> Rapport
> Fotogalleri
 

All photos: © Leif Gabrielsen 2002
© Ketil Knudsen 2002

 

 

 

Systematikk og engelske navn følger
"Birds of The World - A Checklist" James F. Clements 2000
og oppdateringer på "Ibis Update" (
http://www.ibispub.com/updates.html).
Norske navn følger offisiell navneliste utarbeidet av
Norsk Navnekomité For Fugl (NNKF).

 

 


Forklaring til artslistene:
 

Artslisten for fugler følger som nevnt systematikk og navnsetting i henhold til Clements (2000).  Eneste unntak er som følger: I rapporten brukes det engelske navnet Arctic Skua for tyvjo.  Clements brukes det amerikanske navnet Parasitic Jaeger.  Jeg har valgt å bruke navnet Whitestart for parulaer i slekten Myioborus, på grunn av at ingen av artene har rødt i halen.  Dette samsvarer for øvrig med diverse annen litteratur. I tillegg har jeg valgt å bruke navnet Purus JacamarChestnut Jacamar, som foretrekkes av Clements foreløpig, blir ofte brukt i tilfeller hvor Purus og White-eared Jacamar Galbalcyrhynchus leucotis betraktes som underarter av samme art.  Jeg har dessuten valgt å omgjøre amerikansk stavemåte til engelsk (for eksempel color til colour og gray til grey).  Vanlige, alternative navn er i mange tilfeller også nevnt under hovednavnet, samt kommentarer angående splittelser og annet som måtte være relevant. Norske pattedyrnavn og systematikk er hentet fra Cappelens ”Verdens Dyr”.
Det ble loggført 787 fuglearter og 26 pattedyrarter.  Andre deltagere fikk nok med seg en og annen art som unngikk oss, disse er ikke med i denne oversikten.  For oss et svært godt og nærmest svimlende antall arter som beviser at Peru, uten tvil, må være et av verdens rikeste fugleland!

Forkortelser:

ss
str
H
E

TRC
=samme sted (som nevnt i forrige observasjon)
=strekningen (på reise mellom to lokaliteter)
=kun hørt
=endemisk for Peru
=Tambopata Research Center
 

  

Systematisk artsliste for fugler:
 

Grey Tinamou, Taotinamu Tinamus tao
1 TRC 8.9., H Pantiacolla 19. og 20.9.Grey Tinamou (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 Black Tinamou, Svarttinamu
Tinamus osgoodi

3H Mirador, Pantiacolla 21.9.

Great Tinamou, Stortinamu Tinamus major
H Eco Amazonia 3.-5.9., 1 Explorer’s Inn 10.9., H ss 11.9., H Amazonia Lodge 17.-19.9., H Pantiacolla 20.9., 1 ss 22.9., H ss 23.9.

White-throated Tinamou, Perletinamu Tinamus guttatus
H Pantiacolla 20.9.

Cinereous Tinamou, Gråtinamu Crypturellus cinereus
H Eco Amazonia 3.-4.9., H Explorer’s Inn 6.9., H TRC 9.9., H Amazonia Lodge 16.9., 1 ss 17.9., H Pantiacolla 23.9.

Little Tinamou, Småtinamu Crypturellus soui
H Eco Amazonia 4.9., H TRC 7.9., 1 ss 8.9., H ss 9.9., H Explorer’s Inn 10.9., H Amazonia Lodge 17.9., H ss 19.9., H Pantiacolla 21.-23.9.

Brown Tinamou, Bruntianmu Crypturellus obsoletus
H Manu Road 13.-14.9., H Amazonia Lodge 18.9.

Undulated Tinamou, Amazontinamu Crypturellus undulates
Vanligste tinamu; ofte hørt i Tambopataområdet og nedre Manu Road.

Brazilian Tinamou, Brasiltinamu Crypturellus strigulosus
1H Explorer’s Inn 10.9.

Black-capped Tinamou, Svarthettetinamu Crypturellus atrocapillus
H Amazonia Lodge 16.9., H ss 18.9.

Bartlett’s Tinamou, Skogtinamu Crypturellus bartletti
H Eco Amazonia 4.9., H TRC 8.9., 1 ss 9.9., H Explorer’s Inn 10.9.

Andean Tinamou, Andestinamu Nothoprocta pentlandii
1 Santa Eulalia Valley 30.8.

Humboldt Penguin, Humboldtpingvin Spheniscus humboldti
3 ved Isla San Lorenzo 29.9.

Pied-billed Grebe, Ringnebbdykker Podilymbus podiceps
3 Pantanos de Villa 30.9.

White-tufted Grebe, Hvitøredykker Rollandia rolland
1 Huacarpay Lake 11.9., 5+ Pantanos de Villa 30.9.

Great Grebe, Spydnebbdykker Podiceps major
10+ Pantanos de Villa 30.9.Great Grebe (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 Silvery Grebe, Sølvdykker
Podiceps occipitalis

30+ ved Marcopomacocha 31.8.

Waved Albatross, Galapagosalbatross Phoebastria irrorata
Diomedea irrorata
8 Pelagic 29.9.

Hall’s Giant Petrel, Nordkjempepetrell Macronectes halli
Northern Giant Petrel
4 Pelagic 29.9.  Første funn i Peru.  En av fuglene var ringmerket.

Southern Fulmar, Sørhavhest Fulmarus glacialis
1 Pelagic 29.9.

Cape Petrel, Flekkpetrell Daption capense
Kappdue
200+ Pelagic 29.9.
Cape Petrel (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

White-chinned Petrel, Hvithakepetrell Procellaria aequinoctialis
20-30 Pelagic 29.9.

Westland Petrel, Westlandpetrell Procellaria westlandica
2+ Pelagic 29.9.

Pink-footed Shearwater, Chilelire Puffinus creatopus
10+ Pelagic 29.9.

Sooty Shearwater, Grålire Puffinus griseus
Vanlig Pelagic 29.9.

Wilson’s Storm-Petrel, Wilsonstormsvale Oceanites oceanicus
Vanlig Pelagic 29.9.

White-vented Storm-Petrel, Dansestormsvale Oceanites gracilis
Vanlig Pelagic 29.9.

Wedge-rumped Storm-Petrel, Dagstormsvale Oceanodroma tethys
1 Pelagic 29.9.

Markham’s Storm-Petrel, Perustormsvale Oceanodroma markhami
20 Pelagic 29.9.

Ringed Storm-Petrel, Ringstormsvale Oceanodroma hornbyi
Hornby’s Storm-Petrel
15 Pelagic 29.9.

Peruvian Diving-Petrel, Humboldtdykkpetrell Pelecanoides garnotii
10 Pelagic 29.9.

Peruvian Pelican, Humboldtpelikan Pelecanus thagus
300+ Pelagic og kystområdene ved Lima 29.9., 20+ langs kysten sør for Lima 30.9.

Blue-footed Booby, Blåfotsule Sula nebouxii
3 Pelagic 29.9.

Peruvian Booby, Humboldtsule Sula variegata
Vanlig Pelagic og på Isla San Lorenzo 29.9., 50+ langs kysten sør for Lima 30.9.

Neotropic Cormorant, Flodskarv Phalacrocorax brasilianus
Olivaceous Cormorant
15 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 5-10 TRC 8.-9.9., 1 ved Amazonia Lodge 16.9., 10+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 5 str Pantiacolla-Shintuya 23.9., 5+ Pelagic 29.9., vanlig Pantanos de Villa 30.9.

Guanay Cormorant, Guanoskarv Phalacrocorax bougainvillii
10 ved Isla San Lorenzo 29.9.

Red-legged Cormorant, Rødfotskarv Phalacrocorax gaimardi
1 ved Isla San Lorenzo 29.9., 1 Puerto Viejo 30.9.

Anhinga, Amerikaslangehals Anhinga anhinga
1 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 1 TRC 9.9., 1 Coco Cocha, Explorer’s Inn 10.9.

Capped Heron, Kalotthegre Pilherodius pileatus
1 str TRC-Explorer’s Inn 9.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 2 str Pantiacolla-Shintuya 23.9.

Cocoi Heron, Cocoihegre Ardea cocoi
White-necked Heron
2 str Pto. Maldonado-Eco Amazonia 3.9., sett jevnlig i områdene omkring Explorer’s Inn og TRC 6.-11.9., 3 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9.

Great Egret, Egretthegre Ardea alba
Casmerodius alba, Egretta alba
1 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 3 ss 9.9., 2 str Explorer’s Inn-Infierno 11.9., 5+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9,
2 str Pantiacolla-Shintuya 23.9., 5+ Pantanos de Villa 30.9.

Little Blue Heron, Blåhegre Egretta caerulea
1 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 2 Pantanos de Villa 30.9.

Snowy Egret, Snøhegre Egretta thula
Relativt vanlig i passende biotoper.  Turens vanligste hegre.

Cattle Egret, Kuhegre Bubulcus ibis
50+ Eco Amazonia 3.9., 3 str Eco Amazonia-Pto. Maldonado 6.9., 1 str TRC-Explorer’s Inn 9.9., 1 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 20 Pantanos de Villa 30.9.

Striated Heron, Krabbehegre Butorides striatus
2 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 2 Pantanos de Villa 30.9.

Agami Heron, Sverdhegre Agamia agami
Chestnut-bellied Heron
1 Amazonia Lodge 18.9.

Black-crowned Night-Heron, Natthegre Nycticorax nycticorax
1 Pantanos de Villa 30.9.

Boat-billed Heron, Båtnebbhegre Cochlearius cochlearius
2 Explorer’s Inn 10.9.

Fasciated Tiger-Heron, Dvergtigerhegre Tigrisoma fasciatum
1 juv Machu Picchu 2.9., 2 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 1 str Pantiacolla-Shintuya 23.9.

Rufescent Tiger-Heron, Rusttigerhegre Tigrisoma lineatum
1 Eco Amazonia 5.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 18.9.

Least Bittern, Pygmérørdrum Ixobrychus exilis
2 Pantanos de Villa 30.9.

Wood Stork, Amerikastork Mycteria americana
7 Eco Amazonia 4.9.

Andean Ibis, Andesibis Theristicus branckii
2 Abra Malaga 26. og 27.9.

Green Ibis, Grønnakkeibis Mesembrinibis cayennensis
1 Explorer’s Inn 10.9.

Puna Ibis, Punaibis Plegadis ridgwayi
15 ved Marcopomacocha 31.8., 1 Huacarpay Lake 11.9., 20 Pantanos de Villa 30.9.Puna Ibis (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Horned Screamer, Horngjeterfugl Anhima cornuta
Sett og hørt daglig Eco Amazonia 3.-6.9., H Explorer’s Inn 10.9.

Andean Goose, Andesgås Chloephaga melanoptera
50 ved Marcopomacocha 31.8., 1 Abra Malaga 26.9., 3 ss 27.9.

Orinoco Goose, Amazongås Neochen jubata
3 str Infierno-Explorer’s Inn 6.9., 3 str TRC-Explorer’s Inn 9.9.

Muscovy Duck, Knoppand Cairina moschata
Moskusand
1 Eco Amazonia 5.9.

Torrent Duck, Strømand Merganetta armata
2 Santa Eulalia Valley 31.8., 10 str Ollantaytambo-Machu Picchu 1.9., 10 Machu Picchu 2.9.

Speckled Teal, Gulnebbkrikkand Anas flavirostris
Speckled Duck
2 Abra Malaga 26.9., 6 ss 27.9.

Crested Duck, Duskand Anas specularioides
15 ved Marcopomacocha 31.8.

Yellow-billed Pintail, Spisshaleand Anas georgica
10+ Huacarpay Lake 11.9.

White-cheeked Pintail, Hvitkinnand Anas bahamensis
50 Pantanos de Villa 30.9.

Puna Teal, Punaand Anas puna
100 Huacarpay Lake 11.9.

Blue-winged Teal, Blåvingeand Anas discors
1 Huacarpay lake 11.9.

Cinnamon Teal, Kaneland Anas cyanoptera
20 Huacarpay Lake 11.9., 100 Pantanos de Villa 30.9.

Andean Duck, Andesand Oxyura ferruginea
1 Huacarpay Lake 11.9.

Black Vulture, Svartkondor Coragyps atratus
Relativt vanlig i lavereliggende områder både øst og vest for Andesfjellene.

Turkey Vulture, Kalkunkondor Cathartes aura
Sjeldnere enn foregående, men sett jevnlig i lavlandet.

Greater Yellow-headed Vulture, Skogkondor Cathartes melambrotus
Vanligste kondor øst for Andesfjellene.  Manglet på vestsiden.

Andean Condor, Andeskondor Vultur gryphus
1 Santa Eulalia Valley 31.8., 2 Abra Malaga 27.9.

King Vulture, Kongekondor Sarcoramphus papa
Opptil 7 ind daglig TRC 7.-9.9., 1 Explorer’s Inn 10.9.

Osprey, Fiskeørn Pandion haliaetus
5 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 1 Pantanos de Villa 30.9.

Grey-headed Kite, Gråhodeglente Leptodon cayanensis
1 Explorer’s Inn 10.9.

Swallow-tailed Kite, Svaleglente Elanoides forficatus
2 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 2 Manu Road 15.9., 1 ss 16.9., 1 ss 24.9.

Double-toothed Kite, Tannglente Harpagus bidentatus
1 TRC 8.9., 1 ss 9.9., 1 Manu Road 15.9.

Plumbeous Kite, Blyglente Ictinia plumbea
Vanligste rovfugl i lavlandet øst for Andesfjellene.

Cinereous Harrier, Bendelmyrhauk Circus cinereus
1 str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., 2 Huacarpay lake 11.9., 2 Lachay 28.9.

Grey-bellied Goshawk, Gråbukhauk Accipiter poliogaster
2 Pantiacolla 22.9.

Plain-breasted Hawk, Andeshauk Accipiter ventralis
2 Manu Road 14.9.

Slate-coloured Hawk, Skifervåk Leucopternis schistacea
2 TRC 9.9.

White Hawk, Hvitvåk Leucopternis albicollis
1 str Pilcopata-Atalaya 16.9.

Great Black-Hawk, Svartvåk Buteogallus urubitinga
1 TRC 7.9., 1 ss 8.9., 3 ss 9.9.

Black-collared Hawk, Fiskevåk Busarellus nigricollis
2 Eco Amazonia 4.9.

Black-chested Buzzard-Eagle, Høvdingvåk Geranoaetus melanoleucus
2 str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., 1 Lachay 28.9., 2 langs kysten sør for Lima 30.9.

Solitary Eagle, Tåkevåk Harpyhaliaetus solitarius
1 Manu Road 15.9.

Roadside hawk, Veivåk Buteo magnirostris
1 Machu Picchu 2.9., jevnlig i Tambopataområdet 6.-11.9., 3 Manu Road 15.9., 1 ss 16.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.

Swainson’s Hawk, Prærievåk Buteo swainsoni
1 Manu Road 16.9.

Red-backed Hawk Buteo polyosoma
1 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 Lachay 28.9.

Puna Hawk Buteo poecilochrous
5 Marcopomacocha 31.8., 2 Machu Picchu 2.9., 1 Huacarpay Lake 11.9., 2 str Manu Road-Pisac 25.9., 1 Abra Malaga 27.9.

Red-backed og Puna Hawk ble tidligere regnet som underarter av Variable Hawk, Andesvåk Buteo polyosoma. Variable Hawk utgår av den grunn som art.  (Clements update July 15, 2004).

Black-and-white Hawk-Eagle, Kalottørn Spizastur melanoleucos
1 Mirador, Pantiacolla 21.9.

Black Hawk-Eagle, Svartskogørn Spizaetus tyrannus
1 TRC 9.9.

Black-and-chestnut Eagle, Andesørn Oroaetus isidori
1 Manu Road 14.9., 2 ss 15.9., 1 ss 16.9., 1 ss 24.9.

Black Caracara, Svartkarakara Daptrius ater
Sett jevnlig i Tambopataområdet 6.-11.9., 2H Amazonia Lodge 16.9.

Red-throated Caracara, Rødstrupekarakara Ibycter americanus
Daptrius americanus
2 TRC 7. og 8.9., 2 Pantiacolla 20.9.

Mountain Caracara, Fjellkarakara Phalcoboenus megalopterus
2 str Cuzco-Manu Road 12.9., 5+ Abra Malaga 26. og 27.9.

Southern Caracara, Gribbkarakara Caracara plancus
1 str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., 1 str Explorer’s Inn-TRC 9.9.

Barred Forest-Falcon, Haukskogfalk Micrastur ruficollis
1 Eco Amazonia 5.9., 2H Pantiacolla 21.9.

Lined Forest-Falcon, Hvitøyeskogfalk Micrastur gilvicollis
1H Explorer’s Inn 10.9.

Slaty-backed Forest-Falcon, Gråryggskogfalk Micrastur mirandollei
1H Explorer’s Inn 10.9., 1 Amazonia Lodge 16.9.

American Kestrel, Spurvefalk Falco sparverius
2 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., 5 Manu Road 12.9., 1 ss 25.9., 5 Lachay 28.9., 5 langs kysten sør for Lima 30.9.

Aplomado Falcon, Aplomadofalk Falco femoralis
1 imm Lachay 28.9.

Bat Falcon, Flaggermusfalk Falco rufigularis
2 Eco Amazonia 3.9., 2 Explorer’s Inn 7.9., H TRC 8.9., H Explorer’s Inn 10.9., 1 Shintuya 23.9.

Orange-breasted Falcon, Langtåfalk Falco deiroleucus
1 TRC 8.9.

Speckled Chachalaca, Buskhokko Ortalis guttata
6+ Eco Amazonia 3.9., hørt og sett regelmessig Explorer’s Inn og TRC 6.-11.9., regelmessig Amazonia Lodge og Pantiacolla 17.-23.9.

Andean Guan, Andeshokko Penelope montagnii
5 Manu Road 12.9., 2 ss 13.9., 2 ss 15.9.

Spix’s Guan, Jungelhokko Penelope jacquacu
Relativt vanlig i Tambopataområdet 5.-11.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., relativt vanlig Pantiacolla 19.-23.9.

Blue-throated Piping-Guan, Blåstrupehokko Pipile cumanensis
Opptil 20+ TRC 7.-9.

Wattled Guan, Gulflikhokko Aburria aburri
H Amazonia Lodge 18.-19.9.

Razor-billed Curassow, Kamnebbhokko Mitu tuberosa
1M TRC 7.9., 1 ss 8.9., H ss 9.9., H Amazonia Lodge 17.9., 1M + 1H ss 18.9., H ss 19.9.

Starred Wood-Quail, Stjernetannvaktel Odontophorus stellatus
H Eco Amazonia 3.9., H Explorer’s Inn 6.9., 1 TRC 9.9., H Explorer’s inn 10.-11.9., hørt regelmessig  Amazonia Lodge og Pantiacolla 16.-23.9.

Hoatzin, Hoatzin Opisthocomus hoazin
20+ Eco Amazonia 3.9., 1 TRC 8.9., 3 Explorer’s Inn 10.9., 1 uventet ind Cock-of-the-rock Lodge 13.9. (langt fra nærmeste våtmark), vanlig Amazonia Lodge 16.-19.9.
Hoatzin (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpkin, Riksetrane Aramus guarauna
1 TRC 8.9.

Pale-winged Trumpeter, Hvitvingetrompetfugl Psophia leucoptera
2 Eco Amazonia 3.9., 5 Pantiacolla 20.9., 2 ss 22.9., 1 ss 23.9.

Rufous-sided Crake, Kanelrikse Laterallus melanophaius
H Explorer’s Inn 6.9.

Grey-necked Wood-Rail, Gråhalsrikse Aramides cajanea
H TRC 7.9., 5 Amazonia Lodge 17.9., 2 Pantiacolla 23.9.

Blackish Rail, Askerikse Pardirallus nigricans
1 Manu Road 16.9.

Plumbeous Rail, Blyrikse Pardirallus sanguinolentus
5 Huacarpay Lake 11.9., 3 Pantanos de Villa 30.9.

Common Moorhen, Sivhøne Gallinula chloropus
2+ str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., vanlig Huacarpay Lake 11.9., vanlig Pantanos de Villa 30.9.

Slate-coloured Coot, Andessothøne Fulica ardesiaca
Andean Coot
50+ Huacarpay Lake 11.9., vanlig Pantanos de Villa 30.9.
Slate-coloured Coot (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Giant Coot, Kjempesothøne Fulica gigantea
4 ved Marcopomacocha 31.8.

Sungrebe, Dvergsvømmerikse Heliornis fulica
1 Coca Cocha, Explorer’s Inn 10.9., 1 Amazonia Lodge 17.9.

Sunbittern, Solrikse Eurypyga helias
1 Coca Cocha, Explorer’s Inn 10.9., H Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 18.9.

Wattled Jacana, Rødflikbladhøne Jacana jacana
1 Eco Amazonia 3.9.

Blackish Oystercatcher, Tykknebbsvarttjeld Haematopus ater
2 Islas Palomino 29.9., 5 Puerto Viejo 30.9.

American Oystercatcher, Amerikatjeld Haematopus palliatus
15 Puerto Viejo 30.9.

Black-necked Stilt, Svartkronestylteløper Himantopus mexicanus
50 Pantanos de Villa 30.9.

Andean Lapwing, Andesvipe Vanellus resplendens
10 Marcopomacocha 31.8., 2 Huacarpay Lake 11.9., vanlig str Cuzco-Manu Road 12.9., 10 Abra Malaga 26.-27.9

Semipalmated Plover, Amerikasandlo
Charadrius semipalmatus
3 på strendene ved Panatos de Villa 30.9.

Killdeer, Tobeltelo Charadrius vociferus
20 Pantanos de Villa 30.9.

Collared Plover, Svartkronelo Charadrius collaris
1 str Pto. Maldonado-Eco Amazonia 3.9., 2 ss 6.9., 1 str Explorer’s Inn-TRC 7.9.

Puna Snipe, Punabekkasin Gallinago andina
1 Santa Eulalia Valley 31.8., 1 Abra Malaga 27.9.

Whimbrel, Småspove Numenius phaeopus
1 Lima 29.9., 20 på strendene sør for Lima 30.9.

Greater Yellowlegs, Plystresnipe Tringa melanoleuca
1 str Explore’s Inn-TRC 7.9., 5+ Huacarpay Lake 11.9., 2 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 4 Abra Malaga 26.9., 1 ss 27.9., 5 Pantanos de Villa 30.9., 2 Cañete Valley 3.9
.

Lesser Yellowlegs, Gulbeinsnipe
Tringa flavipes
20 Pantanos de Villa 30.9.

Solitary Sandpiper, Eremittsnipe Tringa solitaria
3 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 2 TRC 8.9., 1 Pantanos de Villa 30.9.

Spotted Sandpiper, Flekksnipe Actitis macularia
Sett regelmessig langs elver men aldri i store antall.

Ruddy Turnstone, Steinvender Arenaria interpres
10 Lima 29.9., 10 på strendene sør for Lima 30.9.

Sanderling, Sandløper Calidris alba
30+ Pelagic 29.9., 5 Puerto Viejo 30.9.

Pectoral Sandpiper, Alaskasnipe Calidris melanotos
1 Eco Amazonia 3.9.

Wilson’s Phalarope, Hvithalesvømmesnipe Phalaropus tricolor
1 Abra Malaga 26.9., 20+ Pantanos de Villa 30.9.

Red-necked Phalarope, Svømmesnipe Phalaropus lobatus
10+ Pelagic 29.9.

Red Phalarope, Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius
Meget vanlig Pelagic 29.9.

Grey-breasted Seedsnipe, Punarypesnipe Thinocorus orbignyianus
5+ Marcopomacocha 31.8.

Least Seedsnipe, Dvergrypesnipe Thinocorus rumicivorus
30+ Lachay 28.9.
Least Seedsnipe (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilean Skua, Kaneljo Stercorarius chilensis
Catharacta chilensis
5 Pelagic 29.9.

Arctic Skua, Tyvjo Stercorarius parasiticus
Parasitic Jaeger
2 Pelagic 29.9.

Belcher’s Gull, Skarvmåke Larus belcheri
Band-tailed Gull
Vanlig på kysten omkring Lima 29.-30.9.

Grey Gull, Ørkenmåke Larus modestus
350+ på strendene omkring Puerto Viejo 30.9.

Kelp Gull, Taremåke Larus dominicanus
30 Lima og Pelagic 29.9., 20 langs strendene sør for Lima 30.9.

Grey-headed Gull, Gråhodemåke Larus cirrocephalus
20 Lima og Pelagic 29.9., 50 langs strendene sør for Lima 30.9.

Andean Gull, Andesmåke Larus serranus
5 ved Marcopomacocha 31.8., 2 str Ollantaytambo-Machu Picchu 1.9., 20+ Huacarpay Lake 11.9., 1 Manu Road-Ollantaytambo 25.9.,  10+ Abra Malaga 26.-27.9.


Swallow-tailed Gull, Svalestjertmåke
Creagrus furcatus
1 juv og 1 ad Pelagic 29.9.

South American Tern, Svaleterne Sterna hirundinacea
Relativt vanlig Lima og Pelagic 29.9., relativt vanlig langs strendene sør for Lima 30.9.

Arctic Tern, Rødnebbterne Sterna paradisaea
Relativt vanlig Lima og Pelagic 29.9.

Yellow-billed Tern, Amazondvergterne Sterna superciliaris
5+ str Pto. Maldonado-Eco Amazonia 3.9., 3-5 Explorer’s Inn og TRC 6.-9.9., 2 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9.,
1 Pantiacolla 22.9.

Peruvian Tern, Perudvergterne Sterna lorata
1 Pantanos de Villa 30.9.

Large-billed Tern, Tykknebbterne Phaetusa simplex
2 str Pto. Maldonado-Eco Amazonia 3.9., 3 ss 6.9., 1 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 1 ss 9.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.,
5 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 1 str Pantiacolla-Shintuya 23.9.

Inca Tern, Inkaterne Larosterna inca
Vanlig Lima og Pelagic 29.9., enkelte Puerto Viejo og Pantanos de Villa 30.9.
Inca Tern (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Black Skimmer, Amerikasaksenebb Rynchops niger
20 str Pto. Maldonado-Eco Amazonica 3.9., 4 ss 6.9.

Rock Pigeon/Feral Pigeon, Klippedue/Bydue Columba livia
Vanlig i byer og landsbyer.

Spot-winged Pigeon, Flekkvingedue Patagioenas maculosa
15 str Cuzco-Manu Road 12.9., 18 str Manu Road-Ollantaytambo 25.9.

Band-tailed Pigeon, Bånddue Patagioenas fasciata
10 Machu Picchu 2.9., 3 Manu Road 12.9., 10+ ss 13.9., 1 ss 14.9., 3 Abra Malaga 26.9.

Pale-vented Pigeon, Kajennedue Patagioenas cayennensis
Regelmessig i Tambopataområdet og lavereliggende områder av Manu Road.

Plumbeous Pigeon, Granatdue Patagioenas plumbea
Regelmessig øst for Andesfjellene.

Ruddy Pigeon, Agatdue Patagioenas subvinacea
H Amazonia Lodge 17.9., H Pantiacolla 21.-22.9.

Eared Dove, Øredue Zenaida auriculata
20+ Lachay 28.9.

Pacific Dove Zenaida meloda
20+ Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 1 Lima 29.9., 20+ i områdene sør for Lima 30.9.

Ruddy Ground-Dove, Kaneldue Columbina talpacoti
6 str Infierno-Pto.
Maldonado 11.9.

Croaking Ground-Dove, Kvekkedue Columbina cruziana
2 Santa Eulalia Valley 30.8., 3 ss 31.8., vanlig Lachay 28.9., 20+ Cañete Valley 30.9.

Bare-faced Ground-Dove, Støvbadedue Metriopelia ceciliae
15-20 Huacarpay Lake 11.9.

White-tipped Dove, Krattdue Leptotilia verreauxi
5+ Santa Eulalia Valley 30.8., 3 ss 31.8., 3 Machu Picchu 1.9., 1 ss 2.9., H Eco Amazonia 4.9.,
1 Huacarpay Lake 11.9., 1 Shintuya 23.9.

Grey-fronted Dove, Gråpannedue Leptotilia rufaxilla
1H Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 7.9., 1 ss 8.9., 5 ss 9.9., H Explorer’s Inn 10.9., sett og hørt jevnlig Manu Road 16.-23.9.

Ruddy Quail-Dove, Rustvakteldue
Geotrygon montana
H Eco Amazonia 3.9., 2 Explorer’s Inn 10.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 20.9., 2 ss 22.-23.9.

Blue-and-yellow Macaw, Blågulara Ara ararauna
15+ Eco Amazonia 3.9., opptil 60 ind TRC 6.-9.9.

Military Macaw, Soldatara Ara militaris
2 Amazonia Lodge 18.9.

Scarlet Macaw, Gulvingerødara Ara macao
5+ Eco Amazonia 3.9., opptil 10+ TRC 6.-9.9.

Red-and-green Macaw, Grønnvingerødara Ara chloroptera
2 Eco Amazonia 3.9., 2 ss 5.9., opptil 15 TRC 7.-9.9., 2 Pantiacolla 19.9.

Chestnut-fronted Macaw, Brunpanneara Ara severa
10+ Eco Amazonia 3.9., 5+ TRC 7.-8.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., 5 ss 19.9., opptil 5 Pantiacolla 21.-23.9.

Red-bellied Macaw, Rustbukara
Orthopsittaca manilata
1 Eco Amazonia 3.9., 10 ss 5.9., 10+ TRC 8.9., 5+ Explorer’s Inn 10.9., 4 Manu Road 15.9., 5 ss 16.9.

Blue-headed Macaw, Blåhodeara Primolius couloni
Propyrrhura couloni
1 TRC 8.9.

Mitred Parakeet, Rødflekkparakitt Aratinga mitrata
50+ Machu Picchu 2.9., 20+ Abra Malaga 27.9.

White-eyed Parakeet, Amazonparakitt Aratinga leucophthalmus
10+ TRC 8.9., 5 Manu Road 16.9., 5+ Amazonia Lodge 18.-19.9., 5+ Pantiacolla 23.9.

Dusky-headed Parakeet, Hvitøreparakitt Aratinga weddellii
10 Eco Amazonia 3.9., 2 ss 5.9., 10+ ss 6.9., 5 TRC 7.9., 10+ ss 8.9., 10 Manu Road 16.9.

Black-capped Parakeet, Svartkroneparakitt Pyrrhura rupicola
Rock Parakeet
1 Eco Amazonia 5.9.

Andean Parakeet, Andesparakitt Bolborhynchus orbygnesius
25+ Santa Eulalia Valley 30.8., 20+ Machu Picchu 1.9.

Cobalt-winged Parakeet, Koboltvingeparakitt Brotogeris cyanoptera
2 Eco Amazonia 4.9., 3 ss 5.9., 5 Explorer’s Inn 6.9., opptil 100+ TRC 7.-9.9., 10+ Explorer’s Inn 10.9., 2 Manu Road 16.9
.

Tui Parakeet, Gulpanneparakitt
Brotogeris sanctithomae
2 Eco Amazonia 3.-4.9., 5 Amazonia Lodge 18.-19.9.

Amazonian Parrotlet, Blåpanneparakitt Nannopsittaca dachilleae
7 TRC 8.9.Amazonian Parrotlet (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

White-bellied Parrot, Oransjekronet hvitbukpapegøye Pionites leucogaster
20+ TRC 8.9.

Orange-cheeked Parrot, Oransjekinnpapegøye Pionopsitta barrabandi
1 TRC 8.9., 1 str Explorer’s Inn-Infierno 11.9.

Blue-headed Parot, Blåhodepapegøye Pionus menstruus
Sett regelmessig i de lavereliggende områdene øst for Andesfjellene.

Speckle-faced Parrot, Parykkpapegøye Pionus tumultuosus
Speckle-fronted Parrot
1 + 1H Manu Road 12.9.

Yellow-crowned Parrot, Gulkroneamazon Amazona ochrocephala
Opptil 10+ Eco Amazonia 3.-5.9., 10+ TRC 8.9.

Scaly-naped Parrot, Andesamazon Amazona mercenaria
2 Manu Road 16.9.

Mealy Parrot, Melamazon Amazona farinosa
Sett jevnlig i Tambopataområdet 4.-10.9., noe mer uregelmessig i nedre del av Manu Road 15.-23.9.

Squirrel Cuckoo, Ekorngjøk Piaya cayana
Regelmessig på østsiden av Andesfjellene.

Little Cuckoo, Alvegjøk Piaya minuta
1 str Pto. Maldonado-Infierno 6.9., 1 Explorer’s Inn 8.9., 1 TRC 9.9.

Greater Ani, Storani Crotophaga major
2 Coco Cocha, Explorer’s Inn 10.9
.

Smooth-billed Ani, Glattnebbani
Crotophaga ani
20+ Eco Amazonia 3.9., 10+ str Pto. Maldonado-Infierno 6.9., 5 TRC 8.9., 10+ str Infierno-Pto. Maldonado 11.9., 2 Manu Road 15.9., 1 ss 16.9., 10+ Shintuya 23.9.

Groove-billed Ani, Furenebbani Crotophaga sulcirostris
20 Pantanos de Villa 30.9.

Rufescent Screech-Owl, Tåkeugle Megascops ingens
1 Cock-of-the-rock Lodge 13.9., H ss 14.9., 1 ss 25.9.

Tawny-bellied Screech-Owl, Amazonugle Megascops watsonii
Hørt regelmessig øst for Andesfjellene.  1 sett TRC 8.9.

Spectacled Owl, Brilleugle Pulsatrix perspicillata
1H Eco Amazonia 3.9., 1H Amazonia Lodge 16.9.

Band-bellied Owl, Rustkinnugle Pulsatrix melanota
1H Amazonia Lodge 19.9, 1H Mirador, Pantiacolla 21.9.

Subtropical Pygmy-Owl Glaucidium parkeri
1H Cock-of-the-rock Lodge 23.9.

Yungas Pygmy-Owl, Yungasugle Glaucidium bolivianum
2H (1 sett?) Manu Road 12.9.

Amazonian Pygmy-Owl, Jungelugle Glaucidium hardyi
Hardy’s Pygmy-Owl
H Eco Amazonia 3.9., 1 ss 5.9., 1H Explorer’s Inn 7.9.

Ferruginous Pygmy-Owl, Øgleugle Glaucidium brasilianum
1H Eco Amazonia 3.9., 1 ss 5.9.

Peruvian Pygmy-Owl, Peruugle Glaucidium peruanum
Pacific Pygmy-Owl
2 Santa Eulalia Valley 30.8.

Burrowing Owl, Graveugle Athene cunicularia
Prærieugle
3 Lachay 28.9.

Great Potoo, Storpotu  Nyctibius grandis
1H Eco Amazonia 4.9., 1H Amazonia Lodge 17.9., 1H Pantiacolla 22.9.

Long-tailed Potoo, Langhalepotu Nyctibius aethereus
2 Amazonia Lodge 18.9., 1H Pantiacolla 20. og 22.9.

Common Potoo, Fløytepotu Nyctibius griseus
1 Eco Amazonia 3.9., 1H TRC 8.9., H Manu Road 16.-19.9.

Common / Andean Potoo, Fløytepotu / Andespotu Nyctibius griseus / maculosus
1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.

Sand-coloured Nighthawk, Sandnatthauk Chordeiles rupestris
1 Eco Amazonia 4.9., 1 ss 6.9., 2 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 1 TRC 8.9., 30+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9.,
37 Pantiacolla 21.9., 2 ss 22.9.Sand-coloured Nighthawk (Foto: Leif Gabrielsen)

 

 

 

 

 

 

 

Pauraque, Pauraquenattravn Nyctidromus albicollis
H Eco Amazonia 4.9, 5 Explorer’s Inn 10.9., H Manu Road 16.-17.9., 2 Pantiacolla 21.-22.9.

Ocellated Poorwill, Plettnattravn Nyctiphrynus ocellatus
1H Explorer’s Inn 7.9., H ss 9.-10.9.

Band-winged Nightjar, Glennenattravn Caprimulgus longirostris
1 Pillahuata 12.9., 1 Abra Malaga 26.9.

Little Nightjar, Smånattravn Caprimulgus parvulus
1H Eco Amazonia 5.9.

Lyre-tailed Nightjar, Lyrenattravn Uropsalis lyra
2
MM
+ 1F ved Cock-of-the-rock Lodge 14.9., 1F på reir med ett egg ss 24.9.

Swallow-tailed Nightjar, Svalenattravn Uropsalis segmentata
1
F
Pillahuata 12.9.

Ladder-tailed Nightjar, Gaffelnattravn Hydropsalis climacocerca
1 Amazonia Lodge 18.9.

Chestnut-collared Swift, Rødhalsseiler Streptoprocne rutila
5 Manu Road 12.9., 2 ss 15.9., 50+ Pantiacolla 22.9., 10+ Manu Road 24.9.

White-collared Swift, Halsbåndseiler Streptoprocne zonaris
Relativt vanlig på østsiden av Andesfjellene.

Grey-rumped Swift, Grågumpseiler Chaetura cinereiventris
Sett regelmessig i Tambopataområdet 4.-10.9., enkelte Manu Road 15.9., enkelte ss 24.9.

Short-tailed Swift, Korthaleseiler Chaetura brachyura
5+ Eco Amazonia 5.9.

White-tipped Swift, Hvittippseiler Aeronautes montivagus
2 Machu Picchu 1.9., relativt vanlig ss 2.9.

Andean Swift, Andesseiler Aeronautes andecolus
Vanlig Santa Eulalia Valley 30.-31.8., 3 Machu Picchu 2.9., 20+ Cañete Valley 30.9.

Fork-tailed Palm-Swift, Moricheseiler Tachornis squamata
10+ Eco Amazonia 4.-5.9., 1 TRC 7.9., 5 ss 8.9., 1 Explorer’s Inn 11.9.

Rufous-breasted Hermit, Rustbrysteremitt Glaucis hirsuta
1 Explorer’s Inn 7.9., 1 Pantiacolla 22.9.

Pale-tailed Barbthroat, Skjeggstubberemitt Threnetes niger
2 Pantiacolla 22.9.

White-bearded Hermit, Hvitskjeggeremitt Phaethornis hispidus
1 TRC 7.-8.9., 1 Explorer’s Inn 10.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 20.-23.9.

Koepcke’s Hermit, Inkaeremitt Phaethornis koepckeae E
1 Amazonia Lodge 18.9., 1 Manu Road 24.9.

Needle-billed Hermit, Nåleremitt Phaethornis phillippii
1 Explorer’s Inn 10.9., 1 Pantiacolla 21.9.

Reddish Hermit, Rusteremitt Phaethornis ruber
1 Explorer’s Inn 6.9., opptil 5 TRC 7.-9.9.

Grey-breasted Sabrewing, Gråbrystsabelvinge Campylopterus largipennis
1 Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 19.9., 1 Pantiacolla 22.9.

White-necked Jacobin, Hvitnakkekolibri Florisuga mellivora
1 TRC 8.9., 1 Amazonia Lodge 17.9.

Green Violet-ear, Talassinkolibri Colibri thalassinus
5 Manu Road 13.9., 3 ss 14.9., 5+ ss 15.9.

Sparkling Violet-ear, Fiolørekolibri Colibri coruscans
5 Machu Picchu 1.9., 10+ ss 2.9., 1 Manu Road 12.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 5+ Manu Road 24.-25.9., 1 Abra Malaga 27.9.

Black-throated Mango, Svartbrystmango
Anthracothorax nigricollis
1 på reir Explorer’s Inn 7. og 10.9.

Violet-headed Hummingbird, Fioletthodekolibri Klais guimeti
1 Amazonia Lodge 17.-19.9.

Rufous-crested Coquette, Siratkokette Lophornis delattrei
1 par Amazonia Lodge 17.-19.9.

Wire-crested Thorntail, Topptrådstjert Popelairia popelairii
1M + 3FF Manu Road 24.9.  Kurtiseflukt ble sett.

Blue-tailed Emerald, Blåhalesmaragd Chlorostilbon mellisugus
2 Amazonia Lodge 16.-17.9., 1 ss 18.-19.9.

Fork-tailed Woodnymph, Gaffeldryade  Thalurania furcata
1 TRC 7.-9.9., 1 Explorer’s Inn 10.9., regelmessig men fåtallig i lavereliggende områder av Manu Road 15.-23.9.

White-chinned Sapphire, Hvithakekolibri
Hylocharis cyanus
1 TRC 8.9.

Golden-tailed Sapphire, Gyllenhalekolibri Chrysuronia oenone
1 Manu Road 15.9., 1 Amazonia Lodge 16.-18.9., 1 Manu Road 24.9.
Golden-tailed Sapphire (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

White-bellied Hummignbird, Hvitbrystkolibri Leucippus chionogaster
Vanlig Machu Picchu 2.9.

Green-and-white Hummingbird, Cuzcokolibri Leucippus viridicauda E
1 Machu Picchu 2.9.

Many-spotted Hummingbird, Ertekolibri Leucippus hypostictus
1 Manu Road 16.9., 1 ss 24.9.

Amazilia Hummingbird, Amaziliakolibri Amazilia amazilia
2
FF
Lachay 28.9.

Speckled Hummingbird, Flekkolibri Adelomyia melanogenys
4 Machu Picchu 1.9., vanlig ss 2.9., 1 Manu Road 13.9.

Violet-fronted Brilliant, Blåpannebriljant Heliodoxa leadbeateri
Opptil 5 Cock-of-the-rock Lodge 13.-14.9., 1 Pantiacolla 19.9., 5 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.

Rufous-webbed Brilliant, Perubriljant Heliodoxa branickii E
2 Manu Road 16.9., 1 ss 24.9.

Chestnut-breasted Coronet, Kastanjebrystkolibri Boissonneaua matthewsii
3 Machu Picchu 2.9.

Shining Sunbeam, Kobbersolkolibri Aglaeactis cupripennis
2 Manu Road 12.9., 1 Abra Malaga 26.9., 2 ss 27.9.

White-tufted Sunbeam, Paljettsolkolibri Aglaeactis castelnaudii E
2 Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.

Andean Hillstar, Andesoreade Oreotrochilus estella
1M + 2FF Abra Malaga 27.9.

Gould’s Inca, Rustbrystinka Coeligena inca
2 Manu Road 13.9., 1 ss 25.9.

Violet-throated Starfrontlet, Fiolettstrupeinka Coeligena violifer
2 Manu Road 13.9., 2 ss 25.9., 2 Abra Malaga 27.9.

Sword-billed Hummingbird, Sverdkolibri Ensifera ensifera
2 Carrizales, Abra Malaga 27.9.

Great Sapphirewing, Safirvingekolibri Pterophanes cyanopterus
10+ Machu Picchu 2.9., 1 Abra Malaga 27.9.

Giant Hummingbird, Kjempekolibri Patagona gigas
1 Santa Eulalia Valley 30.8., 5 ss 31.8., 1 Abra Malaga 27.9.

Amethyst-throated Sunangel, Ametystsolengel Heliangelus amethysticollis
3 Manu Road 12.9., 5 ss 13.9.

Coppery-naped Puffleg, Kobbernakkedunfot Eriocnemis sapphiropygia E
1 Abra Malaga 26.9., 5 ss 27.9.

Booted Racket-tail, Vimpelkolibri Ocreatus underwoodii
1M
Machu Picchu 2.9., 1M Manu Road 14.9., 1
F ss 16.9.

Black-tailed Trainbearer, Svartslepkolibri Lesbia victoriae
3 Huacarpay Lake 11.9.

Green-tailed Trainbearer, Grønnslepkolibri Lesbia nuna
2 Huacarpay Lake 11.9.

Bearded Mountaineer, Stolakolibri Oreonympha nobilis E
10+ Huacarpay Lake 11.9.

Tyrian Metaltail, Andesmetallstjert Metallura tyrianthina
6 Manu Road 12.9., 5 ss 25.9., 10 Abra Malaga 27.9.

Scaled Metaltail, Skjellmetallstjert Metallura aeneocauda
1 Manu Road 12.9., 1 ss 25.9.

Black Metaltail, Bekmetallstjert Metallura phoebe E
5 Santa Eulalia Valley 31.8.

Olivaceous Thornbill, Olivennålkolibri Chalcostigma olivaceum
1 Marcopomacocha 31.8.

Blue-mantled Thornbill, Koboltnålkolibri Chalcostigma stanleyi
1 Abra Malaga 26.9., 3 ss 27.9.

Long-tailed Sylph, Andessylfe Aglaiocercus kingi
3 Manu Road 13.9., 1F Cock-of-the-rock Lodge 14.9., 1 Manu Road 24.9.

Long-billed Starthroat, Langnebbstjernestrupe Heliomaster longirostris
1 TRC 8.9.

Oasis Hummingbird, Vesperkolibri Rhodopis vesper
3 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 10+ Lachay 28.9.

Peruvian Sheartail, Pinsettkolibri Thaumastura cora
10 Santa Eulalia Valley 30.8.

Purple-collared Woodstar, Turkiskinnkolibri Myrtis fanny
3 Santa Eulalia Valley 31.8.

White-bellied Woodstar, Hvitbukkolibri Chaetocercus mulsant
3 Machu Picchu 1.9., 2 ss 2.9., 1 Manu Road 14.9.

White-tailed Trogon, Hvithaletrogon Trogon viridis
1H TRC 8.9.

Violaceous Trogon, Gulbrilletrogon Trogon violaceus
1 Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 8.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., 1 Pantiaco
Violaceous Trogon (Foto: Ketil Knudsen)lla 22.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

Collared Trogon, Båndtrogon Trogon collaris
1 Eco Amazonia 3.9. og 6.9., 2 Pantiacolla 20.9., 1 ss 23.9.

Masked Trogon, Masketrogon Trogon personatus
1 Manu Road 13.9., 1H ss 24.9.

Blue-crowned Trogon, Blåkronetrogon Trogon curucui
5 Eco Amazonia 4.9., 2 ss 5.9., 2 TRC 8.9., 3 Manu Road 16.9., 2 Pantiacolla 21.9.

Black-tailed Trogon, Svarthaletrogon Trogon melanurus
3 Eco Amazonia 4.9., 1 TRC 7.-8.9., 1 Explorer’s Inn 10.9., regelmessig nedre Manu Road 16.-23.9.

Crested Quetzal, Krøllquetzal Pharomachrus antisianus
1 Manu Road 14.9., 4 ss 25.9.

Golden-headed Quetzal, Svarthalequetzal Pharomachrus auriceps
2 Manu Road 12.9., H ss 13.9.

Pavonine Quetzal, Amazonquetzal Pharomachrus pavoninus
1H Explorer’s Inn 10.9.

Ringed Kingfisher, Ringisfugl Ceryle torquata
1 Eco Amazonia 5.9.

Amazon Kingfisher, Amazonisfugl Chloroceryle amazona
1 Eco Amazonia 3.9., 5 str Explorer’s Inn-TRC 6.9., 5 TRC 7.9., 1 ss 8.9., 1 Amazonia Lodge 17.-19.9.

Green Kingfisher, Grønnisfugl Chloroceryle americana
2 Pantanos de Villa 30.9.

American Pygmy Kingfisher, Bronseisfugl Chloroceryle aenea
1 Eco Amazonia 4.9.

Blue-crowned Motmot, Blåpannemotmot  Momotus momota
Regelmessig i de lavereliggende områdene øst for Andesfjellene.

Highland Motmot Momotus aequatorialis
2 Machu Picchu 2.9., 2 Manu Road 13.-14.9.

Rufous Motmot, Kanelmotmot Baryphthengus martii
Opptil 10 TRC 7.-9.9., H Explorer’s Inn 10.9., H Pantiacolla 21.9., 1 ss 23.9.

Broad-billed Motmot, Brednebbmotmot Electron platyrhynchum
H Eco Amazonia 4. og 6.9., H Explorer’s Inn 7.9., 5 TRC 9.9., 3 Explorer’s Inn 10.9., regelmessig Pantiacolla 19.-23.9
.

Purus Jacamar, Kastanjejakamar
Galbalcyrhynchus purusianus
Chestnut Jacamar
7-8 str Pto. Maldonado-Infierno 6.9.

Bluish-fronted Jacamar, Blåpannejakamar Galbula cyanescens
1 Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 7.9., 5 ss 8.9., 1 Explorer’s Inn 11.9., 1 Manu Road 15.-16.9., 1 Amazonia Lodge 19.9.,
1 Pantiacolla 21. og 23.9., 1 Manu Road 24.9.

Great Jacamar, Storjakamar
Jacamerops aureus
1 Explorer’s Inn 10.9.

Chestnut-capped Puffbird, Brunkronedovenfugl Bucco macrodactylus
1 TRC 7.9.

Striolated Puffbird, Stripedovenfugl Nystalus striolatus
2 Explorer’s Inn 6.9., 1H Pantiacolla 20.9.

Semicollared Puffbird, Rustnakkedovenfugl Malacoptila semicincta
1 Explorer’s Inn 10.9.

Black-streaked Puffbird, Mørkdovenfugl Malacoptila fulvogularis
1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.

Lanceolated Monklet, Munkedovenfugl Micromonacha lanceolata
1 Manu Road 15.9.

Rufous-capped Nunlet, Rustkronenovise Nonnula ruficapilla
1 TRC 9.9.

Black-fronted Nunbird, Sotklarisse Monasa nigrifrons
Relativt vanlig i Tambopataområdet 3.-10.9., H Amazonia Lodge 16.9., 5 ss 17.9., 10+ ss 18.9., 2 Pantiacolla 22.9.

White-fronted Nunbird, Hvitpanneklarisse
Monasa morphoeus
15+ Explorer’s Inn 10.9., H Pantiacolla 20.9., 2 ss 22.9.

Swallow-wing, Svalevinge Chelidoptera tenebrosa
2 str Pto. Maldonado-Infierno 6.9., opptil 5 TRC 7.-9.9., 1 str Explorer’s Inn-Infierno 11.9., 2 Amazonia Lodge 18.9.,
2 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 2 str Pantiacolla-Shintuya 23.9.

Gilded Barbet
Capito auratus
Nylig splittet fra Black-spotted Barbet, Auroraskjeggfugl Capito niger
1 Explorer’s Inn 9.-10.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., H Pantiacolla 20.9.

Lemon-throated Barbet, Sitronstrupeskjeggfugl Eubucco richardsoni
1
M Eco Amazonia 5.9., 1F Explorer’s Inn 10.9., H Pantiacolla 20. og 23.9.

Scarlet-hooded Barbet, Inkaskjeggfugl Eubucco tucinkae
1 TRC 8.9., 1 Pantiacolla 20.9.

Versicoloured Barbet, Flerfargeskjeggfugl Eubucco versicolor
5+ Cock-of-the-rock Lodge 14.9., 2 Manu Road 16.9., 3 Cock-of-the-rock Lodge 24.9., 1 ss 25.9.

Black-throated Toucanet, Svartstrupetukan Aulacorhynchus atrogularis
Tidligere regnet som underart av Emerald Toucanet, Smaragdtukan Aulacorhynchus prasinus
1 TRC 7.9., 1 Explorer’s Inn 11.9., 1 Pantiacolla 19.9.

Chestnut-tipped Toucanet, Bruntipptukan
Aulacorhynchus derbianus
1H Amazonia Lodge 18.-19.9.

Blue-banded Toucanet, Blåbåndtukan Aulacorhynchus coeruleicinctis
2 Manu Road 13. og 25.9.

Lettered Aracari, Skrifttukan Pteroglossus inscriptus
1 Explorer’s Inn 7.9., 1 TRC 9.9., 5 Explorer’s Inn 10.9.

Ivory-billed Aracari, Elfenbeinstukan Pteroglossus azara mariae
Inntil nylig ble denne formen regnet som egen art; Brown-mandibled Aracari Pteroglossus mariae.
2 Eco Amazonia 3.9., 1 TRC 8.9., 3 Pantiacolla 23.9.

Chestnut-eared Aracari, Brunkinntukan Pteroglossus castanotis
1 TRC 8.9., 1 str Explorer’s Inn-Infierno 11.9., 2 Manu Road 16.9., 1 Amazonia Lodge 18.-19.9.

Grey-breasted Mountain-Toucan, Lavendeltukan Andigena hypoglauca
2 Manu Road 12.-13.9., H ss 25.9.

Golden-collared Toucanet, Rødnebbtukan Selenidera reinwardtii
H Explorer’s Inn 9.-10.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.

Channel-billed Toucan, Tupinambatukan Ramphastos vitellinus culminatus
Inntil nylig ble denne formen regnet som egen art; Yellow-ridged Toucan Ramphastos culminatus.
3 Eco Amazonia 3.9., H Explorer’s Inn 7. og 10.9.

White-throated Toucan, Vinnebbtukan Ramphastos tucanus cuvieri
Red-billed Toucan. 
Inntil nylig ble denne formen regnet som egen art; Cuvier’s Toucan Ramphastos cuvieri.
Regelmessig i Tambopataområdet 3.-10.9., opptil 10 Pantiacolla 20.-22.9.

Ocellated Piculet, Pilspisspikulett Picumnus dorbygnianus
1 Machu Picchu 2.9.

Rufous-breasted Piculet, Rustpikulett Picumnus rufiventris
2 Pantiacolla 21.9., 1 ss 23.9.

Fine-barred Piculet, Ucayalipikulett Picumnus subtilis E
1 Manu Road 24.9.

Yellow-tufted Woodpecker, Amazonspett Melanerpes cruentatus
2+ TRC 7.9., 5 ss 8.9., 1 Explorer’s Inn 10.-11.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 2 ss 18.9.

Little Woodpecker, Spurvespett Veniliornis passerinus
1 Eco Amazonia 3.9., 1 TRC 8.9., 1 Explorer’s Inn 10.-11.9., 1 Manu Road 15.-16.9.

Red-stained Woodpecker, Jungelspett Veniliornis affinis
1 Explorer’s Inn 10.9., 1 Manu Road 24.9.

White-throated Woodpecker, Hvitstrupespett Piculus leucolaemus
1H Pantiacolla 20.9.

Golden-olive Woodpecker, Olivenspett Piculus rubiginosus
1 Manu Road 14.9.

Crimson-mantled Woodpecker, Karnevalspett Piculus rivolii
2 Manu Road 25.9.

Black-necked Woodpecker, Svartstrupespett Colaptes atricollis E
2 Santa Eulalia Valley 30.8.

Andean Flicker, Spydmarkspett Colaptes rupicola
2 Marcopomacocha 31.8., 1 str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., 5 Huacarpay Lake 11.9., 10+ str Cuzco-Manu Road 12.9.,
10 str Manu Road-Pisac 25.9., 5+ Abra Malaga 26.9., 1 ss 27.9.

Chestnut Woodpecker, Sjokoladespett
Celeus elegans
1 Eco Amazonia 4.9., 2 ss 5.9.

Cream-coloured Woodpecker, Kremspett Celeus flavus
1 Eco Amazonia 4.9.

Rufous-headed Woodpecker, Fakkelspett Celeus spectabilis
1 Explorer’s Inn 6.9.

Lineated Woodpecker, Stripesvartspett Dryocopus lineatus
1 str Pto. Maldonado-Infierno 6.9., 1 TRC 7.9., 5+ ss 8.9., 2 str Pantiacolla-Shintuya 23.9.

Red-necked Woodpecker, Rødhalsspett Campephilus rubricollis
1 TRC 8.-9.9., 4 Explorer’s Inn 10.9., 1 Pantiacolla 21.9.

Crimson-crested Woodpecker, Høvdingspett Campephilus melanoleucos
1 Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 8.9., 1 Manu Road 15. og 24.9.

Coastal Miner, Kysttunnelfugl Geositta peruviana E
Vanlig Lachay 28.9., 10 Puerto Viejo 30.9.

Greyish Miner, Gråtunnelfugl Geositta maritima
Vanlig Lachay 28.9.

Dark-winged Miner, Mørkvingetunnelfugl Geositta saxicolina E
2 Marcopomacocha 31.8.

Thick-billed Miner, Tykknebbtunnelfugl Geositta crassirostris E
2 Lachay 28.9.

Slender-billed Miner, Langnebbtunnelfugl Geositta tenuirostris
5 Marcopomacocha 31.8.

Striated Earthcreeper, Stripemarkløper Upucerthia serrana E
1 Santa Eulalia Valley 31.8.

Peruvian Seaside Cinclodes, Brottbergkall Cinclodes taczanowskii E
Surf Cinclodes
1 Islas Palomino 29.9.

Bar-winged Cinclodes, Kortnebbergkall Cinclodes fuscus
Vanlig Santa Eulalia Valley og Marcopomacocha 31.8., 5+ Abra Malaga 26.9., 10+ ssBar-winged Cinclodes (Foto: Ketil Knudsen) 27.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal Cinclodes, Regentbergkall Cinclodes aricomae
1 Abra Malaga 26.-27.9.

White-winged Cinclodes, Hvitvingebergkall Cinclodes atacamensis
25+ Santa Eulalia Valley og Marcopomacocha 31.8.

White-bellied Cinclodes, Snøbergkall Cinclodes palliatus E
3 Marcopomacocha 31.8.

Pale-legged Hornero, Blekfotovnfugl Furnarius leucopus
1 TRC 8.9., 5 Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 19.9., 1 Manu Road 24.9.

Streaked Tit-Spinetail, Gråbrystnålstjert Leptasthenura striata
5+ Santa Eulalia Valley 30.8., 2 ss 31.8.

White-browed Tit-Spinetail, Rødkronenålstjert Leptasthenura xenothorax E
2 Abra Malaga 26.9., 4 ss 27.9.

Tawny Tit-Spinetail, Rustnålstjert Leptasthenura yanacensis
1 Abra Malaga 26.9., 10 ss 27.9.

Wren-like Rushbird, Sivkryper Phleocryptes melanops
10 Pantanos de Villa 30.9.

Azara’s Spinetail, Fjellstifthale Synallaxis azarae
15+ Machu Picchu 2.9., regelmessig Manu Road 12.-15. og 24.-25.9.

Dark-breasted Spinetail, Mørkbryststifthale Synallaxis albigularis
1 TRC 8.9.

Cabanis’ Spinetail, Sotørestifthale Synallaxis cabanisi
1 Manu Road 15.9., 1 Pantiacolla 20.-21.9.

Plain-crowned Spinetail, Gråkronestifthale Synallaxis gujanensis
1 TRC 8.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., 1 ss 19.9., H Pantiacolla 21.9., 1 Manu Road 24.9.

Ruddy Spinetail, Rutilstifthale Synallaxis rutilans
1 Explorer’s Inn 10.9.

Creamy-crested Spinetail, Kremkronestifthale Cranioleuca albicapilla E
1 Manu Road 12.9.

Marcapata Spinetail, Marcapatastifthale Cranioleuca marcapatae E
1 Manu Road 13.9., 2 ss 25.9., 3 Abra Malaga 26.9.

Ash-browed Spinetail, Askebrynstifthale Cranioleuca curtata
2 Manu Road 14.9., 1 ss 16.9.

Puna Thistletail, Punatistelstjert Schizoeaca helleri E
2 Manu Road 12.9., 1 Abra Malaga 26.-27.9.

Canyon Canastero, Ravinekurvfugl Asthenes pudibunda E
3 Santa Eulalia Valley 31.8.

Rusty-fronted Canastero, Rustpannekurvfugl Asthenes ottonis E
2 Huacarpay Lake 11.9.

Cactus Canastero, Kaktuskurvfugl Asthenes cactorum E
1 Lachay 28.9.

Junin Canasero, Juninkurvfugl Asthenes virgata E
2 Abra Malaga 27.9.

Spotted Barbtail, Flekkpiggstjert Premnoplex brunnescens
1 Cock-of-the-rock Lodge 14.9.

Pearled Treerunner, Perlestammeløper Margarornis rubiginosus
3 Manu Road 12.-13.9., 5 ss 25.9., 2 Abra Malaga 26.9., 1 ss 27.9.

Slender-billed Xenops, Smalnebbmeiskryper Xenops tenuirostris
1 Explorer’s Inn 10.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 22.9.

Plain Xenops, Brunbukmeiskryper Xenops minutus
1 Eco Amazonia 3.-4.9., 1 TRC 8.9., 2 Manu Road 15.9., 1 Pantiacolla 22.-23.9.

Streaked Xenops, Stripemeiskryper Xenops rutilans
1 Machu Picchu 1.9., 3 ss 2.9.

Montane Foliage-gleaner, Hvitbrilleløvgransker Anabacerthia striaticollis
3 Manu Road 13.-14.9., 2 ss 15. og 24.-25.9.

Streaked Tuftedcheek, Stripeullkrage Pseudocolaptes boissonneautii
5+ Manu Road 13.9., 1 ss 25.9., 1 Abra Malaga 27.9.

Striped Treehunter, Stripetrejeger Thripadectes holostictus
2 Manu Road 25.9.

Point-tailed Palmcreeper, Palmekryper Berlepschia rikeri
3 Eco Amazonia 4.9., H ss 5.9.

Striped Woodhaunter, Stripeskogjeger Hyloctistes subulatus
1 Pantiacolla 20.-21.9.

Chestnut-winged Hookbill, Heklenebb Ancistrops strigilatus
3 TRC 8.9., 2 Explorer’s Inn 10.9.

Rufous-rumped Foliage-gleaner, Rustgumpløvgransker Philydor erythrocercus
1 Manu Road 16.9.

Cinnamon-rumped Foliage-gleaner, Kanelløvgransker Philydor pyrrhodes
1 TRC 8.9.

Crested Foliage-gleaner, Lysbukløvgransker Automolus dorsalis
Dusky-cheeked Foliage-gleaner
Anabazenops dorsalis
1H Amazonia Lodge 17.9., 1H Pantiacolla 20.9., 1 ss 21.9., 2 ss 22.9., 1 Manu Road 24.9.

Chestnut-crowned Foliage-gleaner, Kastanjekroneløvgransker Automolus rufipileatus
1 Manu Road 15.9., 1 Amazonia Lodge 18.-19.9., H Pantiacolla 22.9.

Buff-throated Foliage-gleaner, Blekstrupeløvgransker Automolus ochrolaemus
1H Pantiacolla 21.9.

Brown-rumped Foliage-gleaner, Okerstrupeløvgransker Automolus melanopezus
3 Pantiacolla 22.9.

Grey-throated Leaftosser, Gråstrupeløvvender Sclerurus albigularis
1H Pantiacolla 22.9.

Plain-brown Woodcreeper, Sepiatreløper Dendrocincla fuliginosa
1 Amazonia Lodge 17.9.

White-chinned Woodcreeper, Hvithaketreløper Dendrocincla merula
2 Eco Amazonia 5.9.

Long-tailed Woodcreeper, Langhaletreløper Deconychura longicauda
1 Pantiacolla 20.9.

Olivaceous Woodcreeper, Gråhodetreløper Sittasomus griseicapillus
3 TRC 8.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.

Wedge-billed Woodcreeper, Kilenebbtreløper Glyphorynchus spirurus
1 TRC 8.9., 2 Explorer’s Inn 10.9., 1 Amazonia Lodge 18.9., 1-3 Pantiacolla 21.-23.9.

Long-billed Woodcreeper, Langnebbtreløper Nasica longirostris
1 Eco Amazonia 4.9.

Cinnamon-throated Woodcreeper, Bleknebbtreløper Dendrexetastes rufigula
H Eco Amazonia 3.-4.9., 2 ss 5.9., 1 TRC 7.9., 1 Pantiacolla 21.9.

Strong-billed Woodcreeper, Meiseltreløper Xiphocolaptes promeropirhynchus
1 Manu Road 25.9.

Black-banded Woodcreeper, Strekbuktreløper Dendrocolaptes picumnus
1 Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 8.9.

Straight-billed Woodcreeper, Sylnebbtreløper Dendroplex picus
1 Eco Amazonia 3.9., 5+ ss 4.9.

Striped Woodcreeper, Stripetreløper Xiphorhyncus obsoletus
1 Eco Amazonia 4.-5.9., 1 TRC 8.-9.9.

Elegant Woodcreeper Xiphorhynchus elegans
Tidligere regnet som underart av Spix’s Woodcreeper
, Plettreløper Xiphorhynchus spixii
2 Eco Amazonia 4.9., 1 Pantiacolla 23.9.

Lafresnaye’s Woodcreeper Xiphorhynchus guttatoides
Tidligere regnet som underart av Buff-throated Woodcreeper, Kremstrupetreløper Xiphocolaptes guttatus.
Regelmessig i Tambopataområdet 3.-11.9., 3 Amazonia Lodge 18.9., 2 Pantiacolla 22.9.

Olive-backed Woodcreeper, Olivenryggtreløper Xiphorhynchus triangularis
2 Manu Road 13.9., 1 ss 14.9.

Montane Woodcreeper, Tåretreløper Lepidocolaptes lacrymiger
4 Manu Road 13.9.

Red-billed Scythebill, Rødbuetreløper Campylorhamphus trochilirostris
2 TRC 9.9., 2 Pantiacolla 20.9., 1 ss 21. og 23.9.

Fasciated Antshrike, Gittermaurvarsler Cymbilaimus lineatus
1 Eco Amazonia 4.9., 1 Explorer’s Inn 10.9.

Bamboo Antshrike, Bambusmaurvarsler Cymbilaimus sanctaemariae
2 TRC 8.9., 1 Manu Road 15.9., regelmessig men fåtallig Amazonia Lodge og Pantiacolla 17.-23.9.

Great Antshrike, Hvitbrystmaurvarsler Taraba major
H Eco Amazonia 4.9., regelmessig Explorer’s Inn og TRC 6.-10.9., 1 Amazonia Lodge 17.-18.9.,
H Pantiacolla 19.-20. og 23.9.

Barred Antshrike, Båndmaurvarsler Thamnophilus doliatus
1 Shintuya 23.9.

Chestnut-backed Antshrike, Brunryggmaurvarsler Thamnophilus palliatus
H Manu Road 15.9., 1
sett ss 16.9.

White-shouldered Antshrike, Prikkmaurvarsler Thamnophilus aethiops
1 Explorer’s Inn 10.9.

Plain-winged Antshrike, Skifermaurvarsler Thamnophilus schistaceus
3 Pantiacolla 20.9., H ss 22.-23.9.

Mouse-coloured Antshrike, Brunvingemaurvarsler Thamnophilus murinus
1 Explorer’s Inn 10.9.

Amazonian Antshrike, Amazonmaurvarsler Thamnophilus amazonicus
4 TRC 8.9.

Variable Antshrike, Krattmaurvarsler Thamnophilus caerulescens
4 Machu Picchu 2.9.

Spot-winged Antshrike, Stjernemaurvarsler Pygiptila stellaris
2 Eco Amazonia 4.9., 1 Pantiacolla 22.9.

Bluish-slate Antshrike, Stålmaurvarsler Thamnomanes schistogynus
2 Eco Amazonia 4.9., 3 Explorer’s Inn 10.9., 1 ss 11.9.5+ Amazonia Lodge 18.-19.9., 5+ Pantiacolla 22.-23.9.


Pygmy Antwren
, Dvergmaursmett Myrmotherula brachyura
5 Eco Amazonia 4.9., 5 TRC 8.9., 1 Amazonia Lodge 17.-18.9., 1+ Pantiacolla 19. og 23.9.

Sclater’s Antwren, Gulbukmaursmett Myrmotherula sclateri
2 Pantiacolla 22.9.

Stripe-chested Antwren, Stripebrystmaursmett Myrmotherula longicauda
2 Manu Road 13.9., 1 ss 14.9., 2H ss 15.9., 1 ss 16.9., 2 ss 24.9.

Plain-throated Antwren, Gråbukmaursmett Myrmotherula hauxwelli
2 Eco Amazonia 5.9., 5 TRC 9.9., 5 Explorer’s Inn 10.9., 2+ Pantiacolla 23.9.

Rufous-tailed Antwren, Rødstjertmaursmett Myrmotherula erythrura
1H Explorer’s Inn 11.9., 1 Pantiacolla 19.9., 2 ss 21.9., 5+ ss 22.9.

White-flanked Antwren, Hvitflankemaursmett Myrmotherula axillaris
3 Eco Amazonia 5.9., 2+ Pantiacolla 22.9.

Long-winged Antwren, Langvingemaursmett Myrmotherula longipennis
1 Eco Amazonia 5.9., 2-5 TRC 8.-9.9., 3 Explorer’s Inn 10.9., H Pantiacolla 22.9., 2+ ss 23.9.

Ihering’s Antwren, Svartbrystmaursmett Myrmotherula iheringi
5+ Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 21.9.

Grey Antwren, Gråmaursmett Myrmotherula menetriesii
1 Explorer’s Inn 10.9.

Yellow-breasted Antwren, Gulbrystmaursmett Herpsilochmus axillaris
1H Manu Road 16.9., 1H ss 24.9.

Dot-winged Antwren, Perlevingemaursmett Microrhopias quixensis
2 Pantiacolla 19.9., 1 ss 20.9.

Striated Antbird, Stripemaurfugl Drymophila devillei
1 Pantiacolla 19.9., 1 ss 21.9., 2 ss 23.9.

Yellow-rumped Antwren, Gulskuldermaursmett Terenura sharpei
1 Cock-of-the-rock Lodge 14.9.

Grey Antbird, Gråmaurfugl Cercomacra cinerascens
1 Amazonia Lodge 18.-19.9., H Pantiacolla 20.9., 2 ss 23.9.

Blackish Antbird, Koksmaurfugl Cercomacra nigrescens
1 Eco Amazonia 4.9., H ss 5.9., 2 TRC 7.9., H ss 8.9., H Amazonia Lodge 16.9., 1 Pantiacolla 23.9.

Black Antbird, Svartmaurfugl Cercomacra serva
1 Pantiacolla 23.9.

Manu Antbird, Manumaurfugl Cercomacra manu
1 par + 1
M Amazonia Lodge 17.9., H Pantiacolla 19.9., 2 ss 21.9., H ss 23.9.

White-backed Fire-eye, Hvitryggloøye Pyriglena leuconota
2H Cock-of-the-rock Lodge 14.9.

White-browed Antbird, Hvitbrynmaurfugl Myrmoborus leucophrys
1 par Explorer’s Inn 6.9., 2 TRC 9.9., H Manu Road 15.9., 1 par ss 16.9., H Amazonia Lodge 17.9., opptil 3 Pantiacolla
20.-23.9.

Black-faced Antbird, Maskemaurfugl Myrmoborus myotherinus
1 TRC 8.9., H Pantiacolla 19. og 23.9.

Warbling Antbird, Rustflankemaurfugl Hypocnemis cantator
1 TRC 7.9., 2 ss 9.9., 3 Explorer’s Inn 10.9., H Amazonia Lodge 16.-17.9., H Pantiacolla 21.-23.9.

Band-tailed Antbird, Hvittippmaurfugl Hypocnemoides maculicauda
1 Eco Amazonia 4.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.

Silvered Antbird, Sølvmaurfugl Sclateria naevia
1 par Eco Amazonia 4.9., 2 ss 5.9., 1 Amazonia Lodge 16. og 18.9.

White-lined Antbird, Toppmaurfugl Percnostola lophotes
1 TRC 8.-9.9., 1 Pantiacolla 19.-21.9., 2+ ss 23.9.

Southern Chestnut-tailed Antbird, Sørkastanjemaurfugl Myrmeciza hemimelaena
Split fra Chestnut-tailed Antbird Myrmeciza hemimelaena.
1 Explorer’s Inn 6.9., 2 ss 7.9.

Plumbeous Antbird, Blymaurfugl Myrmeciza hyperythra
1 Eco Amazonia 4.9., 1 Explorer’s Inn 7.9.

Goeldi’s Antbird, Amahuacamaurfugl Myrmeciza goeldii
2 TRC 8.9., 1 ss 9.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 21.9., 3 ss 22.9.

Sooty Antbird, Sotmaurfugl Myrmeciza fortis
2 Pantiacolla 22.9.

Spot-backed Antbird, Flekkryggmaurfugl Hylophylax naevia
2 Amazonia Lodge 16.9., 1H Pantiacolla 22.9.

Black-spotted Bare-eye, Dråpemaurvokter Phlegopsis nigromaculata
2H Eco Amazonia 5.9., H TRC 8.9., H Explorer’s Inn 10.9., 4 Amazonia Lodge 17.9., H ss 18.9., H Pantiacolla 21.9.

Black-faced Antthrush, Svartstrupemaurrikse Formicarius analis
Regelmessig i lavereliggende områder øst for Andesfjellene.

Rufous-fronted Antthrush, Glopannemaurrikse Formicarius rufifrons
1 + 2H Eco Amazonia 4.-5.9.

Rufous-breasted Antthrush, Rødbrystmaurrikse Formicarius rufipectus
1H Manu Road 13.-14. og 24.9.

Striated Antthrush, Stormaurrikse Chamaeza nobilis
1 Pantiacolla 22.9.

Barred Antthrush, Nettingmaurrikse Chamaeza mollissima
1H Manu Road 13. og 25.9.

Undulated Antpitta, Skjellmaurpitta Grallaria squamigera
1H Manu Road 13.9., 1H Abra Malaga 26.-27.9.

Stripe-headed Antpitta, Stripehodemaurpitta Grallaria andicola
1-2 Santa Eulalia Valley 31.8., 1 Abra Malaga 26.9., 2 ss 27.9.

Red-and-white Antpitta, Rødmaurpitta Grallaria erythroleuca E
1H Pillahuata 12.9., 10+ H Manu Road 13.9., 1H ss 25.9.

White-throated Antpitta, Hvitstrupemaurpitta Grallaria albigula
1H Manu Road 25.9.

Rufous Antpitta, Rustmaurpitta Grallaria rufula
1H Abra Malaga 26.9., 2H ss 27.9.

Amazonian Antpitta, Amazonmaurpitta Hylopezus berlepschi
H Amazonia Lodge 16.-17.9., 1 + 2H ss 18.9.

Thrush-like Antpitta, Brunryggmaurpitta Myrmothera campanisona
1 + 5H Amazonia Lodge 16.9., 1H ss 18. og 19.9., 1H Shintuya 23.9.

Slaty Gnateater, Skifermyggeter Conopophaga ardesiaca
1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.

Rusty-belted Tapaculo, Rustbåndtapakulo Liosceles thoracicus
1H Amazonia Lodge 18.-19.9., 1H Pantiacolla 21.-23.9.

Trilling Tapaculo, Trilletapakulo Scytalopus parvirostris
2H Manu Road 13. og 25.9.

Bolivian Tapaculo, Boliviatapakulo Scytalopus bolivianus
Southern White-crowned Tapaculo
1 Manu Road 13.9., 1 Cock-of-the-rock Lodge 13.9., 1H ss 14. og 24.9.

Puna Tapaculo, Punatapakulo Scytalopus simonsi
Andean Tapaculo
1 Abra Malaga 26.-27.9.

Diademed Tapaculo, Diademtapakulo Scytalopus schulenbergi
1H Manu Road 12.9., 1 Abra Malaga 27.9.

Cinereous Mourner, Gråsørgefugl Laniocera hypopyrra
1 Eco Amazonia 5.9., 1 Pantiacolla 20.-22.9.

Red-crested Cotinga, Rødtoppkotinga Ampelion rubrocristata
2 Abra Malaga 26.9., 1 ss 27.9.

Barred Fruiteater, Båndfrukteter Pipreola arcuata
3 Manu Road 12.9., 2 ss 13.9., 1H ss 25.9.

Screaming Piha, Stentorpiha Lipaugus vociferans
Vanlig Eco Amazonia 3.-5.9., vanlig Explorer’s Inn 10.9., vanlig Pantiacolla 19.-23.9. (-21.9.)

Plum-throated Cotinga, Plommestrupekotinga Cotinga maynana
1F Eco Amazonia 3.9., 1 imm M Manu Road 24.9.

Black-faced Cotinga, Svartmaskekotinga Conioptilon mcilhennyi
2 Eco Amazonia 4.9.

Bare-necked Fruitcrow, Pløsekotinga Gymnoderus foetidus
1 Eco Amazonia 3.9., 1 Explorer’s Inn 6.9., 1 TRC 7.9.

Purple-throated Fruitcrow, Purpurskjeggkotinga Querula purpurata
H Eco Amazonia 4.9., 6 ss 5.9., H Explorer’s Inn 7. og 11.9.
Purple-throated Fruitcrow (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Andean Cock-of-the-rock, Andesklippehane Rupicola peruviana
1
M Machu Picchu 2.9., 1M + 2FF Cock-of-the-rock Lodge 13.9., 10+ ss 14.9., 2MM ss 15.9., 1M Manu Road 16.9.,
10+ Cock-of-the-rock Lodge 23.-24.9., 1
F
Manu Road 25.9.

Yungas Manakin, Yungasmanakin
Chiroxiphia boliviana
H Cock-of-the-rock Lodge 13.9., 10+ ss 14.9., 3 ss 15.9., H ss 24.9.

Band-tailed Manakin, Halebåndmanakin Pipra fasciicauda
1+ Amazonia Lodge 18.9., 1 Pantiacolla 22.9., H ss 23.9.

Blue-crowned Manakin, Blåkronemanakin Pipra coronata
1 Pantiacolla 22.9.

Round-tailed Manakin, Rundhalemanakin Pipra chloromeros
1 juv
M TRC 9.9., 2+ Amazonia Lodge 18.9., 2 Pantiacolla 20.9.

Fiery-capped Manakin, Ildkronemanakin Machaeropterus pyrocephalus
2 Amazonia Lodge 17.9., H Pantiacolla 23.9.

Sulphur-bellied Tyrant-Manakin, Svovelbuktyrakin Neopelma sulphureiventer
1 Explorer’s Inn 10.9.

Dwarf Tyrant-Manakin, Dvergtyrakin Tyranneutes stolzmanni
1H TRC 8.9., 1 Explorer’s Inn 10.9., relativt vanlig Pantiacolla 19.-23.9.

Wing-barred Piprites, Grånakkepiprit Piprites chloris
Wing-barred Manakin
1H Explorer’s Inn 10.9.

Yellow-crowned Tyrannulet, Prinsetyrann Tyrannulus elatus
1 TRC 8.9., 1H Amazonia Lodge 18.9.

Forest Elaenia, Skogelenia Myiopagis gaimardii
1H Explorer’s Inn 7.9., 1H TRC 9.9., 1H Pantiacolla 22.9.

Yellow-bellied Elaenia, Gulbukelenia Elaenia flavogaster
1 Manu Road 15. og 24.9.

White-crested Elaenia, Hvitisseelenia Elaenia albiceps
1 Machu Picchu 1.-2.9., 1 Manu Road 13.-14. og 25.9.

Small-billed Elaenia, Kortnebbelenia Elaenia parvirostris
1 Shintuya 23.9.

Mottle-backed Elaenia, Hornelenia Elaenia gigas
1 Atalaya 16.9., 1 Amazonia Lodge 18.9., 1 Pantiacolla 23.9.

Sierran Elaenia, Fjellelenia Elaenia pallatangae
5+ Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 25.9., 1 Abra Malaga 26.9.

Torrent Tyrannulet, Strømtyrannulett Serpophaga cinerea
1 Santa Eulalia Valley 31.8., 5+ Machu Picchu 2.9., 1 Cañete Valley 30.9.

Streak-necked Flycatcher, Stripebrysttyrann Mionectes striaticollis
5 Machu Picchu 2.9.

Olive-striped Flycatcher, Oliventyrann Mionectes olivaceus
1 Manu Road 15.-16.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.

MacConnell’s Flycatcher, Leiktyrann Mionectes macconnelli
McConnell’s Flycatcher
2 Pantiacolla 21.9.

Sepia-capped Flycatcher, Sepiakronetyrann Leptopogon amaurocephalus
1 Amazonia Lodge 18.-19.9., 1 Pantiacolla 23.9.

Slaty-capped Flycatcher, Skiferkronetyrann Leptopogon superciliaris
2 Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 13.9., 1 ss 15.9., 2 ss 16.9., 3 ss 25.9.

Marble-faced Bristle-Tyrant, Vatrebørstetyrann Phylloscartes ophthalmicus
2 Manu Road 14.9., 1 ss 15.9., 3 ss 16.9.

Cinnamon-faced Tyrannulet Phylloscartes parkeri
2 Cock-of-the-rock Lodge 14.9., 2 Manu Road 16.9.

Mottle-cheeked Tyrannulet, Nymfebladdanser Phylloscartes ventralis
1 Machu Picchu 1.9., 10+ ss 2.9.

Sclater’s Tyrannulet, Båndløvtyrann Phyllomyias sclateri
1 Machu Picchu 2.9.

Bolivian Tyrannulet, Boliviatyrannulett Zimmerius bolivianus
1 Cock-of-the-rock Lodge 14.9., 3 Manu Road 25.9.

Red-billed Tyrannulet, Inkatyrannulett Zimmerius cinereicapillus
1 Manu Road 15.9., 1 Pantiacolla 19.9.

Slender-footed Tyrannulet, Amazontyrannulett Zimmerius gracilipes
1 Pantiacolla 21.9.

Southern Scrub-Flycatcher, Sørkrattyrann Sublegatus modestus
1 Pto. Maldonado 3. og 11.9.

White-throated Tyrannulet, Hvitstrupetyrannulett Mecocerculus leucophrys
10 Manu Road 12.9., 5+ ss 25.9., 5+ Abra Malaga 26.9., 3 ss 27.9.White-throated Tyrannulet (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

White-banded Tyrannulet, Hvitbåndtyrannulett Mecocerculus stictopterus
5 Manu Road 12.9., 5+ ss 25.9., 3 Abra Malaga 26.9., 1 ss 27.9.

Plain Tyrannulet, Chacotyrannulett Inezia inornata
1 TRC 8.9.

Unstreaked Tit-Tyrant, Inkameisetyrann Uromyias agraphia E
5+ Abra Malaga 26.-27.9.

Ash-breasted Tit-Tyrant, Polylepismeisetyrann Anairetes alpinus
1 Abra Malaga 26.9., 4 ss 27.9.

Pied-crested Tit-Tyrant, Lomameisetyrann Anairetes reguloides
5+ Santa Eulalia Valley 30.8., 5 Cañete Valley 30.9.

Yellow-billed Tit-Tyrant, Gulnebbmeisetyrann Anairetes flavirostris
5 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 1 Cañete Valley 30.9.

Tufted Tit-Tyrant, Guløyemeisetyrann Anairetes parulus
1 Abra Malaga 26.9., 5 ss 27.9.

Many-coloured Rush-Tyrant, Fagertyrann Tachuris rubrigastra
5+ Huacarpay Lake 11.9., 1 Pantanos de Villa 30.9.

Scale-crested Pygmy-Tyrant, Fjellalvetyrann Lophotriccus pileatus
H Manu Road 14.-15.9., 1 ss 16.9.

White-cheeked Tody-Tyrant, Hvitkinntyrann Poecilotriccus albifacies E
3 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 21.9., 1H ss 22.9., 1 ss 23.9.

Flammulated Bamboo-Tyrant, Bambustodityrann Hemitriccus flammulatus
1 Eco Amazonia 4.9., 1 TRC 8.9., 1 Pantiacolla 22.9., 1H ss 23.9.

White-eyed Tody-Tyrant, Blekøyetodityrann Hemitriccus zosterops
White-bellied Tody-Tyrant
1 Eco Amazonia 5.9., 1H Explorer’s Inn 10.9., 1 Pantiacolla 22.9.

Johannes’ Tody-Tyrant, Selvastodityrann Hemitriccus iohannis
1H Amazonia Lodge 16. og 19.9., 1H Pantiacolla 21.9., 1 ss 22.9., 1H ss 23.9.

Ochre-faced Tody-Flycatcher, Gråkronetodityrann Todirostrum plumbeiceps
1 Cock-of-the-rock Lodge 13.9.

Rusty-fronted Tody-Flycatcher, Masketodityrann Todirostrum latirostre
1 Manu Road 15.9.

Spotted Tody-Flycatcher, Flekktodityrann Todirostrum maculatum
2 TRC 8.9.

Black-backed Tody-Flycatcher, Svartryggtodityrann Todirostrum pulchellum E
1 Manu Road 16.9.

Common Tody-Flycatcher, Gjøglertodityrann Todirostrum cinereum
1 Machu Picchu 2.9.

Yellow-browed Tody-Flycatcher, Gulbryntodityrann Todirostrum chrysocrotaphum
2 TRC 8.9.

Ringed Antpipit, Amazonmaurtyrann Corythopis torquata
1H Eco Amazonia 4.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 18.9.

Large-headed Flatbill, Dvergflatnebb Ramphotrigon megacephala
2 Pantiacolla 23.9.

Dusky-tailed Flatbill, Mørkhaleflatnebb Ramphotrigon fuscicauda
2 str Pto. Maldonado-Infierno 6.9., 1 Pantiacolla 19.9.

Rufous-tailed Flatbill, Rødhaleflatnebb Ramphotrigon ruficauda
1H Pantiacolla 20.9.

Yellow-olive Flycatcher, Bladtyrann Tolmomyias sulphurescens
1 Manu Road 14.9.

Grey-crowned Flycatcher, Askekronetyrann Tolomomyias poliocephalus
1 TRC 7.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 23.9.

Golden-crowned Spadebill, Gullkronespadenebb Platyrinchus coronatus
3 Eco Amazonia 5.9., 1 Pantiacolla 22.9.

White-crested Spadebill, Gråhodespadenebb Platyrinchus platyrhynchos
3 Eco Amazonia 3.9.

Ornate Flycatcher, Ornattyrann Myiotriccus ornatus
2 Manu Road 16.9., 1H ss 24.9.

Unadorned Flycatcher, Rustbåndtyrann Myiophobus inornatus
1 Manu Road 25.9.

Handsome Flycatcher, Okerbåndtyrann Myiophobus pulcher
3 Manu Road 13. og 25.9.

Bran-coloured Flycatcher, Kjerrtyrann Myiophobus fasciatus rufescens
Myiophobus rufescens er en seriøs kandidat til å få status som en fremtidig selvstendig art.
2 Cañete Valley 30.9.

Ruddy-tailed Flycatcher, Rødhaletyrann Terenotriccus erythrurus
1 Eco Amazonia 4.9., 1 TRC 9.9.

Cinnamon Flycatcher, Kaneltyrann Pyrrhomyias cinnamomea
1 Machu Picchu 2.9., vanlig i de høyereliggende delene av Manu Road 12.-15. og 24.-25.9., vanlig Abra Malaga 26.9.

Euler’s Flycatcher, Skogtyrann
Lathrotriccus euleri
1 Eco Amazonia 4.9., 1 Pantiacolla 20.9.

Smoke-coloured Pewee, Røykpivi Contopus fumigatus
1 Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 12.9., 2 ss 13.9., 3 ss 25.9.

Black Phoebe, Svartfibi Sayornis nigricans
1 Santa Eulalia Valley 31.8., 5+ Machu Picchu 1.-2.9., opptil 3 Manu Road 13.-16.9., 1 Amazonia Lodge 18.9., 5+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9.

Vermilion Flycatcher, Rubintyrann
Pyrocephalus rubinus
1 TRC 7. og 9.9., 2 Explorer’s Inn 11.9., 3 Shintuya 23.9., 20+ Lachay 28.9., 20+ i områdene sør for Lima 30.9
.


Peruvian Chat-Tyrant, Sitronpannetyrann
Ochthoeca spodionota
Silvicultrix spodionota.  Splittet fra Crowned Chat-Tyrant, Gulpannetyrann Ochthoeca (Silvicultrix) frontalis.
1 Abra Malaga 26.9.

Maroon-chested Chat-Tyrant, Maronbrysttyrann Ochthoeca thoracica
Splittet fra Slaty-backed Chat-Tyrant, Skiferryggtyrann Ochthoeca cinnamomeiventris.
1H Manu Road 12.9.

D’Orbigny’s Chat-Tyrant, Punatyrann Ochthoeca oenanthoides
2 Santa Eulalia Valley 31.8.

Rufous-breasted Chat-Tyrant, Rødbrysttyrann Ochthoeca rufipectoralis
10 Manu Road 12.9., 3 ss 13.9., 5+ Abra Malaga 26.-27.9.

Brown-backed Chat-Tyrant, Paramotyrann Ochthoeca fumicolor
2 Abra Malaga 27.9.

White-browed Chat-Tyrant, Hvitbryntyrann Ochthoeca leucophrys
5 Santa Eulalia Valley 30.9., 2 ss 31.9., 5 Huacarpay Lake 11.9., 1 Manu Road 25.9.

Drab Water-Tyrant, Elvetyrann Ochthornis littoralis
Relativt vanlig langs elver øst for Andesfjellene.

Red-rumped Bush-Tyrant, Rødstjerttyrann Cnemarchus erythropygius
1 Abra Malaga 26.9., 4 ss 27.9.

Streak-throated Bush-Tyrant, Stripestrupetyrann Myiotheretes striaticollis
2-3 Santa Eulalia Valley 30.-31.8.

Smoky Bush-Tyrant, Røyktyrann Myiotheretes fumigatus
1 Manu Road 13.9.

Black-billed Shrike-Tyrant, Svartnebbrovtyrann Agriornis montana
2 Santa Eulalia Valley 31.8.

Rufous-webbed Tyrant, Rødvingetyrann Polioxolmis rufipennis
2 Abra Malaga 26.9.

Spot-billed Ground-Tyrant, Flekknebbmarktyrann Muscisaxicola maculirostris
1 Santa Eulalia Valley 30.8., 3 Huacarpay Lake 11.9.

Little Ground-Tyrant, Dvergmarktyrann Muscisaxicola fluviatilis
1 Pto. Maldonado 11.9., 3 Amazonia Lodge 18.9., 1 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 1 Manu Road 24.9.

Rufous-naped Ground-Tyrant, Rødkronemarktyrann
Muscisaxicola rufivertex
15+ Huacarpay Lake 11.9.

Puna Ground-Tyrant, Punamarktyrann Muscisaxicola juninensis
2 Marcopomacocha 31.8.

Cinereous Ground-Tyrant, Gråmarktyrann Muscisaxicola cinerea
10+ Abra Malaga 26.-27.9.

White-fronted Ground-Tyrant, Stormarktyrann Muscisaxicola albifrons
20+ Marcopomacocha 31.8.

Ochre-naped Ground-Tyrant, Gulkronemarktyrann Muscisaxicola flavinucha
4 Marcopomacocha 31.8.

Short-tailed Field-Tyrant, Korthaletyrann Muscigralla brevicauda
2 Lachay 28.9.

Andean Negrito, Andesnegrito Lessonia oreas
5+ Huacarpay lake 11.9.

White-winged Black-Tyrant, Hvitvingesottyrann Knipolegus aterrimus
1 Machu Picchu 1.9., 1 Manu Road 12.-13.9.

Long-tailed Tyrant, Pendeltyrann Colonia colonus
2 Manu Road 15.9., 1 ss 16.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 2 Manu Road 24.9.

Cinnamon Attila, Kanelattila Attila cinnamomeus
1 Eco Amazonia 4.-5.9.

Bright-rumped Attila, Gulgumpattila Attila spadiceus
1H Eco Amazonia 5.9.

Dull-capped Attila, Hvitøyeattila Attila bolivianus
White-eyed Attila
1 Eco Amazonia 4.9., 1 Explorer’s Inn 10.9., 1H Pantiacolla 23.9.

Sirystes, Sirystestyrann Sirystes sibilator
2 Eco Amazonia 4.9.

Greyish Mourner, Gråsørgetyrann Rhytipterna simplex
1 Eco Amazonia 4.9.

Dusky-capped Flycatcher, Mørkhettetyrann Myiarchus tuberculifer
1-5 Manu Road 12.-15. og 25.9.

Swainson’s Flycatcher, Dryadetyrann Myiarchus swainsoni
1 Pto. Maldonado 3.9.

Short-crested Flycatcher, Brasiltyrann Myiarchus ferox
3 Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 8.-9.9., 1 Amazonia Lodge 17.-18.9.

Brown-crested Flycatcher, Brunstenktyrann Myiarchus tyrannulus
1 Eco Amazonia 4.9.

Lesser Kiskadee, Småkiskadi Philohydor lictor
5 Eco Amazonia 3.9., regelmessig TRC og Explorer’s  Inn 7.-11.9.

Great Kiskadee, Storkiskadi Pitangus sulphuratus
Regelmessig i Tambopataområdet 3.-11.9., H Pantiacolla 21.9.

Boat-billed Flycatcher, Båtnebbtyrann Megarynchus pitangua
Relativt vanlig i lavereliggende områder øst for Andesfjellene.

Social Flycatcher, Haciendatyrann Myiozetetes similis
Vanlig øst for Andesfjellene.

Grey-capped Flycatcher, Gråkronetyrann Myiozetetes granadensis
1 TRC 8.-9.9., relativt vanlig Manu Road 15.-24.9.

Dusky-chested Flycatcher, Varzeatyrann Myiozetetes luteiventris
2 Eco Amazonia 4.9.

Lemon-browed Flycatcher, Sitronbryntyrann Conopias cinchoneti
1 Manu Road 14.9., 2 ss 15.9., 1 ss 16.9., 3 ss 24.9.

Golden-crowned Flycatcher, Gullissetyrann Myiodynastes chrysocephalus
1 Machu Picchu 1.9., 1 Manu Road 13.9., 2 ss 14.9.

Streaked Flycatcher, Stripetyrann Myiodynastes maculatus
1 Eco Amazonia 4.9., 3 ss 5.9., 1 Explorer’s Inn 10.9., 2 Manu Road 14.9., 1 Pantiacolla 22.9.

Piratic Flycatcher, Pirattyrann Legatus leucophaius
H Eco Amazonia 4.9., H Explorer’s Inn 6.9., 2 TRC 7.9., H ss 8.9., H Pantiacolla 19.9.

Variegated Flycatcher, Glennetyrann Empidonomus varius
1 TRC 7.9.

Sulphury Flycatcher, Svoveltyrann Tyrannopsis sulphurea
2 Eco Amazonia 5.9., 2 Explorer’s Inn 10.9.Sulphury Flycatcher (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tropical Kingbird, Tropekongetyrann Tyrannus melancholicus
5 Machu Picchu 1.-2.9., vanlig øst for Andesfjellene, 10+ i områdene sør for Lima 30.9.

Greater Schiffornis, Rustdespot Schiffornis major
Varzea Mourner, Greater Manakin
1 Eco Amazonia 4.9.

Thrush-like Schiffornis, Brundespot Schiffornis turdinus
Thrush-like Manakin
2H Mirador, Pantiacolla 21.9.
(Sterkt avvikende sang og fjærdrakt fra andre populasjoner av brundespot  har ført til spekulasjoner om at fugler i dette området faktisk tilhører en foreløpig ubeskrevet art!).

Chestnut-crowned Becard, Kransbekard
Pachyramphus castaneus
2 TRC 8.9.

Barred Becard, Haukbekard Pachyramphus versicolor
1 Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 12.9., 2 ss 13.9., 1 ss 25.9.

White-winged Becard, Hvitvingebekard Pachyramphus polychopterus
4 TRC 8.9.

Black-capped Becard, Svartkronebekard Pachyramphus marginatus
1 Explorer’s Inn 10.9.

Masked Tityra, Masketityra Tityra semifasciata
1 Explorer’s Inn 10.9., 10 Amazonia Lodge 18.9.

Black-crowned Tityra, Svartkronetityra Tityra inquisitor
4 Eco Amazonia 3.9.

Brown-chested Martin, Taperasvale Progne tapera
10+ Eco Amazonia 3.9., relativt vanlig Explorer’s Inn 6. og 9.-11.9.

Grey-breasted Martin, Gråbrystsvale Progne chalybea
2 str Pto Maldonado-Infierno 6.9., 1 Explorer’s Inn 7.9.

Purple Martin, Purpursvale / Peruvian Martin Progne subis / murphyi
3MM + 1F/imm M Puerto Viejo 30.9.  (Mulig Peruvian Martin, men forvekslingsfaren med Purple Martin, Purpursvale Progne subis er stor.  Denne er større og relativt sjelden gjest så langt sør.)

White-winged Swallow, Hvitbremsvale Tachycineta albiventer
Vanlig i Tambopataområdet 3.-11.9., 2+ Amazonia Lodge 17.-18.9., 5 Shintuya 23.9.

Blue-and-white Swallow, Cyansvale Pygochelidon cyanoleuca
Vanlig Machu Picchu 1.-2.9., vanlig Manu Road 12.-16. og 25.9., vanlig Lachay 28.9., vanlig Cañete Valley 30.9.

Brown-bellied Swallow, Paramosvale Notiochelidon murina
10 str Ollantaytambo- Machu Picchu 1.9., 2 Machu Picchu 2.9., 3 Abra Malaga 27.9.

Pale-footed Swallow, Ruststrupesvale Notiochelidon flavipes
10+ Manu Road 25.9., 3 Abra Malaga 26.9., 10+ ss 27.9.

White-banded Swallow, Hvitbeltesvale Atticora fasciata
1 str Pto Maldonado-Eco Amazonia 3.9., relativt vanlig omkring Explorer’s Inn og TRC 7.-10.9., 10+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 1 Pantiacolla 20.9

White-thighed Swallow, Flaggermussvale Neochelidon tibialis
1 str Pto. Maldonado-Eco Amazonia 3.9.

Andean Swallow, Punasvale Stelgidopteryx andecola
20+ Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 5+ Huacarpay Lake 11.9., 10 Abra Malaga 26.-27.9.

Southern Rough-winged Swallow, Sørtaggsvale Stelgidopteryx ruficollis
Regelmessig øst for Andesfjellene.  10+ Lachay 28.9.

Yellowish Pipit, Gresspiplerke Anthus lutescens
3 Puerto Viejo 30.9.

White-capped Dipper, Andesfossekall Cinclus leucocephalus
5+ Santa Eulaila Valley 31.8., 1 str Ollantaytambo-Machu Picchu 1.9., 2 Machu Picchu 2.9.

 Black-capped Donacobius, Svarthettesmett Donacobius atricapilla
1 Eco Amazonia 3.-5.9., 1 Amazonia Lodge 17.9.

Thrush-like Wren, Trostesmett Campylorhynchus turdinus
Regelmessig i Tambopataområdet 3.-10.9. (-8.9.), H Pantiacolla 20. og 23.9.

Grey-mantled Wren, Gråryggsmett Odontorchilus branickii
3 Cock-of-the-rock Lodge 14.9., 1H Manu Road 24.9.

Fulvous Wren, Brunsmett Cinnycerthia fulva
Superciliated Wren
3+ Pillahuata 13.9.

Inca Wren, Inkasmett Thryothorus eisenmanni E
3+ Machu Picchu 1.9., 4 Abra Malaga 26.9., 2H ss 27.9.
Inca Wren (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Moustached Wren, Skjeggsmett Thryothorus genibarbis
Regelmessig øst for Andesfjellene.

Buff-breasted Wren, Okerbrystsmett Thryothorus leucotis
2 Eco Amazonia 4.9.

House Wren, Hussmett Troglodytes aedon
Sett spredt i alle regioner bortsett fra paramosonen.

Mountain Wren, Andessmett Troglodytes solstitialis
2+ Manu Road 12.-13. og 25.9., 1 Abra Malaga 27.9.

Grey-breasted Wood-Wren, Gråbrystskogsmett Henicorhina leucophrys
20+ Machu Picchu 2.9., H Manu Road 13.-14.9.

Scaly-breasted Wren, Plystresmett Microcerculus marginatus
Southern Nightingale-Wren
Hørt regelmessig øst for Andesfjellene.

Musician Wren, Orgelsmett Cyphorhinus aradus
1 Eco Amazonia 5.9., 3 TRC 9.9., H Explorer’s Inn 10.9., 1H Pantiacolla 22.9.

Tropical Mockingbird, Tropespottefugl Mimus gilvus
5+ Aruba 29.8.

Long-tailed Mockingbird, Langhalespottefugl Mimus longicaudatus
10+ Santa Eulalia Valley 30.8., 15+ i områdene sør for Lima 30.9.

Andean Solitaire, Andessolitærtrost Myadestes ralloides
H Machu Picchu 2.9., H Manu Road 13.-14. og 25.9.

White-eared Solitaire, Hvitkinnsolitærtrost Entomodestes leucotis
2H Manu Road 13.9., 1 ss 14.9., 2H ss 25.9.

Chiguanco Thrush, Chiguancotrost Turdus chiguanco
Vanlig Santa Eulalia Valley 30.-31.8., 5+ Machu Picchu 1.9., 1 ss 2.9., 5+ Huacarpay Lake 11.9., 10+ str Cuzco-Manu Road 12.9., 1 Manu Road 15.9., 10+ str Manu Road-Ollantaytambo 25.9.,
1 Abra Malaga 27.9.

Great Thrush, Stortrost Turdus fuscater
10+ Manu Road 12.9., 3 ss 13.9., 1 ss 25.9., 5+ Abra Malaga 26.-27.9.

Glossy-black Thrush, Bektrost Turdus serranus
1H Manu Road 12.-13.9.

Creamy-bellied Thrush, Tøyletrost Turdus amaurochalinus
1 Explorer’s Inn 7.9.

Black-billed Thrush, Svartnebbtrost Turdus ignobilis
2 TRC 8.9., H ss 9.9., opptil 10 Amazonia Lodge 16.-19.9., 1 Pantiacolla 23.9.

Lawrence’s Thrush, Sumptrost Turdus lawrencii
1H Explorer’s Inn 10.9., 1H Pantiacolla 19.9., 1H ss 21.9., 1 ss 22.9., 1 ss 23.9.

Hauxwell’s Thrush, Amazontrost Turdus hauxwelli
Regelmessig i Tambopataområdet 3.-10.9., regelmessig Amazonia lodge og Pantiacolla 17.-22.9.

Long-billed Gnatwren, Spydknottsmett Ramphocaenus melanurus
1H Eco Amazonia 4.9.

Green Jay, Grønnskrike Cyanocorax yncas
2 Manu Road 13.-15.9., 1 ss 16.9., 2-3 ss 24.-25.9.

Purplish Jay, Fløyelsskrike Cyanocorax cyanomelas
2 TRC 8.9., 1 ss 9.9., 1 Explorer’s Inn 11.9., 2 Amazonia Lodge 16.-17.9., 10+ Shintuya 23.9.

Violaceous Jay, Sumpskrike Cyanocorax violaceus
Relativt vanlig Explorer’s Inn og TRC 7.-11.9., 5 Manu Road 15.9., 1 Amazonia Lodge 16. og 18.9., 1 Shintuya 23.9., 1 Manu Road 24.9.

White-collared Jay, Lenkeskrike Cyanolyca viridicyana
2 Pillahuata 13.9.

House Sparrow, Gråspurv Passer domesticus
Sett i Lima og Puerto Viejo 30.9.

Brown-capped Vireo, Brunkronevireo Vireo leucophrys
1 Machu Picchu 2.9., 2 Manu Road 13.9.

Red-eyed Vireo, Rødøyevireo Vireo olivaceus
10+ Machu Picchu 2.9., 3 Eco Amazonia 4.9., 1 TRC 9.9., 1 Manu Road 15.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 2 ss 19.9., 2 Shintuya 23.9., 1 Manu Road 24.-25.9.

Dusky-capped Greenlet, Amazonvireo Hylophilus hypoxanthus
2 Eco Amazonia 5.9., 1 Amazonia Lodge 19.9., 1H Pantiacolla 20.9., 2 ss 22.9.

Tawny-crowned Greenlet, Rustpannevireo Hylophilus ochraceiceps
1 Eco Amazonia 4.9.

Rufous-browed Peppershrike, Rustbrynvireo Cyclarhis gujanensis
1H Pantiacolla 19.9., 2 Manu Road 24.9.

Hooded Siskin, Hettesisik Carduelis magellanica
1 Santa Eulalia Valley 30.8., 5+ Machu Picchu 1.-2.9., 10+ Huacarpay Lake 11.9., 5 Manu Road 25.9., 3 Abra Malaga 27.9., 10+ Lachay 28.9., 5 Cañete Valley 30.9.

Olivaceous Siskin, Olivensisik Carduelis olivacea
5-10 Manu Road 13.-16.9., 20+ Amazonia Lodge 17.-19.9., 5 Manu Road 24.9.

Black Siskin, Svartsisik Carduelis atrata
1 Marcopomacocha 31.8., 2 Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.

Tropical Parula, Ildparula Parula pitiayumi
10+ Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 14.9.

Yellow Warbler, Gulparula
Dendroica petechia
1 Eco Amazonia 5.9., 1 Explorer’s Inn 10.9.

Masked Yellowthroat, Tropegulstrupe Geothlypis aequinoctialis
3 Lachay 28.9., 2 Cañete Valley 30.9.

Slate-throated Whitestart, Skiferhvitstjert Myioborus miniatus
Slate-throated Redstart
Relativt vanlig Machu Picchu 1.-2.9., 1-5 Manu Road 13.-16. og 25.9.

Spectacled Whitestart, Gulbrillehvitstjert Myioborus melanocephalus
Spectacled Redstart
10 Machu Picchu 2.9., opptil 10 Manu Road 12.-14. og 25.9., 2-5 Abra Malaga 26.-27.9.

Two-banded Warbler, Ildkroneparula Basileuterus bivittatus
5 Manu Road 14.9., 1 ss 15.9.

Golden-bellied Warbler, Inkaparula Basileuterus chrysogaster E
Cusco Warbler
5+ Manu Road 15.9., 2 ss 16.9.

Citrine Warbler, Andesparula Basileuterus luteoviridis
5 Manu Road 12. og 25.9., 10+ Abra Malaga 26.9., 5 ss 27.9.

Russet-crowned Warbler, Rustkroneparula Basileuterus coronatus
3 Machu Picchu 2.9.

Three-striped Warbler, Stripehodeparula Basileuterus tristriatus
5 Cock-of-the-rock Lodge 14.9., 2 Manu Road 15. og 25.9.

Buff-rumped Warbler, Kakiparula Basileuterus fulvicauda
1 TRC 7.9., 1H Amazonia Lodge 17.9.

Bananaquit, Banansmett Coereba flaveola
2 Manu Road 15.-16.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., 5 Manu Road 24.9.

Cinereous Conebill, Gråkjeglenebb Conirostrum cinereum
10 Santa Eulalia Valley 30.8., 5 Machu Picchu 1.9., 2 ss 2.9., 3 Huacarpay Lake 11.9., 2 Manu Road 12.-13.9., 1 Abra Malaga 27.9., 10+ Lachay 28.9., 10 Cañete Valley 30.9.

White-browed Conebill, Hvitbrynkjeglenebb
Conirostrum ferrugineiventre
10+ Abra Malaga 26.9., 5+ ss 27.9.

Blue-backed Conebill, Blåryggkjeglenebb Conirostrum sitticolor
1 Manu Road 25.9., 2 Abra Malaga 26.-27.9.

Capped Conebill, Kalottkjeglenebb Conirostrum albifrons
10 Manu Road 13.9., 2 ss 25.9.

Magpie Tanager, Skjæretanagar Cissopis leveriana
2 TRC 7.9., 10 ss 8.9., 2 str Infierno-Pto. Maldonado 11.9., 2-3 Manu Road 15.-16.9., 1 Pantiacolla 21.9., 3+ Manu Road 24.9.

Common Bush-Tanager, Busktanagar
Chlorospingus ophthalmicus
3 Manu Road 13.9., 1 ss 25.9.

Short-billed Bush-Tanager, Gulskjeggtanagar Chlorospingus parvirostris
Yellow-whiskered Bush-Tanager
15+ Manu Road 13.9., 3 ss 25.9.

Yellow-throated Bush-Tanager, Gulhaketanagar Chlorospingus flavigularis
Vanlig Manu Road 14.-16.9., 10+ ss 24.9.

White-browed Hemispingus, Hemispingus atropileus
Tidligere regnet som underart av Black-capped Hemispingus (kullkronetanagar) Hemispingus atropileus
1 Manu Road 12.9.

Parodi’s Hemispingus, Cuzcotanagar Hemispingus parodii E
3+ Abra Malaga 26.9., 1 ss 27.9.

Superciliaried Hemispingus, Hvitbryntanagar Hemispingus superciliaris
Relativt vanlig Manu Road 12.-13. og 25.9.

Oleaginous Hemispingus, Kakitanagar Hemispingus frontalis
1 Abra Malaga 26.9.

Black-eared Hemispingus, Svartøretanagar Hemispingus melanotis
3 Manu Road 13.9.

Drab Hemispingus, Asketanagar Hemispingus xanthophthalmus
2 Manu Road 12.9., 5 ss 13.9.

Three-striped Hemispingus, Trestripetanagar Hemispingus trifasciatus
10+ Abra Malaga 26.9.

Rust-and-yellow Tanager, Soltanagar Thlypopsis ruficeps
2 Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 13.9.

Yellow-backed Tanager, Gulgumptanagar Hemithraupis flavicollis
1
M + 1& Pantiacolla 22.9.

Olive Tanager, Oliventanagar Chlorothraupis carmioli
Carmiol’s Tanager
2 Machu Picchu 2.9., 1H Amazonia Lodge 18.-19.9., 1 Mirador, Pantiacolla 20.9.

White-winged Shrike-Tanager, Hvitvingetanagar Lanio leucothorax
5 Pantiacolla 22.9.

Slaty Tanager, Skifertanagar Creurgops dentata
2 Manu Road 13. og 25.9.

Flame-crested Tanager, Ildtopptanagar Tachyphonus cristatus
1 Amazonia Lodge 19.9.

Yellow-crested Tanager, Gulissetanagar Tachyphonus rufiventer
2 Manu Road 16.9., 1 ss 24.9.

White-shouldered Tanager, Sørgetanagar Tachyphonus luctuosus
1 TRC 8.9., 1 Shintuya 23.9.

Black-goggled Tanager, Maskaratanagar Trichothraupis melanops
1 Manu Road 24.9.

Red-crowned Ant-Tanager, Rødkronemaurtanagar Habia rubica
4 TRC 9.9., 2 Explorer’s Inn 10.9., 2 Pantiacolla 23.9.

Hepatic Tanager, Blodtanagar Piranga flava
1 Machu Picchu 2.9.

Masked Crimson Tanager, Karminbrysttanagar Ramphocelus nigrogularis
2 TRC 8.9., 5+ Amazonia Lodge 17.-19.9.

Silver-beaked Tanager, Sølvnebbtanagar Rampholelus carbo
Meget vanlig øst for Andesfjellene.

Blue-grey Tanager, Bispetanagar Thraupis episcopus
Vanlig øst for Andesfjellene.Blue-grey Tanager (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue-capped Tanager, Blåhettetanagar Thraupis cyanocephala
2+ Manu Road 12.-14.9., 3 ss 25.9.

Blue-and-yellow Tanager, Blågultanagar Thraupis bonariensis
10+ Santa Eulalia Valley 30.8., 3 Machu Picchu 1.9., 10+ ss 2.9.

Palm Tanager, Palmetanagar Thraupis palmarum
Relativt vanlig øst for Andesfjellene.

Hooded Mountain-Tanager, Blåryggfjelltanagar Buthraupis montana
5 Manu Road 12.-13.9., 10+ ss 25.9.

Scarlet-bellied Mountain-Tanager, Rødbuktanagar Anisognathus igniventris
15+ Manu Road 12.9., 3 ss 13.9., 5+ ss 25.9., 5 Abra Malaga 26.9., 10+ ss 27.9.

Yellow-throated Tanager, Gulstrupetanagar Iridosornis analis
2 Manu Road 15.9.

Golden-collared Tanager, Gulkragetanagar Iridosornis jelskii
10 Manu Road 12.9.

Chestnut-bellied Mountain-Tanager, Kastanjebuktanagar Delothraupis castaneoventris
1 Manu Road 12.-13.9., 1 Abra Malaga 27.9.

Fawn-breasted Tanager, Blekbrysttanagar Pipraeidea melanonota
1 Machu Picchu 1.9., 3 ss 2.9., 2 Manu Road 12.9., 1 ss 13.-14. og 25.9.

Purple-throated Euphonia, Purpurstrupeeufonia Euphonia chlorotica
1 par Eco Amazonia 3.9.

Thick-billed Euphonia, Tykknebbeufonia Euphonia laniirostris
1 Amazonia Lodge 19.9.

Bronze-green Euphonia, Andeseufonia Euphonia mesochrysa
1 Manu Road 24.9.

White-lored Euphonia, Hvitmaskeeufonia Euphonia chrysopasta
2 Eco Amazonia 4.9., 2 TRC 7.9., 1 ss 9.9., 2 Amazonia Lodge 19.9.

Orange-bellied Euphonia, Gyllenbukeufonia Euphonia xanthogaster
1 TRC 7.9., regelmessig Manu Road 14.-24.9.

Rufous-bellied Euphonia, Rustbukeufonia Euphonia rufiventris
1 Amazonia Lodge 18.-19.9.

Blue-naped Chlorophonia, Blånakkebladtanagar Chlorophonia cyanea
1
F Manu Road 14.9., 1 par ss 16.9., 1M Cock-of-the-rock Lodge 24.9.

Orange-eared Tanager, Rustøretanagar Chlorochrysa calliparaea
2 Manu Road 12.9., 1 ss 13.-16. og 24.9.

Turquoise Tanager, Kobolttanagar Tangara mexicana
3 Eco Amazonia 4.9., 1 Amazonia Lodge 18.-19.9., 1 Pantiacolla 20.9., 1-2 ss 21.-22.9.

Paradise Tanager, Paradistanagar Tangara chilensis
4 Eco Amazonia 4.9., 1-3 TRC 7.-8.9., relativt vanlig Manu Road 14.-25.9.

Green-and-gold Tanager, Sitrontanagar Tangara schrankii
5+ Pantiacolla 20.-23.9.

Golden Tanager, Gulltanagar Tangara arthus
15+ Manu Road 14.9., 5+ ss 15.-16. og 24.9.

Saffron-crowned Tanager, Safrankronetanagar Tangara xanthocephala
5 Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 13.-14. og 25.9.

Yellow-bellied Tanager, Gulbuktanagar Tangara xanthogastra
3 TRC 8.9., 5 Amazonia Lodge 16.9.

Spotted Tanager, Flekktanagar Tangara punctata
10+ Manu Road 14.9., 2 ss 15.9., 1 Pantiacolla 22.9.

Bay-headed Tanager, Brunhodetanagar Tangara gyrola
2 Manu Road 14.9., 1 Amazonia Lodge 18.-19.9.

Golden-naped Tanager, Kippatanagar Tangara ruficervix
2 Machu Picchu 2.9.

Blue-necked Tanager, Blåhodetanagar Tangara cyanicollis
10+ Machu Picchu 2.9., 1-3 Manu Road 14.-16.9., 5+ Amazonia Lodge 18.-19.9., 1 Manu Road 24.9.

Masked Tanager, Ishodetanagar Tangara nigrocincta
3 TRC 8.9., 5 Pantiacolla 20.9., 1 ss 21.9.

Beryl-spangled Tanager, Berylltanagar Tangara nigroviridis
1 Manu Road 13.9., 2 ss 25.9.

Blue-and-black Tanager, Blåtanagar Tangara vassorii
1 Machu Picchu 2.9., 5+ Manu Road 12.-13. og 25.9.

Silver-backed Tanager, Sølvtanagar Tangara viridicollis
5+ Machu Picchu 2.9.

Opal-rumped Tanager, Opalgumptanagar Tangara velia
1 Amazonia Lodge 19.9.

Black-faced Dacnis, Maskedaknis Dacnis lineata
2 Explorer’s Inn 10.9., 2 Amazonia Lodge 19.9., 2 Manu Road 24.9.

Yellow-bellied Dacnis, Gulbukdaknis Dacnis flaviventer
1
F TRC 8.9., 1F Manu Road 15.9., 2MM Amazonia Lodge 18.9.

Blue Dacnis, Blådaknis Dacnis cayana
1
M + 1F Machu Picchu 2.9., 1M Eco Amazonia 3.9., 1M TRC 7.9., 1M Manu Road 15.9.

Green Honeycreeper, Grønnhonningkryper Chlorophanes spiza
1 par Eco Amazonia 4.9., 3 Amazonia Lodge 18.9., 1 Pantiacolla 22.9., 1 Manu Road 24.9.

Purple Honeycreeper, Purpurhonningkryper Cyanerpes caeruleus
1
F
Eco Amazonia 4.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., 5 ss 18.9., 1 Pantiacolla 22.9.

Tit-like Dacnis, Meisedaknis Xenodacnis parina
3 Abra Malaga 26.9., 5 ss 27.9.

Swallow-Tanager, Svaletanagar Tersina viridis
5 TRC 7.9., 10 ss 8.9., 5 Manu Road 24.9.

Plush-capped Finch, Plysjpanne Catamblyrhynchus diadema
Plushcap
2 Pillahuata 13.9., 1 Abra Malaga 26.9., 2 ss 27.9.

Peruvian Sierra-Finch, Peruandesspurv Phrygilus punensis
15 Santa Eulalia Valley 31.8., 1 str Cuzco-Manu Road 12.9., 2 Abra Malaga 27.9.

Mourning Sierra-Finch, Sotandesspurv Phrygilus fruticeti
5 Santa Eulalia Valley 30.8., vanlig ss 31.8.

Plumbeous Sierra-Finch, Gråandesspurv Phrygilus unicolor
1 Santa Eulalia Valley 31.8., 5+ Abra Malaga 26.9., 10+ ss 27.9.

Band-tailed Sierra-Finch, Båndandesspurv Phrygilus alaudinus
30 Santa Eulalia Valley 30.8., 50+ Huacarpay Lake 11.9., 20+ str Cuzco-Manu Road 12.9., 10+ str Manu Road-Pisac 25.9., 2 Lachay 28.9.

Ash-breasted Sierra-Finch, Dvergandesspurv
Phrygilus plebejus
Vanlig Santa Eulalia Valley 30.8., 10+ str Cuzco-Manu Road 12.9., 10+ Abra Malaga 26.9., meget vanlig Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.


White-winged Diuca-Finch, Hvitvingespurv
Diuca speculifera
5 Santa Eulalia Valley 31.8., 1 Abra Malaga 27.9.

Slender-billed Finch, Smalnebbspurv Xenospingus concolor
4-5 Cañete Valley 30.9.

Great Inca-Finch, Storinkaspurv Incaspiza pulchra E
1 Santa Eulalia Valley 30.8.

Rufous-breasted Warbling-Finch, Brunbrystspurv Poospiza rubecula E
1 Santa Eulalia Valley 30.8.

Chestnut-breasted Mountain-Finch, Keiserspurv Poospiza caesar E
1-2 Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.

Collared Warbling-Finch, Lomaspurv Poospiza hispaniolensis
2 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 10+ Lachay 28.9.
Collared Warbling-Finch (Foto: Leif Gabrielsen)

 

 

 

 

 

 

 

Blue-black Grassquit, Jakarinispurv Volatinia jacarina
5 Shintuya 23.9., 5 Lachay 28.9.

Slate-coloured Seedeater, Skiferfrøeter Sporophila schistacea
20+ Manu Road 15.9.

Black-and-white Seedeater, Sørgefrøeter Sporophila luctuosa
Relativt vanlig Machu Picchu 1.-2.9., 2 Manu Road 16.9., vanlig Amazonia Lodge 17.-19.9.

Yellow-bellied Seedeater, Gulbukfrøeter Sporophila nigricollis
10+ Amazonia Lodge 17.-19.9., 3 Shintuya 23.9.

Double-collared Seedeater, Beltefrøeter Sporophila caerulescens
1 Explorer’s Inn 11.9.

Chestnut-bellied Seed-Finch, Småfrøspurv Oryzoborus angolensis
Lesser Seed-Finch
1 TRC 7.9., 1 Manu Road 15.9., 1 Shintuya 23.9.

Band-tailed Seedeater, Båndhalespurv Catamenia analis
1 Huacarpay Lake 11.9., 5 str Cuzco-Manu Road 12.9.

Plain-coloured Seedeater, Bergspurv Catamenia inornata
5+ str Cuzco-Manu Road 12.9., 5 Abra Malaga 27.9.

Paramo Seedeater, Paramospurv Catamenia homochroa
2 Abra Malaga 27.9.

Rusty Flowerpiecer, Rustblomsterborer Diglossa sittoides
1 Machu Picchu 1.9., 3 ss 2.9., 1 Manu Road 12.9., 1 Cañete Valley 30.9.

Moustached Flowerpiercer, Skjeggblomsterborer Diglossa mysticalis
5+ Manu Road 12.9., 1 Abra Malaga 26.-27.9.
Moustached Flowerpiercer (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Black-throated Flowerpiercer, Svartstrupeblomsterborer Diglossa brunneiventris
1 Santa Eulalia Valley 31.8., 5 Manu Road 12. og 25.9., 1 Abra Malaga 26.-27.9.

Deep-blue Flowerpiercer, Koboltblomsterborer Diglossopis glauca
1 Abra Malaga 27.9.

Bluish Flowerpiercer, Blåblomsterborer Diglossopis caerulescens
2 Manu Road 13.9.

Masked Flowerpiercer, Maskeblomsterborer Diglossopis cyanea
10 Manu Road 12-13. og 25.9.

Bright-rumped Yellow-Finch, Gråkinnspurv Sicalis uropygialis
50+ Santa Eulalia Valley 31.8., 20+ Huacarpay Lake 11.9., 10+ str Cuzco-Manu Road 12.9.
, 10+ str Manu Road-Pisac 25.9.

Greenish Yellow-Finch, Gursespurv Sicalis olivascens
3 Machu Picchu 2.9.

Raimondi’s Yellow-Finch, Peruspurv Sicalis raimondii E
20+ Lachay 28.9.

Red-capped Cardinal, Rødhettekardinal Paroaria gularis
1 TRC 7.-8.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 2 ss 18.9.

Olive Finch, Kastanjekronespurv Lysurus castaneiceps
1 Cock-of-the-rock Lodge 14.9.

Black-faced Brush-Finch Atlapetes melanolaimus E
Tidligere regnet som underart av Rufou-naped Brush-Finch, Rustkronekjerrspurv Atlapetes rufinucha
1 Manu Road 13.9., 3 ss 25.9.

Cusco Brush-Finch Atlapetes canigenis E
Tidligere regnet som underart av Slaty Brush-Finch, Skiferkjerrspurv Atlapetes schistaceus
1 Manu Road 12.9., 2 Abra Malaga 26.9.

Tricoloured Brush-Finch, Gullkronekjerrspurv Atlapetes tricolor
1 Machu Picchu 1.9.

Slaty Brush-Finch, Skiferkjerrspurv Atlapetes schistaceus canigenis
Underarten canigenis er en sannsynlig kandidat til å bli selvstendig art; Cusco Brush-Finch E
1 Manu Road 12.9., 2 Abra Malaga 26.9.

Rusty-bellied Brush-Finch, Kanelbukkjerrspurv Atlapetes nationi E
20+ Santa Eulalia Valley 30.8., 3 ss 31.8.

Chestnut-capped Brush-Finch, Brunissekjerrspurv Buarremon brunneinucha
Atlapetes brunneinucha
4 Machu Picchu 2.9.

Stripe-headed Brush-Finch, Cordillerakjerrspurv Buarremon torquatus
Atlapetes torquatus
1 Pillahuata 12.9., 1 Abra Malaga 27.9.

Pectoral Sparrow, Gulknokespurv Arremon taciturnus
1 Amazonia Lodge 18.9., 1 Pantiacolla 21.-22.9.

Yellow-browed Sparrow, Gulmaskespurv Ammodramus aurifrons
5 TRC 7.-8.9., 1 ss 9.9., 1 Explorer’s Inn 11.9., 1-3 Manu Road 14.-16.9., 2+ Shintuya 23.9.
Yellow-browed Sparrow (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rufous-collared Sparrow, Rustkragespurv Zonotrichia capensis
Tildels meget vanlig i høyereliggende tørre områder.

Greyish Saltator, Gråsaltator Saltator coerulecens
1 TRC 8.9., 1 Manu Road 16.9., 1 Amazonia Lodge 19.9., 1 Shintuya 23.9.

Buff-throated Saltator, Brunstrupesaltator Saltator maximus
1 Eco Amazonia 4.9., 5 TRC 8.9., 1 Manu Road 13.-14.9., 1 Amazonia Lodge 16.9., 1 Pantiacolla 21.9., 1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.

Slate-coloured Grosbeak, Skifersaltator
Saltator grossus
1H Eco Amazonia 4.-5.9., 1H Pantiacolla 19.-20.9., 2 ss 22.-23.9.

Golden-billed Saltator, Oransjenebbsaltator Saltator aurantiirostris
1 Manu Road 12.9., 1 Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.

Golden-bellied Grosbeak, Soltykknebb Pheuctius chrysogaster
15+ Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 1 Manu Road 12.-13.9.

Black-backed Grosbeak, Gulbuktykknebb Pheuctius aureoventris
1 Machu Picchu 1.9., 2 ss 2.9., 1 Manu Road 25.9.

Blue-black Grosbeak, Indigotykknebb Cyanocompsa cyanoides
1H Eco Amazonia 3.9., 1H Explorer’s Inn 6.-7.9., 1 ss 10.9., 1H Pantiacolla 21.9.

Yellow-winged Blackbird, Gulvingetrupial Agelaius thilius
20+ Huacarpay Lake 11.9.

Yellow-hooded Blackbird, Gulhettetrupial Agelaius icterocephalus
2 Pantanos de Villa 30.9.

Peruvian Meadowlark, Perulerketrupial Sturnella bellicosa
20+ Lachay 28.9., 10+ Pantanos de Villa 30.9., 10+ Puerto Viejo 30.9.

Scrub Blackbird, Krattrupial Dives warszewiczi
20+ Santa Eulalia Valley 30.8., 5 ss 31.8., 5 Cañete Valley 30.9.

Giant Cowbird, Stortrupial Molothrus oryzivora
Scaphidura oryzivora
Vanlig langs elver øst for Andesfjellene.

Epaulet Oriole, Epålettrupial Icterus cayanensis
1 TRC 9.9., 4 Amazonia Lodge 18.9., 2 ss 19.9.

Orange-backed Troupial Icterus croconotus
Tidligere regnet som underart av Troupial, Brilletrupial Icterus icterus.

1 str Pto. Maldonado-Infierno 6.9.

Yellow-rumped Cacique, Gulgumpkasik Cacicus cela
Vanlig øst for Andesfjellene.

Mountain Cacique, Bergkasik Cacicus chrysonotus
H Pillahuata 12.9., H Manu Road 13.9., 3 ss 25.9.

Solitary Cacique, Eremittkasik Cacicus solitarius
1 Pantiacolla 20.9., H ss 22.9., 2+ ss 23.9.

Casqued Oropendola, Peruoropendola Psarocolius oseryi
5 Explorer’s Inn 7.9.

Crested Oropendola, Soldatoropendola Psarocolius decumanus
1 Eco Amazonia 5.9., 10+ Explorer’s Inn 6.-7. og 10.9., vanlig Manu Road 15.-24.9.

Dusky-green Oropendola, Inkaoropendola Psarocolius atrovirens
20+ Machu Picchu 2.9., 2 Manu Road 13.9., 5+ ss 14.9.
Dusky-green Oropendola (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 

 


Russet-backed Oropendola, Brunoropendola Psarocolius angustifrons
Vanlig øst for Andesfjellene.

Amazonian Oropendola, Amazonoropendola Gymnostinops bifasciatus
1 Eco Amazonia 3.9., 5+ TRC 7.-9.9., 5+ Pantiacolla 20. og 22.-23.9.

 

Systematisk artsliste for pattedyr:

 

South Amarican Coati, Ringhalet nesebjørn Nasua nasua
1 Machu Picchu 2.9., 1-2 TRC 9.9., 1 Explorer’s Inn 19.9., 1 Manu Road 24.9. 
(Individet fra Machu Picchu kan ha vært Mountain Coati, Fjellnesebjørn Nasua olivacea.  Arten skal forøvrig ikke forekomme så langt sør.  Høyde over havet gjør likevel funnet svært interessant.)

Tayra, Taira Eira barbara
1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.

Giant Otter, Kjempeoter Pteronura brasiliensis
6 Coca Cocha, Explorer’s Inn 10.9., 4 Amazonia Lodge 18.9.

South American Sea Lion, Søramerikasjøløve Otaria flavescens
Otaria gyronia
Koloni med 500+ Islas Palomino 29.9.

Saddle-backed Tamarin, Brunhodetamarin Saguinus fuscicollis
15 Eco Amazonia 4.9., 20 Explorer’s Inn 10.9., 10 Pantiacolla 20. og 22.9.

Night Monkey, Nattape Aotus trivirgatus
Douroucouli
4-5H Explorer’s Inn 6.9., 1 ss 10.9.

Dusky Titi Monkey, Molokkspringape Callicebus moloch
H TRC 7.-8.9., H Amazonia Lodge 17. og 19.9., H Pantiacolla 22.9.

Squirrel Monkey, Ekornape, Saimiri sciureus
5+ Eco Amazonia 4.9., 5+ TRC 8.9., 5 Amazonia Lodge 16.-17.9.

Brown Capuchin, Luekapusiner Cebus apella
5+ Eco Amazonia 4.9., 10 Manu Road 13.-14.9., 5+ Pantiacolla 19.-20.9., 5 Manu Road 24.9.

White-faced Capuchin, Hvithalskapusiner Cebus capucinus
5 Manu Road 15. og 23.9.

Red Howler Monkey, Rødbrøleape Alouatta seniculus
Regelmessig i Tambopataområdet 7.-10.9., 5+ Pantiacolla 19., 21. og 23.9.

Black Spider Monkey, Svartklamreape Ateles paniscus
1 str Explorer’s Inn-Infierno 11.9.

Common Woolly Monkey, Grå ullape Lagothrix lagothrica
10 Manu Road 13.-14.9.

White-lipped Peccary, Bisamnavlesvin Tayascu pecari
H TRC 9.9., H Pantiacolla 22.-23.9.

Lama, Lama Lama glama (Domestisert form av Guanaco, Guanako Lama guanicoe)
Regelmessig i Andesfjellene

Alpaca, Alpakka Lama pacos
Vanlig i Andesfjellene (Trolig kun tamme dyr)Alpaca (Foto: Ketil Knudsen)

 

 

 

 

 

 


Red Brocket Deer, Rød spydhjort Mazama americana
1 Machu Picchu 2.9., 1 TRC 8.9.

Southern Amazon Red Squirrel Sciurus spadiceus
1 Eco Amazonia 4.9., 5 TRC 9.9., 1 Amazonia Lodge 17.-18.9., 1 Pantiacolla 23.9.

Bolivian Squirrel Sciurus ignitus
1 TRC 9.9.

Brown Rat, Brunrotte Rattus norvegicus
10+ Eco Amazonia 3. og 5.9.

Capybara, Flodsvin Hydrochoerus hydrochaeris
10 str Explorer’s Inn-TRC 7. og 9.9.

Brown Agouti Dasyprocta variegata
10 TRC 8.-9.9., 1 Pantiacolla 23.9.

Amazonian Bamboo Rat, “Piggrotte sp.” Dactylomys dactylinus
H TRC 7.9., H Explorer’s Inn 10.9.

Northern Viscacha Lagidum peruanum
3 Santa Eulalia Valley 31.8., 1 Abra Malaga 26.9.

Southern Tamandua, Sørlig tamandua Tamandua tetradactyla
1 Pantiacolla 20.9.

Greater Bulldog Bat, Fiskerflaggermus Noctilio leporinus
1 Explorer’s Inn 10.9.

> Rapport
> Fotogalleri