> Rapport
>
Fotogalleri
 

All photos © Leif Gabrielsen 1999

 

 

 

Artslisten for fugler følger ikke slavisk noen bestemt systematikk. En del korrigeringer (systematikk/artsnavn) følger "Birds of The World - A Checklist" James F. Clements 2000 og oppdateringer på "Ibis Update" (http://www.ibispub.com/updates.html). Norske navn følger offisiell navneliste utarbeidet av Norsk Navnekomité For Fugl (NNKF).
M/MM = Hann/Hanner, F/FF = Hun/Hunner

 


Systematisk artsliste for fugler:

Artslisten inneholder 235 fuglearter

E = endemisk for Kina
 

Little Grebe (Dvergdykker) Tachybaptus ruficollis
Vanlig Beidaihe.

Great Cormorant (Storskarv) Phalacrocorax carbo
1 på vei ut til Happy Island 4.5.

Yellow Bittern (Okerrørdrum) Ixobrychus sinensis
OpptilOkerrørdrum (Yellow Bittern) 6 ind Beidaihe 20.-22.5.

 

 

 

 

 

 

 Schrenck’s Bittern (Orientrørdrum)
Ixobrychus eurhythmus
1 Happy Island 15.5. og 2 Beidaihe 21. og 22.5.

Cinnamon Bittern (Kanelrørdrum) Ixobrychus cinnamomeus
1 M Beidaihe 21.5.

Black-crowned Night-Heron (Natthegre) Nycticorax nycticorax
Opptil 50 sett Beidaihe.  Enkeltindivid sett ved to anledninger på Happy Island.

Green-backed Heron (Krabbehegre) Butorides striatus
1 Beidaihe 3. og 20.5.  Opptil 2 ind. fire dager på Happy Island.

Chinese Pond Heron (Vinhegre) Ardeola bacchus
Meget vanlig omkring Beidaihe.  Fåtallig Happy Island.

Chinese Egret (Kritthegre) Egretta eulophotes
1 mulig ind. Happy Island 6.5.  Hele 3 ind av denne, en av verdens sjeldneste hegrearter, Beidaihe 19.5.

Little Egret (Silkehegre) Egretta garzetta
1 Happy Island 8.5.  Vanlig omkring Beidaihe.

Intermediate Egret (Duskhegre) Egretta intermedia
1 Beidaihe 19.5.

Great Egret (Egretthegre) Ardea alba
Relativt vanlig Beidaihe.

Grey Heron (Gråhegre) Ardea cinerea
Fåtallig Happy Island.

Purple Heron (Purpurhegre) Ardea purpurea
Opptil 5 ind. Beidaihe.  4 Happy Island 7.5.

Greylag Goose (Grågås) Anser anser
1 Happy Island 5.5.

Common Shelduck (Gravand) Tadorna tadorna
Opptil 15 i løpet av fem dager Happy Island.

Falcated Duck (Sibirand) Anas falcata
1 F Happy Island 14.5.

Mallard (Stokkand) Anas platyrhynchos
Vanlig Beidaihe.  2 Happy Island 6.5.

Spot-billed Duck (Flekknebband) Anas poecilorhyncha
Meget vanlig.

Garganey (Knekkand) Anas querquedula
Fåtallig Beidaihe.

Shoveler (Skjeand) Anas clypeata
4 Happy Island 4.5.

Mandarin Duck (Mandarinand) Aix galericulata
En mytende F oppholdt seg på Happy Island.  Ble sett de fleste dagene.  Sjelden i området.

Red-breasted Merganser (Siland) Mergus serrator
Opptil 5 ind. 5., 7. og 8.5.

Osprey (Fiskeørn) Pandion haliaeetus
1 Beidaihe 2.5.

Black Baza (Svartbaza) Aviceda leuphotes
1 Happy Island 19.5.  Første funn av arten på øya og i provinsen Hebei.  Hekker i Sør Kina mer enn 1000 km unna.

Black-shouldered Kite (Svartvingeglente) Elanus caeruleus
1 Happy Island 15.-19.5.  Første funn av arten på Happy Island.  Også denne fuglen var mer enn 1000 km ute av kurs.

Crested Honey Buzzard (Orientvepsevåk) Pernis ptilorhynchus
1 Happy Island 11. og 12.5.  1 Beidaihe 22.5.

Eastern Marsh Harrier (Østsivhauk) Circus spilonotus
Relativt vanlig.

Hen Harrier (Myrhauk) Circus cyaneus
1 M Happy Island 4.5.

Pied Harrier (Praktkjerrhauk) Circus melanoleucos
Sett fåtallig de fleste dagene på Happy Island.

Northern Goshawk (Hønsehauk) Accipiter gentilis
1 Happy Island 10. og 16.5.

Chinese Goshawk (Froskehauk) Accipiter soloensis
Enkeltfugler (2 ind. 18.5.) i løpet av 7 dager på Happy Island.

Japanese Sparrowhawk (Finkehauk) Accipiter gularis
Relativt vanlig.Finkehauk (Japanese Sparrowhawk)

 

 

 

 

 

 

 

 


Eurasian Sparrowhawk (Spurvehauk) Accipiter nisus
Fåtallig.

Grey-faced Buzzard (Gråkinnvåk) Butastur indicus
1 Shanhaiguan 3.5. og 1 Happy Island 6.5.

Eurasian Kestrel (Tårnfalk) Falco tinnunculus
1 Shanhaiguan 3.5.

Amur Falcon (Amurfalk) Falco amurensis
Relativt vanlig.

Hobby (Lerkefalk) Falco subbuteo
Relativt vanlig.

Peregrine Falcon (Vandrefalk) Falco peregrinus calidus
1 F Happy Island 6.5.

Japanese Quail (Engvaktel) Coturnix japonica
Vanlig Happy Island.  1 Beidaihe 20.5.

Common Pheasant (Fasan) Phasianus colchicus
Relativt vanlig Beidaihe og Shanhaiguan.

Yellow-legged Buttonquail (Orientspringvaktel) Turnix tanki
Henholdsvis 1, 2 og 1 Happy Island 11.-13.5.  1 Beidaihe 21.5.

Ruddy-breasted Crake (Kastanjerikse) Porzana fusca
Henholdsvis 3 og 9 Beidaihe 21. og 22.5.

Watercock (Hanerikse) Gallicrex cinerea
Opptil 4 Beidaihe 20.-22.5.

Common Moorhen (Sivhøne) Gallinula chloropus
Vanlig Beidaihe.  2 Happy Island 14.5.

Common Coot (Sothøne) Fulica atra
1 langs veien sør for Beidaihe 19.5.

Eurasian Oystercatcher (Tjeld) Haematopus ostralegus
Relativt vanlig Happy Island.

Black-winged Stilt (Stylteløper) Himantopus himantopus
Henholdsvis 5 og 1 sør for Beidaihe 4. og 19.5.  1 Happy Island 8.5.

Oriental Pratincole (Orientbrakksvale) Glareola maldivarum
Sett fem dager på Happy Island.  Største antall 10 den 6.5.

Grey-headed Lapwing (Gråhodevipe) Vanellus cinereus
Fåtallig.

Pacific Golden Plover (Sibirlo) Pluvialis fulva
Realativt vanlig Happy Island.

Grey Plover (Tundralo) Pluvialis squatarola
Vanlig Happy Island.  Største antall 500+ den 4.5.

Little Ringed Plover (Dverglo) Charadrius dubius
Fåtallig.

Kentish Plover (Hvitbrystlo) Charadrius alexandrinus
Vanlig.

Mongolian Plover (Mongollo) Charadrius mongolus
Sett 7 dager på Happy Island.  Største antall 50+ den 4.5.

Great Knot (Sibirsnipe) Calidris tenuirostris
Vanlig Happy Island.  Største antall 1000+ den 16.5.

Red Knot (Polarsnipe) Calidris canutus
Vanlig Happy Island.  Største antall 1000+ den 16.5.

Sanderling (Sandløper) Calidris alba
Relativt vanlig Happy Island.

Red-necked Stint (Rødstrupesnipe) Calidris ruficollis
Sett fem dager på Happy Island.  Største antall 33 den 16.5.

Long-toed Stint (Langtåsnipe) Calidris subminuta
1 Beidaihe 3.5. og 2 Happy Island 6.5.

Sharp-tailed Sandpiper (Spisshalesnipe) Calidris acuminata
Opptil 11 ind. Happy Island 6., 8., 15. og 16.5.

Curlew Sandpiper (Tundrasnipe) Calidris ferruginea
Relativt vanlig Happy Island.  Største antall 500+ den 16.5.

Dunlin (Myrsnipe) Calidris alpina
Relativt vanlig Happy Island.

Broad-billed Sandpiper (Fjellmyrløper) Limicola falcinellus
Henholdsvis 2 og 1 Happy Island 5. og 16.5.

Turnstone (Steinvender) Arenaria interpres
Henholdsvis 1, 2 og 1 Happy Island 5., 13. og 14.5.

Common Snipe (Enkeltbekkasin) Gallinago gallinago
Fåtallig.

Pintail Snipe (Sibirbekkasin) Gallinago stenura
Fåtallig, men sett omtrent daglig.  Største antall 6 Happy Island den 8., 10. og 15.5.

Swinhoe’s Snipe (Baikalbekkasin) Gallinago megala
1 Beidaihe 2.5.  Enkeltindivider Happy Island den 4., 7., 10. og 1Baikalbekkasin (Swinhoe's Snipe)6.5.  Den 17.5. ble to fugler sett.

 

 

 

 

 

 

 


Eurasian Woodcock (Rugde) Scolopax rusticola
Henholdsvis 2 og 1 Happy Island 9. og 13.5.

Asian Dowitcher (Asiabekkasinsnipe) Limnodromus semipalmatus
Relativt vanlig Happy Island.  Største antall 310+ den 7.5.  Når fuglene fløy hørtes den karakteristiske gryntende varsellåten. 

Black-tailed Godwit (Svarthalespove) Limosa limosa
Relativt fåtallig Happy Island.  Største antall 60 ind. den 5.5.

Bar-tailed Godwit (Lappspove) Limosa lapponica
Meget vanlig Happy Island.  Største antall 500+ den 7. og 14.5.

Little Curlew (Dvergspove) Numenius minutus
12 like sør for Beidaihe 4.5.

Whimbrel (Småspove) Numenius phaeopus
Relativt vanlig.

Eurasian Curlew (Storspove) Numenius arquata
Vanlig.

Far Eastern Culew (Østspove) Numenius madagascariensis
Relativt vanlig Happy Island.  Største antall 100+ 5.5.

Spotted Redshank (Sotsnipe) Tringa erythropus
Henholdsvis 3, 21 og 1 Happy Island 4., 13. og 15.5.

Redshank (Rødstilk) Tringa totanus
Vanlig.

Marsh Sandpiper (Damsnipe) Tringa stagnatilis
Fåtallig.  Største antall 25 Happy Island 4.5.

Common Greenshank (Gluttsnipe) Tringa nebularia
Relativt vanlig.

Green Sandpiper (Skogsnipe) Tringa ochropus
Fåtallig.

Wood Sandpiper (Grønnstilk) Tringa glareola
Relativt vanlig.

Terek Sandpiper (Tereksnipe) Tringa cinereus
Relativt vanlig Happy Island.  Største antall 90+ 11.5.

Common Sandpiper (Strandsnipe) Actitis hypoleucos
Fåtallig.

Grey-tailed Tattler (Sibirvandresnipe) Heteroscelus brevipes
1 Happy Island 13.5.

Relict Gull (Mongolhettemåke) Larus relictus
Sett 10 dager på og ved Happy Island.  Største antall 23 den 14.5. 

Black-headed Gull (Hettemåke) Larus ridibundus
Relativt fåtallig.

Black-tailed Gull (Japanmåke) Larus crassirostris
Sett 9 dager på Happy Island.  Største antall 29 den 16.5.

Common Gull (Fiskemåke) Larus canus
1 ad Happy Island 5.5.

East Siberian Gull Larus vegae
Sett fire dager på Happy Island.  Største antall 30 den 16.5.

Heuglin’s Gull Larus heuglini
1 ad Happy Island 13. og 16.5.

Saunder’s Gull (Amurdvergmåke) Larus saundersi
Sett alle dager på Happy Island.  Største antall 28 den 7.5.  En av verdens sjeldneste måkearter.  Hekker i omrAmurdvergmåke (Saunder's Gull)ådet.

 

 

 

 

 

 

 


Gull-billed Tern (Sandterne) Sterna nilotica
Vanlig Happy Island.

Caspian Tern (Rovterne) Sterna caspia
Henholdsvis 2, 1 og 1 Happy Island 7., 9. og 14.5.

Common Tern (Makrellterne) Sterna hirundo
Relativt vanlig Happy Island.

Little Tern (Dvergterne) Sterna albifrons
Vanlig Happy Island.

Whiskered Tern (Hvitkinnsvartterne) Chlidonias hybrida
Enkelte flokker på trekk Happy Island.

White-winged Black Tern (Hvitvingesvartterne) Chlidonias leucopterus
Enkelte flokker på trekk Happy Island.  Største antall 410 den 16.5.

Rock Pigeon/Feral Pigeon (Klippedue/bydue) Columba livia
Vanlig, særlig i byer.

Eurasian Collared Dove (Tyrkerdue) Streptopelia decaocto
Fåtallig Beidaihe.

Oriental Turtle Dove (Mongolturteldue) Streptopelia orientalis
Vanlig, særlig omkring Beidaihe.

Spotted Dove (Perlekragedue) Streptopelia chinensis
1 Beidaihe 1.5.

Large Hawk Cuckoo (Haukgjøk) Cuculus sparverioides
1 Happy Island 6. og 16.5.

Indian Cuckoo (Asiagjøk) Cuculus micropterus
1 Happy Island 16.5.

Common Cuckoo (Gjøk) Cuculus canorus
Sett jevnlig, vanligst omkring Beidaihe.

Horsfield’s Cuckoo (Taigagjøk) Cuculus horsfeldi
Sett seks dager Happy Island.  1-2 ind.

Oriental Scops-Owl (Orientugle) Otus sunia
Sett jevnlig på Happy Island, enkelte svært godt.  OgsOrientugle (Oriental Scops-Owl)å sett og hørt ved Beidaihe.

 

 

 

 

 

 

 

 


Northern Boobook Ninox japonica
1 ind. oppholdt seg på Happy Island og ble sett fem dager.

Little Owl (Kirkeugle) Athene noctua
1 ind. ble sett fra toget mellom Beijing og Beidaihe 1. og 22.5.

Long-eared Owl (Hornugle) Asio otus
1 Happy Island 17.5.  Sjelden.

Grey Nightjar (Orientnattravn) Caprimulgus indicus
1 Happy Island 7., 9., 11. og 15.5.

White-throated Needletail (Pigghaleseiler) Hirundapus caudacutus
Sett fem dager på Happy Island.  Største antall 8 den 15.5.

Common Swift (Tårnseiler) Apus apus
Sett Beijing 1. og 22.5.

Fork-tailed Swift (Gaffelseiler) Apus pacificus
Sett enkelte dager.  Største antall 53 Happy Island 19.5.

Black-capped Kingfisher (Svarthetteisfugl) Halcyon pileata
1 sett Happy Island seks dager.  1 Beidaihe 21.5.

Common Kingfisher (Isfugl) Alcedo atthis
Sett jevnlig ved Beidaihe.  Enkeltfugler Happy Island 6., 10. og 16.5.

Dollarbird (Orientråke) Eurystomus orientalis
Henholdsvis 3 og 6 Happy Island 15. og 16.5.

Hoopoe (Hærfugl) Upupa epops
Relativt vanlig omkring Beidaihe.  Enkeltfugler Happy Island fire dager.

Wryneck (Vendehals) Jynx torquilla
Fåtallig.  Største antall 5 Happy Island 6.5.

Grey-headed Woodpecker (Gråspett) Picus canus
Spredt omkring Beidaihe.

Great Spotted Woodpecker (Flaggspett) Dendrocopos major
Spredt omkring Beidaihe.

Rufous-bellied Woodpecker (Ferskenspett) Dendrocopos hyperythrus
Sett 8 dager Happy Island.  Største antall 5 den 6.5.  1-2 Beidaihe 20.-21.5.

Grey-capped Woodpecker (Akrobatspett) Dendrocopos canicapillus
1 Beidaihe 20.5.

Short-toed Lark (Dveglerke) Calandrella cinerea
1 Happy Island 8.5.

Asian Short-toed Lark (Saltdverglerke) Calandrella cheleensis
Fåtallig Happy Island.  Største antall 10 den 6.5.

Sand Martin (Sandsvale) Riparia riparia
Relativt fåtallig.

Barn Swallow (Låvesvale) Hirundo rustica
Meget vanlig.

Red-rumped Swallow (Amursvale) Hirundo daurica
Vanlig.

Richard’s Pipit (Tartarpiplerke) Anthus richardi
Relativt vanlig.  Største antall 15 Happy Island 12. og 16.5.

Blyth’s Pipit (Mongolpiplerke) Anthus godlewskii
Sett eller hørt 10 dager.  Hovedsakelig enkeltindivider. 
2 Happy Island den 6. og 8.5.

Olive-backed Pipit (Sibirpiplerke) Anthus hodgsoni
VanligSibirpiplerke (Olive-backed Pipit).

 

 

 

 

 

 

 Pechora Pipit (Tundrapiplerke)
Anthus gustavi
Fåtallig.  Som regel sett eller hørt trekkende høyt oppe.  Gode observasjoner på bakken kun ved Beidaihe den 2. og 3.5.

Red-throated Pipit (Lappiplerke) Anthus cervinus
Sett dagene 2.-7.5.  Største antall 15 ved Beidaihe 2.5.

Buff-bellied Pipit (Myrpiplerke) Anthus rubescens
Sett fåtallig dagene 2.-6.5.  Største antall 5 ved Beidaihe 3.5.

Forest Wagtail (Skogerle) Dendronanthus indicus
Fåtallig.  Største antall 5 ved Beidaihe 22.5.

Yellow Wagtail (Gulerle) Motacilla flava
Vanlig.  Fordelt på underartene simillima, beema og den vakre taivana.

Citrine Wagtail (Sitronerle) Motacilla citreola
1 M Beidaihe 2., 3. og 20.5.

Grey Wagtail (Vintererle) Motacilla cinerea
Relativt vanlig.

White Wagtail (Linerle) Motacilla alba
Fåtallig. (Underartstilhørighet ikke notert. Derfor uklart om noen fugler kan ha vært Black-backed Wagtail (Hvitvingeerle) Motacilla lugens)

Ashy Minivet (Askemønjefugl) Pericrocotus divaricatus
Fåtallig Happy Island.  Oftest kun hørt.  Største antall 4 den 6. og 14.5.

Minivet sp. - trolig Grey-chinned Minivet Pericrocotus solaris
1 F Happy Island 16.5.  Svært sjelden i området.

Chinese (Light-vented) Bulbul (Kinabylbyl) Pycnonotus sinensis
Vanlig.

Japanese Waxwing (Amursidensvans) Bombycilla japonica
1 Happy Island 8.5.

Rufous-tailed Robin (Trillenattergal) Luscinia sibilans
Fåtallig.  Største antall 10 Happy Island 15.5.

Siberian Rubythroat (Rubinstrupe) Luscinia calliope
Relativt vanlig.  Største antall 25 Happy Island 16.5.

Bluethroat (Blåstrupe) Luscinia svecica
Relativt fåtallig.  Største antall 7 Happy Island 7.5.

Siberian Blue Robin (Asurnattergal) Tarsiger cyane
Vanlig.Blånattergal (Siberian Blue Robin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Red-flanked Bluetail (Blåstjert) Tarsiger cyanurus
Fåtallig, men regelmessig.  Kun hunner ble sett, hannene passerer tidligere.  Største antall 3 Happy Island 4.5.

Daurian Redstart (Aurorarødstjert) Phoenicurus auroreus
1-2 FF ble sett seks dager.  Hovedsakelig på Happy Island.

Siberian Stonechat (Asiasvartstrupe) Saxicola maura
Vanlig.

White-throated Rock-Thrush (Hvitstrupesteintrost) Monticola gularis
Fåtallig men regelmessig Happy Island.  1 M Beidaihe 20.5.

Blue Rock-Thrush (Blåtrost) Monticola solitarius philippensis
Denne rødbukede underarten var regelmessig på Happy Island.

White’s Thrush (Gulltrost) Zoothera dauma
Fåtallig men regelmessig.  Største antall 10 Happy Island 8. og 12.5.

Siberian Thrush (Sibirtrost) Zoothera sibirica
Happy Island 12. og 15.-17.5.  Største antall 8-10 15.5.  1% Beidaihe 20.5.

Pale Thrush (Blektrost) Turdus pallidus
1 M og 1 F Beidaihe 2.5.  Enkeltindivider Happy Island 6., 7., 11. og 15.5.

Grey-backed Thrush (Gråryggtrost) Turdus hortulorum
4 Beidaihe 2.5.  1-2 ind. i løpet av 9 dager Happy Island.

Eyebrowed Thrush (Gråstrupetrost) Turdus obscurus
Relativt vanlig.

Dusky Thrush (Bruntrost) Turdus naumanni
Underarten ’svartflekktrost’ T. n. eunomus var vanlig.  Nominatunderarten ’rødflekktrost’ T. n. naumanni ble sett på Happy Island 5.5.  Mellomform ble registrert den 8.5.

‘Chinese’ Blackbird (Svarttrost) Turdus merula mandarinus
1 M Happy Island 13. og 19.5.

Chinese Song Thrush (Kinatrost) Turdus mupinensis
1 Beidaihe 2.5.  1 Happy Island 8., 10. og 14.5.

Blue Whistling-Thrush (Blåplystretrost) Myophonus caeruleus
1 Happy Island 19.5.

Asian Stubtail  (Skjellkronestubbstjert) Urosphena squamiceps
2 BeidaiSkjellkronestubbstjert (Asian Stubtail)he 2.5.  1 Happy Island 5., 8. og 10.5.

 

 

 

 

 

 


Siberian Bush-Warbler Bradypterus davidi
1 Beidaihe 22.5.

Chinese Bush-Warbler (Smygesanger) Bradypterus tacsanowskius
1 Happy Island 15.5.

Zitting Cisticola (Cistussanger) Cisticola juncidis
Vanlig.

Pallas’s Grasshopper-Warbler (Starrsanger) Locustella certhiola
1 Happy Island 15.5.

Lanceolated Warbler (Stripesanger) Locustella lanceolata
Sett regelmessig fra og med 11.5.  Største antall 22 Beidaihe 21.5.

Black-browed Reed-Warbler (Tvebrynsanger) Acrocephalus bistrigiceps
Fåtallig.  Stort trekk Beidaihe 21. og 22.5. med henholdsvis 60 og 120 ind.

Manchurian Reed-Warbler Acrocephalus tangorum
Henholdsvis 1 og 8 Beidaihe 21. og 22.5.

Oriental Reed-Warbler (Orienttrostesanger) Acrocephalus orientalis
1-2 ind. Happy Island i løpet av fire dager.  Opptil 50 Beidaihe 20.-22.5.

Thick-billed Warbler (Tykknebbsanger) Acrocephalus aedon
Henholdsvis 8, 5 og 2 Happy Island 14., 15. og 17.5.  Opptil 30 Beidaihe 20.-22.5.

Lesser Whitethroat (Møller) Sylvia curruca blythi
1 fugl oppholdt seg på Happy Island.  Ble sett fem dager.  Første funn av arten på øya.

Blyth’s Leaf-Warbler (Gulbåndsanger) Phylloscopus reguloides
Opptil 3 Happy Island i perioden 4.-14.5.  1 Beidaihe 20.5.  Spettmeisliknende oppførsel.

Eastern Crowned Warbler (Østkronsanger) Phylloscopus coronatus
Fåtallig men regelmessig Happy Island.  2 Beidaihe 20.5.

Pale-legged Leaf-Warbler (Ussurisanger) Phylloscopus tenellipes
Regelmessig fra og med 10.5.  Største antall 15 Happy Island 15. og 16.5.  (Ga oss hodebry ved et par anledninger.  Fugler med tilsynelatende fravær av grønnskjær i fjærdrakten fikk oss en stund til å tro og håpe at vi hadde funnet den svært sjeldne Sakhalin Leaf-Warbler (Ainosanger) Phylloscopus borealoides)

Greenish Warbler (Østsanger) Phylloscopus trochiloides
Regelmessig.

Two-barred Warbler Phylloscopus plumbeitarsus
Sett i mindre antall.Two-barred Warbler

 

 

 

 

 

 

 

 


Arctic warbler (Lappsanger) Phylloscopus borealis
1-2 ind. ble sett i løpet av fem dager på Happy Island.  Henholdsvis 2 og 1 Beidaihe 20. Og 21.5.

Pallas’s Leaf-Warbler (Fuglekongesanger) Phylloscopus proregulus
Vanlig. 

Chinese Leaf-Warbler (Mandarinsanger) Phylloscopus sichuanensis E
Sett ved fire anledninger på Happy Island; 2 ind. den 8.5.   Enkeltindivider 12., 13. og 16.5.

Yellow-browed Warbler (Gulbrynsanger) Phylloscopus inornatus
Vanlig.

Hume’s Leaf-Warbler (Blekbrynsanger) Phylloscopus humei
1-2 ind. sett 7 dager på Happy Island.

Radde’s Warbler (Viersanger) Phylloscopus schwarzi
Vanlig.

Dusky Warbler (Brunsanger) Phylloscopus fuscatus
Vanlig.

Chinese Hill Warbler (Snarsanger) Rhopophilus pekinensis E
15 Shanhaiguan 3.5.  Endemisk for Kina.

Blue-and-White Flycatcher Cyanoptila cyanomelana
1 M Happy Island 15.5.

Red-throated Flycatcher (Taigafluesnapper) Ficedula albicilla
Vanlig.

Mugimaki Flycatcher (Mugimakifluesnapper) Ficedula mugimaki
Sett seks dager på Happy Island.  Største antall 10+ den 10.5.

Korean (Yellow-rumped) Flycatcher (Solfluesnapper) Ficedula zanthopygia
Sett regelmessig fra og med  8.5.

Narcissus (´Elisae’s´) Flycatcher (Narsissfluesnapper) Ficedula narcissina elisae
1 F av denne sjeldne underarten oppholdt seg på Happy Island 8.-14.5.  I tillegg ble 1 M sett 12. og 13.5.

Sooty Flycatcher (Sotfluesnapper) Muscicapa infuscata
1-2 HapSooty Flycatcherpy Island 14.-16.5.  1 Beidaihe 20. og 21.5.

 

 

 

 

 

 

 

 


Grey-streaked Flycatcher (Gråstripefluesnapper) Muscicapa griseisticta
Enkeltindivider (2 den 15.5.) sett 9 dager på Happy Island.

Asian Brown Flycatcher (Brunfluesnapper) Muscicapa dauurica
Fåtallig men regelmessig.

Vinous-throated Parrotbill (Rosenbuttnebb) Paradoxornis webbianus
2-5 Beidaihe 2., 3., 20. og 22.5.

Père David’s Laughingthrush (Kinalattertrost) Garrulax davidi
8 Shanhaiguan 3.5.  Endemisk for Kina.

Marsh Tit (Løvmeis) Poecile palustris
2 Beidaihe 20.5.

Yellow-bellied Tit (Gulbukmeis) Pardaliparus venustulus
1 og delvis 2 oppholdt seg på Happy Island 11.-18.5.  Hekkeoppførsel?!

Great Tit (Kjøttmeis) Parus major minor
Denne hvitbukete undedrarten var fåtallig omkring Beidaihe.

Long-tailed Tit (Stjertmeis) Aegithalos caudatus
3 Beidaihe 3.5.

Chinese Penduline-Tit (Kinapungmeis) Remiz consobrinus
Regelmessig og tildels vanlig.  Største antall 125 Beidaihe 2.5.

Chestnut-flanked White-eye (Brunflankebrillefugl) Zosterops erythropleura
Vanlig.  Største antall 370 Happy Island 8.5.

Japanese White-eye (Hagebrillefugl) Zosterops japonica
Fåtallig.

Black-naped Oriole (Svartnakkepirol) Oriolus chinensis
Regelmessig fra og med 7.5.

Tiger Shrike (Tigervarsler) Lanius tigrinus
1 M Happy Island 16.5.

Brown Shrike (Brunvarsler) Lanius cristatus
Vanlig.Brunvarsler (Brown Shrike)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bull-headed Shrike (Oksevarsler) Lanius bucephalus
1 F Happy Island 12.5.  Svært sjelden i området.

Black Drongo (Svartdrongo) Dicrurus macrocercus
Henholdsvis 1 og 3 Happy Island 11. og 19.5.  1 Beidaihe 21.5.

Eurasian Jay (Nøtteskrike) Garrulus glandarius
2 Shanhaiguan 3.5.

Blue Magpie (Rødnebbskjære) Urocissa erythrorhyncha
Relativt vanlig Beidaihe.

Azure-winged Magpie (Blåskjære) Cyanopica cyana
30 Beijing 1.5.

Black-billed Magpie (Skjære) Pica pica
Vanlig Beidaihe.

Red-billed Chough (Alpekråke) Pyrrhocorax pyrrhocorax
2 Shanhaiguan 3.5.

Large-billed Crow (Tykknebbkråke) Corvus macrorhynchos
1 Beijing 1.5. og 3 Shanhaiguan 3.5.

Daurian Starling (Mandsjuriastær) Sturnus sturninus
Fåtallig Happy Island.  Største antall 12 den 16.5.

White-cheeked Starling (Sotstær) Sturnus cineraceus
Fåtallig omkring Beidaihe.  1 Happy Island 6., 7. og 12.5.

Tree Sparrow (Pilfink) Passer montanus
Meget vanlig.

Brambling (Bjørkefink) Fringilla montifringilla
1 (2 den 6.5.) Happy Island i løpet av 9 dager.

Oriental Greenfinch (Orientfink) Carduelis sinica
Henholdsvis 1, 5 og 2 Beidaihe 1., 2. og 21.5.  1 Happy Island 13. og 17.5.

Eurasian Siskin (Grønnsisik) Carduelis spinus
1 Happy Island 7.5.

Common Rosefinch (Rosenfink) Carpodacus erythrinus
Fåtallig men omtrent daglig Happy Island.  Største antall 30 den 19.5.  5 Beidaihe 20.5.

Chinese (Yellow-billed) Grosbeak (Orientkjernebiter) Eophona migratoria
Fåtallig Happy Island.  Største antall 4 den 5. og 13.5.  1 Beidaihe 20.5.

Japanese Grosbeak (Gråkjernebiter) Eophona personata
1 Happy Island 7.5.

Hawfinch (Kjernebiter) Coccothraustes coccothraustes
Henholdsvis 1, 5 og 14 Beidaihe 1., 2. og 3.5.  1-2 Happy Island fire dager.

Black-faced Bunting (Gråhodespurv) Emberiza spodocephala
Vanlig.

Godlewski’s Bunting (Lispurv) Emberiza godlewskii
6 Shanhaiguan 3.5.

Meadow Bunting (Engspurv) Emberiza cioides
10 Shanhaiguan 3.5.

Chestnut-eared Bunting (Rødkinnspurv) Emberiza fucata
Fåtallig.  Største antall 7 Beidaihe 21.5.

Yellow-throated Bunting (Gulstrupespurv) Emberiza elegans
1-2 Happy Island 4., 6., 8., 9. og 11.5.

Yellow-browed Bunting (Gulbrynspurv) Emberiza chrysophrys
Fåtallig men regelmessig Happy Island.  Største antall 6 den 5.5.Gulbrynspurv (Yellow-browed Bunting)  1 Beidaihe 3.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristram’s Bunting (Amurspurv) Emberiza tristrami
Relativt vanlig.

Little Bunting (Dvergspurv) Emberiza pusilla
Relativt vanlig.

Chestnut Bunting (Kastanjespurv) Emberiza rutila
Relativt vanlig Happy Island.  Største antall 40 den 6.5.  1 Beidaihe 20.5.

Yellow-breasted Bunting (Sibirspurv) Emberiza aureola
Vanlig.

Pallas’s Reed Bunting (Krattspurv) Emberiza pallasi
Fåtallig.  Største antall 8 Beidaihe 2.5.

Japanese Reed Bunting (Myrspurv) Emberiza Yessoensis
1-3 Beidaihe 2., 3. og 21.5.  Opptil 5 ind. Happy Island i løpet av fem dager.


> Rapport
> Fotogalleri