimpeldrongo Dicrurus remifer
Dali,Lesser Racket-tailed Drongo; Dali Ruili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Greater Racket-tailed Drongo, Dragedrongo Dicrurus paradiseus
1 ind Dali

Eurasian Jay, Nøtteskrike Garrulus glandarius (ssp sinensis & leucotis)
Ruili, Emei Shan

Blue magpie, Rødnebbskjære Urocissa erythrorhyncha
Mai Po, Tengchong, Lijang, Emei Shan

Green Magpie, Grønnskjære Cissa chinensis
5+ Ruili

Azure-winged Magpie, Blåskjære Cyanopica cyana
Str Songpan-Xining, Beijing

Black-billed Magpie, Skjære Pica pica
Mai Po, str Tengchong-Baoshan, vanligere fra og med Songpan

Henderson's Ground-Jay, Mongolløpekråke Podoces hendersoni
2 ind Caka

Hume's Ground-Jay, Gravekråke Pseudopodoces humilis
Str Songpan-Zoigê, vanligere ved Koko Nor og sørover mot Nangqian
(NB: Blant annet Clements har nå flyttet arten fra kråkHume's Ground-Jay; Koko Norefuglene til meisene!)

 

 

 

 

 

 

 

Nutcracker, Nøttekråke Nucifraga caryocatactes
Lijang, Mengda

Red-billed Chough, Alpekråke Pyrrhocorax pyrrhocorax
Lijang, vanligere fra og med Songpan

Yellow-billed Chough, Alpekaie Pyrrhocorax graculus
Lijang, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Pass, Er La Pass

Daurian Jackdaw, Mongolkaie Corvus dauuricus
Sett spredt fra og med Songpan

Rook, Kornkråke Corvus frugilegus
Xiahe, Laoye Shan

Carrion Crow, Svartkråke Corvus corone
Str Songpan-Xiahe

Large-billed Crow, Tykknebbkråke Corvus macrorhynchos
Relativt vanlig fra og med Lijang

Collared Crow, Kinakråke Corvus torquatus
Mai Po

Common Raven, Ravn Corvus corax
Str Songpan-Xiahe, str Wenquan-Maoshuan


 

Systematisk artsliste for pattedyr:

 

Det ble ikke brukt mye energi på artsbestemmelse av pattedyr, hovedsaklig på grunn av mangel på litteratur. Følgende arter var ikke til å unngå og stort sett greie å bestemme i ettertid.
Referanse: "The New Encyclopedia of Mammals", MacDonald 2002 Norske navn er hentet fra Cappelens´ "Verdens dyr"

 


Blue Sheep, Blåsau
Pseudois nayaur
5 ind Er La Pass

Yak, Jak Bos mutus (grunniens)
Kun domestiserte dyr i Qinghai og deler av Sichuan og GaYak; Koko Nornsu.

 

 

 

 

 

 Tibetan Gazelle, Tibetgaselle
Procapra picticaudata
Småflokker på høyslettene mellom Madoi og Xiwu.

Himalayan Musk Deer, (Moskusdyr) Deer Moschus chrysogaster
2-3 ind, trolig av denne arten, ved Lijang

Tibetan Macaque, Korthalemakak (Tibetmakak) Macaca thibetana
Emei Shan

Black-lipped Pika, (Piphare) Ochotona curzoniae
Vanlig i Qinghai

Woolly Hare, Ullhare Lepus oiostolus
1 ind Kanda Shan Gorge

Himalayan Marmot, Himalayamurmeldyr Marmota himalayana
Vanlig i Qinghai


> Rapport
> Fotogalleri