Linken til various (diverse) har så langt ligget inaktiv. Det har vært et problem å finne passende temaer til å fylle denne linken. Frimerker er et tema som har ligget i tenkeboksen en stund og vil nok etter hvert komme. Problemet er å finne tid til alt. Først ute er en liten fotorapport fra John Cleeses foredrag om kreativitet i ledelse.