> Rapport
> Fotogalleri
 

All photos © Leif Gabrielsen 2004

 

 

Artslisten for fugler følger "Birds of The World - A Checklist" James F. Clements 2000 og oppdateringer på "Ibis Update" (http://www.ibispub.com/updates.html). En del navn vil av den grunn avvike fra felthåndboken som ble benyttet på turen; "Birds of Southern South America And Antarctica" av Martín R. de la Peña and Maurice Rumboll (1998). Norske navn følger offisiell navneliste utarbeidet av Norsk Navnekomité For Fugl (NNKF). Det ble ikke benyttet noen felthåndbok for pattedyr på turen. Pattedyr ble likevel artsbestemt. Som backup for denne artslisten har jeg benyttet "The New Encyclopedia of Mammals" av David Macdonald (2001).


Forklaring til artslistene:

Det blir ikke angitt stedsangivelse, dato eller antall for de vanligste artene. Artslisten for fugler følger som nevnt systematikk og navnsetting i henhold til Clements (2000). Jeg har valgt å omgjøre amerikansk stavemåte til engelsk (for eksempel color til colour og gray til grey). I tillegg har jeg valgt andre navn enn Clements for enkelte arter; for sandsvale bruker jeg det europeiske navnet Sand Martin som på amerikansk kalles Bank Swallow. For parulaer i slekten Myioborus har jeg valgt Whitestart til fordel for Redstart. Disse artene har ikke rødt i halen men hvitt. Dette samsvarer forøvrig med en del annen litteratur, og også norsk navnsetting. Tre arter i oversikten nedenfor presenteres foreløpig uten offisielt norsk navn da disse foreløpig ikke er behandlet. Dette gjelder; Red-backed Hawk Buteo polyosoma, Puna Hawk Buteo poecilochrous og Southern Martin Progne elegans. Norske pattedyrnavn er hentet fra Cappelens "Verdens Dyr" mens systematikken følger "The New Encyclopedia of Mammals" av David Macdonald. Det ble loggført 570 (571 inkl Brasil) fuglearter og 20 pattedyrarter. Av disse fuglene var hele 316 arter nye for meg! Arter kun sett av andre er ikke tatt med i artslisten.

Forkortelser:

M/MM
F/FF
ss
str
H
JVG
E
= han/hanner
= hun/hunner
= samme sted (som nevnt i forrige observasjon)
= strekningen (på reise mellom to lokaliteter)
= kun hørt
= Joaquin V. Gonzales
= endemisk for Argentina
 Systematisk artsliste for fugler:

 

Greater Rhea, Stornandu Rhea americana
6 JVG 19.11., 1 ss 20.11., 10 langs veien 22.11., 20+ Ibera 29.11., 5 ss 30.11.Greater Rhea
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lesser Rhea, Fjellnandu
Rhea pennata
15 Lago Pozuelos 16.11.

Small-billed Tinamou, Kortnebbtinamu Crypturellus parvirostris
H Salto Incartado 1.12., H Cruce Caballero 2.12.

Tataupa Tinamou, Tataupatinamu Crypturellus tataupa
5 Calilegua 15.11., H JVG 19.11., H Icho Cruz 23.11., H Salto Incartado 1.12.

Red-winged Tinamou, Rødvingetinamu Rhynchotus rufescens
2 Pardices 28.11., 4+ Ibera 29.11., 2 ss 30.11.Red-winged Tinamou

 

 

 

 

 

 

 

 Ornate Tinamou, Fjelltinamu
Nothoprocta ornata
1 Humahuaca Rd 16.11., 2 El Infiernillo 21.11.

Brushland Tinamou, Busktinamu Nothoprocta cinerascens
1+1H JVG 19.11., H ss 20.11., 3 Chancani Rd 23.11., 2 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.

Spotted Nothura, Flekktinamu Nothura maculosa
1 Cordoba 23.11., 1 Pardices 28.11., 2 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.

Elegant Crested Tinamou, Sørtopptinamu Eudromia elegans
1 Monte before Mendoza 25.11.

Puna Tinamou, Punatinamu Tinamotis pentlandii
1 Lago Pozuelos 16.11.

Pied-billed Grebe, Ringnebbdykker Podilymbus podiceps
Spredt langs veien 15.11., 2 Graneros Town 22.11., 1 Costanera del Sur 27.11.

White-tufted Grebe, Hvitøredykker Rollandia rolland
Langs veien 15.11., 10 Tafi del Valle 21.11., vanlig Costanera del Sur 27.11.

Great Grebe, Spydnebbdykker Podiceps major
1 Costanera del Sur 27.11.

Neotropic Cormorant, Flodskarv Phalacrocorax brasilianus
Spredte observasjoner i lavlandet.

Anhinga, Amerikaslangehals Anhinga anhinga
1 Ibera 29.11., 1 ss 30.11., 3 Iguazú 3.12.

Whistling Heron, Plystrehegre Syrigma sibilatrix
Relativt vanlig.

Cocoi Heron, Cocoihegre Ardea cocoi
1 Costanera del Sur 27.11., relativt vanlig Ibera 29.-30.11.

Great Egret, Egretthegre Ardea alba
1 v/Salta 18.11., relativt vanlig i nordøst.

Snowy Egret, Snøhegre Egretta thula
2 langs veien 23.11., vanlig Otamendi 28.11., vanlig Ibera 29.-30.11.

Cattle Egret, Kuhegre Bubulcus ibis
Spredte observasjoner.

Striated Heron, Krabbehegre Butorides striata
1 Graneros Town 22.11., relativt vanlig i nordøst.

Black-crowned Night-Heron, Natthegre Nycticorax nycticorax
Relativt vanlig i nordøst.

Rufescent Tiger-Heron, Rusttigerhegre Tigrisoma lineatum
1 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11.

Wood Stork, Amerikastork Mycteria americana
1 Calilegua 15.11., relativt vanlig Ibera 29.-30.11.

Maguari Stork, Maguaristork Ciconia maguari
1 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11., 5+ ss 30.11.Maguari Stork

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jabiru, Jabirustork Jabiru mycteria
1 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.

Plumbeous Ibis, Gråibis Theresticus caerulescens
3 Ibera 29.11.

Buff-necked Ibis, Gulhalsibis Theresticus caudatus
H Calilegua 13.11., 2 ss 15.11., 1 v/Salta 18.11.

Bare-faced Ibis, Rødmaskeibis Phimosus infuscatus
Relativt vanlig Ibera 29.-30.11.

White-faced Ibis, Hvitgrimeibis Plegadis chihi
Vanlig Costanera del Sur 27.11., vanlig Otamendi 28.11.

Puna Ibis, Punaibis Plegadis ridgwayi
Fåtallig str El Carril-Quebradas de las Conchas 20.11.

Roseate Spoonbill, Rosenskjestork Platalea ajaja
2 Ibera 29.11.

Chilean Flamingo, Chileflamingo Phoenicopterus chilensis
50+ Lago Pozuelos 16.11.

Andean Flamingo, Andesflamingo Phoenicopterus andinus
100+ Lago Pozuelos 16.11.

Puna Flamingo, Punaflamingo Phoenicopterus jamesi
100+ Lago Pozuelos 16.11.

Southern Screamer, Kragegjeterfugl Chauna torquata
3 Otamendi 28.11., 5+ Ibera 29.11., 10+ ss 30.11.Southern Screamer

 

 

 

 

 

 

 

 


Fulvous Whistling-Duck, Brunplystreand Dendrocygna bicolor
5 Costanera del Sur 27.11.

White-faced Whistling-Duck, Maskeplystreand Dendrocygna viduata
Vanlig Costanera del Sur 27.11., Otamendi 28.11. og Ibera 29.-30.11.

Black-bellied Whistling-Duck, Rødnebbplystreand Dendrocygna autumnalis
Vanlig Costanera del Sur 27.11.

Black-necked Swan, Svarthalssvane Cygnus melanocorypha
Vanlig Costanera del Sur 27.11.

Coscoroba Swan, Coscorobasvane Coscoroba coscoroba
10 Tafi del Valle 21.11., vanlig Costanera del Sur 27.11.

Andean Goose, Andesgås Chloephaga melanoptera
10+ Lago Pozuelos 16.11., 8 Tafi del Valle 21.11., 2 Laguna Orcones 26.11.Andean Goose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muscovy Duck, Knoppand Cairina moschata
2 Ibera 30.11.

Comb Duck, Kamand Sarkidiornis melanotos
1 JVG 19.11.

Ringed Teal, Prydand Callonetta leucophrys
4 Costanera del Sur 27.11., 3 Otamendi 28.11.

Brazilian Teal, Brasiland Amazonetta brasiliensis
5+ Ibera 29.11., 2-3 ss 30.11.

Torrent Duck, Strømand Merganetta armata
1M Yala River 15.11., 1 juv ss 17.11.

Speckled Teal, Gulnebbkrikkand Anas flavirostris
5+ Lago Pozuelos 16.11., 2-3 El Infiernillo 21.11., 10 Pampa del Achala 23.11., vanlig Costanera del Sur 27.11.,
2 Otamendi 28.11., 10+ Ibera 29.11.

Crested Duck, Duskand Anas specularioides
10 Lago Pozuelos 16.11., 2 Laguna Orcones 26.11.

Yellow-billed Pintail, Spisshaleand Anas georgica
5+ Tafi del Valle 21.11.

Puna Teal, Punaand Anas puna
5 Lago Pozuelos 16.11.

Silver Teal, Sølvand Anas versicolor
Vanlig Costanera del Sur 27.11., 2 Otamendi 28.11.

Blue-winged Teal, Blåvingeand Anas discors
2 Otamendi 28.11.

Cinnamon Teal, Kaneland Anas cyanoptera
1 Tafi del Valle 21.11.

Red Shoveler, Prikkskjeand Anas platalea
10 Costanera del Sur 27.11.Red Shoveler

 

 

 

 

 

 

 

 


Rosy-billed Pochard, Peposacaand
Netta peposaca
10+ Tafi del Valle 21.11., 2 Pampa del Achala 23.11., relativt vanlig Costanera del Sur 27.11.

Black-headed Duck, Gjøkand Heteronetta atricapilla
1 Costanera del Sur 27.11.

Lake Duck, Trommeand Oxyura vittata
5 Costanera del Sur 27.11.

Black Vulture, Svartkondor Coragyps atratus
Vanlig.

Turkey Vulture, Kalkunkondor Cathartes aura
Vanlig.

Lesser Yellow-headed Vulture, Myrkondor Cathartes burrovianus
3 Ibera 30.11.

Andean Condor, Andeskondor Vultur gryphus
1 Quebrada de Escoipe 18.11., 1 El Infiernillo 21.11., 17-18 str Uspallata-Mendoza 26.11.Andean Condor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hook-billed Kite, Kroknebbglente Chondrohierax uncinatus
1 Calilegua 13.11., 2 ss 15.11.

Swallow-tailed Kite, Svaleglente Elanoides forficatus
4-5 Calilegua 14.11., 3 Araucaria Prov. Park 1.12., 5+ Uruguai Prov. Park 3.12.

White-tailed Kite, Hvithaleglente Elanus leucurus
2-3 Calilegua 15.11., 1 Graneros Town 22.11., 1 Ibera 30.11.

Snail Kite, Snegleglente Rostrhamus sociabilis
2-3 Otamendi 28.11., 5+ Iguazú 3.12.

Rufous-thighed Kite, Rustlegglente Harpagus diodon
1 Uruguai Prov. Park 2.12., 1 Iguazú 4.12.

Plumbeous Kite, Blyglente Ictinia plumbea
Vanlig omkring Calilegua 13.-15.11. og lengst nordøst.

Long-winged Harrier, Langvingekjerrhauk Circus buffoni
2-3 Otamendi 28.11., 5+ Ibera 29.11., 3 ss 30.11.

Cinereous Harrier, Bendelmyrhauk Circus cinereus
Sett spredt i nord og vest, 2 Ibera 30.11.

Plain-breasted Hawk, Andeshauk Accipiter ventralis
1 Calilegua 14.11.

Bicoloured Hawk, Indianerhauk Accipiter bicolor
1 Calilegua 15.11.

Savanna Hawk, Kanelvåk Buteogallus meridionalis
1 Calilegua 14.11., 2 JVG 19.11., 1 ss 20.11., 2 Graneros Town 22.11., 5+ Ibera 29. og 30.11.

Harris' Hawk, Kaktusvåk Parabuteo unicinctus
1 El Infiernillo 21.11., 3 Otamendi 28.11.

Black-chested Buzzard-Eagle, Høvdingvåk Geranoaetus melanoleucus
1 El Infiernillo 21.11., 5 Pampa del Achala 23.11., 1 Chancani 24.11.

Crowned Eagle, Toppvåk Harpyhaliaetus coronatus
1 str El Carril-Quebradas de las Conchas 20.11., 2 Ibera 29.11.Crowned Eagle

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roadside Hawk, Veivåk Buteo magnirostris
Relativt vanlig.

Short-tailed Hawk, Korthalevåk Buteo brachyurus
4 Calilegua 14.11.

Swainson's Hawk, Prærievåk Buteo swainsoni
1 str Ibera-Santo Tomé 30.11.

White-tailed Hawk, Hvithalevåk Buteo albicaudatus
1 Pampa del Achala 23.11.

Red-backed Hawk Buteo polyosoma
1 Humahuaca Rd 15.11., 2 ss 17.11., 1 Pampa del Achala 23.11.

Puna Hawk Buteo poecilochrous
1 Lago Pozuelos 16.11., 2-3 El Infiernillo 21.11.

Mountain Caracara, Fjellkarakara Phalcoboenus megalopterus
5+ Lago Pozuelos 16.11., 2-3 Yavi 17.11., 2 Laguna Orcones 26.11.Mountain Caracara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Southern Caracara, Gribbkarakara Caracara plancus
Vanlig.Southern Caracara

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yellow-headed Caracara, Kremkarakara Milvago chimachima
1 Ibera 30.11., 2 Iguazú 3.12.

Chimango Caracara, Brunkarakara Milvago chimango
Vanlig.Chimango Caracara

 

 

 

 

 

 

 

 Collared Forest-Falcon, Halsbåndskogfalk
Micrastur semitorquatus
1H Cruce Caballero 2.12.

Spot-winged Falconet, Parakittfalk Spiziapteryx circumcinctus
1 str Famaillá-Graneros Town 22.11., 1+ Chancani Rd 23.11., 1 Chancani 24.11.

American Kestrel, Spurvefalk Falco sparverius
Vanlig.

Aplomado Falcon, Aplomadofalk Falco femoralis
2+ Humahuaca Rd 16.11., 1 JVG 19.11., 1 Ibera 30.11.

Peregrine Falcon, Vandrefalk Falco peregrinus
1 Calilegua 14.11., 1 Sierra Grande 23.11.

Chaco Chachalaca, Chacohokko Ortalis canicollis
5+ JVG 19. og 20.11.

Dusky-legged Guan, Sothokko Penelope obscura
2 Calilegua 13.11., 1 ss 15.11.

Black-fronted Piping-Guan, Svartpannehokko Pipile jacutinga
1 Uruguai Prov. Park 2.12., 2 ss 3.12.

Limpkin, Riksetrane Aramus guarauna
3 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.Limpkin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giant Wood-Rail, Kjemperikse Aramides ypecaha
2 Otamendi 28.11., 10+ Ibera 29.11., 5+ ss 30.11.Giant Wood-Rail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaty-breasted Wood-Rail, Saracurarikse Aramides saracura
2+ Araucaria Prov. Park 1.12.

Ash-throated Crake, Rørrikse Porzana albicollis
1H Ibera 29.11., 1 Iguazú 4.12.

Purple Gallinule, Amerikapurpurhøne Porzana martinica
1 Ibera 30.11.

Common Moorhen, Sivhøne Gallinula chloropus
2 langs veien 20.11., fåtallig Costanera del Sur 27.11., Otamendi 28.11. og Ibera 30.11.

White-winged Coot, Gulpannesothøne Fulica leucoptera
Enkelte Humahuaca Rd 15.11.

Slate-coloured Coot, Andessothøne Fulica ardesiaca
10+ Tafi del Valle 21.11.

Red-gartered Coot, Hosebåndsothøne Fulica armillata
Vanlig Costanera del Sur 27.11.Red-gartered Coot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red-fronted Coot, Rødpannesothøne Fulica rufifrons
1 Laguna Orcones 26.11.

Black-legged Seriema, Svartbeinseriema Chunga burmeisteri
1 + 3H Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.Black-legged Seriema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wattled Jacana, Rødflikbladhøne Jacana jacana
1 Chancani 24.11., 10+ Costanera del Sur 27.11., 5+ Otamendi 28.11., 10+ Ibera 30.11.

White-backed Stilt, Hvitkronestylteløper Himantopus melanurus
6 Humahuaca Rd 15.11., 10 ss 17.11., 1 Chancani Rd 23.11., 10+ Costanera del Sur 27.11., 5+ Otamendi 28.11.,
10+ Ibera 29.11., 1 ss 30.11.

Andean Avocet, Andesavosett Recurvirostra andina
5 Lago Pozuelos 16.11.

Southern Lapwing, Amerikatoppvipe Vanellus chilensis
Vanlig.Southern Lapwing

 

 

 

 

 

 

 

 


Andean Lapwing, Andesvipe Vanellus resplendens
5+ Yala 15.11., 10+ Lago Pozeulos 16.11., 2-3 str La Quiaca-Humahuaca Rd 17.11.

American Golden-Plover, Kanadalo Pluvialis dominica
1 Lago Pozuelos 16.11., 1 Ibera 29.11.

Black-bellied Plover, Tundralo Pluvialis squatarola
2 Lago Pozuelos 16.11.

Puna Plover, Punalo Charadrius alticola
20+ Lago Pozuelos 16.11.

Tawny-throated Dotterel, Rusthalslo Oreopholus ruficollis
1 str Lago Pozuelos-La Quiaca 16.11.

South American Snipe, Søramerikabekkasin Gallinago paraguaiae
2 Laguna Orcones 26.11., 1 Ibera 29.11.

Hudsonian Godwit, Svartvingespove Limosa haemastica
1 Ibera 29.11.

Greater Yellowlegs, Plystresnipe Tringa melanoleuca
1 Otamendi 28.11.

Lesser Yellowlegs, Gulbeinsnipe Tringa flavipes
1 Graneros Town 22.11., 2 Costanera del Sur 27.11., 5+ Otamendi 28.11., 10+ Ibera 29.11.

Sanderling, Sandløper Calidris alba
1 Lago Pozuelos 16.11.

White-rumped Sandpiper, Bonapartesnipe Calidris fuscicollis
1 Lago Pozuelos 16.11.

Baird's Sandpiper, Gulbrystsnipe Calidris bairdii
50+ Lago Pozuelos 16.11., 10+ Costanera del Sur 27.11., 1 Ibera 29.11.

Pectoral Sandpiper, Alaskasnipe Calidris melanotos
1 Costanera del Sur 27.11., 1 Otamendi 28.11.

Grey-breasted Seedsnipe, Punarypesnipe Thinocorus orbignyianus
2 Lago Pozuelos 16.11., 5+ Laguna Orcones 26.11.Grey-breasted Seedsnipe

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Least Seedsnipe, Dvergrypesnipe
Thinocorus rumicivorus
4 Lago Pozuelos 16.11.

Brown-hooded Gull, Sørhettemåke Larus maculipennis
Vanlig Costanera del Sur 27.11.

Andean Gull, Andesmåke Larus serranus
Vanlig Lago Pozuelos 16.11.

Large-billed Tern, Tykknebbterne Phaetusa simplex
2 Ibera 29.11.

Rock Pigeon/Feral Pigeon, Klippedue/Bydue Columba livia
Vanlig.

Picazuro Pigeon, Picazurodue Patagioenas picazuro
Relativt vanlig.

Spot-winged Pigeon, Flekkvingedue Patagioenas maculosa
5+ Yavi 17.11., 10+ Chancani Rd 23.11., 20+ Chancani 24.11., 20+ str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 10+ Otamendi 28.11., 20+ Ibera 29. og 30.11.

Band-tailed Pigeon, Bånddue Patagioenas fasciata
4-5 Calilegua 15.11., 10+ El Infiernillo 21.11.

Pale-vented Pigeon, Kajennedue Patagioenas cayannensis
Relativt vanlig i nordvest og nordøst.

Eared Dove, Øredue Zenaida auriculata
Vanlig.

Ruddy Ground-Dove, Kaneldue Columbina talpacoti
1 Ibera 30.11., 5 Iguazú 4.12.

Picui Ground-Dove, Picuidue Columbina picui
Vanlig.

Bare-faced Ground-Dove, Støvbadedue Metriopelia ceciliae
5+ Yavi 17.11.

Bare-eyed Ground-Dove, Tucumandue Metropelia morenoi E
10+ El Infiernillo 21.11.Bare-eyed Ground-Dove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black-winged Ground-Dove, Andesdue Metropelia melanoptera
5+ Yavi 17.11., 10+ El Infiernillo 21.11.

Golden-spotted Ground-Dove, Gullflekkdue Metropelia aymara
10+ Lago Pozuelos 16.11.

White-tipped Dove, Krattdue Leptotila verreauxi
Relativt vanlig.

White-faced Dove, Yungasdue Leptotila megalura
1 + 1H Calilegua 15.11.

Grey-fronted Dove, Gråpannedue Leptotila rufaxilla
1 Uruguai Prov. Park 2.12.

Golden-collared Macaw, Gulnakkeara Primolius auricollis
4 Calilegua 13.11., 4 ss 15.11.

Blue-crowned Parakeet, Blåhodeparakitt Aratinga acuticaudata
5+ JVG 19. og 20.11., 10 Chancani Rd 24.11.

Mitred Parakeet, Rødflekkparakitt Aratinga mitrata
20+ Calilegua 14.11., 5+ Yala 17.11.

White-eyed Parakeet, Amazonparakitt Aratinga leucophthalmus
5+ Cruce Caballero 2.12., 1 Uruguai Prov. Park 2.12., 20 ss 3.12., 5+ Iguazú 4.12.

Nanday Parakeet, Nendayparakitt Nandayus nenday
1 Costanera del Sur 27.11.Nanday Parakeet

 

 

 

 

 

 

 

 Burrowing Parrot, Graveparakitt
Cyanoliseus patagonus
100+ Quebradas de las Conchas 20.11., 100+ Cafayate 21.11., 15+ str San Luis-Mendoza 25.11.Burrowing Parrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maroon-bellied Parakeet, Rustpanneparakitt Pyrrhura frontalis
10 Cruce Caballero 2.12., 5 Uruguai Prov. Park 3.12., 10+ Iguazú 4.12.

Green-cheeked Parakeet, Grønnkinnparakitt Pyrrhura molinae
5+ Calilegua 13. og 15.11.

Monk Parakeet, Munkeparakitt Myopsitta monachus
Relativt vanlig flere steder i sentrale og østlige områder.Monk Parakeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grey-hooded Parakeet, Aymaraparakitt Psilopsiagon aymara
1 Yavi 17.11.

Mountain Parakeet, Gulmaskeparakitt Psilopsiagon aurifrons
20+ Humahuaca Rd Gorge 16.11.

Blue-winged Parrotlet, Grønnbrillet spurvepapegøye Forpus xanthopterygius
2 Iguazú 4.12.Blue-winged Parrotlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pileated Parrot, Brunørepapegøye Pionopsitta pileata
5+ Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 10+ Iguazú 4.12.

Scaly-headed Parrot, Skjellhodepapegøye Pionus maximiliani
5+ Calilegua 13.11., 10+ Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 5+ Iguazú 4.12.

Tucuman Parrot, Oreamazon Amazona tucumana
10+ Calilegua 14.11.

Blue-fronted Parrot, Blåpanneamazon Amazona aestiva
10 JVG 19.11., 2-3 ss 20.11.

Vinaceous Parrot, Vinamazon Amazona vinacea
25 Araucaria Prov. Park 1.12.

Ash-coloured Cuckoo, Askegjøk Coccyzus cinereus
1 Ibera 29.11.

Pearly-breasted Cuckoo, Perlebrystgjøk Coccyzus euleri
1H Cruce Caballero 2.12.

Dark-billed Cuckoo, Tupigjøk Coccyzus melacoryphus
1 Calilegua 13.11., 2 Chancani 24.11., 2 Otamendi 28.11.

Squirrel Cuckoo, Ekorngjøk Piaya cayana
2-3 Calilegua 13. og 14.11., 2 Salto Incartado 1.12., 1 Cruce Caballero 2.12.

Greater Ani, Storani Crotophaga major
1 Uruguai Prov. Park 2.12., 3-4 ss 3.12., 1 Iguazú 4.12.

Smooth-billed Ani, Glattnebbani Crotophaga ani
Spredte observasjoner bortsett fra lengst nordvest.

Guira Cuckoo, Guiragjøk Guira guira
Relativt vanlig.

Striped Cuckoo, Stripegjøk Tapera naevia
5 JVG 19.11., H ss 20.11., 1H Ibera 30.11.

Tropical Screech-Owl, Tropeugle Megascops choliba
1H Chancani Rd 23.11.

Hoy's Screech-Owl, Saltaugle Megascops hoyi
2 Calilegua 14.11.

Variable Screech-Owl, Indianerugle Megascops atricapillus
1H Uruguai Prov. Park 2.12.

Yungas Pygmy-Owl, Yungasugle Glaucidium bolivianum
1H Calilegua 14.11.

Ferruginous Pygmy-Owl, Øgleugle Glaucidium brasilianum
1 Chancani Rd 23.11.

Tucuman Pygmy-Owl, Tucumanugle Glaucidium tucumanum
1 JVG 19.11.

Burrowing Owl, Graveugle Athene cunicularia
Sett jevnlig i nordvest, 1 Otamendi 28.11., relativt vanlig Ibera 29. og 30.11.Burrowing Owl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common Potoo, Fløytepotu Nyctibius griseus
1 + 1H JVG 19.11.

Short-tailed Nighthawk, Dunkelnatthauk Lurocalis semitorquatus
1H Uruguai Prov. Park 2.12.

Silky-tailed Nightjar, Silkestjertnattravn Caprimulgus sericocaudatus
1 Uruguai Prov. Park 2.12.

Little Nightjar, Smånattravn Caprimulgus parvulus
10+ JVG 19.11.

Scissor-tailed Nightjar, Saksenattravn Hydropsalis torquata
1 Chancani Rd 23.11.

Rothschild's Swift, Saltaseiler Cypseloides rothschildi E
2 Calilegua 13.11., 2 Yala 17.11.

Sooty swift, Sotseiler Cypseloides fumigatus
3-4 Salto Incartado 1.12.

Great Dusky Swift, Fosseseiler Cypseloides senex
10 Salto Incartado 1.12., 20+ Iguazú 3. og 4.12.

White-collared Swift, Halsbåndseiler Streptoprocne zonaris
Relativt vanlig Calilegua 14.11., 10+ Quebrada de Escoipe 18.11., 5 Chancani 24.11.

Ashy-tailed Swift, Askeseiler Chaetura andrei
5+ Calilegua 13. og 15.11., 5+ Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Andean swift, Andesseiler Aeronautes andecolus
5 Lago Pozuelos 16.11., 5+ str El Carril-Quebradas de las Conchas 20.11.

Scale-throated Hermit, Skjellstrupeeremitt Phaethornis eurynome
1 Salto Incartado 1.12., 1 Cruce Caballero 2.12.

Planalto Hermit, Planaltoeremitt Phaethornis pretrei
1 Puerto Iguazú 4.12.

Sparkling Violet-ear, Fiolørekolibri Colibri coruscans
3 nedenfor Quebrada de Escoipe 18.11.

Black-throated Mango, Svartbrystmango Anthracothorax nigricollis
2 Puerto Iguazú 4.12.

Glittering-bellied Emerald, Glansbuksmaragd Chlorostilbon aureoventris
2-3 Calilegua 14. og 15.11., 4-5 JVG 19. og 20.11., 2 Graneros Town 22.11., 1 Otamendi 28.11., 5+ Puerto Iguazú 4.12.

Violet-capped Woodnymph, Fiolettkronedryade Thalurania glaucopis
2-3 Puerto Iguazú 4.12.

Gilded Sapphire, Gyllenkolibri Hylocharis chrysura
1 Otamendi 28.11., 2 Ibera 29. og 30.11., 5 Puerto Iguazú 4.12., 1 Iguazú 4.12.Gilded Sapphire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

White-bellied Hummingbird, Hvitbrystkolibri Leucippus chionogaster
2-3 Calilegua 14.11., 1 El Infiernillo 21.11.

Versicoloured Emerald, Tupismaragd Agyrtria versicolor
1 Iguazú 4.12., 3 Puerto Iguazú 4.12.

Brazilian Ruby, Rubinkolibri Clytolaema rubricauda
1 mørk morf på den internasjonale flyplassen i São Paulo, Brasil 5.12.

White-sided Hillstar, Punaoreade Oreotrochilus leucopleurus
2 Humahuaca Rd Gorge 16.11.

Giant Hummingbird, Kjempekolibri Patagona gigas
1 Humahuaca Rd Gorge 16.11., 2 Yavi 17.11.

Red-tailed Comet, Kometkolibri Sappho sparganura
1 Yavi 17.11., 3 Quebrade de Escoipe 18.11., 1 El Infiernillo 21.11., 1 Vallecitos 26.11.

Blue-tufted Starthroat, Blåstjernestrupe Heliomaster furcifer
1F JVG 20.11.

Slender-tailed Woodstar, Småhalekolibri Microstilbon burmeisteri
1-2 Yavi 17.11.

Black-throated Trogon, Edeltrogon Trogon rufus
1H Uruguai prov. Park 2.12., 1 ss 3.12.

Surucua Trogon, Surucuatrogon Trogon surrucua
3 Salto Incartado 1.12., 5 Cruce Caballero 2.12., 3-4 Iguazú 3. og 4.12.Surucua Trogon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue-crowned Trogon, Blåkronetrogon Trogon curucui
1 Calilegua 14.11.

Ringed Kingfisher, Ringisfugl Ceryle torquata
1 Otamendi 28.11., 1 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Amazon Kingfisher, Amazonisfugl Chloroceryle amazona
2 Ibera 30.11.

Green Kingfisher, Grønnisfugl Chloroceryle americana
1 Calilegua 14.11., 1 Otamendi 28.11., 1 Uruguai Prov. Park 2.12.

Rufous-capped Motmot, Brunkronemotmot Baryphthengus ruficapillus
1 Uruguai Prov. Park 2.12.

White-eared Puffbird, Hvitøredovenfugl Nystalus chacuru
1 Salto Incartado 1.12.

Spot-backed Puffbird, Flekkdovenfugl Nystalus maculatus
1 JVG 19.11., 1 str Cafayate-El Infiernillo 21.11., 1 Icho Cruz 23.11.Spot-backed Puffbird

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestnut-eared Aracari, Brunkinntukan Pteroglossus castanotis
1 Salto Incartado 1.12., 3 Iguazú 4.12.

Saffron Toucanet, Safrantukan Baillonius bailloni
2 Cruce Caballero 2.12.

Red-breasted Toucan, Rødbuktukan Ramphastos dicolorus
2 Salto Incartado 1.12., 2-3 Cruce Caballero 2.12., 1 Iguazú 4.12.

Toco Toucan, Tocotukan Ramphastos toco
1 Calilegua 13.11., 4-5 ss 15.11., 1 Uruguai Prov. Park 3.12., 2 Iguazú 4.12.

White-barred Piculet, Båndpikulett Picumnus cirratus
1 Calilegua 15.11., 1H Ibera 30.11.

Ochre-collared Piculet, Okernakkepikulett Picumnus temminckii
1H Salto Incartado 1.12., 2 Iguazú 4.12.

White Woodpecker, Hvitspett Melanerpes candidus
1 Otamendi 28.11.

Yellow-fronted Woodpecker, Gulstrupespett Melanerpes flavifrons
5 Iguazú 3.12., 1 ss 4.12.

White-fronted Woodpecker, Hvitpannespett Melanerpes cactorum
2 JVG 19.11., 10+ Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.White-fronted Woodpecker

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Checkered Woodpecker, Alvespett Picoides mixtus
3 JVG 19.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1 Pardices 28.11.

Smoky-brown Woodpecker, Brunspett Veniliornis fumigatus
2 Calilegua 15.11.

Dot-fronted Woodpecker, Jadespett Veniliornis frontalis
1 Calilegua 14. og 15.11.

White-spotted Woodpecker, Spraglespett Veniliornis spilogaster
3 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Green-barred Woodpecker, Caatingaspett Colaptes melanochloros
Sett relativt ofte. Fugler som ble sett i nordlige, vestlige og sentrale områder og så langt øst som Ibera tilhører under-arten melanolaimus. Denne formen har, inntil nylig, blitt regnet som en fullgod art; Golden-breasted Woodpecker. Enkeltindivid av underarten melanochloros ble sett lengst nordøst, i henholdsvis Araucaria Prov. Park 1.12., og Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.Green-barred ("Golden-breasted") Woodpecker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andean Flicker, Spydmarkspett Colaptes rupicola
4 El Infiernillo 21.11.

Campo Flicker, Gullmarkspett Colaptes campestris
1 Graneros Town 22.11., 1 Icho Cruz 23.11., 5 Chancani 24.11., 5+ Parices 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11.Campo Flicker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blond-crested Woodpecker, Blondinespett Celeus flavescens
1 Uruguai Prov. Park 3.12.

Lineated Woodpecker, Stripesvartspett Dryocopus lineatus
1 Salto Incartado 1.12., 1 Cruce Caballero 2.12.

Black-bodied Woodpecker, Chacosvartspett Dryocopus schulzi
1 JVG 19.11.

Robust Woodpecker, Gladiatorspett Campephilus robustus
2 Salto Incartado 1.12., 2 Cruce Caballero 2.12.

Cream-backed Woodpecker, Kremryggspett Campephilus leucopogon
2 Calilegua 14.11.

Common Miner, Patagoniatunnelfugl Geositta cunicularia
5 Lago Pozuelos 16.11.

Puna Miner, Punatunnelfugl Geositta punensis
10 Lago Pozuelos 16.11.

Rufous-banded Miner, Rustvingetunnelfugl Geositta rufipennis
2 Humahuaca Rd Gorge 16.11., 2 El Infiernillo 21.11., 2 Sierra Grande 23.11.Rufous-banded Miner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creamy-rumped Miner, Isabellatunnelfugl Geositta isabellina
4 Laguna Orcones 26.11.Creamy-rumped Miner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale-throated Earthcreeper, Skjellstrupemarkløper Upucerthia dumetaria
1 Lago Pozuelos 16.11., 2 Laguna Orcones 26.11.

Plain-breasted Earthcreeper, Blekbrystmarkløper Upucerthia jelskii
2 Lago Pozuelos 16.11., 1 Yavi 17.11.

Buff-breasted Earthcreeper, Langnebbmarkløper Upucerthia validirostris
5 El Infiernillo 21.11.

Rock Earthcreeper, Steinmarkløper Upucerthia andaecola
2 Humahuaca Rd Gorge 16.11., 1 Yavi 17.11., 2 Quebrada de Escoipe 18.11.

Chaco Earthcreeper, Rustpannemarkløper Ochetorhynchus certhioides
1 JVG 19.11., 1 Icho Cruz 23.11., 1H Chancani 24.11., 1H str Villa Dolores-San Luis 25.11.Chaco Earthcreeper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grey-flanked Cinclodes, Gråflankebergkall Cinclodes oustaleti
1 i dalen 10 km nedenfor Laguna Orcones 26.11.

Olrog's Cinclodes, Skjellbrystbergkall Cinclodes olrogi E
2+ i oppstigningen på østsiden av Sierra Grande før Pampa del Achala 23.11.

Bar-winged Cinclodes, Kortnebbergkall Cinclodes fuscus
3 Lago Pozuelos 16.11., 5 Yavi 17.11., 5 Quebrada de Escoipe 18.11., 10+ El Infiernillo 21.11.Bar-winged Cinclodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comechingones Cinclodes, Rusttippbergkall Cinclodes comechingonus E
Cordoba Cinclodes
5 i oppstigningen på østsiden av Sierra Grande før Pampa del Achala 23.11.Comechingones Cinclodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

White-winged Cinclodes, Hvitvingebergkall Cinclodes atacamensis
2 El Infiernillo 21.11., 2 + 1 juv i oppstigningen på østsiden av Sierra Grande før Pampa del Achala 23.11.White-winged Cinclodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rufous Hornero, Haciendaovnfugl Furnarius rufus
Vanlig.

Crested Hornero, Toppovnfugl Furnarius cristatus
3 JVG 19.11., 10 ss 20.11., sett spredt langs veien 22.11., 5+ Chancani 24.11.Crested Hornero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plain-mantled Tit-Spinetail, Gråryggnålstjert Leptasthenura aegithaloides
1 Yavi 16.11., 1 Quebrada de Escoipe 18.11.

Tufted Tit-Spinetail, Toppnålstjert Leptasthenura platensis
5 str Cafayate-El Infiernillo 21.11., 1 Chancani Rd 23.11., 1 Chancani 24.11., 1 str San Luis-Mendoza 25.11.Tufted Tit-Spinetail

 

 

 

 

 

 

 

 Brown-capped Tit-Spinetail, Brunnålstjert
Leptasthenura fuliginiceps
2 Yavi 17.11.

Araucaria Tit-Spinetail, Araucarianålstjert Leptasthenura setaria
8+ Araucaria Prov. Park 1.12., H Cruce Caballero 2.12.

Wren-like Rushbird, Sivkryper Phleocryptes melanops
1 Laguna Orcones 26.11., H Ibera 30.11.

Curve-billed Reedhaunter, Brunryggrørkryper Limnornis curvirostris
5+ Otamendi 28.11.

Straight-billed Reedhaunter, Gråryggrørkryper Limnornis rectirostris
1 Otamendi 28.11.Straight-billed Reedhaunter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chotoy Spinetail, Stråstjert Schoeniophylax phryganophila
1 Otamendi 28.11., 5 Ibera 29.11.

Ochre-cheeked Spinetail, Okerkinnstifthale Poecilurus sculatus
1 Calilegua 14.11.

Azara's Spinetail, Fjellstifthale Synallaxis azarae
10+ Calilegua 14. og 15.11., 10+ Quebrada de Escoipe 18.11.Azara's Spinetail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sooty-fronted Spinetail, Sotpannestifthale Synallaxis frontalis
1 Calilegua 15.11., 1 Chancani Rd 23.11., H Ibera 30.11.

Pale-breasted Spinetail, Krattstifthale Synallaxis albescens
1 JVG 20.11., 5 str Villa Dolores-San Luis 25.11.

Chicli Spinetail, Kjerrstifthale Synallaxis spixi
5+ Otamendi 28.11.

Rufous-capped Spinetail, Rustkronestifthale Synallaxis ruficapilla
1 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Grey-bellied Spinetail, Gråstifthale Synallaxis cinerascens
5 Salto Incartado 1.12., 2 Cruce Caballero 2.12.

Stripe-crowned Spinetail, Stripekronestifthale Cranioleuca pyrrhophia
1 Calilegua 13.11., H JVG 19. og 20.11., 3 str Cafayate-El Infiernillo 21.11., H Chancani Rd 23.11., 1 Chancani 24.11.,
1H Ibera 29.11.

Sulphur-bearded Spinetail, Svovelstrupestifthale Cranioleuca sulphurifera
3 Otamendi 28.11.

Yellow-chinned Spinetail, Gulhakestifthale Cranioleuca cinnamomea
1 Ibera 29.11., 2 ss 30.11.

Creamy-breasted Canastero, Krembrystkurvfugl Asthenes dorbignyi
5+ Yavi 16. og 17.11.

Steinbach's Canastero, Rustvingekurvfugl Asthenes steinbachi E
Chestnut Canastero
2 El Infiernillo 21.11.

Short-billed Canastero, Kortnebbkurvfugl Asthenes baeri
2 JVG 19.11., 2 Chancani 24.11.

Maquis Canastero, Krattkurvfugl Asthenes heterura
5+ Quebrada de Escoipe 18.11.

Cordilleran Canastero, Gresskurvfugl Asthenes modesta
3 Yavi 17.11., 15 El Infiernillo 21.11., 2 Laguna Orcones 26.11.

Puna Canastero, Punakurvfugl Asthenes sclateri
1 Pampa del Achala 23.11.

Little Thornbird, Dvergtornfugl Phacellodromus sibilatrix
1+ Chancani Rd 23.11., 2+ Chancani 24.11.Little Thornbird

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streak-fronted Thornbird, Strekpannetornfugl Phacellodromus striaticeps
3+ Yavi 17.11.

Greater Thornbird, Stortornfugl Phacellodromus ruber
15 Ibera 30.11.Greater Thornbird

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Freckle-breasted Thornbird, Smussbrysttornfugl
Phacellodromus striaticollis
5+ Otamendi 28.11.Freckle-breasted Thornbird

 

 

 

 

 

 

 

 


Spot-breasted Thornbird, Vatrebrysttornfugl Phacellodromus maculipectus
2 Yala 15.11.

Canebrake Groundcreeper, Krattkryper Clibanornis dendrocolaptoides
1 Araucaria Prov. Park 1.12.

Firewood-gatherer, Kvistsamler Anumbius annumbi
1+ Graneros Town 22.11., 20+ Ibera 29.11.

Lark-like Brushrunner, Lerkekrattløper Coryphistera alaudina
2 JVG 19.11., 1 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.

Brown Cacholote, Bruntornskrike Pseudoseisura lophotes
3 JVG 19.11., 4 Chancani Rd 23.11., 2 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.Brown Cacholote

 

 

 

 

 

 

 

 


White-throated Cacholote, Hvithaketornskrike Pseudoseisura gutturalis E
7+ Cafayate 21.11.

Streaked Xenops, Stripemeiskryper Xenops rutilans
1 Calilegua 13. og 15.11., 1 Yala 17.11.

Buff-browed Foliage-gleaner, Okerbrynløvgransker Syndactyla rufosuperciliata
1H Calilegua 13.11., 1 ss 14.11., 1H ss 15.11., 1H El Palmar 29.11., 2 Salto Incartado 1.12., 1 Cruce Caballero 2.12.,
1 Uruguai Prov. Park 3.12.

Ochre-breasted Foliage-gleaner, Okerbrystløvgransker Philydor lichtensteini
2 Salto Incartado 1.12., 1 Cruce Caballero 2.12., 1 Iguazú 4.12.

Black-capped Foliage-gleaner, Svartkroneløvgransker Philydor atricapillus
5 Iguazú 4.12.Black-capped Foliage-gleaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

White-eyed Foliage-gleaner, Hvitøyeløvgransker Automolus leucophthalmus
2 Iguazú 4.12.

Olivaceous Woodcreeper, Gråhodetreløper Sittasomus griseicapillus
1 Calilegua 13. og 15.11., H Cruce Caballero 2.12., 5+ Uruguai Prov. Park 3.12., 1 Iguazú 4.12.Olivaceous Woodcreeper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scimitar-billed Woodcreeper, Sabeltreløper Drymornis bridgesii
1 JVG 20.11., 1 Chancani Rd 23.11., 2 Chancani 24.11., 2 Pardices 28.11.

White-throated Woodcreeper, Hvitstrupetreløper Xiphocolaptes albicollis
1 Uruguai Prov. Park 2.12.

Great Rufous Woodcreeper, Stortreløper Xiphocolaptes major
1 JVG 20.11.

Planalto Woodcreeper, Planaltotreløper Dendrocolaptes platyrostris
2 Uruguai Prov. Park 2.12.

Lesser Woodcreeper, Småtreløper Xiphorhynchus fuscus
1 Iguazú 3. og 4.12.Lesser Woodcreeper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrow-billed Woodcreeper, Hvitbryntreløper Lepidocolaptes angustirostris
1+ Calilegua 13.11., 1 ss 15.11., 1 JVG 20.11., 2 Chancani 24.11., 1 El Palmar 29.11.

Black-billed Scythebill, Svartbuetreløper Campylorhamphus falcularius
1 Cruce Caballero 2.12., 1 Uruguai Prov. Park 2.12.

Spot-backed Antshrike, Dråpemaurvarsler Hypoedaleus guttatus
3 Salto Incartado 1.12.

Giant Antshrike, Risemaurvarsler Batara cinerea
H Calilegua 13.11., 2 ss 14.11.Giant Antshrike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tufted Antshrike, Duskmaurvarsler Mackenziaena severa
1 Salto Incartado 1.12.

Great Antshrike, Hvitbrystmaurvarsler Taraba major
1H JVG 19.11.

Variable Antshrike, Krattmaurvarsler Thamnophilus caerulescens
1 Calilegua 13.11., 1 JVG 19. og 20.11., 2+ Chancani Rd 23.11., 1H El Palmar 29.11., 2-3 Salto Incartado 1.12.,
5+ Cruce Caballero 2.12., 2-3 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 5+ Iguazú 4.12.

Rufous-capped Antshrike, Rustkronemaurvarsler Thamnophilus ruficapillus
2 Humahuaca Rd 15.11.

Plain Antvireo, Gråmaurvireo Dysithamnus mentalis
2 Salto Incartado 1.12., 2 uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 2 Iguazú 4.12.

Black-capped Antwren, Svartkronemaursmett Herpsilochmus atricapillus
1 Calilegua 14. og 15.11.

Rufous-winged Antwren, Rødvingemaursmett Herpsilochmus rufimarginatus
1 Salto Incartado 1.12., 1 Cruce Caballero 2.12., H Uruguai Prov. Park 3.12., 2 Iguazú 4.12.

Bertoni's Antbird, Kaingangmaurfugl Drymophila rubricollis
1 Cruce Caballero 2.12.

White-shouldered Fire-eye, Hvitvingegloøye Pyriglena leucoptera
1 Salto Incartado 1.12., H Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Short-tailed Antthrush, Hvittippmaurrikse Chamaeza campanisona
3 (1 sett) Salto Incartado 1.12., H Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 1H Iguazú 4.12.

Variegated Antpitta, Blånakkemaurpitta Grallaria varia
3H Uruguai Prov. Park 2.12., 1H ss 3.12.

White-throated Antpitta, Hvitstrupemaurpitta Grallaria albigula
2-3 (1 sett) Calilegua 14.11.

Speckle-breasted Antpitta, Prikkbrystmaurpitta Hylopezus nattereri
1H Uruguai Prov. park 2.12.

Rufous Gnateater, Rustmyggeter Conopophaga lineata
2 Salto Incartado 1.12.

Crested Gallito, Topptapakulo Rhinocrypta lanceolata
1 + 1H JVG 19.11., 1H ss 20.11., 1H Chancani Rd 23.11., 1H Chancani 24.11., 2H str Villa Dolores-San Luis 25.11.

Sandy Gallito, Løpetapakulo Teledromas fuscus E
1 + 2H Cafayate 21.11.

Olive-crowned Crescent-chest, Olivenmånesmett Melanopareia maximiliani
1 + 1H Sierra Grande 23.11.Olive-crowned Crescent-chest

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zimmer's Tapaculo, Hvitstrupetapakulo
Scytalopus zimmeri
1 Quebrada de Escoipe 18.11.

Magellanic Tapaculo, Magellantapakulo Scytalopus magellanicus
1 Vallecitos 26.11. Avvikende sang og utbredelse tilsier at dette kan være en foreløpig ubeskrevet art i denne ekstremt komplekse slekten. Føres inntil videre som magellantapakulo som tross alt er det beste alternativet for øyeblikket."Magellanic Tapaculo" (unknown species?)

 

 

 

 

 

 

 

 White-browed Tapaculo, Hvitbryntapakulo
Scytalopus superciliaris
2 El Infiernillo 21.11.

Mouse-coloured Tapaculo, Blytapakulo Scytalopus speluncae
2H Uruguai Prov. Park 3.12.

White-tipped Plantcutter, Argentinaplanteklipper Phytotoma rutila
5 nær Quebrada de Escoipe 18.11., H JVG 19.11., 5 Graneros Town 22.11., 5+ Chancani Rd 23.11., 5+ Chancani 24.11.,
10 str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 1 str Uspallata-Vallecitos 26.11.White-tipped Plantcutter

 

 

 

 

 

 

 

 


Rufous-tailed Plantcutter, Chileplanteklipper Phytotoma rara
1 par Vallecitos 26.11.

White-bearded Manakin, Hvitskjeggmanakin Manacus manacus
2+ Iguazú 4.12.

Blue Manakin, Blåmanakin Chiroxiphia caudata
1 Salto Incartado 1.12., 1 + 1H Uruguai Prov. Park 2.12., H ss 3.12., 2+ Iguazú 4.12.

Band-tailed Manakin, Halebåndmanakin Pipra fasciicaudata
1F Iguazú 4.12.

Wing-barred Piprites, Grånakkepiprit Piprites chloris
1 Uruguai Prov. Park 3.12.

Southern Beardless-Tyrannulet, Sørglattyrannulett Camptostoma obsoletum
1 Calilegua 15.11., 1 JVG 19.11., 2 Icho Cruz 23.11., 2 Iguazu 30.11., 1 Cruce Caballero 2.12.

Mouse-coloured Tyrannulet, Bruntyrannulett Phaeomyias murina
1H Cruce Caballero 2.12.

Yellow Tyrannulet, Gultyrann Capsiempis flaveola
3 Iguazú 4.12.

Grey Elaenia, Gråelenia Myiopagis caniceps
2-3 Calilegua 15.11.

Greenish Elaenia, Grønnelenia Myiopagis viridicata
1 Uruguai Prov. Park 3.12., 1 Iguazú 4.12.

Large Elaenia, Storelenia Elaenia spectabilis
1 Ibera 30.11.

Yellow-bellied Elaenia, Gulbukelenia Elaenia flavogaster
2 Uruguai Prov. Park 3.12., 1 Iguazú 4.12.

White-crested Elaenia, Hvitisseelenia Elaenia albiceps
2-3 Calilegua 15.11.

Small-billed Elaenia, Kortnebbelenia Elaenia parvirostris
Relativt vanlig i vestlige områder. 1 Otamendi 28.11.

Slaty Elaenia, Skiferelenia Elaenia strepera
4-5 Calilegua 14. og 15.11., 1 nær Quebrada de Escoipe 18.11.

Lesser Elaenia, Gresselenia Elaenia chiriquensis
1 JVG 19.11.

Highland Elaenia, Skyggeelenia Elaenia obscura
4-5 Calilegua 14.11.

Sooty Tyrannulet, Sottyrannulett Serpophaga nigricans
2 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11., 2 ss 30.11.

White-crested Tyrannulet, Hvitissetyrannulett Serpophaga subcristata
1 Ibera 29. og 30.11.

White-bellied Tyrannulett, Hvitbuktyrannulett Serpophaga munda
1 JVG 20.11., 3+ Icho Cruz 23.11. I tillegg ble det ved et par anledninger observert en variant av arten som av enkelte blir regnet som en egen art; Grey-crowned Tyrannulet Sercophaga griseiceps. Denne formen blir derimot ikke akseptert av verken Clements eller HBW, men kun som en variant (ikke underart) av hvitbuktyrannulett. Følgende observasjoner:
1 Icho Cruz 23.11. og 5 str Villa Dolores-San Luis 25.11. Her fant vi også et reir.White-bellied ("Grey-crowned") Tyrannulet; nest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grey-hooded Flycatcher, Gråhodetyrann Mionectes rufiventris
1 Salto Incartado 1.12., 1 Iguazú 4.12.

Sepia-capped Flycatcher, Sepiakronetyrann Leptopogon amaurocephalus
2 Salto Incartado 1.12, 2 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Mottle-cheeked Tyrannulet, Nymfebladdanser Phylloscartes ventralis
1 Calilegua 14.11., 1 Otamendi 28.11.

Bay-ringed Tyrannulet, Brunbrillebladdanser Phylloscartes sylviolus
1 Cruce Caballero 2.12., 2 Iguazú 4.12.

Planalto Tyrannulet, Brasilløvtyrann Phyllomyias fasciatus
2 Cruce Caballero 2.12.

Chaco Suiriri, Suirirityrann Suiriri suiriri
1 Calilegua 15.11., 2 JVG 19.11.

White-throated Tyrannulet, Hvitstrupetyrannulett Mecocerculus leucophrys
2-3 Calilegua 14. og 15.11., 1 Tafi del Valle 21.11.

Buff-banded Tyrannulet, Yungastyrannulett Mecocerculus hellmayri
1 Calilegua 15.11.

Plain Tyrannulet, Chacotyrannulett Inezia inornata
5+ JVG 19.11.

Greater Wagtail-Tyrant, Storviftetyrann Stigmatura budytoides
4 JVG 19.11., 2 ss 20.11., 1 Cafayate 21.11., 4 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.

Yellow-billed Tit-Tyrant, Gulnebbmeisetyrann Anairetes flavirostris
1 Yavi 17.11.

Many-coloured Rush-Tyrant, Fagertyrann Tachuris rubrigastra
1 Otamendi 28.11.

Bearded Tachuri, Skjeggtyrann Polystictus pectoralis
1 Pardices 28.11.

Dinelli's Doradito, Argentinadoradito Pseudocolopteryx dinellianus E
1 Graneros Town 22.11.Dinelli's Doradito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warbling Doradito, Sangdoradito Pseudocolopteryx flaviventris
1 Otamendi 28.11.

Tawny-crowned Pygmy-Tyrant, Blekpygmétyrann Euscarthmus meloryphus
1 JVG 19.11., H ss 20.11., 1 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1H El Palmar 29.11.

Eared Pygmy-Tyrant, Gulbukknøttyrann Myiornis auricularis
2 Salto Incartado 1.12., 2-3 Uruguai Prov. Park 2.12., H ss 3.12.

Drab-breasted Bamboo-Tyrant, Gråbrysttodityrann Hemitriccus diops
2 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Pearly-vented Tody-Tyrant, Perlemortodityrann Hemitriccus margaritaceiventer
2 JVG 19.11., 1 ss 20.11., 2 Chancani Rd 23.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1H Ibera 30.11.

Ochre-faced Tody-Flycatcher, Gråkronetodityrann Todirostrum plumbeiceps
1 Calilegua 13.11., H ss 14. og 15.11.

Southern Antpipit, Sørmaurtyrann Corythopis delalandi
1 Uruguai Prov. Park 3.12., 2H Iguazú 4.12.

Large-headed Flatbill, Dvergflatnebb Ramphotrigon megacephala
1 Uruguai Prov. Park 3.12.Large-headed Flatbill

 

 

 

 

 

 

 

 


Yellow-olive Flycatcher, Bladtyrann Tolmomyias sulphurescens
2-3 Calilegua 14.11., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.

Bran-coloured Flycatcher, Kjerrtyrann Myiophobus fasciatus
1 JVG 19.11., 1 Chancani 24.11., 2 str Villa Dolores-San Luis 25.11.

Cliff Flycatcher, Klippetyrann Hirundinea ferruginea
1 Yavi 17.11., 1 El Infiernillo 21.11.

Euler's Flycatcher, Skogtyrann Lathrotriccus euleri
1 Calilegua 14.11., 1H Ibera 30.11.

Smoke-coloured Pewee, Røykpivi Contopus fumigatus
3-4 Calilegua 14.11.

Tropical Pewee, Tropepivi Contopus cinereus
1 Uruguai Prov. Park 3.12.

Black Phoebe, Svartfibi Sayornis nigricans
2-3 Calilegua 13., 14. og 15.11., 2-3 Yala River 15. og 17.11.

Vermilion Flycatcher, Rubintyrann Pyrocephalus rubinus
5+ Pardices 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11.

D'Orbigny's Chat-Tyrant, Punatyrann Ochthoeca oenanthoides
1 Humahuaca Rd Gorge 16.11., 1 Yavi 17.11.

White-browed Chat-Tyrant, Hvitbryntyrann Ochthoeca leucophrys
5+ Quebrada de Escoipe 18.11., 1 El Infiernillo 21.11.

Grey Monjita, Gråtyrann Xolmis cinerea
2 Pardices 28.11., 3 Ibera 29.11., 2 ss 30.11.

Black-crowned Monjita, Svartkronetyrann Xolmis coronata E
1 Monte before Mendoza 25.11.

White Monjita, Hvittyrann Xolmis irupero
3 JVG 19.11., 2 Graneros Town 22.11., 2 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 4 Pardices 28.11., 3 Ibera 29.11., 5 ss 30.11.White Monjita

 

 

 

 

 

 

 

 


Salinas Monjita, Salttyrann Xolmis salinarum E
1 Salinas Grandes 22.11.

Black-and-white Monjita, Dominikanertyrann Xolmis dominicana
3 Pardices 28.11., 8 Ibera 30.11.Black-and-white Monjita

 

 

 

 

 

 

 

 


Black-billed Shrike-Tyrant, Svartnebbrovtyrann Agriornis montana
1 Yavi 17.11., 2 El Infiernillo 21.11., 1 Pampa del Achala 23.11.

Spot-billed Ground-Tyrant, Flekknebbmarktyrann Muscisaxicola maculirostris
2 El Infiernillo 21.11., 10+ Laguna Orcones 26.11.

Dark-faced Ground-Tyrant, Magellanmarktyrann Muscisaxicola macloviana
1 str Jujuy-Calilegua 13.11.

Rufous-naped Ground-Tyrant, Rødkronemarktyrann Muscisaxicola rufivertex
1 Lago Pozuelos 16.11., 5+ Laguna Orcones 26.11.

Ochre-naped Ground-Tyrant, Gulkronemarktyrann Muscisaxicola flavinucha
1 Yavi 17.11., 1 Quebrada de Escoipe 18.11., 5+ Laguna Orcones 26.11.

Black-fronted Ground-Tyrant, Svartpannemarktyrann Muscisaxicola frontalis
5 Laguna Orcones 26.11.Black-fronted Ground-Tyrant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andean Negrito, Andesnegrito Lessonia oreas
5+ Lago Pozuelos 16.11.

Austral Negrito, Patagonianegrito Lessonia rufa
1 nær Mendoza 26.11.

Cinereous Tyrant, Chacosottyrann Knipolegus striaticeps
2 Chancani 24.11.

Andean Tyrant, Andessottyrann Knipolegus signatus
2 Calilegua 15.11., 2 Tafi del Valle 21.11.

Blue-billed Black-Tyrant, Blånebbsottyrann Knipolegus cyanirostris
1 El Palmar 29.11.

White-winged Black-Tyrant, Hvitvingesottyrann Knipolegus aterrimus
3 Yala 17.11., 5 Quebrada de Escoipe 18.11., 2 Vallecitos 26.11.

Spectacled Tyrant, Brilletyrann Hymenops perspicillatus
2 El Infiernillo 21.11., 10+ Pampa del Achala 23.11., 10+ Costanera del Sur 27.11., 5+ Otamendi 28.11., 2-3 Ibera 30.11.Spectacled Tyrant

 

 

 

 

 

 

 

 


Black-backed Water-Tyrant, Svartryggvanntyrann Fluvicola albiventer
1 Ibera 30.11.

Strange-tailed Tyrant, Vimpeltyrann Alectrurus risora
10+ Ibera 29.11.Strange-tailed Tyrant; female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streamer-tailed Tyrant, Strimmelhaletyrann Gubernetes yetapa
5 Ibera 30.11.Streamer-tailed Tyrant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yellow-browed Tyrant, Satraptyrann Satrapa icterophrys
1 Calilegua 15.11., 1 Costanera del Sur 27.11.

Long-tailed Tyrant, Pendeltyrann Colonia colonus
3 Araucaria Prov. Park 1.12., 3 Uruguai Prov. Park 2.12., 2 ss 3.12.

Cattle Tyrant, Kvegtyrann Machetornis rixosus
2 JVG 19.11., 2 Chancani Rd 23.11., 3 Chancani 24.11., 1 Ibera 29.11., 10+ ss 30.11., 2-3 Araucaria Prov. Park 1.12.,
1 Uruguai Prov. Park 2.12.

Sirystes, Sirystestyrann Sirystes sibilator
3-4 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Dusky-capped Flycatcher, Mørkhettetyrann Myiarchus tuberculifer
2-3 Calilegua 14.11.

Swainson's Flycatcher, Dryadetyrann Myiarchus swainsoni
1 JVG 19. og 20.11., 1 Chancani 24.11.Swainson's Flycatcher

 

 

 

 

 

 

 

 


Short-crested Flycatcher, Brasiltyrann Myiarchus ferox
1 El Palmar 29.11.

Brown-crested Flycatcher, Brunstenktyrann Myiarchus tyrannulus
1 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1 Ibera 30.11.

Great Kiskadee, Storkiskadi Pitangus sulphuratus
Vanlig.

Boat-billed Flycatcher, Båtnebbtyrann Megarynchus pitangua
2 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.

Social Flycatcher, Haciendatyrann Myiozetetes similis
Vanlig Iguazú 3. og 4.12.

Three-striped Flycatcher, Trestripetyrann Conopias trivirgata
2 Iguazú 4.12.

Streaked Flycatcher, Stripetyrann Myiodynastes maculatus
Realtivt vanlig.

Piratic Flycatcher, Pirattyrann Legatus leucophaius
2-3 Calilegua 13. og 14.11., 1-2 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Variegated Flycatcher, Glennetyrann Empidonomus varius
1 Calilegua 15.11., 1 nær Quebrada de Escoipe 18.11., 1 Salto Incartado 1.12., 1 Cruce Caballero 2.12.

Crowned Slaty Flycatcher, Gnisttyrann Griseotyrannus aurantioatrocristatus
5+ JVG 19. og 20.11., 10 Chancani Rd 23.11., 10+ Chancani 24.11., 5+ str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 1 Ibera 29.11.Crowned Slaty Flycatcher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropical Kingbird, Tropekongetyrann Tyrannus melancholicus
Vanlig.

Fork-tailed Flycatcher, Gaffeltyrann Tyrannus savana
Relativt vanlig.Fork-tailed Flycatcher

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Greenish Schiffornis, Grønndespot Schiffornis virescens
1H Uruguai Prov. Park 3.12.

White-naped Xenopsaris, Halvbekard Xenopsaris albinucha
1 Chancani 24.11.

Green-backed Becard, Grønnryggbekard Pachyramphus viridis
1 Ibera 30.11.

White-winged Becard, Hvitvingebekard Pachyramphus polychopterus
2 El Palmar 29.11., 2 Ibera 30.11., 1 Salto Incartado 1.12.

Crested Becard, Storbekard Pachyramphus validus
1 nær Salta 18.11.

Black-tailed Tityra, Benediktinertityra Tityra cayana
1F Salto Incartado 1.12., 2 Cruce Caballero 2.12.

Black-crowned Tityra, Svartkronetityra Tityra inquisitor
1 Uruguai Prov. Park 3.12.

Brown-chested Martin, Taperasvale Progne tapera
Sett spredt str Graneros Town-Mendoza 22.-25.11., vanlig Otamendi og Pardices 28.11., vanlig Ibera 29. og 30.11.

Grey-breasted Martin, Gråbrystsvale Progne chalybea
5+ Calilegua 13.11., vanlig str Ibera-Iguazú 29.11.-4.12.

Southern Martin Progne elegans
10 str El Carril-Quebradas de las Conchas 20.11., 5 Graneros Town 22.11., 2 Icho Cruz 23.11., 1 Otamendi 28.11.

White-winged Swallow, Hvitbremsvale Tachycineta albiventer
5+ Iguazú 3.12.

White-rumped Swallow, Hvitbrynsvale Tachycineta leucorrhoa
2 Graneros Town 22.11., vanlig Costanera del Sur 27.11., vanlig Otamendi 28.11., vanlig Ibera 29. og 30.11.White-rumped Swallow

 

 

 

 

 

 

 

 


Blue-and-white Swallow, Cyansvale Pygochelidon cyanoleuca
Vanlig i nordvest. 10+ str Cafayate-El Infiernillo 21.11., vanlig Graneros Town 22.11., 10+ Vallecitos 26.11.

Black-collared Swallow, Fossesvale Atticora melanoleuca
2 Iguazú 3.12.

Tawny-headed Swallow, Rusthodesvale Stelgidopteryx fucata
10+ Icho Cruz 23.11.

Southern Rough-winged Swallow, Sørtaggsvale Stelgidopteryx ruficollis
10+ Calilegua 14. og 15.11., 5+ Santo Tomé 30.11., vanlig Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Sand Martin, Sandsvale Riparia riparia
Vanlig Ibera 29. og 30.11.

Cliff Swallow, Mursvale Petrochelidon pyrrhonota
5+ Otamendi 28.11., 2 Ibera 29.11.

Barn Swallow, Låvesvale Hirundo rustica
5 Lago Pozuelos 16.11., 10+ Ibera 30.11.

Correndera Pipit, Correnderapiplerke Anthus correndera
2 Ibera 29.11.

Short-billed Pipit, Punapiplerke Anthus furcatus
1 Pardices 28.11.

Hellmayr's Pipit, Pampaspiplerke Anthus hellmayri
2 Lago Pozuelos 16.11., 1 El Infiernillo 21.11.Hellmayr's Pipit

 

 

 

 

 

 

 

 


Yellowish Pipit, Gresspiplerke Anthus lutescens
1H Ibera 29.11.

Ochre-breasted Pipit, Okerpiplerke Anthus nattereri
5 Ibera 30.11.

Rufous-throated Dipper, Ruststrupefossekall Cinclus schulzi
3 Yala River 15.11.

Black-capped Donacobius, Svarthettesmett Donacobius atricapilla
3 Ibera 30.11.Black-capped Donacobius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

House Wren, Hussmett Troglodytes aedon
Vanlig.

Mountain Wren, Andessmett Troglodytes solstitialis
2 Calilegua 15.11.

Sedge Wren, Sivsmett Cistothorus platensis
2+ Sierra Grande 23.11.

Chalk-browed Mockingbird, Langbrynspottefugl Mimus saturninus
5 Icho Cruz 23.11., 2 Costanera del Sur 27.11., 5+ Otamendi 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11., 10+ Iguazú 3. og 4.12.Chalk-browed Mockingbird

 

 

 

 

 

 

 

 Patagonian Mockingbird, Patagoniaspottefugl
Mimus patagonicus
2 Humahuaca Rd 16.11., 2 Cafayate 21.11.Patagonian Mockingbird

 

 

 

 

 

 

 

 


Brown-backed Mockingbird, Boliviaspottefugl Mimus dorsalis
2 Humahuaca Rd 16.11., 1 ss 17.11.

White-banded Mockingbird, Hvitvingespottefugl Mimus triurus
2 Humahuaca Rd 17.11., 2 Monte before Mendoza 25.11.

Swainson's Thrush, Brunkinnskogtrost Catharus ustulatus
1 Calilegua 15.11.

Chiguanco Thrush, Chiguancotrost Turdus chiguanco
Spredte observasjoner i nord og vest.

Glossy-black Thrush, Bektrost Turdus serranus
2-3 Calilegua 14.11., 1 ss 15.11.

Andean Slaty-Thrush, Andesskifertrost Turdus nigriceps
4-5 Calilegua 14. og 15.11., 2-3 El Infiernillo 21.11.Andean Slaty-Thrush

 

 

 

 

 

 

 

 


Rufous-bellied Thrush, Oransjebuktrost Turdus rufiventris
Relativt vanlig i nordvest, øst og nordøst.

Pale-breasted Thrush, Blekbrysttrost Turdus leucomelas
Relativt vanlig i Calilegua 13. og 14.11. og Misiones 1.-4.12.Pale-breasted Thrush; juvenile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creamy-bellied Thrush, Tøyletrost Turdus amaurochalinus
Relativt vanlig.

White-necked Thrush, Dryadetrost Turdus albicollis
1 Uruguai Prov. Park 2.11. og 2 ss 3.12.

Masked Gnatcatcher, Maskemyggsmett Polioptila dumicola
2 JVG 19.11., 2 Chancani Rd 23.11., 2 Chancani 24.11., 2-3 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 2 Pardices 28.11.,
3 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.

Azure jay, Asurskrike Cyanocorax caeruleus
1H Cruce Caballero 2.12.

Plush-crested Jay, Plysjskrike Cyanocorax chrysops
Relativt vanlig i nordvest og nordøst.Plush-crested Jay

 

 

 

 

 

 

 

 


European Starling, Stær Sturnus vulgaris
5+ Buenos Aires 13.11.

House Sparrow, Gråspurv Passer domesticus
Vanlig.

Red-eyed Vireo, Rødøyevireo Vireo olivaceus
Relativt vanlig.

Rufous-browed Peppershrike, Rustbrynvireo Cyclarhis gujanensis
2-3 Calilegua 14. og 15.11., 1 Otamendi 28.11., 2-3 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.

Hooded Siskin, Hettesisik Carduelis magellanica
Relativt vanlig.

Black Siskin, Svartsisik Carduelis atrata
2 Humahuaca Rd 15.11., 1 Humahuaca Rd Gorge 16.11.

Tropical Parula, Ildparula Parula pitiayumi
Relativt vanlig.

Masked Yellowthroat, Tropegulstrupe Geothlypis aequinoctialis
1 nær Salta 18.11., 1 JVG 20.11., 1 Graneros Town 22.11., 5+ Icho Cruz 23.11., 2 Chancani 24.11., 2-3 str Villa Dolores-
Mendoza 25.11., 1 Otamendi 28.11.

Brown-capped Whitestart, Brunkronehvitstjert Myioborus brunniceps
2-3 Calilegua 14. og 15.11., 1 Yala 17.11.

Two-banded Warbler, Ildkroneparula Basileuterus bivittatus
2-3 Calilegua 14. og 15.11.

Pale-legged Warbler, Bergparula Basileuterus signatus
1 Tafi del Valle 21.11.

Golden-crowned Warbler, Gyllenkroneparula Basileuterus culicivorus
Relativt vanlig i nordøst.

White-rimmed Warbler, Paranáparula Basileuterus leucoblepharus
5+ El Palmar 29.11. Etter dette sett eller hørt daglig.

Neotropical River Warbler, Flodparula Basileuterus rivularis
1 Wanda 3.12., H Uruguai Prov. Park 3.12., 1 Iguazú 4.12.

Bananaquit, Banansmett Coereba flaveola
5+ Puerto Iguazú 4.12.Bananaquit

 

 

 

 

 

 

 

 


Chestnut-vented Conebill, Brungumpkjeglenebb Conirostrum speciosum
2-3 Calilegua 14. og 15.11., 2 Iguazú 4.12.

Magpie Tanager, Skjæretanagar Cissopis leveriana
1 Iguazú 4.12.

Common Bush-Tanager, Busktanagar Chlorospingus ophthalmicus
4-5 Calilegua 14. og 15.11.

Chestnut-headed Tanager, Kastanjehodetanagar Pyrrhocoma ruficeps
1 Salto Incartado 1.12., 2 Uruguai Prov. park 2.12., 1 ss 3.12.

Orange-headed Tanager, Oransjehodetanagar Thlypopsis sordida
1 Calilegua 13.11.

Rust-and-yellow Tanager, Soltanagar Thlypopsis ruficeps
2 Tafi del Valle 21.11.

Guira Tanager, Guiratanagar Hemithraupis guira
5+ Cruce Caballero 2.12., 1 Uruguai Prov. Park 3.12., 10 Iguazú 4.12.

Ruby-crowned Tanager, Rubinissetanagar Tachyphonus coronatus
2 Salto Incartado 1.12., 2-3 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 1 Iguazú 4.12.

White-lined Tanager, Svarttanagar Tachyphonus rufus
1 Ibera 30.11.

Black-goggled Tanager, Maskaratanagar Trichothraupis melanops
Relativt vanlig i Misiones 1.-4.12.Black-goggled Tanager

 

 

 

 

 

 

 

 Red-crowned Ant-Tanager, Rødkronemaurtanagar
Habia rubica
H Salto Incartado 1.12., 2 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 4-5 Iguazú 4.12.

Hepatic Tanager, Blodtanagar Piranga flava
1 Icho Cruz 23.11., 3 El Palmar 29.11.

Sayaca Tanager, Sayacatanagar Thraupis sayaca
Vanlig.

Blue-and-yellow Tanager, Blågultanagar Thraupis bonariensis
Relativt vanlig i vestlige områder.Blue-and-yellow Tanager

 

 

 

 

 

 

 

 Diademed Tanager, Diademtanagar
Stephanophorus diadematus
5 El Palmar 29.11.

Fawn-breasted Tanager, Blekbrysttanagar Pipraeida melanonota
1 Calilegua 14. og 15.11.

Purple-throated Euphonia, Purpurstrupeeufonia Euphonia chlorotica
1 Calilegua 15.11., 3 Uruguai Prov. Park 2.12., 1 ss 3.12., 1 Iguazú 4.12.

Violaceous Euphonia, Fioleufonia Euphonia violacea
1 Iguazú 4.12.

Green-chinned Euphonia, Ståleufonia Euphonia chalybea
2 Salto Incartado 1.12.

Chestnut-bellied Euphonia, Kastanjebukeufonia Euphonia pectoralis
1 Wanda 3.12., 2 Iguazú 4.12.

Blue-naped Chlorophonia, Blånakkebladtanagar Chlorophonia cyanea
1 Cruce Caballero 2.12.

Green-headed Tanager, Turkishodetanagar Tangara seledon
2 Cruce Caballero 2.12., 3 Uruguai Prov. Park 3.12.

Chestnut-backed Tanager, Kobberryggtanagar Tangara preciosa
4 Cruce Caballero 2.12.

Blue Dacnis, Blådaknis Dacnis cayana
1 Iguazú 4.12.

Rusty Flowerpiercer, Rustblomsterborer Diglossa sittoides
2 nær Salta 18.11.

Swallow-Tanager, Svaletanagar Tersina viridis
2 Uruguai Prov. Park 2.12., 5+ ss 3.12., 2 Iguazú 4.12.

Many-coloured Chaco-Finch, Chacospurv Saltatricula multicolor
5 JVG 19.11., 2 ss 20.11., 1 Chancani 24.11., 2-3 str Villa Dolores-Mendoza 25.11.

Red-crested Finch, Rødgnistspurv Coryphospingus cucullatus
1-2 Calilegua 14. og 15.11., 2+ JVG 19. og 20.11., 1 Chancani 24.11.

Black-hooded Sierra-Finch, Svarthodeandesspurv Phrygilus atriceps
10+ Lago Pozuelos 16.11., 5+ Yavi 17.11.

Grey-hooded Sierra-Finch, Gråhodeandesspurv Phrygilus gayi
15+ Laguna Orcones 26.11.Grey-hooded Sierra-Finch

 

 

 

 

 

 

 

 


Mourning Sierra-Finch, Sotandesspurv Phrygilus fruticeti
10+ Humahuaca Rd 16. og 17.11., 5+ El Infiernillo 21.11.Mourning Sierra-Finch

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plumbeous Sierra-Finch, Gråandesspurv Phrygilus unicolor
2 Yavi 16.11., 2-3 Pampa del Achala 23.11.

Ash-breasted Sierra-Finch, Dvergandesspurv Phrygilus plebejus
10+ Humahuaca Rd 16. og 17.11., 10+ El Infiernillo 21.11.

Black-crested Finch, Svartspirspurv Lophospingus pusillus
1 JVG 19.11., 2 Chancani Rd 23.11., 2-3 Chancani 24.11., 2 str Villa Dolores-San Luis 25.11.

Long-tailed Reed-Finch, Rørspurv Donacospiza albifrons
1 Otamendi 28.11., 3-4 Santo Tomé 30.11.Long-tailed Reed-Finch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common Diuca-Finch, Diukaspurv Diuca diuca
5 Yavi 17.11., 5 El Infiernillo 21.11.

Rufous-sided Warbling-Finch, Rustflankespurv Poospiza hypochondria
1 Yala 17.11., 2 str Cafayate-El Infiernillo 21.11.

Rusty-browed Warbling-Finch, Rustbrynspurv Poospiza erythrophrys
2 Calilegua 15.11., 2 str Cafayate-El Infiernillo 21.11.

Black-and-rufous Warbling-Finch, Sambospurv Poospiza nigrorufa
2 Costanera del Sur 27.11., 2 Otamendi 28.11.

Black-and-chestnut Warbling-Finch, Kastanjebrystspurv Poospiza whitii
1 nær Salta 18.11.

Red-rumped Warbling-Finch, Rustgumpspurv Poospiza lateralis
1 El Palmar 29.11.Red-rumped Warbling-Finch

 

 

 

 

 

 

 

 

Tucuman Mountain-Finch, Tucumanspurv Poospiza baeri E
2 Quebrada de Escoipe 18.11., 2+ El Infiernillo 21.11.

Ringed Warbling-Finch, Ringspurv Poospiza torquata
2 JVG 19.11., 2+ Cafayate 21.11.

Black-capped Warbling-Finch, Munkespurv Poospiza melanoleuca
3 Calilegua 15.11., 2 JVG 19.11., 2 Chancani Rd 23.11., 1 Chancani 24.11.

Blue-black Grassquit, Jakarinispurv Volatinia jacarina
1 JVG 19.11., 2-3 Ibera 29. og 30.11.

Rusty-collared Seedeater, Rustnakkefrøeter Sporophila collaris
2 Ibera 30.11.

Double-collared Seedeater, Beltefrøeter Sporophila caerulescens
Sett jevnlig men fåtallig i lavlandet.

Capped Seedeater, Kalottfrøeter Sporophila bouvreuil
1 Santo Tomé 30.11.

Tawny-bellied Seedeater, Rustfrøeter Sporophila hypoxantha
5+ Pardices 28.11., 10+ Ibera 29.11.

Dark-throated Seedeater, Svartstrupefrøeter Sporophila ruficollis
10+ Pardices 28.11., 1 Ibera 30.11.

Marsh Seedeater, Sumpfrøeter Sporophila palustris
1 Ibera 29.11., 5 ss 30.11.

Grey-and-chestnut Seedeater, Brungumpfrøeter Sporophila hypochroma
5 Ibera 29.11.

Chestnut Seedeater, Gråkronefrøeter Sporophila cinnamomea
2 Pardices 28.11., 5+ Ibera 29.11.Chestnut Seedeater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestnut-bellied Seed-Finch, Småfrøspurv Oryzoborus angolensis
1 Iguazú 4.12.

Blackish-blue Seedeater, Blekkspurv Amaurospiza moesta
2 Araucaria Prov. Park 1.12., 1H Uruguai Prov. Park 2.12., 1 ss 3.12.

Band-tailed Seedeater, Båndhalespurv Catamenia analis
2 Humahuaca Rd 16. og 17.11., 5 El Infiernillo 21.11., 5 Pampa del Achala 23.11.

Plain-coloured Seedeater, Bergspurv Catamenia inornata
2 Quebrada de Escoipe 18.11., 5 El Infiernillo 21.11., 2 + reir Vallecitos 26.11.

Puna Yellow-Finch, Punaspurv Sicalis lutea
60+ Lago Pozuelos 16.11., 10+ Yavi 17.11., 5+ Quebrada de Escoipe 18.11.

Saffron Finch, Safranspurv Sicalis flaveola
Relativt vanlig bortsett fra i nordvest.

Grassland Yellow-Finch, Solbukspurv Sicalis luteola
2 Graneros Town 22.11., 5+ Pardices 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11.

Bright-rumped Yellow-Finch, Gråkinnspurv Sicalis uropygialis
3 La Quiaca 17.11.

Citron-headed Yellow-Finch, Sitronhodespurv Sicalis luteocephala
30+ Yavi 17.11.Citron-headed Yellow-Finch

 

 

 

 

 

 

 

 

Greater Yellow-Finch, Gyllenbukspurv Sicalis auriventris
20+ Laguna Orcones 26.11.Greater Yellow-Finch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenish Yellow-Finch, Gursespurv Sicalis olivascens
5+ Lago Pozuelos 16.11., 10+ El Infiernillo 21.11.

Wedge-tailed Grass-Finch, Kilehalespurv Emberizoides herbicola
1 Ibera 29.11.

Lesser Grass-Finch, Paranáspurv Emberizoides ypiranganus
2 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.

Great Pampa-Finch, Pampasspurv Embernagra platensis
10 JVG 19.11., 2 ss 20.11., 1 Chancani Rd 23.11., 4-5 str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 10 Otamendi 28.11.,
10+ Ibera 29. og 30.11. Fugler i vest (19-25.11.) blir ofte betraktet som en egen art, Olivaceous Pampa-Finch
Embernagra olivascens. Dette samsvarer ikke med Clements og formen plasseres derfor som en underart av Great Pampa-Finch i denne rapporten.Great Pampa-Finch (ssp. platensis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red-crested Cardinal, Gråkardinal Paroaria coronata
1 Costanera del Sur 27.11., 2 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11., 5 ss 30.11.

Yellow-billed Cardinal, Gulnebbkardinal Paroaria capitata
5 str Famaillá-Graneros Town 22.11.

Fulvous-headed Brush-Finch, Brunhodekjerrspurv Atlapetes fulviceps
3 Yala 15.11.

Yellow-striped Brush-Finch, Gulbrynkjerrspurv Atlapetes citrinellus E
4 Tafi del Valle 21.11.

Saffron-billed Sparrow, Safrannebbspurv Arremon flavirostris
1 Calilegua 14. og 15.11.

Stripe-capped Sparrow, Stripekronespurv Aimophila strigiceps
2 nær Salta 18.11., 5 JVG 19.11., 1 Graneros Town 22.11.

Grassland Sparrow, Camposspurv Ammodramus humeralis
1 JVG 19.11., 1 Otamendi 28.11., 2-3 Ibera 29. og 30.11.

Rufous-collared Sparrow, Rustkragespurv Zonotrichia capensis
Meget vanlig. Ved Laguna Orcones ble den grå underarten choraules sett 26.11.

Greyish Saltator, Gråsaltator Saltator coerulescens
2-3 Calilegua 14.11., 1 JVG 19.11., 3 Graneros Town 22.11., 1 El Palmar 29.11.

Black-throated Grosbeak, Sotsaltator Saltator fuliginosus
1 Iguazú 4.12.

Green-winged Saltator, Grønnvingesaltator Saltator similis
1 Otamendi 28.11., 5 Ibera 30.11., 2-3 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.Green-winged Saltator

 

 

 

 

 

 

 

 Golden-billed Saltator, Oransjenebbsaltator
Saltator aurantiirostris
1 Yala 15.11., 2-3 nær Salta 18.11., 5+ JVG 19. og 20.11., 2-3 Chancani Rd 23.11., 5+ Chancani 24.11., 2 Otamendi 28.11., 1 El Palmar 29.11.

Rufous-bellied Saltator, Rødbuksaltator Saltator rufiventris
2 Quebrada de Escoipe 18.11.

Black-backed Grosbeak, Gulbuktykknebb Pheucticus aureoventris
2 Calilegua 15.11.

Ultramarine Grosbeak, Ultramarintykknebb Cyanocompsa brissonii
10+ JVG 19. og 20.11., 4 Chancani 24.11.

Glaucous-blue Grosbeak, Kobolttykknebb Cyanoloxia glaucocaerulea
1 subad Otamendi 28.11.

Saffron-cowled Blackbird, Safrantrupial Xanthopsar flavus
30 Pardices 28.11., 2 Ibera 30.11.Saffron-cowled Blackbird

 

 

 

 

 

 

 

 


Yellow-winged Blackbird, Gulvingetrupial Agelaius thilius
10+ Pardices 28.11.

Unicoloured Blackbird, Sumptrupial Agelaius cyanopus
10 Santo Tomé 30.11.Unicoloured Blackbird

 

 

 

 

 

 

 

 


Chestnut-capped Blackbird, Brunkronetrupial Agelaius ruficapillus
2 Graneros Town 22.11., 2 Otamendi 28.11., 2 Ibera 29.11.

White-browed Blackbird, Hvitbrynlerketrupial Sturnella superciliaris
20 Pardices 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11.

Long-tailed Meadowlark, Storlerketrupial Sturnella loyca
10 str Icho Cruz-Sierra Grande 23.11.

Bay-winged Cowbird, Brunvingetrupial Molothrus badius
2 Yavi 17.11., 10+ Chancani Rd 23.11., 5+ Chancani 24.11., 10+ str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 10+ Pardices 28.11.

Screaming Cowbird, Skriketrupial Molothrus rufoaxillaris
5+ JVG 19. og 20.11., 5+ Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1 Vallecitos 26.11.Screaming Cowbird

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiny Cowbird, Silketrupial Molothrus bonariensis
Vanlig.

Giant Cowbird, Stortrupial Molothrus oryzivorus
1 Cruce Caballero 2.12., 1 Iguazú 4.12.

Epaulet Oriole, Epålettrupial Icterus cayanensis
2 Calilegua 15.11., 1 Otamendi 28.11., 1 Ibera 30.11., 1 Salto Incartado 1.12., 2 Iguazu 4.12.

Red-rumped Cacique, Rødgumpkasik Cacicus haemorrhous
Relativt vanlig i Misiones 1.-4.12.Red-rumped Cacique

 

 

 

 

 

 

 

 


Golden-winged Cacique, Småkasik Cacicus chrysopterus
1 Uruguai Prov. Park 3.12.

Solitary Cacique, Eremittkasik Cacicus solitarius
1 JVG 19. og 20.11., 10 Otamendi 28.11., 5+ Cruce Caballero 2.12.

Crested Oropendola, Soldatoropendola Psarocolius decumanus
3-5 Calilegua 13.-15.11., 2 Yala 17.11.

Yellow-rumped Marshbird, Gulgumptrupial Pseudoleistes guirahuro
20 Ibera 30.11.

Brown-and-yellow Marshbird, Brungumptrupial Pseudoleistes virescens
15+ Pardices 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11.Brown-and-yellow Marshbird

 

 

 

 

 

 

 

 


Scarlet-headed Blackbird, Rødhodetrupial Amblyramphus holosericeus
1 Otamendi 28.11., 5 Ibera 30.11.

Chopi Blackbird, Chopitrupial Gnorimopsar chopi
H Ibera 30.11., 1 Uruguai Prov. Park 3.12., 1 Iguazú 4.12.Chopi Blackbird


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematisk artsliste for pattedyr:


Colpeo Zorro (Great Red Fox), Magellanrev Dusicyon (Pseudalopex) culpaeus
1 Chancani Rd 23.11.

Argentine Grey Zorro (Grey Pampa Fox), Argentinagrårev Dusicyon (Pseudalopex) griseus
1 JVG 20.11., 1 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11.

Crab-eating Fox, Krabbehund Dusicyon (Cerdocyon) thous
1 JVG 19.11.

Ring-tailed Coati, Ringhalet nesebjørn Nasua nasua
1 Iguazú 4.12.

Brown Capuchin, Luekapusiner Cebus apella
4-5 Iguazú 4.12.

Red Howler, Rødbrølape Alouatta seniculus
H Cruce Caballero 2.12.

Black-and-gold (Black) Howler, Svartbrølape Alouatta caraya
H Ibera 30.11.

Llama, Lama Lama glama
Domestiserte dyr: Humahuaca Rd 16. og 17.11.

Vicuña, Vikunja Vicugna vicugna
10+ Lago Pozuelos 16.11., 5+ Humahuaca Rd 17.11.Vicuña

 

 

 

 

 

 

 


Marsh Deer, Sumphjort Blastocerus dichotomus
2 Ibera 29. og 30.11.Marsh Deer

 

 

 

 

 

 

 


Brown Brocket (Grey Brocket) Deer, Brun spydhjort Mazama gouazoupira
1 Chancani Rd 23.11.

Guianan (Brazilian) Squirrel Sciurus aestuans
1 Iguazú 4.12.

Common Yellow-toothed Cavy, (En marsvinart) Galea musteloides
4-5 JVG 19. og 20.11.

Brazilian Guinea-pig (Pampas Cavy), (En marsvinart) Cavia aperea
2-3 Chancani Rd 23.11., 5+ Ibera 29. og 30.11., 2-3 Iguazú 3. og 4.12.

Southern Mountain Cavy, (En marsvinart) Microcavia australis
1 El Infiernillo 21.11.

Capybara, Flodsvin Hydrochaeris hydrochaeris
1 Ibera 29.11.

Coypu, Sumpbever Myocastor coypus
2 Costanera del Sur 27.11.

Southern Viscacha Ligidium viscacia
1 Humahuaca Rd 16.11.

Plains Viscacha, Viscacha Lagostomus maximus
1 Ibera 29.11.

European Hare, Sørhare Lepus europaeus
1 Humahuaca Rd 17.11., 1 Ibera 29.11.


> Rapport
> Fotogalleri